selvsalg andelsbolig

Guide til selvsalg af andelsbolig

Et selvsalg kan ofte være en fornuftig løsning, når man skal sælge sin bolig. Ved at sælge sin bolig uden brug af ejendomsmægler, kan man dermed spare salæret til ejendomsmægleren. Dog kan et selvsalg virke uoverskueligt, da man nu selv skal ordne de ting, som ejendomsmægleren ellers ville have gjort. I denne artikel forklarer vi nærmere om, hvordan man sælger sin andelsbolig selv og hvad det koster, så du kan få det fulde overblik over dit selvsalg.

 

 

Hvad er en andelsbolig?

En andelsbolig er en bolig, som ejes og drives af et fællesskab af mennesker. Hver andelshaver har brugsret til en af foreningens boliger, men ejer den ikke i modsætning til f.eks. ejerlejligheder.

Alle andelshavere i foreningen deltager i et formuefællesskab. Dette formuefællesskab fastsætter nogle retningslinjer for fællesskabet. Det betyder i den forbindelse, at det blandt andet er kutyme at deltage i foreningens foreningsmøder eller ”grønt/gård-dage”, hvor andelshaverne hjælpes ad med at vedligeholde ejendommens fællesarealer.

En andelsbolig kan desuden både være et rækkehus eller en lejlighed. Når du kan købe dig ind i en tilknyttet forening, er der tale om en andelsbolig.

Spar penge ved selvsalg Med sælgerpakken er der styr på det hele
DKK 8.995,-
Læs mere om selvsalg

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvad koster selvsalg af andelsbolig?

Det varierer, hvor meget du skal betale for et selvsalg af andelsbolig. Det kommer blandt andet an på, hvor meget du vil stå for selv, og hvor meget du inddrager bestyrelsen i foreningen.

Ofte vil andelsboliger blive solgt gennem ventelisten, hvorfor der ikke vil være udgifter til en mægler. Sælger du en andelsbolig gennem ventelisten, vil du altså kunne minimere omkostningerne til gebyrer, som andelsboligforeningen pålægger fraflyttende andelshaver.

Et typisk selvsalg af en andelsbolig gennem venteliste uden brug af hverken boligadvokat eller ejendomsmægler koster mellem 5.000-10.000 kr. på grund af gebyrerne fra andelsboligforeningen.

 

Tjek reglerne i din andelsboligforening

Det er forskelligt fra den ene andelsboligforening til den anden, hvad reglerne er for salg af en andelsbolig. Det vil oftest stå beskrevet i foreningens vedtægter, hvilke regler der gælder for salg af andel.

Nogle foreninger har f.eks. krav om, at der ved salg af en andel bliver lavet et VVS-tjek og eleftersyn.

 

Markedsføring

Når du skal sælge en andelsbolig via selvsalg, vil det være en rigtig god idé at bruge nogle penge på markedsføring af din bolig. Dette gælder især, hvis ikke du bruger en ejendomsmægler ifm. salget.

Hvis du bruger en ejendomsmægler, vil din andelsbolig automatisk blive lagt op på ejendomsmæglerens hjemmeside samt på flere forskellige boligportaler såsom boligsiden.dk.

Hvis ikke du bruger en ejendomsmægler, har du mulighed for at lægge din andelsbolig op på både gratis sider og via betalte annoncer. Du kan f.eks. lægge din bolig op på dba.dk, dele et opslag på forskellige relevante sociale medier eller betale for en annonce i aviserne.

 

Udgifter for fraflyttende andelshaver (sælger)

Som sagt vil de fleste andelsboligforeninger pålægge andelshavere forskellige gebyrer, når de flytter. Det er f.eks. gebyrer til administrator, som evt. indhenter forskellige relevante dokumenter.
Der skal desuden oftest foretages en vurdering af boligen i forbindelse med salg, hvorfor udgifter til en vurderingsmand i nogle tilfælde også skal medregnes. Igen er det dog forskelligt fra den ene andelsboligforening til den anden, om dette er et krav eller ej.

Spar penge ved selvsalg Med sælgerpakken er der styr på det hele
DKK 8.995,-
Læs mere om selvsalg

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvordan sælger jeg min andelsbolig?

Det er forskelligt fra den ene andelsboligforening til den anden, hvordan proceduren for salg af andelsbolig er.

Nedenfor har vi lavet et bud på, hvordan forløbet af salg af en andelsbolig foregår. Vær opmærksom på, at dette kun er generelle punkter, hvorfor du bør undersøge de specifikke regler og procedure for den pågældende forening, du bor i.

