Nem, tryg og sikker bolighandel

Med din egen boligrådgiver

 

Hos NEMADVOKAT tildeles du din egen personlige boligrådgiver, der bistår dig igennem hele din handel. Din boligrådgiver klarer alt det praktiske, alle detaljer og al korrespondance, så du får den komplette sikring af dine interesser. Du kan benytte vores digital rådgivning i hele landet til faste og overskuelige priser.

Vi har mange års erfaring med ejendomshandler. Derfor ved vi, hvad du skal være opmærksom på, og uanset om det er køb af privat bolig, erhvervsejendom eller byggegrund, står vi klar.

Ingen handel = ingen regning

Det er samtidigt heller ikke nogen hemmelighed, at det ikke er alle bolighandler, der bliver til noget. Her kan det være mange penge at bruge på en boligadvokat, hvis det endelige udkom er, at boligen ikke bliver købt eller solgt.

Hos NEMADVOKAT får du ingen regning, såfremt handlen af den ene eller anden grund ikke skulle blive til noget. Derfor tilbyder vi som altid vores kendte garanti ”ingen handel – ingen regning”, så du kan føle dig tryg under hele forløbet.

VIDSTE DU AT..

når du benytter os, så er du indirekte med til at støtte:

 • Hjerteforeningen
 • Diabetesforeningen
 • Børnehjertefonden
 • Dyrenes beskyttelse
 • Plastic change
 • Danske hospitalsklovne
 • Ingen handel Intet salær
  Ingen handel
  Intet salær
 • Forsikret advokat din garanti
  Forsikret advokat
  din garanti
 • I gang inden for 2 timer
  I gang inden for
  2 timer
Troværdighed
Tryghed
gennemsigtighed

Køberrådgivning

Når du skal købe en bolig, er der mange dokumenter og oplysninger at holde styr på. Derfor skal du holde tungen lige i munden, når du skal træffe den endelige beslutning omkring dit boligkøb. Derfor har du brug for juridisk rådgivning, så du har et godt grundlag at træffe beslutninger ud fra. Vores boligadvokater hos NEMADVOKAT har megen erfaring og ekspertise inden for boligkøb. Derfor kan vi bistå dig med dit boligkøb, og sikre at alt er, som det skal være.Med NEMADVOKATs køberrådgivning sørger vi for at gennemgå købsaftalen og handlens øvrige dokumenter. Herunder indgår en gennemgang af berigtigelsen bestående af tinglysning af skøde og refusionsopgørelsen, som varetages af sælgers repræsentant.

Vi sørger for at sætte dig grundigt ind i betydningen af købsaftalens indhold og vilkår, samtidig med at vi tager os af korrespondancen med mægler og bank. Endeligt sørger vi for at gennemgå skødet.

NEMADVOKATS køberrådgivning sikrer dig en grundig gennemgang af købsaftalen, så du kan føle dig sikker og tryg i din handel. Du får en personlig boligrådgiver, som udelukkende varetager dine interesser. Vi anbefaler kraftigt, at du beder om, at der sættes et advokatforbehold i købsaftalen, så din boligadvokats accept er den endelige godkendelse af købsaftalen. Dette sikrer dig i din bolighandel. I tilfælde af at handlen falder til jorden af den ene eller anden grund, får du naturligvis ikke en regning fra os.

Skulle du fremadrettet have spørgsmål, efter du har overtaget boligen, er du mere end velkommen til at kontakte din boligrådgiver. Vi er med dig hele vejen.

Ved valg af køberrådgivning sørger vi for:

 • At sikre handelsvilkårene i købsaftalen
 • At gennemgå de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • At lave en rådgivningsskrivelse til dig som køber
 • At tage os af korrespondancen med bank og mægler
 • At udarbejde en godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant om evt. forbehold
 • At handlen bliver godkendt og forbehold opfyldt
 • At du modtager kompetent køberrådgivning
 • At alt er på plads til din overtagelse af boligen
 • At gennemgå skødet og refusionsopgørelsen, samt sørger for godkendelse heraf
 • At sagen afsluttes endeligt

Er du usikker på, om denne løsning er den rigtige for dig?
Udfyld formularen HER og få en gratis snak med en rådgiver, inden du beslutter dig.

