Patent eller varemærke?Patent eller varemærke?

Patent eller varemærke?

Patent eller varemærke? En god ide kan ofte beskyttes så andre ikke kan benytte den samme ide erhvervsmæssigt som enten et varemærke, et design, et patent eller en brugsmodel. Hvilken rettighed der er den relevante vil afhænge af, hvad idee…
Hvad er en fortrolighedserklæring? (NDA)?Hvad er en fortrolighedserklæring? (NDA)?

Hvad er en fortrolighedserklæring (NDA)?

Fortrolighedserklæring (NDA) En fortrolighedserklæring kaldes også for en fortrolighedsaftale, hemmeligholdelsesaftale eller en NDA, som er en forkortelse for Non Disclosure Agreement. Fortrolighedserklæringens formål er at beskytte mod vid…
Hvad er en kurator?Hvad er en kurator?

Hvad er en kurator?

Kurator En kurator er titlen på den person, der står for at afvikle en konkursramt virksomhed på en forsvarlig måde. Kurator sælger eksempelvis virksomhedens aktiver, så disse fordeles til kreditorerne. I denne artikel får du indblik i alt,…
insolventinsolvent

Hvad betyder det at være insolvent?

Insolvent At være insolvent betyder, at du ikke har nok værdier i virksomheden til at kunne betale kreditorer. I praksis er det fogedretten, som tager stilling til, hvorvidt du skal erklæres insolvent eller ej.   Hvad betyder det at være in…
Hvad er rekonstruktion?Hvad er rekonstruktion?

Hvad er rekonstruktion?

Rekonstruktion En rekonstruktion har til formål at rette op på økonomien i et kriseramt selskab i samarbejde med skifteretten og kreditorerne. Hensigten er at genoprette selskabets sundhed, så det igen bliver solvent. Hvis ikke det lykkes,…
Hvad er et joint venture?Hvad er et joint venture?

Hvad er et joint venture?

Joint venture Et joint venture er en konstellation, hvor to eller flere virksomheder etablerer et samarbejde, som gør det muligt at drage nytte af hinandens styrker og fordele. Typisk er hensigten med et joint venture at opnå et specifikt k…
likvidationsregnskablikvidationsregnskab

Hvad er et likvidationsregnskab?

Likvidationsregnskab Når et selskab træder i likvidation, skal der udarbejdes et likvidationsregnskab, som danner overblik over de indvirkninger, likvidationen har. I denne artikel får du indblik i, hvad du skal være opmærksom på, når du ud…
Værdiansættelse af virksomhedVærdiansættelse af virksomhed

Hvad er min virksomhed værd?

Værdiansættelse af virksomhed Hvis du vil sælge din virksomhed, eller hvis du ønsker at overdrage den – eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte – er det relevant at vide, hvordan du værdiansætter din virksomhed. I denne artikel f…
Salg af virksomhed skatSalg af virksomhed skat

Guide: Beskatning ved salg af virksomhed

Beskatning ved salg af virksomhed Når du sælger din virksomhed og overdrager denne til køber, vil der være skattemæssige konsekvenser, som du bør være opmærksom på. Beskatning ved salg af virksomhed gælder for både køber og sælger. I denne…
LikvidatorLikvidator

Hvad er en likvidator?

Likvidator En likvidator er betegnelsen for den person, som står for at lukke en virksomhed, når det lukkes frivilligt. Likvidatorens job er at stå for alt det praktiske i forbindelse med lukningen, herunder salg af aktiver, betaling af eve…
Lukke firma med gældLukke firma med gæld

Lukke firma med og uden gæld

Lukke firma med eller uden gæld Har du besluttet dig for at lukke dit firma, er der flere juridiske aspekter, du bør være opmærksom på. Det er først og fremmest vigtigt, at du vælger den rigtige måde at lukke virksomheden på, så du ikke end…
Ny frist IVSNy frist IVS

Politisk aftale skal hjælpe iværksættere: Ny frist…

Politisk aftale skal hjælpe iværksættere: Ny frist for omregistrering   Regeringen vil i fællesskab med Folketinget hjælpe landets iværksættere ved at give bedre mulighed for at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Det er…
hensigtserklæringhensigtserklæring

Hvad er en hensigtserklæring?

