Advokat priser

Advokat Priser

Advokat priser Gør det nemt med NEMADVOKAT – her får du et overblik over vores advokat priser på professionel advokathjælp. Her kan du blandt andet finde boligadvokat priser, pris på opstart af virksomhed, pris på salg af virksomhed og test…
Ejendomsdatarapport

Hvad er en ejendomsdatarapport?

Ejendomsdatarapport   Hvad er en ejendomsdatarapport? En ejendomsdatarapport er kort fortalt en rapport, hvor alle vigtige oplysninger om en ejendom er tilgængelige. I forbindelse med et boligkøb er det en god idé at indhente en ejendomsdat…
Sådan undgår du NemID-svindel

NemID-svindel: Sådan undgår du Netbanksvindel

NemID-svindel: Sådan undgår du Netbanksvindel   Der blev i første halvår af 2019, konstateret en markant stigning i antallet af NemID svindelsager, hvor henholdsvist kvinder over 60 år, får tømt deres bankkonti af hackere, der snyder bruger…
Hvad koster et testamente

Hvad koster et testamente?

Hvad koster et testamente? Et testamente sikrer dine efterladte, men hvad koster det at få lavet et testamente? Din pris på testamente afhænger af flere faktorer, herunder hvilken advokat du henvender dig til, omfanget af testamentet og ikk…
Har I styr på jeres formuefordeling

Har I styr på fordelingen af jeres formue?

Formuefordeling »Ifølge eksperter går op imod 30 % af danskernes arv til andre end de tiltænkte.« Langt fra enhver får taget stilling til fordelingen af deres formue, men kun de færreste forstår, hvilken betydning det har. Ifølge eksperter…
7 gode grunde til at forny dit testamente

7 grunde til at forny dit testamente

7 grunde til at forny dit testamente Et testamente laves altid ud fra de forhold, som er gældende her og nu. Dog kan disse forhold ændre sig over tid, hvorfor det kan være en god idé at opdatere sit testamente med jævne mellemrum.   Læs mer…
Guide til fejl og mangler

Komplet guide til fejl og mangler

Komplet guide til fejl og mangler, ved fast ejendom   Et boligkøb er, for de fleste, en af livets største økonomiske investeringer. Derfor er det afgørende, at du som boligkøber, har det fulde kendskab til den bolig, du køber. Med denne vid…
Virksomhedstyper

Forstå de 4 virksomhedstyper

De 4 virksomhedstyper   Når man skal starte virksomhed, er det vigtigt at have kendskab til de forskellige virksomhedstyper, som vi har i Danmark. Der er nemlig en del overvejelser at gøre sig, inden man kan træffe den rigtige beslutning om…
Konkurrenceklausul

Alt du skal vide om konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausul En konkurrenceklausul er en juridisk aftale, der i nogle tilfælde indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, som forhindrer medarbejderen i at arbejde for en konkurrent efter sin fratrædelse eller starte sin egen ko…
Guide til køb af ejerlejlighed i København

3 råd til køb af ejerlejlighed i København

3 råd til køb af ejerlejlighed i København Kigger du på ejerlejlighed i København? Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, når man er på boligjagt i hovedstaden. Som det første skal du finde dig nogle interessante boliger, men det…
Kapitalgodkendelse

Hvad er kapitalgodkendelse?

Kapitalgodkendelse ved stiftelse af anpartsselskab Står du overfor at skulle stifte et anpartsselskab eller måske flere, er der givetvis en lang række spørgsmål og ikke mindst faldgruber. For eksempel tager bankerne ofte et betragteligt geb…
Reelle ejere

Hvad er reelle ejere?

Hvad er reelle ejere? Virksomhedens reelle ejere er de fysiske personer, der direkte eller indirekte (gennem andre selskaber) har kontrol over virksomheden. Personer, der råder over mere end 25% af anpartskapitalen eller stemmerne, enten di…
Hvad er tinglysningsafgift?

Hvad er tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgift   Tingbogafgifter ved tinglysning af skøde Ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom (tinglysning af skøde) skal der betales tinglysningsafgift til staten. Beregningen af tinglysningsafgiften afhænger af, hvilken type…
Hvad er en refusionsopgørelse?