DKK 6.495,-
inkl. moms – ekskl. tinglysningsafgift

BESTIL NU

Gennemgang af købsaftale

Det er vigtigt at få undersøgt det egentlige indhold af købsaftalen, herunder bl.a. hvilke servitutter, der er tinglyst på ejendommen – eksempelvis om der er forkøbsret, hjemfaldspligt til kommunen eller andre begrænsninger for dig som køber.Det er ligeledes vigtigt at få undersøgt, om der er nedgravede olietanke, jordforurening, forhold omkring evt. ejerforeningen eller grundejerforening, tilstandsrapporten, energimærke, ejerskifteforsikring m.m.

Har du ikke styr på overstående, risikerer du let at købe katten i sækken. Du kan som køber vælge at underskrive en købsaftale udarbejdet af sælgers rådgiver, inden du lader handlen gennemgå af NEMADVOKAT.

En købsaftale er ofte kompliceret og omfattende, da den typisk indeholder både bilag og diverse dokumenter. Derfor kan en købsaftale virke uoverskuelig for en boligkøber uden nogen form for juridisk erfaring. Hos NEMADVOKAT står vi klar til at gennemgå din købsaftale, så du som køber får det fulde overblik over din købsaftales indhold og vilkår.

Med NEMADVOKAT får du din egen boligrådgiver, som udelukkende varetager dine interesser.

Vi sørger for, at handelsvilkårene er anført som aftalt i købsaftalen samtidig med, at vi gennemgår alle dokumenter vedrørende boligkøbet. Hertil anbefales det at søge om et advokatforbehold, så din boligadvokats underskrift er den endelige godkendelse af købsaftalen. Vi sikrer dig en grundig gennemgang af købsaftalen, og vi sørger for, at du kan føle dig tryg ved dit boligkøb.

Ved valg af gennemgang af købsaftale sørger vi for:

 • Vi sikrer handelsvilkårene i købsaftalen
 • Vi gennemgår de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • Vi laver en rådgivningsskrivelse til dig som køber
 • Vi udarbejder vores godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant om evt. forbehold
 • Vi sørger for, at handlen bliver godkendt og forbehold opfyldt
 • Vi sørger for, at du modtager kompetent køberrådgivning
 • Vi sørger for en godkendelse af handlen
 • Vi afslutter sagen

Er du usikker på, om denne løsning er den rigtige for dig?
Udfyld formularen HER og få en gratis snak med en rådgiver, inden du beslutter dig.

DKK 4.995,-
inkl. moms – ekskl. tinglysningsafgift

BESTIL NU

Tinglysning af skøde

Når du køber fast ejendom, er det nødvendigt at få tinglyst et skøde på ejendommen. Dette er din sikkerhed for, at du bliver den registrerede ejer af din nye bolig. Derudover sikrer du, at den forhenværende ejers kreditorer ikke har mulighed for at gøre udlæg i ejendommen efterfølgende. Dermed er tinglysning af skøde din sikringsagt som køber. Ofte vil man i forbindelse med køb af fast ejendom skulle optage enten et banklån eller et realkreditlån. Disse lån skal ligeledes tinglyses på ejendommen, således banken kan sikre deres pant. Det er dog en forudsætning, at der først tinglyses et skøde til dig, før banken kan foretage deres tinglysning af lånene. Det er derfor vigtigt, at man sørger for at få udarbejdet skødet, så snart det er muligt i forbindelse med handlen eller overdragelsen af ejendommen. Vi har mange års erfaring med netop tinglysning af skøde hos NEMADVOKAT, og vi kan derfor sikre, at skødet bliver tinglyst hurtigt og korrekt.Vi sikrer at dit skøde udarbejdes og tinglyses juridisk korrekt, således du bliver den registrerede ejer af ejendommen.

