Privatlivs- og cookiepolitik

 

Privatlivspolitik

Generelle oplysninger:

Danmarks Digitale Advokater
Stationsparken 26, 2.
DK-2600 Glostrup
CVR-nummer er: 33383053
E-mail: kontakt@dda.nu

 

Afdelinger
NEMADVOKAT
STØTTRUP
Danmarks Digitale Advokater ApS (DDA) er dataansvarlig for behandlingen af afgivne personoplysninger.

 

1. Hvad er formålet med behandlingen?

Formålet med DDA ’s behandling af dine personoplysninger kan samlet set beskrives som ”Kundeadministration” og ”Bekæmpelse af hvidvask”.

Ved ”Kundeadministration” forstås DDA ’s behandling af dine personoplysninger som led i indgåelsen af en kontrakt og udførelsen af en eller flere tjenesteydelser på foranledning af dig.

Ved ”Bekæmpelse af hvidvask” forstås DDA behandling af dine identifikationsoplysninger ifm. overholdelsen af den til enhver tid gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

2. Hvad er hjemlen for behandlingen?

DDA ’s behandling af dine personoplysninger til formålet ”Kundeadministration” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, b. ”Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du, den registrerede, er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.”

DDA ’s behandling af dine personoplysninger til formålet ”Bekæmpelse af hvidvask” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, c. ”Behandlingen er nødvendig for overholdelsen af en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.” Den retslige forpligtelse, som påhviler DDA, er overholdelsen af hvidvaskningslovens kapitel 3.

 

3. Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

De behandlede personoplysninger regnes som værende almindelige personoplysninger og kan inddeles i følgende kategorier:

Stamoplysninger – Fulde navn og folkeregister adresse
Kontaktoplysninger – Telefonnummer og mailadresse
Personnummer

DDA anmoder dig kun om dit personnummer, når der etableres et klientforhold.

 

4. Hvem videregives mine personoplysninger til?

Som led i behandlingen af dine personoplysninger, videregiver DDA dine personoplysninger til DDA databehandlere og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udførelsen af en given tjenesteydelse nødvendiggør videregivelsen.

Databehandler

Personoplysninger afgivet til DDA behandles på vores databehandler IT Relation A/S’s sikrede servere, vores CRM-system drives og hostes af CAPTO A/S. Valideringen af din identitet sker via Esignatur ApS’s løsning Esignatur.

Der foreligger en databehandleraftale mellem DDA og vores databehandlere, hvilket sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

 

5. Videregives mine personoplysninger til modtagere i tredjelande?

DDA videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

 

6. Hvor lang tid opbevares mine personoplysninger?

Afgivet personoplysninger til DDA slettes eller gøres uidentificerbar, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlet. Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelsen af en sag og dermed etableringen af et klientforhold.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbare 10 år efter sagens afslutning – sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er foreneligt eller identisk med formålet ved indsamlingen, eksempelvis overholdelsen af hvidvaskningsloven, hvis du indenfor den 10-årige periode ønsker vores hjælp ved udførelsen af endnu en tjenesteydelse.

Den 10-årige opbevaring følger dels af vores rådgiveransvar og dels af forældelsesloven, hvorefter den absolutte frist for at kunne gøre et rådgiveransvar gældende er 10 år.

Personoplysninger indhentet efter hvidvaskloven opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbare efter 30 dage.

 

7. Hvilke rettigheder har jeg?

DDA ’s behandling af dine personoplysninger giver dig følgende rettigheder:

Ret til indsigt i de behandlede personoplysninger

Du har ret til at få bekræftet om DDA, som dataansvarlig, behandler personoplysninger om dig, og i givet fald modtage de behandlede personoplysninger.

Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget

Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, skulle DDA behandle oplysninger om dig, som enten er ufuldstændige eller decideret ukorrekte.

Ret til sletning af personoplysninger

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for DDA’s almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet til DDA.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at begrænse DDA ’s behandling af dine personoplysninger med det resultat, at DDA’s videre behandling af dine personoplysning kun må omfatte opbevaringen af personoplysningerne.

 

8. Hvem kan jeg klage til?

Hvis du ønsker at klage over DDA ’s behandling af dine personoplysninger, skal klagen indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på følgende måder:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

 

9. Hvilke personoplysninger er jeg forpligtet til at afgive?

Samtlige personoplysninger, DDA beder dig afgive, er nødvendige for indgåelsen og opfyldelsen af kontrakten.

