momsfrister + momsindberetning

Momsindberetning og momsfrister

Når du driver en momsregistreret virksomhed, skal du indberette moms til Skattestyrelsen indenfor de gældende momsfrister. Der gælder forskellige frister for momsindberetning afhængigt af virksomhedens omsætning. Det er vigtigt, at du indberetter og indbetaler moms til tiden, da det ellers kan resultere i et gebyr.

 

 

Alle virksomheder, der er momsregistrerede, er forpligtet til at indberette moms til SKAT indenfor den specifikke momsfrist, som gør sig gældende for virksomheden. Momsfristerne afhænger som udgangspunkt af, hvor stor en omsætning en virksomhed har.

Jo højere omsætning virksomheden har, desto kortere intervaller mellem momsfristerne. I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan du indberetter og indbetaler moms, samt hvordan du finder de momsfrister, der gør sig gældende for din virksomhed.

 

Momsindberetningen tager udgangspunkt i dit momsregnskab

Når du driver virksomhed, skal du føre regnskab over forholdet mellem købsmoms og salgsmoms – altså, den moms du har indbetalt til andre virksomheder og den moms, du har pålagt de varer eller ydelser, du sælger, og som dine kunder derfor har indbetalt til dig.

Momsregnskabet danner overblik over differencen mellem indgående og udgående moms. I de fleste tilfælde vil du skulle betale moms, men du kan også risikere at få penge tilbage, hvis din salgsmoms overstiger købsmomsen.

Det er imidlertid ikke alle virksomheder, som er forpligtet til at føre momsregnskab, da visse brancher er fritaget. Herudover er det udelukkende et krav, at du skal indberette moms, hvis virksomheden er momsregistreret – og det er langt de fleste virksomheder.

Omsætter din virksomhed for mindre end 50.000 kr. om året, er det ikke et krav, at du lader den momsregistrere. I stedet er det frivilligt, om du vil momsregistrere din virksomhed. Vælger du at gøre det, er du forpligtet til at føre momsregnskab samt indberette og indbetale indenfor de gældende momsfrister.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvordan defineres momsfristerne?

Det er din virksomheds omsætning, der afgør, hvor ofte du skal indberette moms. Der skelnes mellem månedlig, kvartalsvis og halvårlig momsafregning. Herunder kan du se, hvilke momsfrister der gør sig gældende på baggrund af omsætning.

Omsætning og momsfrister:

 • 0-5.000.000 kr. om året = Halvårlig momsindberetning
 • 5-50.000.000 kr. om året = Kvartalsvis momsindberetning
 • 50.000.000+ kr. om året = Månedlig momsindberetning

Langt de fleste virksomheder skal indberette og indbetale moms hvert kvartal eller hvert halve år. Det er udelukkende større virksomheder med en omsætning på mere end 50.000.000 kr. om året, der skal afregne moms hvert år.

Du kan se de gældende momsfrister på SKAT’s hjemmeside.

 

Hvordan foretager jeg en momsindberetning?

Når du skal indberette moms, gør du det via TastSelv Erhverv. Før du indberetter moms, skal den gældende momsperiode være overstået, så momsregnskabet stemmer overens med virkeligheden. Tallene, som udgør din momsindberetning, finder du i dit momsregnskab.

For hver momsperiode opgøres din virksomheds købs- og salgsmoms. Hvis du anvender et regnskabsprogram, udarbejdes dit momsregnskab automatisk, og du skal derfor blot indtaste de tal, der står, når du åbner dit momsregnskab.

Hvis du har solgt for et højere beløb, end du har indkøbt, skal du som udgangspunkt indbetale penge til SKAT. Hvis du har købt for mere, end du har solgt, skal du have penge tilbage fra SKAT, når du har foretaget momsindberetningen.

Når du har fundet de tal, som du skal bruge, logger du ind på TastSelv Erhverv. Her skal du vælge “Moms” i den øverste menu og vælge den momsperiode, du ønsker at indberette for. Efterfølgende indtaster du tallene fra dit momsregnskab og godkender momsindberetningen.

Du vælger selv, hvilken betalingsmetode du vil anvende, men det er vigtigt, at du først indbetaler din moms, når der er 5 dage tilbage før betalingsfristen. Hvis du indbetaler din moms for tidligt, vil du få returneret pengene – og det resulterer i dobbeltarbejde.

Hvis din købsmoms overstiger din salgsmoms, vil SKAT selv udbetale den negative moms til virksomhedens NemKonto. Det sker typisk tre uger efter momsindberetningen.

Læs mere om momsregnskabet, her.

 

Momsindberetning uden aktivitet

Hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet indenfor den pågældende momsperiode, er det vigtigt, at du alligevel indberetter det til SKAT indenfor den gældende tidsfrist. Her skal du blot klikke på “Nulindberetning” ud for den givne momsperiode.

Husker du ikke at indberette, selvom du ikke har haft nogen aktivitet, vil det resultere i, at du får en bøde for for sen indberetning. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at indberette, selvom din virksomhed ikke har hverken købt eller solgt varer eller ydelser.

 

Hvilke virksomheder er momspligtige?

Du skal udelukkende indberette moms, hvis du driver en momspligtig virksomhed. Langt de fleste virksomheder i Danmark er momspligtige, hvis de sælger varer eller ydelser mod betaling. Der er dog visse brancher og virksomheder, som ikke skal lade sig momsregistrere.

