virksomhedsnavn

Firmanavn / Virksomhedsnavn

Når man vil stifte en virksomhed, er det vigtigt, at man også har gjort sig overvejelser omkring, hvad virksomheden eller selskabet skal hedde.

Alle virksomheder og selskaber skal have deres eget navn. Navnet bør som det første repræsentere din virksomhed og for det andet adskille sig fra andre virksomheds- og selskabsnavne. På den måde er det lettere for eventuelle kunder at adskille forskellige virksomheder, som evt. sælger de samme varer, fra hinanden.

Når du skal til at finde et firmanavn er det vigtigt, at du undersøger, om der er andre virksomheder, som allerede bruger navnet. Dette gælder især, hvis både din virksomhed og den virksomhed, som allerede bruger det navn, du gerne vil bruge, sælger den samme type vare.

 

Regler for firmanavne

Når man stifter en virksomhed, skal man samtidig også finde på et navn til virksomheden. Det er ejerne af selskabet, der bestemmer hvad selskabet skal hedde. Dog er der visse regler omkring et selskabsnavn, som man skal overholde, førend navnet kan blive aktuelt og er lovligt. Reglerne er følgende:

  • Navnet må ikke vildlede
  • Navnet må ikke være brugt i forvejen
  • Navne, der ikke tilhører virksomheden, må ikke benyttes
  • Navnet skal indeholde selskabsbetegnelsen

 

Navnet må ikke vildlede

Et virksomhedsnavn må ikke vildlede forbrugeren til at tro, at virksomheden eksempelvis sælger andre varer, end den reelt gør. Navnet skal altså være i overensstemmelse med den erhvervsaktivitet, som virksomheden har.

Hvis virksomheden har en bestemt driftsaktivitet og navnet på virksomheden afspejler dette, skal virksomheden ændre navn i tilfælde af, at driftsaktiviteten ændres.

Hvis f.eks. en skomager med navnet ”Skomager Poulsen ApS” går over til at ville sælge fisk, skal virksomhedsnavnet ændres, så det stemmer overens med den nye driftsaktivitet. Navnet kunne f.eks. ændres til ”Poulsens Fisk Aps”.

 

Navnet må ikke være brugt i forvejen

Dit virksomhedsnavn må ikke være optaget af et andet selskab i forvejen. Du kan tjekke, om et virksomhedsnavn bliver brugt i CVR-registret.

 

Navne, der ikke tilhører virksomheden, må ikke benyttes

Et selskab må ikke bruge navne, som selskabet ikke har ret til. Det kan f.eks. være andre firmanavne, slægtsnavne, varemærker eller særegent navne. Dette er for at gøre det nemmere at kunne adskille virksomheder fra hinanden, så man undgår forvekslinger.

Har du valgt et virksomhedsnavn, som nemt kan forveksles med et allerede eksisterende firmanavn inden for samme branche, kan det have store konsekvenser for dig.

Du må f.eks. ikke starte et bryggeri i Danmark med navnet Karlsberg, da dette vil være et ulovligt navn. Derfor er det ekstremt vigtigt, at du undersøger, om et virksomhedsnavn allerede bliver brugt, så du ikke ender ud i problemer.

Du kan læse mere om varemærkeregistrering her, i tilfælde af at du ønsker at beskytte dit varemærke.

 

Navnet skal indeholde selskabsbetegnelsen

Kapitalselskaber skal benytte betegnelserne; anpartsselskab eller aktieselskab eller forkortelserne ApS eller A/S efter virksomhedens navn. På den måde ved f.eks. kunder, interessenter eller leverandører, at der er tale om en virksomhed med begrænset hæftelse.

Læs mere om oprettelse af ApS, her.

Virksomhedens interessenter ved derfor, at ejerne ikke hæfter personligt for eventuel gæld i selskabet. Et kapitalselskab må derfor heller ikke bruge betegnelsen for en anden selskabsform end det, det er.

Læs mere om begrænset hæftelse, her.

Det er vigtigt, at man overholder reglerne beskrevet ovenfor, da man ellers kan risikere at ende ud i store problemer. Man kan f.eks. ende med at skulle skifte navn på sin virksomhed i tilfælde af, at navnet allerede er i brug af en anden virksomhed i samme branche.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Hvad er et binavn?

Et selskab skal have et hovednavn, men kan vælge også at registrere op til max 5 binavne.

Et binavn er et selskabs sekundære navn og er altså ikke selskabets hovednavn. Binavne kan blandt andet bruges til at drive forretning under flere brands. Hvis en restaurant med navnet ”Roberts” beslutter sig for også at levere catering, kunne cateringen f.eks. hedde ”Roberts catering”.

Man kan også bruge binavne til at ”reservere” virksomhedsnavne til senere brug. På den måde sikrer man sig, at andre virksomheder ikke tager navnet i mellemtiden.

Det kan også være, at en restaurant har flere restauranter beliggende rundt om i Danmark. Restauranten, som f.eks. hedder ”Belindas” kunne evt. ønske følgende binavne ”Belindas Køge”, ”Belindas København” eller ”Belindas Aarhus”, alt efter hvor virksomheden har flere restauranter beliggende.

 

Registrering af virksomhedsnavn

Binavne skal, såvel som hovednavnet, fremgå af selskabets vedtægter og registreres, så de fremgår af CVR. Man kan gratis registrere op til 5 binavne. Alle binavne herudover vil koste 1.000 kr. i gebyr. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et binavn i forbindelse med f.eks. spaltning, fusion eller virksomhedsomdannelse.

 

Ændring af virksomhedsnavn

Har du fundet et virksomhedsnavn, men ønsker du at ændre det, kan det gøres på følgende måder.

 

For enkeltmandsvirksomheder

Da der kun er én ejer i en enkeltmandsvirksomhed, skal der ikke stemmes om ændringer i forbindelse med virksomhedsnavnet, som det ellers er tilfældet med andre virksomhedstyper. Her kan ejeren gå direkte ind på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, virk.dk og ændre firmanavnet.

 

For andre selskaber/virksomheder

For at ændre virksomhedsnavn i alle andre selskaber eller virksomheder, skal ændringen stemmes om til en generalforsamling. Her skal 2/3 af ejerne stemme for ændringen af virksomhedsnavnet, førend det kan blive aktuelt.

Hvis der stemmes for ændringen på generalforsamlingen, skal der laves et beslutningsreferat, som dokumenterer ændringen. Derudover skal selskabets vedtægter ændres, så det nye virksomhedsnavn står korrekt i vedtægterne og navnene dermed stemmer overens. Også her skal man ind på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, Virk.dk for at ændre virksomhedsnavnet.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere
Læs også