 

10. Hvor kommer mine personoplysninger fra?

Til brug for opfyldelsen af kontrakten med dig, kan det være nødvendigt, at DDA indhenter personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder.

Hvis de behandlede personoplysninger ikke er indhentet hos dig, vil DDA’s behandling af de indhentede personoplysninger ske på samme vilkår, som var de afgivet af dig.

Dine personoplysninger vil aldrig være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering, eller anvendt til direkte markedsføring.

 

11. Særligt om E-mail marketing

Hvilke oplysninger bruger vi?

I forbindelse med din interaktion med NEMADVOKAT (f.eks. ved download af guide eller lign.) har du afgivet en række personoplysninger, herunder, dit navn og din e-mailadresse.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med vores markedsføring og kommunikation, da det er nødvendigt for at målrette og levere de rette budskaber til dig som vores målgruppe. Det betyder helt konkret, at du vil blive tilmeldt mailliste med tips, guides og/eller information om vores ydelser, hvis du downloader en guide, e-bog eller lignende.

 

Hvem deler vi dine oplysninger med?

For at kunne levere denne service er vi afhængige af at videregive dine oplysninger til følgende tredjeparter:

  • Sleeknote
  • ActiveCampaign

Vi bruger Sleeknote til at indsamle dine oplysninger gennem pop-ups, hvor du frivilligt har indgivet dem. Dine oplysninger bliver herefter overført til vores e-mail-program ActiveCampaign og slettet fra Sleeknote.

Vi bruger ActiveCampaign til at tilmelde dig maillister i overensstemmelse med, hvad du har accepteret og derefter sende dig e-mails.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. De oplyste tredjeparter har NEMADVOKAT indgået en databehandleraftale med. Det er din garanti for at disse partner også overholder den lovgivning og de regelsæt, der omhandler håndtering, opbevaring og beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i ActiveCampaign (fornavn og e-mail), indtil du enten selv afmelder dig vores mailliste eller har modtaget samtlige e-mails i det tilmeldte mail-flow. Herefter vil dine data blive slettet.

 

Hvordan afmelder jeg mig og får mine oplysninger slettet?

Hvis du ikke ønsker at modtage vores e-mails længere, kan du til enhver tid afmelde dine oplysninger ved enten at trykke “Afmeld” nederst i en af vores afsendte mails eller ved at kontakte NEMADVOKAT.
Herefter fjerner vi alle oplysninger om dig, som er indsamlet i forbindelse med vores e-mail-marketing.

 

Senest opdateret 06-04-2022

 

[cookiepolicy]

 

[privacycontrols]

 

1. Generelt

Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies, der lagres på din computer.

Når du besøger dette website, indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

 

2. Cookies

Når du besøger dette website, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke HER for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der omfatter, men ikke er begrænset til, Google Analytics, Google Ads, Facebook marketing.

 

2.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg, og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

 

2.2 I hvor lang tid opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang, du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 24 måneder fra dit seneste besøg på vores website.

 

2.3 Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at klikke HER:

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”.

 

2.4 Hvad bruges cookies til på vores websites?

Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.

Vi bruger også cookies til at levere målrettede online annoncer. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

 

2.5 Cookies fra vores samarbejdspartnere

Enkelte samarbejdspartnere, f.eks. Google, sætter cookies via vores website, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites.

Disse cookies anvendes ikke til registrering af personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil.

Data kan videregives til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte websites og det danske marked generelt. Oplysninger kan også videregives til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

 

2.6 Cookies fra annoncenetværk

I dette afsnit finder du en oversigt over, hvilke annoncenetværk, der sender cookies via vores website:

Google.
Facebook.

Disse cookies bruges til at målrette annoncer mod dig baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, du besøger og har besøgt tidligere. Ønsker du ikke at indgå i disse netværk, kan du fravælge dem samlet eller individuelt her: https://minecookies.org/fravalg

 

2.7 Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om dette website og brugen af cookies, er du velkommen til at kontakte os

Udgiver

NEMADVOKAT Advokatanpartsselskab
Stationsparken 26 2. sal
2600
Glostrup
70204161
info@nemadvokat.dk

Opdateret December 2019