Hvad er en refusionsopgørelse?

Hvad er en refusionsopgørelse? En refusionsopgørelse er en opgørelse over de udgifter, som sælgeren af en bolig har betalt forud for overtagelsesdatoen, og som køberen af en bolig skal betale tilbage til sælgeren af boligen. Det kan for eks…
Hvad er et ejerpantebrev?

Hvad er et ejerpantebrev?

Hvad er et ejerpantebrev? Et ejerpantebrev er et dokument, der typisk oprettes af ejeren af en fast ejendom, når vedkommende vil stille sikkerhed for et lån eller lignende. Ejendommens ejer står både angivet som panthaver og pantsætter. Det…
Hvad er udbytte?

Hvad er udbytte?

Hvad er udbytte? Udbytte er betegnelsen for, når virksomheden vælger at udlodde udbytte til ejerne/aktionærerne. Disse beløb kan både udbetales og geninvesteres.   Hvordan foregår udlodning af udbytte? Et selskabs anpartshaver har ret til a…
Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument? Et stiftelsesdokument er et juridisk dokument, der bekræfter stiftelsen af et selskab. Dokumentet indeholder en række oplysninger om selskabet og dets stiftere. Et stiftelsesdokument laves ved at nedskrive de…
Hvad er selskabets navn og binavn?

Hvad er et selskabets navn og binavn?

Selskabets navn og binavne   Hvad må man kalde sin virksomhed? Alle selskaber skal have deres eget navn. Det er op til virksomhedens ejere, hvad virksomhedsnavnet skal være. Navnet skal dog overholde visse regler.   Regler for virksomhedsna…
Hvad er startkapital?

Hvad er startkapital?

Selskabets startkapital Når man tegner anparter eller aktier i et kapitalselskab, skal man indskyde et beløb, som udgør selskabets startkapital. For det nu afskaffede iværksætterselskaber krævede det et indskud af minimum kr. 1,00, mens der…
Revisionspligt

Hvad er revisionspligt?

Revisionspligt Alle selskaber skal indlevere en årsrapport. Når et selskab er underlagt revisionspligt, skal denne årsrapport dog revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor – hvilken en afhænger af størrelsen på selskabet. S…
Reklamebeskyttelse

Hvad er reklamebeskyttelse?

Reklamebeskyttelse   Hvad er reklamebeskyttelse? Det er muligt for selskaber at blive registreret for reklamebeskyttelse, således at man som virksomhed ikke modtager reklamehenvendelser. Alle brugere af CVR-registret skal respektere denne r…
Registret for bekæmpelse af hvidvask

Hvad er registret til bekæmpelse af hvidvask?

Registret til bekæmpelse af hvidvask Driver man virksomhed i bestemte brancher, kan man være omfattet af en særlig registreringspligt efter hvidvaskloven. Det er f.eks. valutavekslingsvirksomhed, fondsforvaltere, professionelle aktionærer m…
NemID medarbejdersignatur

Hvad er NemID medarbejdersignatur?

NemID medarbejdersignatur   Hvad er NemID? NemID er ét fælles log-in til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger og til din netbank.   Hvad kan jeg bruge det til? For at kunne håndtere og administrere en række forhold om selskabe…
Hvad er vedtægter?

Hvad er vedtægter?

Vedtægter   Hvad er vedtægter? Et selskabs vedtægter indeholder information om blandt andet selskabets navn, formål, anparter og regnskabsår. Derudover indeholder det også selskabets regler for f.eks. afholdelse af generalforsamling, omsætn…
Alkoholbevilling

Hvad er en alkoholbevilling?

Regler for alkoholbevilling   Hvad er en alkoholbevilling? Hvis du har en restaurantionsvirksomhed, som skal servere alkohol, gælder der særlige regler for dette. Restaurationsloven har fastsat særlige regler vedrørende alkoholbevilling, åb…
Hvad er momsregistrering?

Hvad er momsregistrering?