Hvis din virksomhed omsætter for mindre end 50.000 kr., behøver du ikke at lade den momsregistrere. Det er frivilligt, og du bestemmer derfor selv, om du ønsker at gøre det. Det gælder også, selvom virksomheden sælger varer eller ydelser mod betaling.

Der findes forskellige brancher, som er fritaget for moms – eksempelvis virksomheder, som beskæftiger sig med sundhedsbehandlinger, bankforretning, forsikringer, undervisning eller uddannelse. Disse virksomheder skal i stedet betale lønsumsafgift.

Din virksomhed typisk momsregistreres, hvis den lever op til følgende:

 • Den årlige omsætning overstiger 50.000 kr.
 • Virksomheden sælger momspligtige varer eller ydelser.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvordan beregnes momsen?

Når du udarbejder din momsindberetning, skal du dokumentere differencen mellem købs- og salgsmoms. Det skyldes, at du som virksomhed kan trække momsen fra på de ydelser og varer, du har indkøbt som led i din forretning.

Købsmomsen bliver pålagt alle de ydelser og varer, som din virksomhed har indkøbt indenfor den specifikke momsperiode, mens salgsmomsen pålægges de ydelser eller varer, som din virksomhed har solgt indenfor samme periode.

Købsmomsen er således den moms, du har til gode, mens salgsmomsen er den moms, du skylder. Du skal derfor trække købsmomsen fra salgsmomsen, hvis du vil finde ud af, om din virksomhed skal betale eller have penge tilbage for den gældende momsperiode.

Hvis momsindberetningen viser, at din købsmoms udgør 100.000 kr., mens din salgsmoms udgør 300.000 kr., betyder det, at du skal betale 200.000 kr. i moms. Det er et godt tegn, da det betyder, at du har flere indtægter end udgifter.

 

Hvordan indbetaler jeg moms?

Når du skal indbetale moms, har du flere forskellige muligheder. Det er op til dig selv at vælge, hvilken metode du vil anvende, når du skal foretage en momsindbetaling, men det nemmeste er at tilmelde betalingen til PBS.

Nets (PBS)

Hvis du vil indbetale moms med Nets (PBS), skal du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Sådan gør du:

 1. Gå til TastSelv Erhverv og log på.
 2. Klik på “Profil”.
 3. Klik på “Profiloplysninger”.
 4. Klik på Tilmeldingsoplysninger”.
 5. Angiv, at du vil tilmelde moms til PBS.
 6. Udfyld dine bankoplysninger.
 7. Klik på “Godkend”.

Når du har fulgt ovenstående trin, er du tilmeldt Nets. Der kan gå op til 7 hverdage, før du kan betale med Nets i TastSelv Erhverv. Næste gang, du foretager en momsindberetning, har du mulighed for at gå direkte fra din kvittering til godkendelse af beløbet, som efterfølgende bliver trukket af Nets.

 

Netbank

Du kan vælge at indbetale moms via din netbank. Når du har foretaget din momsindberetning, får du en kvittering, hvoraf der fremgår en betalingslinje. Du kan også finde din betalingslinje under “Stamoplysninger” i din skattekonto, når du er logget på TastSelv Erhverv.

 

MobilePay og Visa/Dankort

Når du har indberettet moms, får du vist en kvittering. Her får du også mulighed for at betale med MobilePay eller Visa/Dankort. Det gælder, uanset om du har indberettet moms via din computer eller telefon.

 

Overførsel fra udenlandsk konto

Hvis du har en konto i udlandet, som du skal bruge til at indbetale din moms med, skal du angive dit SE-nummer i eksempelvis kommentarfeltet.

Brug følgende oplysninger til at indbetale moms fra en udenlandsk konto:

 • IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
 • Swiftkode: DABADKKK
 • Konto: 02164069163394
 • Kontohaver: Skattestyrelsen

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder momsfristen?

Hvis du får en kvittering for din indberetning inden klokken 24.00 på den dag, hvor momsfristen udløber, betyder det, at du har overholdt denne. Din betaling er rettidig, hvis beløbet er trukket fra din konto på den dag, hvor momsfristen udløber.

Vær opmærksom på, at du selv skal godkende betalingen i TastSelv Erhverv, hvis du betaler med leverandørservice hos Nets. Dette skal gøres senest kl. 16.00 bankdagen før den sidste rettidige betalingsdag, så betalingen kan blive trukket på bankkontoen rettidigt.

Hvis du ikke indberetter moms, før momsfristen udløber, vil SKAT stå for at lave et midlertidigt skøn for dig. Det kaldes for en foreløbig fastsættelse og koster 800 kr. pr. gang – og det gælder også, hvis du har glemt at nulindberette.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke betaler din moms rettidigt, bliver der automatisk beregnet og tilskrevet renter på Skattekontoen. Det er derfor en god idé at sikre dig, at du betaler dine regninger rettidigt.

Du har dog mulighed for at søge om at blive fritaget for at betale afgiften og de renter og gebyrer, som den for sene indberetning eller indbetaling medfører. Når du søger om fritagelse, skal du først indberette og betale den moms, som afgiften vedrører.

Du kan ansøge om fritagelse for afgift af den foreløbige fastsættelse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Når ansøgningen er blevet behandlet, får du sendt en afgørelse til din virksomheds eBoks. Du kan læse mere om reglerne for fritagelse her.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Kilde:
Skat.dk
Skat.dk
Virk.dk
Retsinformation.dk
Læs også