Når et skøde tinglyses opkræver staten en tinglysningsafgift. Denne afgift består af to dele: en variabel afgift og en fast afgift. Den variable afgift udgør som udgangspunkt 0,6% af købesummen og den faste afgift udgøres af 1.750 kr. (2020-niveau). Såfremt du har spørgsmål hertil, er du mere end velkommen til at tage fat i din rådgiver.

Ved valg af tinglysning af skøde sørger vi for:

 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Evt. frigivelse af købesummen
 • Afslutning af sagen

Er du usikker på, om denne løsning er den rigtige for dig?
Udfyld formularen HER og få en gratis snak med en rådgiver, inden du beslutter dig.

DKK 2.295,-
inkl. moms – ekskl. tinglysningsafgift

BESTIL NU

 

Bliv klogere på bolighandlen

Et boligkøb består af en række forskellige trin, som kan være både forvirrende og uoverskuelige for dig som boligkøber. Derfor får du her et overblik over processen bag dit kommende boligkøb, så du kan få en sikker handel i hus.

 

 1. Overblik over dit boligkøb
 2. Bolighandlens FAQ
 3. Hvorfor bruge en boligadvokat?

 

Du kan bl.a. læse mere om, hvordan et boligkøb typisk forløber sig, og hvad de forskellige fagtermer betyder (f.eks. berigtigelse, tinglysning og refusionsopgørelse). Derudover kan du læse mere om, hvilke juridiske dokumenter og processer du skal igennem, førend du står registreret som den officielle ejer af din kommende bolig. Dermed kan du være på forkant, når du begiver dig ud for at realisere dine boligdrømme.

 

Handlens dokumenter

Der er behov for en længere række dokumenter ved overdragelse af fast ejendom.

Følgende er en ikke udtømmende liste over de dokumenter, der typisk er nødvendige forud for salg af fast ejendom. Dokumenterne vil senere blive forklaret yderligere.

BBR-Meddelelse: Meddelelse indeholdende de oplysninger kommunen har registreret i Bygnings- og Boligregistret.

Energimærkning: Dokument indeholdende oplysninger om bygningens energimæssige stand og muligheder for energimæssige forbedringer.

Matrikelkort: Kort over ejendommes areal og skel.

Forsikringer: Police indeholdende oplysning om ejendommens brandforsikring mv.

Forbrugsopgørelser: Sælger vedlægger forbrugsopgørelser over ejendommen. Idet forbrug er individuelt, kan forbruget således variere fra ejer til ejer.

Tingbogsattest: Dokument indeholdende oplysninger om rettigheder og begrænsninger på ejendommen. Tinglyste servitutter og hæftelser på ejendommen vil fremgå af denne.

Tilstandsrapport: Tilstandsrapporten indeholder kendte skavanker ved ejendommen, og den er udfærdiget af en byggesagkyndig. Tilstandsrapporten er frivillig, men nødvendig hvis sælger vil frigøre sig fra sit 10-årige mangelsansvar.

Forureningsattest: Dokument indeholdende oplysninger om eventuel forurening på ejendommen.

Lokalplan: Der kan ske offentlig retlig regulering af en ejendom, såfremt ejendommen er omfattet af en lokalplan. Heri kan kommunen således fastsætte regler for ejerens anvendelse af ejendommen.
Kopi af eventuelle servitutter indeholder oplysning om eventuelle begrænsninger i anvendelsesmuligheder på ejendommen.

Oplysninger om grundejerforening: Relevante oplysninger om en eventuel grundejerforening indeholdende vedtægter, regnskab, budget og generalforsamlingsreferat.

 

Følgende dokumenter kan kun være relevante for ejerlejligheder:

Ejerlejlighedskort: Kort over ejendommen, hvoraf den enkelte lejligheds areal og omrids fremgår.

Fællesudgifter: Betalingsoversigt eller kvittering for fællesudgifter og seneste varmeregnskab.

Oplysninger fra ejerforeningen: Relevante oplysninger om ejerforening indeholdende vedtægter, regnskaber, budget, generalforsamlingsreferater, husorden og oplysning om administrator.

Forsikringer: Police for brandforsikring for hele ejendommen.