Når man momsregistrerer Driver selskabet virksomhed i en momspligtig branche, og forventes det at omsætte for mere end kr. 50.000,00 om året, skal selskabet momsregistreres. Branchen fastlægges på baggrund af en valgt branchekode, som tager…
Hvad er en kapitalforhøjelse?

Hvad er en kapitalforhøjelse?

Hvad er en kapitalforhøjelse? Kapitalforhøjelse betyder, at der tilføres ny kapital til et selskab, hvorved kapitalen øges. Dette gøres typisk i situationer, hvor de eksisterende anpartshavere selv ønsker at tilføre selskabet mere likvidite…
Importregistrering og eksportregistrering

Hvad er importregistrering og eksportregistrering?

Import/Eksport registrering Danske virksomheder, der vil udføre varer, skal registreres for import, eksport og/eller andre toldaktiviteter i Danmark hos Erhvervsstyrelsen. En importregistrering kræver næsten altid en eksportregistrering, da…
Gebyrer til erhvervsstyrelsen

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen   Hvad er et gebyr? Et gebyr er et pengebeløb, der kræves af enten privatpersoner, firmaer eller offentlige virksomheder for en tjeneste eller ydelse.   Takster for registrering og ændringer Visse registreringe…
Ejerbog

Hvad er en ejerbog?

Ejerbog   Hvad er en ejerbog? Selskabets ejerbog, er en fortegnelse over hvem der ejer, eller har ejet, anparter i et selskab. Ejerbogen indeholder information om hvor mange anparter, hver anpartshaver besidder, samt hvordan disse anparter…
Hvad er en erhvervskonto?

Hvad er en erhvervskonto?

Erhvervskonto   Hvad er en erhvervskonto? En erhvervskonto er en særlig form for konto i et pengeinstitut. Erhvervskontoen er tilknyttet selskabets CVR-nummer og holder dermed ejerens privatkonto adskilt fra selskabets.   Hvorfor skal jeg h…
Forkøbsret i ejeraftale

Guide om forkøbsret af anparter i et selskab

Forkøbsret af anparter i et selskab Hvad er forkøbsret? Forkøbsret er en medejer af et selskabs førsteret til køb af anparter eller aktier, som en udgående eller frasælgende ejer måtte ønske at sælge. For at medejerne kan gøre brug af forkø…
Overvejer I et forældrekøb?

Overvejer I et forældrekøb?

Overvejer I et forældrekøb? Forældrekøb er i de senere år blevet en normal måde for forældre at hjælpe deres børn med et af livets helt store milepæle. I perioden omkring skolestart 2 gange om året, anslås det at mere end 25 % af handlede b…
Huskeliste til opstart af virksomhed

Huskeliste til opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed – Tjekliste Sådan bliver du iværksætter: Her får du de bedste råd til opstart af egen virksomhed Går du med tankerne om at føre din iværksætterdrøm ud i livet? Så læs med her, hvor du får de bedste råd til at bygge en…
Artikel af NEMADVOKAT

Afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS)

Iværksætterselskabet forsvinder – Hvad gør du? Regeringen har fremlagt forslag om, at iværksætterselskabet skal udfases som selskabsform. Forslaget forventes at opnå tilslutning i Folketinget og træde i kraft i løbet af foråret. Selskabsfor…
Artikel af NEMADVOKAT

Stempelafgift ved skøde

Stempelafgift ved skøde Hvad er stempelafgift, og hvordan beregnes stempelafgift? Bliv klogere her. Ved handel med fast ejendom skal der betales en stempelafgift til staten – også kaldet tinglysningsafgift. Læs her, hvordan du nemt og enkel…
Artikel af NEMADVOKAT

Gode råd til at undgå konkurskarantæne

Gode råd til at undgå konkurskarantæne Konkurskarantæne kan være katastrofalt for dig som er erhvervsdrivende. Derfor giver advokat Mads Lykke Hansen 4 gode råd til at undgå konkurskarantæne.   Hvad er konkurskarantæne? Konkurskarantæne er…
Artikel af NEMADVOKAT

Guide til tvangsopløsning

Guide til tvangsopløsning og genoptagelse Hos NEMADVOKAT har vi modtaget adskillelige henvendelser fra erhvervsdrivende, hvis selskab er sendt til tvangsopløsning. Derfor giver advokat Mads Lykke Hansen sin bedste anbefaling til, hvordan du…
Artikel af NEMADVOKAT

Hvorfor bruge en boligadvokat?

