Klientkonto

 

Generelle oplysninger:

Danmarks Digitale Advokater
Stationsparken 26, 2.
DK-2600 Glostrup
CVR-nummer er: 33383053
E-mail: kontakt@dda.nu

Afdelinger
NEMADVOKAT
STØTTRUP

 

Hvad er en klientkonto

En klientkonto er en konto, som advokater er pålagt at oprette. Kontoen sikrer dig som klient, hvis du skal indbetale penge ifm. en igangværende sag. Husk altid ved overførsel at anvende den adviseringstekst, du har modtaget med dit aftalebrev. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med betaling, så tøv ikke med at kontakte os.

Indbetalinger til klientkonto er sikret, indtil din sag er afklaret. Dette bruges ofte ifm. stiftelse af selskab eller ved deponering, når der startes en sag. Misbrug af disse midler eller klientkonto straffes jævnfør straffelovens §278.

 

Hvorfor skal jeg bruge en klientkonto

En vedtægt, der er udarbejdet af Advokatsamfundet i medfør af Retsplejeloven og godkendt af Justitsministeriet, pålægger advokater dels at have en bogføringskonto, som til enhver tid viser størrelsen af advokatens hele tilsvar af betroede midler, dels at indsætte midlerne på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Helt forsimplet betyder det, at hvis du for eksempel indbetaler selskabskapitalen for et ApS til os inden stiftelsen, så skal vi placere pengene på en særlig adskilt konto, indtil vi udbetaler dem til dit nye selskab.

Pengene, du har deponeret hos os, må vi på intet tidspunkt inddrage i vores almindelige drift. Du kan derfor altid være sikker på, at dine penge er til rådighed for dig – uanset hvad der sker med vores ADVOKATANPARTSSELSKAB.

 

Håndtering af din deponering

I forbindelse med opstart af nye sager vil klienten normalt skulle foretage en deponering. Deponeringen er advokatens dækning for dennes honorar, når sagen er afsluttet, og klientforholdet ophører.

Deponeringen er ikke et udtryk for den samlede pris på ydelsen, medmindre dette forudgående er aftalt, men et beløb hvoraf honoraret modregnes. Dette skyldes, at det ikke altid vil være muligt at give en fast pris ved indgåelse af aftalen. Det eventuelt overskydende beløb bliver ved sagens afslutning udbetalt til klienten.

Ved stiftelse af selskaber er det normal praksis, at klienten deponerer selskabskapitalen på advokatens klientkonto. Når selskabet er stiftet og har fået oprettet en bankkonto, vil selskabskapitalen blive udbetalt hertil, fratrukket advokatens honorar som er aftalt på forhånd.

Klientkontoen er således en særskilt konto, og er ikke en del af advokatvirksomhedens driftskonto. Reglerne om advokatens behandling af betroede midler findes i klientkontovedtægten.

Læs mere omkring klientkontomidler hos Advokatsamfundet.

 

Vores klientkontooplysninger:
Reg.: 8117
Konto: 3822677

 

Bankens kontaktoplysninger:
Nykredit
Dania 15
4700 Næstved
Tlf.: 70 10 9000

 

Senest opdateret 06-04-2020