Hvad er en hensigtserklæring? En hensigtserklæring – også kaldet Letter Of Intent på engelsk – er et dokument mellem en køber og en sælger i en virksomhedshandel. Man støder oftest på en hensigtserklæring i forbindelse med forhandlingerne i…
Ejeraftale og vedtægterEjeraftale og vedtægter

Ejeraftale og vedtægter – Hvad skrives hvor?

Ejeraftale og vedtægter – Hvad skrives hvor? Når man skal stifte et kapitalselskab, eksempelvis et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S) er der især to regelsæt, som man skal være opmærksom på. Disse regelsæt er vedtægterne og ej…
Hvordan lukker jeg min virksomhedHvordan lukker jeg min virksomhed

Hvordan lukker jeg min virksomhed?

Hvordan lukker jeg min virksomhed? Når du vælger at lukke din virksomhed, er der flere juridiske ting du skal være opmærksom på. Der findes nemlig flere forskellige måde at lukke sin virksomhed på, og det er derfor afgørende, at man vælger…
due diligencedue diligence

Hvad er due diligence?

Due diligence   Hvad er Due diligence? Due diligence bliver anvendt i forbindelse med en virksomhedshandel, og er en betegnelse for den undersøgelse, der foretages af en potentiel køber i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse/virksomhe…
overdragelsesaftaleoverdragelsesaftale

Hvad er en overdragelsesaftale?

Overdragelsesaftale En overdragelsesaftale kan eksempelvis finde sted i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Her udarbejdes der en overdragelsesaftale mellem køber og sælger, der skal sikre betingelser og vilkår i virksomhedshandlen.…
virksomhedsoverdragelsevirksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Ved en virksomhedsoverdragelse, er der tale om en virksomhed eller en del af en virksomhed, der overdrages fra én juridisk person til en anden. Der er også tale om virksomhedsoverdragelse, hvis der sker udlicitering…
Skærmbillede 2020-07-22 kl. 12.32.54Skærmbillede 2020-07-22 kl. 12.32.54

Alt du bør vide om konkursbo

Konkursbo Når en virksomhed eller privatperson begæres konkurs på baggrund af økonomiske udfordringer, registreres det som værende under konkursbehandling. Alle ejendele/værdier knyttet til virksomheden bliver i den forbindelse til et konku…
hvad er en kundeklausulhvad er en kundeklausul

Hvad er en kundeklausul?

Kundeklausul   Hvad er en kundeklausul? En kundeklausul er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om, at medarbejderen, efter at have fratrådt sin stilling i virksomheden, ikke må have forretningsmæssig forbindelse til vedkommen…
guide til flere ejere i anpartsselskab apsguide til flere ejere i anpartsselskab aps

Guide til flere ejere i anpartsselskab ApS

Guide til flere ejere i anpartsselskab ApS Der kan være både fordele og ulemper ved at indgå i et partnerskab i forbindelse et anpartsselskab (ApS). De positive sider af oprettelse af et ApS består blandt andet af: Begrænset hæftelse, de sk…
Hvad er en egenbegæringHvad er en egenbegæring

Hvad er en egenbegæring?

Egenbegæring Begrebet Egenbegæring ses i forbindelse med konkursbegæring. Egenbegæring er betinget af, at der forekommer nogle økonomiske vanskeligheder hos en fysisk eller juridisk person, der gør, at vedkommende erklærer sig konkurs.   Hv…
Hvad betyder konkursHvad betyder konkurs

Hvad betyder konkurs?