Er du i tvivl om, hvad en boligadvokat kan hjælpe dig med? Så læs med her. En boligadvokat rådgiver dig om dit boligkøb, og sikrer, at alle væsentlige vilkår er belyst. Dette er en stor fordel, da boligkøbere uden juridisk kendskab tit og o…
Artikel af NEMADVOKAT

Case om varemærke: Sådan kunne Café Obelix have un…

Case om varemærke: Det er netop kommet frem, at den københavnske Café Obelix har misbrugt et varemærke. Derfor må caféen ikke længere benytte deres nuværende navn, hjemmeside, Facebook-side og Instagram-side. Dertil er caféen blevet pålagt…
Artikel af NEMADVOKAT

Dét skal du vide, når du køber bolig i Aalborg

Boligkøb i Aalborg Vil du gerne sikre dit boligkøb? Så lad en boligadvokat i Aalborg rådgive dig om alle aspekter af dit boligkøb. Hos NEMADVOKAT får du altid professionel juridisk rådgivning til fair og gennemskuelige priser. Du sørger for…
Artikel af NEMADVOKAT

Boligkøb i Århus – husk din boligadvokat

Boligkøb i Århus – Husk din boligadvokat Mangler du en boligadvokat i Århus, der kan rådgive dig om dit boligkøb? Hos NEMADVOKAT får du juridisk rådgivning om dit boligkøb til fair og gennemskuelige priser. Du sikrer dig, at alt er klar til…
Artikel af NEMADVOKAT

Varemærkeregistrering i EU: Husk Norge

Generelt om varemærker Et varemærke er din virksomhed udadtil. Varemærket  kan bruges til at sende et signal om dine produkter eller tjenesteydelsers kvalitet og prisklasse, og er samtidig et helt særligt kendetegn, som forbrugeren kan brug…
Artikel af NEMADVOKAT

Domænebeskyttelse – Beskyttelse af domænenavn

Domænebeskyttelse Er dit varemærke eller kendetegn blevet brugt ved en andens domæneregistrering? Såfremt domænet er registreret for de samme varer eller tjenesteydelser, som du udbyder, vil der være tale om en krænkelse af din varemærkeret…
Artikel af NEMADVOKAT

Tinglysning af skøde fra A-Z

Skøde og tinglysning Når du har købt fast ejendom, skal du have en tinglysning af skøde. Et skøde er et dokument, der sikrer din ret over ejendommen. Når skødet er tinglyst, bliver det registreret i tingbogen, hvilket gør dig til den formel…
Artikel af NEMADVOKAT

Skal du købe virksomhed?

Skal du købe virksomhed? Ved køb af virksomhed bør du foretage en grundig research af den virksomhed, som du er interesseret i at købe. Denne proces er omfattende, og der er adskillelige forhold, som du skal være opmærksom på. Derfor kan de…
Artikel af NEMADVOKAT

Hvornår skal du sælge din virksomhed

Hvornår skal du sælge din virksomhed? Salg af virksomhed er en længere proces, hvis man ønsker at gøre den så attraktiv som overhovedet muligt for en potentiel køber. Derfor bør du overveje at gøre virksomheden klar til salg, inden du sælge…
Artikel af NEMADVOKAT

Hvad er AB 92? Kort forklaret

Hvad er AB 92? Du får en kort og simpel forklaring på, hvad AB 92 er for noget AB 92 er betegnelsen for ”almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”. Det er et standarddokument, der typisk bruges ved aft…
Artikel af NEMADVOKAT

Er en Boligadvokat nødvendig i København

Er en boligadvokat nødvendig i København? Netop nu venter tusindvis af unge mennesker på at få svar, om hvorvidt de er optaget på deres drømmestudie eller ej. Det betyder også at mange unge mennesker, skal finde en studiebolig, så de kommer…
Artikel af NEMADVOKAT