 

Step 1: Underet andelsboligforeningen

Første step i dit selvsalg er at informere bestyrelsen om, at du ønsker at sælge din andelsbolig. Inden da er det en fordel, at du sætter dig ind i, hvordan foreningens økonomi er. På den måde har du nemmere ved at videregive korrekte informationer til køber og købers rådgiver.

Ofte vil køber bede om følgende dokumenter i forbindelse med salget:

  • Referater fra andelsforeningens generalforsamling de sidste 2-3 år
  • Andelsforeningens regnskab de sidste 2-3 år samt budgettet for næste år
  • Nøgleoplysninger (Nøgleoplysningsskema der indeholder informationer om den aktuelle bolig)
  • Salgsopstilling for andelsboligen
  • Forbrugsudgifter for andelsboligen de sidste 2 år
  • Vedligeholdelsesplan for andelsforeningens ejendomme

Derudover kan der i nogle foreninger være krav om, at der skal laves et eleftersyn og et vvs-tjek, når en andel skal sælges.

 

Step 2: Prissæt andelen

Et overblik over foreningens økonomi og fremtidige planer vil også give dig bedre mulighed for at prissætte din bolig til den rigtige pris.
Fremtidige planer kan f.eks. indebære nye vinduer, facaderenovering eller lign., som evt. kan have en indflydelse på prisen.

Derudover kan du overveje, om det kan betale sig at lave mindre renoveringsprojekter, så din bolig kan blive solgt hurtigere. Det kan f.eks. være, at en investering i et nyt køkken eller et nyt badeværelse kan tjene sig selv ind ved et hurtigt salg.

Hvis der er løsøre (f.eks. møbler eller andre genstande), som følger med, skal disse også beskrives i prisberegningen.

 

Step 3: Markedsfør din bolig

Når du har fået prissat din andelsbolig, skal du til at markedsføre den.

Du kan bl.a. markedsføre din bolig ved at lave annoncer på sociale medier eller via forskellige boligsider. Du kan lave et opslag og dele det i forskellige grupper på f.eks. Facebook. Du har også mulighed for at betale for annoncer i Google.

Mulighederne er mange, og det kan derfor være en god idé, at du laver et budget for, hvor mange penge du ca. vil bruge på annoncering af din bolig.

 

Step 4: Godkendelse af køber

Når der er fundet en potentiel køber, vil det ofte være sådan, at bestyrelsen skal godkende køberen.

Derudover kan der være en intern venteliste i andelsforeningen. Det betyder, at dem der står på denne liste først skal tilbydes andelen, førend boligen kan sælges til andre derudover.

Når køberen er blevet godkendt af bestyrelsen i foreningen (såfremt dette er gældende i vedtægterne), og køber har sagt ja til at købe andelen, skal der udarbejdes en købsaftale.

 

Step 5: Gennemfør dit selvsalg af andelsbolig

Når køber er fundet, skal der som sagt udarbejdes en købsaftale. Købsaftalen indeholder bl.a. oplysninger såsom;

  • Overtagelsesdage
  • Købesummens størrelse
  • Øvrige vilkår, som er aftalt mellem køber og sælger
  • Salgsopstilling

Alle købsaftaler er forskellige, da de skal tilpasses den enkelte bolighandel og vilkårene herfor. Derfor er det en god idé at få en boligadvokat til at udarbejde købsaftalen for den. Såfremt købers rådgiver udarbejder købsaftalen, kan det være fornuftigt at få din egen boligadvokat til at gennemgå købsaftalen for dig.

Ofte vil køber få indsat et advokatforbehold i aftalen. Det betyder, at køber gratis kan fortryde handlen og samtidig foreslå ændringer til købsaftalen. Hvis du, som sælger, ikke accepterer ændringerne, kan handlen enten annulleres eller forhandlingerne kan fortsætte.

 

Step 6: Berigtigelse

Når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen, skal handlen berigtiges. Det betyder, at handlen gennemføres i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er aftalt. Hernæst bliver skødet tinglyst, så køber officielt kan blive ejeren af boligen.

Det kan være en rigtig god idé at få en boligadvokat til at ordne berigtigelsen for dig. Så er du nemlig sikker på, alt det foregår efter de gældende regler.

 

Step 7: Overdragelse

Sidste step ifm. selvsalg af din andelsbolig er, at boligen skal overdrages til køber.

Som sælger har du pligt til at vedligeholde boligen indtil den dag, hvor køber overtager den. Det er en god idé at få læst forbrugsmålene for el, vand, varme og gas på overtagelsesdagen. Dertil bør både sælger og køber være til stede, så I kan gennemgå det sammen.

Spar penge ved selvsalg Med sælgerpakken er der styr på det hele
DKK 8.995,-
Læs mere om selvsalg

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Læs også