 

Overblik over bolighandlen

Overblik over dit boligkøb

Dette overblik over boligkøb omhandler køb af fast ejendom på det private ejendomsmarked. Det vil sige, at hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan du eksempelvis skal bære dig ad med køb af hus eller køb af ejerlejlighedså kan du trygt læse videre i vores overblik til køb af bolig.

 

 1. Du har et ønske om at købe en ny bolig
 2. Kontakt din bank ift. dine lånemuligheder
 3. Overvej dine kriterier og ønsker til boligen
 4. Gå på nettet og søg efter boliger til salg
 5. Tag til åbent hus, eller bestil en fremvisning
 6. Indgå i en forhandling af pris og vilkår
 7. Underskriv købsaftalen ved færdig forhandling
 8. Juridisk sagsbehandling af boligkøbet påbegyndes
 9. Tinglysning, overdragelse af nøgler og refusionsopgørelse
 10. Dit boligkøb er på plads, og du er nu den officielle ejer

 

1. Du har et ønske om at købe en ny bolig

Det første step i hele købsprocessen omhandler behovet for en ny bolig. Dette behov opstår eksempelvis i forbindelse med familieudvidelse, jobskifte, et ønske om at bo i en ny landsdel eller noget så simpelt som pladsmangel.

Når du er i dette stadie, kan du med fordel surfe lidt rundt på nogle online boligportaler, hvor du kan se billeder, plantegninger og priser på forskellige typer boliger i forskellige områder af Danmark, så du kan danne dig et overblik over dine muligheder.

Dermed kan du få en fornemmelse for, om du er interesseret i at gå i gang med en reel boligsøgning. Når du har fundet ud af, om du vil indlede din boligsøgning, så skal du i kontakt med din bank.

Læs vores guide til boligsøgning her.

 

2. Kontakt din bank ift. dine lånemuligheder

Når du har besluttet dig for at indlede en boligsøgning, er det en god idé at tage fat i din bank. Her kan du aftale et møde med din bankrådgiver, som kan fortælle dig mere om dine lånemuligheder.

Til mødet kan din bankrådgiver fortælle dig mere om, hvor meget du kan låne. Derudover kan du sammen med din bankrådgiver vurdere, hvilke lån der er mest fordelagtige for dig og din situation.

På baggrund af dit møde med banken, kan du finde ud af, hvor meget du kan købe for. Det kan hjælpe dig med at sætte rammerne for dine ønsker og kriterier til boligen.

Læs mere om boliglån her.

 

3. Overvej dine kriterier og ønsker til boligen

Når du og din bankrådgiver har fundet ud af, hvad du kan købe bolig for, kan du med fordel overveje dine kriterier og ønsker til din kommende bolig.

Du kan eksempelvis overveje følgende punkter:

• Hvor stor skal boligen være?
• I hvilket område skal boligen ligge?
• Hvor mange etager skal der være?
• Hvor mange rum skal der være?
• Hvor langt må der være til arbejde?
• Skal boligen ligge i nærheden af naturområder?
• Skal boligen ligge i nærheden af venner og familie?
• Hvor langt må der være til offentlig transport?
• Hvor langt må der være til indkøbsmuligheder?

Når du har fundet ud af, hvad dine specifikke ønsker og krav til boligen er, kan du med fordel finde ud af, hvilke punkter du prioriterer højest. Det kan nemlig være svært at finde den perfekte bolig, der indfrier alle ens ønsker og kriterier. Derfor kan det nogle gange være nødvendigt at gå på kompromis med f.eks. beliggenheden eller boligens størrelse.

Nu er du klar til at gå på nettet, og se, hvad boligmarkedet tilbyder. Dette kan give dig en god idé om hvilke forhold ved en bolig, som du prioriterer højest.

 

4. Gå på nettet og søg efter boliger til salg

Når du ved, hvad du kan købe bolig for, og du kender mere til dine ønsker og kriterier til din kommende bolig, så kan du med fordel begynde at udforske boligmarkedet. Du kan eksempelvis gå på nettet, og finde nogle boligportaler, hvor du kan se de forskellige boliger, der er til salg i de områder, som du er interesseret i.