Nye vilkår for forældrekøb

Nye vilkår for forældrekøb Det har tidligere været lukrativt at overdrage forældrekøbslejligheder til 15% under den offentlige vurdering. Men vedtagelsen af den nye ejendomsvurderingslov, der er gældende fra 1. januar 2018, sætter en stoppe…
Artikel af NEMADVOKAT

Genoptagelse efter tvangsopløsning

Genoptagelse af selskab, der er under tvangsopløsning Hvis et selskab er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten, har generalforsamlingen mulighed for at indgive anmeldelse om, at skifteretsbehandlingen skal afbrydes, og at selskabet ska…
Artikel af NEMADVOKAT

Boligkøb i København

Boligadvokat København Den danske sommer er kommet, og det betyder, at flere tusinde unge mennesker venter svar på, om de er optaget på deres drømmeuddannelser. Særligt København er populær blandt de kommende studerende, hvor flere store ud…
Artikel af NEMADVOKAT

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Det er nu officielt, at Danmark befinder sig i en højkonjunktur. Flere end nogensinde er i job, arbejdsstyrken har sat rekord, og velstanden har aldrig været større ifølge regeringen. Det betyder også, at flere og…
Artikel af NEMADVOKAT

Har du glemt at indberette årsrapport

Har du glemt at indberette årsrapport? Omkring 35.000 danske virksomheder har overskredet fristen for indlevering af regnskab til Erhvervsstyrelsen ifølge FSR – danske revisorer. Som følge af dette kan virksomhedernes øverste ledelse risike…
Artikel af NEMADVOKAT

Hvad er en tvangsopløsning?

Hvad er tvangsopløsning? En tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et kapitalselskab, der medfører, at selskabet ophører med at eksistere. Et selskab kan blive sendt til tvangsopløsning, hvis det ikke har overholdt en række af lovgivnin…
Artikel af NEMADVOKAT

Forældrekøb – En god investering for dig & dit bar…

Forældrekøb – En god investering for dig og dit barn   Når man er ung, og ikke har så meget luft i budgettet, kan det være en noget nær umulig opgave at finde en bolig – især hvis man drømmer om at bo centralt eller tæt på studiet. Med et f…
Artikel af NEMADVOKAT

Stiftelse af holdingselskab

Stiftelse af holdingselskab Med NEMADVOKAT kan du få oprettet et holdingselskab på kun ganske få timer. Hvert år stifter vi mere end 2.000 nye selskaber og vi vil også meget gerne hjælpe dig til en hurtig og nem selskabsstiftelse. Vores kom…
Artikel af NEMADVOKAT

Advokat Huskøb

Advokat huskøb Undgå ubehagelige overraskelser med personlig rådgivning fra NEMADVOKAT Bolighandlen er i mange områder af Danmark støt stigende, og hver eneste dag sælges og købes boliger landet over. Det er derfor ikke en ny situation, men…
Artikel af NEMADVOKAT

Boafgift – Hvem arver hvad og hvor meget?

Ved du, hvem der arver efter dig, og hvor meget de arver? Arvereglerne kan være svære at forstå, og tidskrævende at sætte sig ind i. Derfor kan du nemt og hurtigt danne dig et overblik over arvereglerne her. Bemærk at boafgift tidligere er…
Artikel af NEMADVOKAT

Iværksætter: Husk varemærkeregistrering

Har din virksomhed et helt særligt kendetegn som eksempelvis et helt særligt navn, slogan eller logo? Så er varemærkeregistrering en rigtig god idé. Registreringen beskytter din virksomhed mod konkurrenter, således de ikke har mulighed for…
Artikel af NEMADVOKAT

Forældrekøb

Når forældre køber bolig til sit barn Et forældrekøb sikrer dit barn et sted at bo, samtidig med at der er en række skattemæssige fordele at hente. Det kan ofte være både svært og dyrt for unge mennesker, at komme ind på boligmarkedet. Derf…
Artikel af NEMADVOKAT