Konkurs   Hvad betyder konkurs? Kort fortalt er konkurs en betegnelse for den juridiske proces, der går i gang, når en virksomhed ikke er i stand til at betale sine kreditorer. Her kan du læse mere om hvad konkurs er, hvad processen er samt…
hvad er betalingsstandsninghvad er betalingsstandsning

Hvad er betalingsstandsning?

Betalingsstandsning Hvis en virksomhed er i økonomiske problemer, og derfor ikke kan betale det, de skylder deres kreditorer, kan de vælge at gå i betalingsstandsning. Nedenfor kan du læse mere om hvad betalingsstandsning er.   Hvad er beta…
TilstandsrapportTilstandsrapport

Hvad er en tilstandsrapport?

Hvad er en tilstandsrapport? I forbindelse med en bolighandel bliver der ofte udarbejdet en tilstandsrapport.  En tilstandsrapport er kort fortalt en skriftlig vurdering af en ejendoms stand.  Rapporten er, sammen med elinstallationsrapport…
hvad er et energimærke (1)hvad er et energimærke (1)

Hvad er et energimærke?

Energimærke Et energimærke er en obligatorisk del af en ejendoms salgsopstilling. Det er ligeså lovpligtigt når ejendommen skal sælges. Energimærkningens formål er at motivere til energibesparelse samt for at se de energimæssige udgifter, d…
Hvad er tinglysningsafgift?Hvad er tinglysningsafgift?

Hvad er tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgift   Hvad er tinglysningsafgift? I forbindelse med tinglysning af f.eks. et skøde, skal der betales en afgift til staten. Dette kaldes tinglysningsafgiften. Afgiften afhænger af, hvilken type handel og ejendomskategori der e…
ServitutterServitutter

Hvad er servitutter?

Servitutter   Hvad er servitutter? En servitut er kort fortalt en betegnelse for de begrænsninger eller byrder, der er pålagt en bolig. Det er altså en indskrænkning i råderetten over ejendommen. Det betyder, at servitutterne ofte sætter be…
VedtægtsændringerVedtægtsændringer

Vedtægtsændringer i selskab

Vedtægtsændringer I forbindelse med et selskabs udvikling, levetid og evt. vækst, kan der opstå et behov for at ændre vedtægterne i selskabet. Det kan i nogle tilfælde være en lang og uoverskuelig proces at skulle lave vedtægtsændringer i s…
BBRBBR

Hvad er en BBR-meddelelse?

BBR-meddelelse Hvis du står til at skulle købe eller sælge en bolig, er det vigtigt, at du sætter dig ind i hvad BBR og BBR-meddelelser er. Det kan nemlig hjælpe dig med at få et overblik over en ejendom, du er interesseret i at købe. Derud…
Advokatforbehold (1)Advokatforbehold (1)

Hvad er et advokatforbehold?

Advokatforbehold I forbindelse med en bolighandel bør du som køber altid få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. Dermed er du sikret ved eventuel fortrydelse af boligkøbet, selvom du har underskrevet købsaftalen.   Hvad er et advok…
Hvad er vedtægter?Hvad er vedtægter?

Hvad er vedtægter?

Vedtægter Når du skal stifte et anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S) eller et iværksætterselskab (IVS), skal der i den forbindelse udarbejdes vedtægter for selskabet.   Hvad er vedtægter? Et selskabs vedtægter er de regler, der bestemme…
Hvad er likvidation?Hvad er likvidation?

Likvidation af selskab

Likvidation af selskab Ønsker ejeren/ejerne af et selskab ikke længere at fortsætte driften af selskabet, kan det opløses på flere forskellige måder. Er selskabet insolvent kan det ske ved konkurs eller tvangsopløsning. Er selskabet solvent…
Hvad er en konkursbegæring?Hvad er en konkursbegæring?

Hvad er en konkursbegæring?