Dermed kan du danne dig et overblik over, hvilke boliger der er til salg. På de forskellige boligportaler kan du typisk angive en række kriterier, så du nemt og hurtigt kan få et overblik over de boliger, som er relevante for dig. Du kan f.eks. angive, hvor stor boligen skal være, hvor meget den må koste, hvor i landet den skal ligge, om der er altan, og om der er elevator. Når du har fundet nogle interessante boliger, er det tid til at tage til åbent hus eller bestille en fremvisning af boligen.

 

5. Tag til åbent hus, eller bestil en fremvisning

Når du har fundet én eller flere boliger, som du synes virker spændende at se nærmere på, kan du med fordel tage til åbent hus eller bestille en fremvisning af boligen en dag, der passer dig.

Dermed kan du få lov til at se boligen med egne øjne og opleve beliggenheden. Du kan f.eks. være opmærksom på, om der er parker, indkøbsmuligheder, parkering og kort distance til offentlig transport. Når du har set en bolig, som du synes lever op til dine ønsker og krav, så er det tid til at forhandle om prisen og vilkårene.

 

6. Indgå i en forhandling af pris og vilkår

Når du har fundet en bolig, som du er interesseret i at købe, skal du til at indgå i en prisforhandling samt forhandling af vilkår. Dette gør du ved at henvende dig til sælgers repræsentant.

Du bør huske på, at ejendomsmægleren er på sælgers side. Ejendomsmæglerens opgave er hurtigst muligt at få solgt boligen til den højeste pris og til de bedste vilkår for sælger. Derfor skal du holde tungen lige i munden, når du indgår i en sådan forhandling.

Ejendomsmægleren har ofte forskellige salgsteknikker, som vedkommende vil bruge for at presse dig til at give et højt tilbud nu og her. Det kan eksempelvis være, at ejendomsmægleren siger, at der er flere købere om buddet, at sælger allerede nu har en aftale med en anden køber, eller at der er flere andre købere, der har vist interesse for boligen.

Du bør være opmærksom på, at ejendomsmægleren muligvis kan anvende ovenstående tricks. Nogle gange kan det dog vise sig, at mægler taler sandt, men ved at være klar over, at ejendomsmægler er sælgers mand, kan du nemmere undgå at betale en for høj pris i forhold til din smertegrænse.
Når du har forhandlet både pris og vilkår færdigt, er det tid til at bestille en købsaftale.

 

7. Underskriv købsaftalen ved færdig forhandling

Når du har forhandlet pris og vilkår på plads med sælgers repræsentant, er det tid til at få bestilt en købsaftale. Når du har underskrevet købsaftalen, indsættes et bank- og advokatforbehold, hvorved du, din bank og din advokat har mulighed for at gennemgå købsaftalen og dertilhørende dokumenter.

Herefter har du mulighed for at frafalde handlen uden omkostninger, såfremt der viser sig forhold, der gør, at du ikke længere ønsker at købe boligen. Uden et bank- og advokatforbehold, vil det koste dig 1% af købesummen, såfremt du ønsker at fortryde handlen.

Du bør desuden være opmærksom på, at købsaftalen først er juridisk gældende, når både du og sælger har skrevet under på aftalen. Derfor kan du med fordel forsøge at få sælger til at skrive under hurtigst muligt, da du dermed er sikker på, at sælger ikke lige pludselig har solgt boligen til en anden – på trods af at du allerede har skrevet under på din købsaftale. Når både du og sælger har skrevet under på købsaftalen, er det tid til at det juridiske arbejde begynder.

 

8. Juridisk sagsbehandling af boligkøbet påbegyndes

Når både du og sælger har underskrevet købsaftalen, er det tid til at din køberrådgiver gennemgår handlen og dertilhørende dokumenter. Derudover skal din bank også godkende handlen, hvilket gøres ved, at banken sender en vurderingsmand ud for at vurdere ejendommen, hvorefter banken kan give tilsagn om finansieringen.

Noget af det allervigtigste, som din køberrådgiver hjælper dig med, er at gøre dig opmærksom på relevante forhold, der ikke er nævnt i købsaftalen. Disse forhold kan være noget nær umulige at opdage, såfremt man ingen juridisk baggrund har.