Guide til ansættelse af medarbejdere

Guide til ansættelse af medarbejdere Når man står over for at ansætte sin første medarbejder, er der nogle overvejelser, man skal gøre sig. Denne guide gennemgår de forskellige trin, som du som kommende arbejdsgiver skal gå igennem.   Regis…
Artikel af NEMADVOKAT

Boligadvokat til villakøb

Boligadvokat til køb af villa Et huskøb er en enorm investering for de fleste, og der er derfor god grund til at sikre sig selv bedst muligt under boligkøbet. I det en ejendomsmægler ikke må rådgive dig, har du ikke nogen, der varetager din…
Artikel af NEMADVOKAT

Boligadvokat til andelsbolig

Boligadvokat til andelsbolig Der er mange fordele ved at købe en andelsbolig fremfor en ejerbolig, hvad enten der er tale om en villa eller et sommerhus. Selvom du månedligt skal betale en lidt højere sum til andelsforeningen, er andelsboli…
Artikel af NEMADVOKAT

Boligadvokat til køb af sommerhus

En boligadvokat kan være en god ide ved køb af sommerhus. I forbindelse med et køb af sommerhus, er der mange overvejelser, der skal gøres – og disse beslutninger kan have stor betydning for dig selv men også for den endelige salgspris. For…
Artikel af NEMADVOKAT

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikring En retssag kan ende med at blive en dyr affære, og det er derfor vigtigt at tage stilling til økonomien samt risikoen, der er forbundet med dette. Hertil hjælper retshjælpsforsikringen, der dækker udgifter i forbindelse…
Artikel af NEMADVOKAT

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt En udførlig entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør er ekstrem vigtig for arbejdets udførelse – uanset om det er private byggerier eller i stedet større erhvervsbyggerier. Der findes dog flere former for entrepr…
Artikel af NEMADVOKAT

Erhvervsadvokat

NEMADVOKAT hjælper dig igennem alle erhvervssager Erhvervssager kan komme i mange forskellige typer og former – og de er ikke alle lige nemme at komme igennem uden besvær og problemer. Det kan være de helt almindelige erhvervssager til de s…
Artikel af NEMADVOKAT

Advokat København

NEMADVOKAT yder faglig hjælp – både erhvervsmæssigt og privat Er du på udkig efter en advokat i København? Hos NEMADVOKAT ønsker vi at kunne løse alle vores klienters problemer. Vi tilbyder derfor hjælp og vejledning fra advokater, der hver…
Artikel af NEMADVOKAT

Skattefri virksomhedsomdannelse

En skattefri virksomhedsomdannelse gør det muligt at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Fordelen ved at lave en virksomhedsomdannelse fremfor at lukke enkeltmandsvirksomheden for dereft…
Artikel af NEMADVOKAT

Har du konstateret mangler ved din bolig?

Har du konstateret mangler ved din bolig? Hvis du, som køber, konstaterer mangler ved din bolig, bør du rådføre dig med specialister. Det kan være svært at gennemskue risikofordelingen mellem ejerskifteforsikring, køber og sælger – og det h…
Artikel af NEMADVOKAT

Indskud til et anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er et reguleret kapitalselskab med én eller flere anpartshavere, som ikke hæfter personligt for selskabet.   Hvad er et indskud? Ved stiftelse af et nyt ApS, skal der stilles en sikkerhed. Hvis du har prøvet at leje en lej…
Artikel af NEMADVOKAT

Vedtægter for et Iværksætterselskab (IVS)

Vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Et iværksætterselskab er reelt set et anpartsselskab, men skal kalde sig et iværksætterselskab eller IVS, fordi dette skal signalere til omverdenen, at det har en kapital på mindre end 50.000 kroner…
Artikel af NEMADVOKAT

Hvad er vedtægter i et selskab

For at et selskab kan stiftes, skal stiftelsesdokumentet først udfyldes. Derudover er det et krav for selskaber, at der udarbejdes ’vedtægter’ som skal indeholdes i selskabets stiftelsesdokumentet. I praksis udfærdiges vedtægter og stiftels…
Artikel af NEMADVOKAT

Hvordan laver du et stiftelsesdokument?