Konkursbegæring Har du eller en kreditor indgivet en konkursbegæring, med ønske om at din virksomhed skal gå konkurs – så er det en god idé at tage kontakt til en advokat med erfaring indenfor konkurssager. Her kan du læse om, hvad en konku…
EjerbogEjerbog

Hvad er en ejerbog?

Ejerbog En ejerbog er en oversigt over, hvem der er ejerne i et selskab. Ejerbogen beskriver altså ejerforholdene i et selskab. Nedenfor kan du læse mere om hvad ejerbogen er, hvordan du registrerer ejerskabet i selskabet og hvad ejerbogen…
Hvordan påvirker pandemien iværksætterselskaberne?Hvordan påvirker pandemien iværksætterselskaberne?

COVID-19: Hvordan påvirker pandemien iværksætterse…

Hvordan påvirker COVID-19 iværksætterselskaberne?  COVID-19, i daglig tale også kaldet Corona, har lige nu grebet om Danmark. Det betyder, at både Danmark, danskerne og økonomien er sat på pause. For mange mindre virksomheder og iværksætter…
Coronavirus og hvad det betyder for generalforsamlingenCoronavirus og hvad det betyder for generalforsamlingen

Coronavirus: Hvordan påvirker regeringens nye forb…

Coronavirus: Hvordan påvirker regeringens nye forbud virksomhedernes generalforsamling?   Mange virksomheder skal snart til at holde ordinær generalforsamling, hvor blandt andet virksomhedens årsregnskab skal godkendes. Regeringen har den 1…
Hvad er en arbejdshaveroverenskomstHvad er en arbejdshaveroverenskomst

Hvad er en anpartshaveroverenskomst?

Anpartshaveroverenskomst En anpartshaveroverenskomst, også kaldet ejeraftale, er en aftale mellem to eller flere ejere af et anpartsselskab (ApS). Ejeraftaler benyttes også til aktieselskaber og interessentselskaber, hvor de i denne sammenh…
Hvad er skjult reklame?Hvad er skjult reklame?

Hvad er skjult reklame?

Skjult reklame – Guide til lovlig markedsføring   Overholder dit indhold på sociale medier, blogs og lignende markedsføringsloven? Når du er erhvervsdrivende, er det uhyre vigtigt, at du kender de danske regler for markedsføring og reklame…
Hvad er en salgsopstilling?Hvad er en salgsopstilling?

Hvad er en salgsopstilling?

Styr på salgsopstillingen I forbindelse med køb eller salg af en ejendom, skal der udarbejdes en salgsopstilling, der indeholder de vigtigste informationer og oplysninger omkring ejendommen. Salgsopstillingen bliver udarbejdet af en ejendom…
KøbsaftaleKøbsaftale

Hvad er en købsaftale?

Købsaftale Advokatens råd til en smertefri bolighandel  Står du og skal købe eller sælge en ejendom? Så er det en god idé at dykke ned i, hvilke forhold der bør indgå i en købsaftale, inden du sætter din underskrift. ”Hvad skal den indehold…
Advokat priserAdvokat priser

Advokat Priser

Advokat priser Gør det nemt med NEMADVOKAT – her får du et overblik over vores advokat priser på professionel advokathjælp. Her kan du blandt andet finde boligadvokat priser, pris på opstart af virksomhed, pris på salg af virksomhed og test…
EjendomsdatarapportEjendomsdatarapport

Hvad er en ejendomsdatarapport?

Ejendomsdatarapport   Hvad er en ejendomsdatarapport? En ejendomsdatarapport er kort fortalt en rapport, hvor alle vigtige oplysninger om en ejendom er tilgængelige. I forbindelse med et boligkøb er det en god idé at indhente en ejendomsdat…
Sådan undgår du NemID-svindelSådan undgår du NemID-svindel

NemID-svindel: Sådan undgår du Netbanksvindel

NemID-svindel: Sådan undgår du Netbanksvindel   Der blev i første halvår af 2019, konstateret en markant stigning i antallet af NemID svindelsager, hvor henholdsvist kvinder over 60 år, får tømt deres bankkonti af hackere, der snyder bruger…
Hvad koster et testamenteHvad koster et testamente

Hvad koster et testamente?

