Artikel af NEMADVOKAT

Genoptagelse af selskab, der er under tvangsopløsning

Hvis et selskab er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten, har generalforsamlingen mulighed for at indgive anmeldelse om, at skifteretsbehandlingen skal afbrydes, og at selskabet skal genoptages. Bemærk at der er visse betingelser, der skal opfyldes, for at genoptagelsen af selskabet kan finde sted.

 

 

Betingelser til genoptagelse – Helt kort

  • Op til 3 måneders frist: Erhvervsstyrelsen skal have modtaget anmeldelsen om genoptagelse senest 3 måneder efter at skifteretten blev anmodet om at tvangsopløse selskabet.
  • Tidligere tvangsopløsning: Selskabet må ikke have været under tvangsopløsning inden for de sidste 5 år.
  • Berigtigelse: De forhold, der lå til grund for tvangsopløsningen, skal senest berigtiges samtidig med beslutningen om genoptagelse.
  • Likvidators samtykke: Hvis der er udnævnt en likvidator, skal denne give samtykke til genoptagelsen.
  • Genindsæt ledelse: Ledelsen af selskabet skal genindsættes på ny.

 

Betingelser for genoptagelse – Uddybet

Du skal indgive anmeldelse om afbrydelse af skifteretsbehandlingen senest 3 måneder efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse dit selskab. Bemærk at hvis dit selskab har været under tvangsopløsning inden for de sidste 5 år, kan genoptagelsen ikke finde sted. Derudover kan genoptagelse ikke finde sted, såfremt der er sket udlodning af likvidationsprovenu.  

For at genoptagelse af selskab kan træde i kraft, skal en godkendt revisor afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed, som konkluderer, at selskabets selskabskapital er til stede. Er selskabskapitalen mindre end de gældende krav, skal den bringes op til mindst dette beløb.

Beslutning om genoptagelse skal anmeldes senest 2 uger fra datoen for beslutningen. Anmeldelsen skal vedlægges en erklæring fra en godkendt revisor om, at der ikke er ydet lån m.v. til selskabsdeltagerne i strid med loven. Er et kapitalselskab oversendt til tvangsopløsning, og har skifteretten udnævnt en likvidator, skal denne samtykke i genoptagelsen.

Læs mere om kapitalselskaber, her.

De forhold, der begrundede selskabets oversendelse til tvangsopløsning, skal berigtiges. Berigtigelsen skal senest foretages samtidig med beslutningen om genoptagelse. Dokumentationen for de berigtigede forhold skal senest indsendes samtidig med anmeldelsen. Såfremt selskabet på tidspunktet for anmodningen om genoptagelse endnu ikke har afleveret årsrapporter for regnskabsår, hvor indsendelsesfristen er udløbet, er modtagelsen af disse årsrapporter ligeledes en betingelse for genoptagelsen.

Årsrapporter, der skal indberettes digitalt i Regnskab 2.0, skal være indberettet i Regnskab 2.0 senest samtidig med indsendelsen af anmeldelsen om genoptagelse til Erhvervsstyrelsen.

Den endelig beslutning om genoptagelse skal træffes af generalforsamlingen med en vedtægtsændringsmajoritet. I forlængelse af dette skal ledelsen genindsættes på ny.

 

Det skal du være særlig opmærksom på

En virksomhed har 3 måneder til at afbryde skifteretsbehandlingen. Men denne frist på 3 måneder forhindrer ikke skifteretten i at behandle sagen inden de 3 måneder er gået. Det betyder, at en likvidator kan påbegynde sit arbejde inden for de tre måneder, hvilket har den konsekvens, at selskabet skal betale for likvidators arbejde. Det kan løbe op i mange tusinde kroner, hvorfor selskabet med fordel kan indberette genoptagelse til Erhvervsstyrelsen så hurtigt som muligt. Dermed kan selskabet undgå at skulle betale omkostningerne for likvidators arbejde.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Tvangsopløsning og genoptagelse indeholder en lang række betingelser og konsekvenser. Derfor anbefales det at søge advokathjælp, så selskabet har de bedste betingelser for at opnå genoptagelse. Hos NEMADVOKAT har vores advokater stor erfaring med selskabsret, hvorfor du er sikret det bedst mulige sagsforløb. Kontakt os i dag, og få en uforpligtende samtale om lige netop din situation.
Du kan få en gratis vurdering af din sag. Det koster ikke noget at spørge. 

Få hjælp til genoptagelse
Fra DKK 5.000
Gratis vurdering

ekskl. moms og gebyrer

Læs også