Hvordan laver du et stiftelsesdokument? Før et stiftelsesdokument er juridisk gældende, skal det overholde visse krav og specifikationer. Stiftelsesdokumentet skal udfyldes, når man ønsker at starte et kapitalselskab, dvs. et A/S, ApS, IVS,…
Artikel af NEMADVOKAT

Få styr på din retshjælpforsikring

Få styr på din retshjælpforsikring En retssag kan ende med at blive en dyr affære, og det er derfor vigtigt at tage stilling til økonomien samt risikoen, der er forbundet med dette. Hertil hjælper retshjælpsforsikringen, der dækker udgifter…
Artikel af NEMADVOKAT

Udarbejdelse af svarskrift og duplik

Hvad er et svarskrift? Et svarskrift er sagsøgtes svar på sagsøgers stævning. Dermed får sagsøgte mulighed for at præcisere, hvad vedkommende er enig og uenig i. Hvis du modtager en stævning, kan du gøre tre ting: Lade være med at svare på…
Artikel af NEMADVOKAT

Afbrydelse af forældelsesfristen

Afbrydelse af forældelsesfristen For nyligt førte jeg en sag ved Københavns byret, der omhandler afbrydelse af den gamle bestemmelse om 20 årig forældelse af visse fordringer. Det har været almindeligt gældende, at kreditor kunne afbryde de…
Artikel af NEMADVOKAT

Hvad udgør et design og en gyldig designregistreri…

Hvad udgør et design og en gyldig designregistrering? NEMADVOKAT, ved advokat Jesper Krogh Støttrup (L), forestod for nyligt hovedforhandlingen i sagen V-51-15 ved Sø- & Handelsretten. Vi har afventet dommens modtagelse hos vore kollegaer,…
Artikel af NEMADVOKAT

Der sættes turbo på sommerhusmarkedet i 2017

Der sættes turbo på sommerhusmarkedet i 2017 Sommerhusmarkedet har stået mere eller mindre stille siden finanskrisen. Men regeringen prøver nu at sætte gang i salget af sommerhuse med to nye udspil, der kan betyde store prisbesparelser for…
Artikel af NEMADVOKAT

Hæftelse i et anpartsselskab (ApS)

Hvad er et anpartsselskab? Anpartsselskabet defineres som et selskab med en eller flere anpartsindehavere, som ikke hæfter personligt for dette, men kun med den indskudte kapital. Dette princip kaldes også for ’begrænset hæftelse’.   Hæftel…
Artikel af NEMADVOKAT

Fordele ved anpartsselskab (ApS)

Hvad er et ApS? Et anpartsselskab er et reguleret kapitalselskab med én eller flere ejere, kaldet anpartshavere, som ikke hæfter personligt for selskabet.   Hvorfor vælge et anpartsselskab? En klar fordel ved at vælge at stifte et anpartsse…
Artikel af NEMADVOKAT

Skal du bruge en anpartshaveroverenskomst?

En anpartshaveroverenskomst – også kendt som en ejeraftale – er en aftale mellem 2 eller flere ejere af et iværksætterselskab (IVS) eller anpartsselskab (ApS). Det tilsvarende dokument for et A/S er en aktionæroverenskomst og for et I/S en…
Artikel af NEMADVOKAT

Hvad er et skuffeselskab?

Ordet ’skuffeselskab’ stammer fra dengang, hvor selskaber blev opbevaret i skufferne hos diverse advokatfirmaer, mens de ventede på at blive overdraget til en køber. Formelt betegnes et skuffeselskab som et færdigregistreret selskab. Dette…
Artikel af NEMADVOKAT

Udarbejdelse af stævning

Udarbejdelse af stævning Når to parter ikke kan nå til enighed, eller i tilfælde af at den ene part føler sig forurettet eller krænket, er en retssag ofte den sidste udvej. Den skriftlige og formelle indledning på en retssag sker ved en såk…
Artikel af NEMADVOKAT

Skal du bruge en momsregistrering?

Momsregistrering De fleste danske virksomheder er momsregistrerede. Når du bliver momsregistreret, er du forpligtet til at pålægge moms på dine varer og ydelser. Til gengæld har du også mulighed for at fradrage momsen på de varer og ydelser…