Hvad koster et testamente? Et testamente sikrer dine efterladte, men hvad koster det at få lavet et testamente? Din pris på testamente afhænger af flere faktorer, herunder hvilken advokat du henvender dig til, omfanget af testamentet og ikk…
Har I styr på jeres formuefordelingHar I styr på jeres formuefordeling

Har I styr på fordelingen af jeres formue?

Formuefordeling »Ifølge eksperter går op imod 30 % af danskernes arv til andre end de tiltænkte.« Langt fra enhver får taget stilling til fordelingen af deres formue, men kun de færreste forstår, hvilken betydning det har. Ifølge eksperter…
7 gode grunde til at forny dit testamente7 gode grunde til at forny dit testamente

7 grunde til at forny dit testamente

7 grunde til at forny dit testamente Et testamente laves altid ud fra de forhold, som er gældende her og nu. Dog kan disse forhold ændre sig over tid, hvorfor det kan være en god idé at opdatere sit testamente med jævne mellemrum.   Læs mer…
Guide til fejl og manglerGuide til fejl og mangler

Komplet guide til fejl og mangler

Komplet guide til fejl og mangler, ved fast ejendom   Et boligkøb er, for de fleste, en af livets største økonomiske investeringer. Derfor er det afgørende, at du som boligkøber, har det fulde kendskab til den bolig, du køber. Med denne vid…
VirksomhedstyperVirksomhedstyper

Forstå de forskellige virksomhedstyper og selskabs…

Virksomhedstyper og selskabsformer Når man skal starte virksomhed, er det vigtigt at have kendskab til de forskellige virksomhedstyper og selskabsformer, som vi har i Danmark. Der er nemlig en del overvejelser at gøre sig, inden man kan træ…
KonkurrenceklausulKonkurrenceklausul

Alt du skal vide om konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausul En konkurrenceklausul er en juridisk aftale, der i nogle tilfælde indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, som forhindrer medarbejderen i at arbejde for en konkurrent efter sin fratrædelse eller starte sin egen ko…
Guide til køb af ejerlejlighed i KøbenhavnGuide til køb af ejerlejlighed i København

3 råd til køb af ejerlejlighed i København

3 råd til køb af ejerlejlighed i København Kigger du på ejerlejlighed i København? Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, når man er på boligjagt i hovedstaden. Som det første skal du finde dig nogle interessante boliger, men det…
KapitalgodkendelseKapitalgodkendelse

Hvad er kapitalgodkendelse?

Kapitalgodkendelse ved stiftelse af anpartsselskab Står du overfor at skulle stifte et anpartsselskab eller måske flere, er der givetvis en lang række spørgsmål og ikke mindst faldgruber. For eksempel tager bankerne ofte et betragteligt geb…
Reelle ejereReelle ejere

Hvad er reelle ejere?

Hvad er reelle ejere? Virksomhedens reelle ejere er de fysiske personer, der direkte eller indirekte (gennem andre selskaber) har kontrol over virksomheden. Personer, der råder over mere end 25% af anpartskapitalen eller stemmerne, enten di…
Hvad er en refusionsopgørelse?Hvad er en refusionsopgørelse?

Hvad er en refusionsopgørelse?

Hvad er en refusionsopgørelse? En refusionsopgørelse er en opgørelse over de udgifter, som sælgeren af en bolig har betalt forud for overtagelsesdatoen, og som køberen af en bolig skal betale tilbage til sælgeren af boligen. Det kan for eks…
Hvad er et ejerpantebrev?Hvad er et ejerpantebrev?

Hvad er et ejerpantebrev?