Din køberrådgiver udarbejder en godkendelsesskrivelse, hvori der angives, hvilke vilkår der skal opfyldes, førend handlen kan godkendes endeligt. Derudover vil din rådgiver gennemgå andre vigtige elementer såsom tinglyste servitutter på ejendommen (læs mere om servitutter i afsnittet “Forklaring – Servitutter”).

Såfremt der er vilkår, som ikke kan opfyldes, og som din rådgiver finder meget problematiske, kan det give anledning til, at du som køber bliver anbefalet at frafalde handlen. Dette kan du dog roligt gøre, såfremt du finder dette nødvendigt, da advokatforbeholdet giver dig mulighed for at frafalde handlen uden omkostninger. Uden et bank- og advokatforbehold, vil det koste dig 1% af købesummen, såfremt du ønsker at fortryde handlen.

Når handlen er endelig, er det tid til at få tinglyst skødet, udarbejdet refusionsopgørelsen, og overdraget nøglerne til boligen.

 

9. Tinglysning, overdragelse af nøgler og refusionsopgørelse

Når handlen er endelig, er det tid til at få tinglyst skødet. Så snart sælger har givet fuldmagt til, at du kan tinglyse skødet, vil din rådgiver bistå dig med dette. Dette er dit bevis for, at du nu er den officielle ejer af boligen.

Der opstår ofte tvivl om, hvem der skal stå for udarbejdelse af skødet, da varierer fra handel til handel, om det er sælger eller køber, der står for udarbejdelse af skøde. Med køberrådgivning hos NEMADVOKAT sørger vi for at udarbejde et nyt skødet eller gennemgå et færdigt skøde. Dermed er du sikker på, at det hele går korrekt til.

Når du har fået overdraget nøglerne til boligen, er det tid til at udarbejde refusionsopgørelsen. Dette er en opgørelse over de udgifter, som sælger har afholdt efter indgåelse af bolighandlen, som skal udlignes. Det kan eksempelvis være udgifter til forudbetalt varme og ejendomsskat, som sælger har betalt forud. Derfor skal du som køber kompensere sælger for disse udgifter for den periode, hvor du som køber har overtaget boligen, og som sælger har forudbetalt for.

Med køberrådgivning hos NEMADVOKAT sørger din rådgiver for en gennemgang af refusionsopgørelse eller udarbejdelse af refusionsopgørelse. Dermed er du sikker på, at det hele går rigtigt til. Når skødet er tinglyst, nøglerne er overdraget, og refusionsopgørelsen er på plads, er du næsten i mål med dit køb af bolig.

 

10. Dit boligkøb er på plads, og du er nu den officielle ejer

Når du har fået foretaget en tinglysning af skøde, fået overdraget nøglerne til boligen, og refusionsopgørelsen er på plads, er du klar til at afslutte din bolighandel. Såfremt du har nogle sidste spørgsmål til din bolighandel, står din rådgiver klar til at svare på disse.

Med NEMADVOKAT ved din side kan du nemlig altid kontakte din boligrådgiver, såfremt du efter din overtagelse af bolig har nye spørgsmål, eller hvis du har opdaget fejl eller mangler ved boligen, som skal vurderes og evt. videresendes til sælger. Vi vurderer i alle tilfælde din sag gratis.

 

 

Bolighandlens FAQ

Bolighandlens FAQ

 

 1. Hvad er servitutter?
 2. Hvad er en berigtigelse?
 3. Hvad er en salgsopstilling?
 4. Hvad er et matrikelkort?
 5. Hvad er en ejendomsdatarapport?
 6. Hvad er en BBR-ejermeddelelse?
 7. Hvad er et energimærke?
 8. Hvad er en tilstandsrapport og hvad er er en el-installationsrapport?
 9. Hvad er en ejerskifteforsikring?
 10. Hvad er et advokatforbehold?
 11. Hvad er en tinglysning af skøde?
 12. Hvad er fejl og mangler?

 

Hvad er servitutter?

