Hvad er en konkursbegæring?

Konkursbegæring

Har du eller en kreditor indgivet en konkursbegæring, med ønske om at din virksomhed skal gå konkurs – så er det en god idé at tage kontakt til en advokat med erfaring indenfor konkurssager. Her kan du læse om, hvad en konkursbegæring er, og hvordan NEMADVOKAT kan hjælpe dig. Vi har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder, der er begæret konkurs, og vi tilbyder altid en gratis første samtale, hvor vi kan vurdere din sag.

 

 

Hvad er en konkursbegæring?

En konkursbegæring er en skriftlig anmodning om konkurs, der indsendes til skifteretten. Denne skal bl.a. indeholde navn og adresse på skyldner og over alle dem, virksomheden skylder penge. En virksomhed kan ikke erklæres konkurs uden at indgive en konkursbegæring. Når man er erklæret konkurs, får man betegnelsen “skyldner”, og alle personens eller virksomhedens aktiver skal herefter fordeles til kreditorer. Det er ikke lovligt at flytte værdier ud af virksomheden eller sælge aktiver under markedspris op til en konkurs.

 

Krav om insolvens

Det er kun muligt at blive erklæret konkurs, hvis virksomheden er insolvens. Insolvens vil sige, at virksomhedens passiver overgår aktiverne, og at virksomheden dermed skylder mere end denne ejer.

Er virksomheden solvent, og ejerne ønsker virksomheden opløst, så skal dette ske gennem enten opløsning ved betalingserklæring eller likvidation, afhængig af om virksomheden har gæld eller ej.

 

Hvem kan indgive en konkursbegæring?

Konkursbegæringen kan både indgives af skyldner og kreditorer. Er det skyldner selv, der indsender konkursbegæring, kaldes det for en egenbegæring, mens når den indgives af kreditor, kaldes det for en kreditorbegæring eller en fordringshaverbegæring.

SKAT kan også begærer din virksomhed konkurs, og de er den eneste kreditor, hvor det er muligt at lave en afdragsordning. Ved en afdragsordning skal pengene tilbagebetales over et år. Konkursbegæringen skal altid indgives til skifteretten i samme retskreds, som virksomheden har adresse. Hvis der er tale om en privatperson, så skal konkursbegæringen indgives i den retskreds, hvor skyldner har bopæl.

Hvad enten det er skyldner eller kreditor, der indgiver en konkursbegæring, så er der en række formaliteter, som skal være i orden. Derfor kan det være en god idé at søge advokathjælp.

 

Egenbegæring

En egenbegæring er som tidligere nævnt når skyldner selv indgiver en konkursbegæring til skifteretten. Det kan f.eks. ske som følge af en betalingsstandsning, hvor virksomheden ikke har kunne skaffe den nødvendige kapital for at fortsætte driften af virksomheden. I dette tilfælde skal der afholdes et retsmøde for at kortlægge skyldners økonomiske forhold. Det er vigtigt, at skyldner kommer til dette møde, da egenbegæringen ellers vil annulleres.

Skal du lukke dit selskab?
Gratis vurdering
Læs mere her

 

Kreditorbegæring og fordringshaverbegæring

Som tidligere skrevet så er en kreditorbegæring og en fordringshaverbegæring en konkursbegæring indgivet af en eller flere kreditorer. Denne skal indeholde kreditors krav til skyldner. Når en kreditor indgiver en kreditorbegæring, så er der et krav om retlig interesse. Det vil sige, at kreditors tilgodehavende ikke allerede må være sikret. Yderligere så kræves det, at kreditor stiller sikkerhed for omkostninger til konkursbehandlingen, da skyldner ikke vil kunne betale disse. Her skal man forvente en sikkerhedsstillelse på ca. 30.000 DKK.

Når skifteretten modtager kreditorbegæringen, indkaldes der til et retsmøde. Mødet afholdes så vidt muligt indenfor 3 dage. Hvis skyldner har modsigelser til kreditors krav eller hvis vedkommende vil modbevise anklagen om insolvens, så er dette muligt på retsmødet. Det afgøres herefter, om skyldner skal erklæres konkurs.
Hvis den eller de kreditorer, der har indgivet kreditorbegæringen, ikke er kommer til retsmødet, så vil kreditorbegæringen bortfalde. Hvis skyldner vælger at udeblive, så kan retten enten vælge at afgive dommen uden skyldners tilstedeværelse eller få skyldner hentet ind af politiet.

 

Fordeling af konkursbo

Efter konkursbegæringen skal konkursboet fordeles mellem kreditorerne. Denne fordeling er ikke altid lige, og det er skifteretten, der beslutter, hvordan aktiverne skal fordeles. Kan skyldners aktiver ikke dække samtlige kreditorernes krav, så vil disse stadig eksisterer efter konkursen.

 

Hvad koster en konkursbegæring?

Vælger privatpersonen eller virksomheden selv at indgive en konkursbegæring til skifteretten vil dette typisk koste 500 DKK. Er det en eller flere kreditorer der indgiver konkursbegæringen, er der en retsafgift på 750 DKK. Dertil skal pålægges eventuelle udgifter til advokat og/eller revisor.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig med konkursbegæringen

Ønsker du hjælp til din konkurs kan du altid kontakte NEMADVOKAT og få en gratis samtale, hvor vi vurderer din sag. Vi kan hjælpe dig med at indgive en konkursbegæring korrekt, så din virksomhed kan ophøre på en ordentlig måde.

Skal du lukke dit selskab?
Gratis vurdering
Læs mere her
Kilde:
Domstol.dk
Læs også