Hvad er et ejerpantebrev? Et ejerpantebrev er et dokument, der typisk oprettes af ejeren af en fast ejendom, når vedkommende vil stille sikkerhed for et lån eller lignende. Ejendommens ejer står både angivet som panthaver og pantsætter. Det…
Hvad er udbytte?Hvad er udbytte?

Hvad er udbytte?

Hvad er udbytte? Udbytte er betegnelsen for, når virksomheden vælger at udlodde udbytte til ejerne/aktionærerne. Disse beløb kan både udbetales og geninvesteres.   Hvordan foregår udlodning af udbytte? Et selskabs anpartshaver har ret til a…
Hvad er et stiftelsesdokument?Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument? Et stiftelsesdokument er et juridisk dokument, der bekræfter stiftelsen af et selskab. Dokumentet indeholder en række oplysninger om selskabet og dets stiftere. Et stiftelsesdokument laves ved at nedskrive de…
Hvad er selskabets navn og binavn?Hvad er selskabets navn og binavn?

Hvad er et selskabets navn og binavn?

Selskabets navn og binavne   Hvad må man kalde sin virksomhed? Alle selskaber skal have deres eget navn. Det er op til virksomhedens ejere, hvad virksomhedsnavnet skal være. Navnet skal dog overholde visse regler.   Regler for virksomhedsna…
Hvad er startkapital?Hvad er startkapital?

Hvad er startkapital?

Selskabets startkapital Når man tegner anparter eller aktier i et kapitalselskab, skal man indskyde et beløb, som udgør selskabets startkapital. For det nu afskaffede iværksætterselskaber krævede det et indskud af minimum kr. 1,00, mens der…
RevisionspligtRevisionspligt

Hvad er revisionspligt?

Revisionspligt Alle selskaber skal indlevere en årsrapport. Når et selskab er underlagt revisionspligt, skal denne årsrapport dog revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor – hvilken en afhænger af størrelsen på selskabet. S…
ReklamebeskyttelseReklamebeskyttelse

Hvad er reklamebeskyttelse?

Reklamebeskyttelse   Hvad er reklamebeskyttelse? Det er muligt for selskaber at blive registreret for reklamebeskyttelse, således at man som virksomhed ikke modtager reklamehenvendelser. Alle brugere af CVR-registret skal respektere denne r…
Registret for bekæmpelse af hvidvaskRegistret for bekæmpelse af hvidvask

Hvad er registret til bekæmpelse af hvidvask?

Registret til bekæmpelse af hvidvask Driver man virksomhed i bestemte brancher, kan man være omfattet af en særlig registreringspligt efter hvidvaskloven. Det er f.eks. valutavekslingsvirksomhed, fondsforvaltere, professionelle aktionærer m…
NemID medarbejdersignaturNemID medarbejdersignatur

Hvad er NemID medarbejdersignatur?

NemID medarbejdersignatur   Hvad er NemID? NemID er ét fælles log-in til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger og til din netbank.   Hvad kan jeg bruge det til? For at kunne håndtere og administrere en række forhold om selskabe…
AlkoholbevillingAlkoholbevilling

Hvad er en alkoholbevilling?

Regler for alkoholbevilling   Hvad er en alkoholbevilling? Hvis du har en restaurantionsvirksomhed, som skal servere alkohol, gælder der særlige regler for dette. Restaurationsloven har fastsat særlige regler vedrørende alkoholbevilling, åb…
Hvad er momsregistrering?Hvad er momsregistrering?

Hvad er momsregistrering?

Momsregistrering De fleste danske virksomheder er momsregistrerede. Når du bliver momsregistreret, er du forpligtet til at pålægge moms på dine varer og ydelser. Til gengæld har du også mulighed for at fradrage momsen på de varer og ydelser…
Hvad er en kapitalforhøjelse?Hvad er en kapitalforhøjelse?

Hvad er en kapitalforhøjelse?