Din rådgiver gennemgår eventuelle servitutter, der knytter sig til matriklen. Dermed undersøger din rådgiver, om der er pålagt bestemmelser, der er problematiske for dit køb og interesser.

Din rådgiver hjælper dig med at forstå, hvordan servitutterne potentielt set kan begrænse din råderet over ejendommen, eller give andre råderet til din ejendom. På trods af at sælger eller sælgers mægler har oplysningspligt, er det ikke altid lige gennemskueligt, hvordan servitutterne kan påvirke dig.

Du bør derfor være særligt opmærksom på, hvilke servitutter der er knyttet til matriklen, da du som ejer af boligen er forpligtet til at overholde dem. Dette gælder også, selvom du ikke kender til deres eksistens.

Servitut eksempel – Servitutter kan eksempelvis få indflydelse på:

• Boligens højde
• Boligens farve og udformning
• Hvordan boligen kan anvendes
• Højden af hæk og hegn
• Vedligeholdelse og brugsret til f.eks. fælles indkørsel

Læs mere om servitutter her.

 

Hvad er en berigtigelse?

Berigtigelse af ejendomshandler er en juridisk betegnelse for at gennemføre bolighandlen i overensstemmelse med de aftalte handelsvilkår. En berigtigelse af bolighandel resulterer i, at du som køber får den fulde ejendomsret til ejendommen ved anmærkningsfrit skøde mod frigivelse af købesummen til sælger.

Så snart skødet er tinglyst, sørger din rådgiver for, at bankerne korrigerer aflysning og tinglysning af lån. Derved opnår du som køber et anmærkningsfrit skøde, hvorved sælger kan få frigivet købesummen med evt. tilbageholdelse af et beløb til refusionsopgørelsen. Derudover sørger din rådgiver for, at du husker at tegne en husforsikring og ejerskifteforsikring inden dispositionsdagen/overtagelsesdagen. Dermed er du sikker på, at din forsikring faktisk er gældende.

Dertil udarbejder din rådgiver en refusionsopgørelse, som er en økonomisk opgørelse over, hvad hhv. sælger og køber har betalt af udgifter til ejendommen hen over overtagelsesdagen. En refusionsopgørelse indeholder eksempelvis udgifter til ejendomsskat, vand, evt. ejendomsskat, fællesudgifter og grundejerforeningskontingent. Som det sidste sender din rådgiver refusionsopgørelsen til parternes godkendelse og underskrift, hvorefter evt. restkøbesum frigives og handlen afsluttes.

Berigtigelse af bolighandel med NEMADVOKAT:

• Vi udarbejder skødet
• Vi korresponderer med bank og mægler
• Vi sikrer, at alt er på plads til din overtagelse af boligen
• Vi udarbejder/gennemgår refusionsopgørelsen samt sørger for godkendelse heraf
• Vi frigiver/overvåger købesummen ved anmærkningsfrit skøde, og afslutter handlen

Læs mere om berigtigelse af ejendomshandel her.

 

Hvad er en salgsopstilling?

Det er som oftest salgsopstillingen, som du først vil blive præsenteret for i forbindelse med et boligkøb. Heri finder du information om boligens løbende udgifter, såsom ejendomsskat, ejendomsværdiskat, afgifter, forsikringer og renovationsudgifter.

Derudover fremgår det af salgsopstillingen, hvornår boligen er bygget, hvor mange kvadratmeter boligen og grunden udgør, hvornår der er foretaget ændringer eller tilbygninger, og hvilke hårde hvidevarer, der følger med i handlen.

Som din boligadvokat gennemgår vi salgsopstillingen, og gør dig opmærksom på eventuelle ting, der ikke stemmer overens med indholdet i købsaftalen. Din rådgiver gør dig ydermere opmærksom på evt. udgifter eller gebyrer, således du ikke pludselig står med store uforudsete regninger efter købet.

Læs mere om hvad en salgsopstilling er her.

 

Hvad er et matrikelkort?

Alle ejendomme i Danmark (med meget få undtagelser) har en matrikel.

Dette vil sige, at enhver ejendom kan identificeres ved et ejerlav og et matrikelnummer.
De registrerede matrikler, skel og vejrettigheder fremgår af matrikelkortet, der er et digitalt, juridisk kortværk.