Hvad er en kapitalforhøjelse? Kapitalforhøjelse betyder, at der tilføres ny kapital til et selskab, hvorved kapitalen øges. Dette gøres typisk i situationer, hvor de eksisterende anpartshavere selv ønsker at tilføre selskabet mere likvidite…
Importregistrering og eksportregistreringImportregistrering og eksportregistrering

Hvad er importregistrering og eksportregistrering?

Import/Eksport registrering Danske virksomheder, der vil udføre varer, skal registreres for import, eksport og/eller andre toldaktiviteter i Danmark hos Erhvervsstyrelsen. En importregistrering kræver næsten altid en eksportregistrering, da…
Gebyrer til erhvervsstyrelsenGebyrer til erhvervsstyrelsen

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen   Hvad er et gebyr? Et gebyr er et pengebeløb, der kræves af enten privatpersoner, firmaer eller offentlige virksomheder for en tjeneste eller ydelse.   Takster for registrering og ændringer Visse registreringe…
Hvad er en erhvervskonto?Hvad er en erhvervskonto?

Hvad er en erhvervskonto?

Erhvervskonto   Hvad er en erhvervskonto? En erhvervskonto er en særlig form for konto i et pengeinstitut. Erhvervskontoen er tilknyttet selskabets CVR-nummer og holder dermed ejerens privatkonto adskilt fra selskabets.   Hvorfor skal jeg h…
Forkøbsret i ejeraftaleForkøbsret i ejeraftale

Guide om forkøbsret af anparter i et selskab

Forkøbsret af anparter i et selskab Hvad er forkøbsret? Forkøbsret er en medejer af et selskabs førsteret til køb af anparter eller aktier, som en udgående eller frasælgende ejer måtte ønske at sælge. For at medejerne kan gøre brug af forkø…
Huskeliste til opstart af virksomhedHuskeliste til opstart af virksomhed

Huskeliste til opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed – Tjekliste Sådan bliver du iværksætter: Her får du de bedste råd til opstart af egen virksomhed Går du med tankerne om at føre din iværksætterdrøm ud i livet? Så læs med her, hvor du får de bedste råd til at bygge en…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Stempelafgift ved skøde

Stempelafgift ved skøde Hvad er stempelafgift, og hvordan beregnes stempelafgift? Bliv klogere her. Ved handel med fast ejendom skal der betales en stempelafgift til staten – også kaldet tinglysningsafgift. Læs her, hvordan du nemt og enkel…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Dét skal du vide, når du køber bolig i Aalborg

Boligkøb i Aalborg Vil du gerne sikre dit boligkøb? Så lad en boligadvokat i Aalborg rådgive dig om alle aspekter af dit boligkøb. Hos NEMADVOKAT får du altid professionel juridisk rådgivning til fair og gennemskuelige priser. Du sørger for…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Boligkøb i Århus – husk din boligadvokat

Boligkøb i Århus – Husk din boligadvokat Mangler du en boligadvokat i Århus, der kan rådgive dig om dit boligkøb? Hos NEMADVOKAT får du juridisk rådgivning om dit boligkøb til fair og gennemskuelige priser. Du sikrer dig, at alt er klar til…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Domænebeskyttelse – Beskyttelse af domænenavn

Domænebeskyttelse Er dit varemærke eller kendetegn blevet brugt ved en andens domæneregistrering? Såfremt domænet er registreret for de samme varer eller tjenesteydelser, som du udbyder, vil der være tale om en krænkelse af din varemærkeret…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Hvad er AB 92? Kort forklaret

Hvad er AB 92? Du får en kort og simpel forklaring på, hvad AB 92 er for noget AB 92 er betegnelsen for ”almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”. Det er et standarddokument, der typisk bruges ved aft…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Er en Boligadvokat nødvendig i København

Er en boligadvokat nødvendig i København? Netop nu venter tusindvis af unge mennesker på at få svar, om hvorvidt de er optaget på deres drømmestudie eller ej. Det betyder også at mange unge mennesker, skal finde en studiebolig, så de kommer…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Genoptagelse efter tvangsopløsning

Genoptagelse af selskab, der er under tvangsopløsning Hvis et selskab er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten, har generalforsamlingen mulighed for at indgive anmeldelse om, at skifteretsbehandlingen skal afbrydes, og at selskabet ska…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Boafgift – Hvem arver hvad og hvor meget?

Ved du, hvem der arver efter dig, og hvor meget de arver? Arvereglerne kan være svære at forstå, og tidskrævende at sætte sig ind i. Derfor kan du nemt og hurtigt danne dig et overblik over arvereglerne her. Bemærk at boafgift tidligere er…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Guide til ansættelse af medarbejdere

Guide til ansættelse af medarbejdere Når man står over for at ansætte sin første medarbejder, er der nogle overvejelser, man skal gøre sig. Denne guide gennemgår de forskellige trin, som du som kommende arbejdsgiver skal gå igennem.   Regis…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Boligadvokat til villakøb

Boligadvokat til køb af villa Et huskøb er en enorm investering for de fleste, og der er derfor god grund til at sikre sig selv bedst muligt under boligkøbet. I det en ejendomsmægler ikke må rådgive dig, har du ikke nogen, der varetager din…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikring En retssag kan ende med at blive en dyr affære, og det er derfor vigtigt at tage stilling til økonomien samt risikoen, der er forbundet med dette. Hertil hjælper retshjælpsforsikringen, der dækker udgifter i forbindelse…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Erhvervsadvokat

NEMADVOKAT hjælper dig igennem alle erhvervssager Erhvervssager kan komme i mange forskellige typer og former – og de er ikke alle lige nemme at komme igennem uden besvær og problemer. Det kan være de helt almindelige erhvervssager til de s…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Advokat København

NEMADVOKAT yder faglig hjælp – både erhvervsmæssigt og privat Er du på udkig efter en advokat i København? Hos NEMADVOKAT ønsker vi at kunne løse alle vores klienters problemer. Vi tilbyder derfor hjælp og vejledning fra advokater, der hver…
Skattefri virksomhedsomdannelseSkattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse En skattefri virksomhedsomdannelse gør det muligt at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Fordelen ved at lave en virksomhedsomdannelse fremfor at lukke en…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Udarbejdelse af svarskrift og duplik

Hvad er et svarskrift? Et svarskrift er sagsøgtes svar på sagsøgers stævning. Dermed får sagsøgte mulighed for at præcisere, hvad vedkommende er enig og uenig i. Hvis du modtager en stævning, kan du gøre tre ting: Lade være med at svare på…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Afbrydelse af forældelsesfristen

Afbrydelse af forældelsesfristen For nyligt førte jeg en sag ved Københavns byret, der omhandler afbrydelse af den gamle bestemmelse om 20 årig forældelse af visse fordringer. Det har været almindeligt gældende, at kreditor kunne afbryde de…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Der sættes turbo på sommerhusmarkedet i 2017

Der sættes turbo på sommerhusmarkedet i 2017 Sommerhusmarkedet har stået mere eller mindre stille siden finanskrisen. Men regeringen prøver nu at sætte gang i salget af sommerhuse med to nye udspil, der kan betyde store prisbesparelser for…
Hvad er et skuffeselskab?Hvad er et skuffeselskab?

Hvad er et skuffeselskab?

Hvad er et skuffeselskab? Ordet ’skuffeselskab’ stammer fra dengang, hvor selskaber blev opbevaret i skufferne hos diverse advokatfirmaer, mens de ventede på at blive overdraget til en køber. Formelt betegnes et skuffeselskab som et færdigr…
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Udarbejdelse af stævning

Udarbejdelse af stævning Når to parter ikke kan nå til enighed, eller i tilfælde af at den ene part føler sig forurettet eller krænket, er en retssag ofte den sidste udvej. Den skriftlige og formelle indledning på en retssag sker ved en såk…