Af matrikelkortet fremgår også fredskovsbelagte arealer, forurenede arealer, strandbeskyttelses- og klitfredningszoner.

Der findes også et ejerlejlighedskort, der viser de enkelte ejerlejligheders areal.

 

Hvad er en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport er vigtig at få gennemgået, da den indeholder en lang række oplysninger om ejendommen. Af rapporten fremgår det eksempelvis, om der er olietanke, der ikke er afblændede på ejendommen, om der er en uafsluttet byggesag eller verserende lejeforhold, om der er planer for ændringer i afløbsforhold, eller om ejendommen er beliggende ud til privat vej. Din rådgiver vil gennemgå denne rapport med dertilhørende dokumenter, således du ved præcis, hvad du køber, og hvilke udgifter du eventuelt kan stå over for.

Læs mere om hvad en ejendomsdatarapport er her.

 

Hvad er en BBR-ejermeddelelse?

En BBR-Meddelelse indeholder en række oplysninger, som er registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret) hos kommunen på den enkelte ejendom.

BBR-registret indeholder oplysninger om grunden, herunder vandforsynings- og afløbsforhold samt matrikelnummer. Derudover fremgår følgende oplysninger om bygningen: opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning og anvendelse.

Oplysninger i BBR er offentligt tilgængelige og kan derfor tilgås af offentlige myndigheder, virksomheder og private personer. Oplysningerne vil derfor ofte blive anvendt af banker og forsikringsselskaber.
Opdatering af BBR-Meddelelsen er ejerens ansvar. Oplysninger i BBR er delvist baseret på kommunens egne oplysninger og ejerens egne indberetninger. Ejeren skal derfor sikre sig, at oplysningerne i BBR-Meddelelsen er i overensstemmelse med virkeligheden.

Læs mere om BBR-meddelelse her.

 

Hvad er et energimærke?

Energimærkning er som udgangspunkt lovpligtigt. En bolig der sælges skal således have et gyldigt energimærke, der synliggør bygningens energiforbrug og angiver muligheder for at forbedre bygningens energimæssige tilstand. Undtaget heraf kan eksempelvis være ejendomme, der er under 60 m2. Køber vil således altid have klarhed omkring husets energiforbrug.

Såfremt sælger ikke har fået foretaget energimærkningen, har køber ret til at få denne lavet på sælgers regning. Hvis handlen vedrører en ejerlejlighed, bekoster foreningen, efter påkrav, derimod udgiften til udarbejdelsen af energimærket.

Udarbejdelsen af energimærket sker ofte i forbindelse med udfærdigelsen af tilstandsrapporten, typisk for at kunne opnå en besparelse, idet den byggesagkyndige ofte tilbyder mængderabat.
Energimærkningen skal, ligesom tilstandsrapporten, laves på hele ejendommen – også selvom salget vedrører en ejerlejlighed.

Et energimærke kan være gyldigt i 5, 7 eller 10 år, alt efter hvornår energimærket er udstedt, medmindre boligen er undergået ændringer, der har påvirket ejendommens energiforbrug i væsentligt omfang.

Læs mere om energimærke her.

 

Hvad er en tilstandsrapport og el-installationsrapport?

Tilstandsrapporten, som udarbejdes af en byggesagkyndig, angiver boligens fejl og mangler. Boligens fejl og mangler får en karakter fra K0 til K3, hvoraf K0 er den mindst alvorlige skade, og K3 er den mest alvorlige skade. Som oftest vælger sælger at få udarbejdet en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Bemærk, at dette sjældent gør sig gældende for lejligheder.

El-installationsrapporten, der udarbejdes af en elinstallatør, er en gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed. Elinstallationsrapporten og tilstandsrapporten er nødvendig for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Fejl og mangler ved elektriske installationer angives på samme måde som ved tilstandsrapporten.

Når din rådgiver gennemgår disse rapporter, vil du få et indblik i, om nogle af installationerne er ulovlige, og derfor anbefales ændret. Du får dermed et overblik over eventuelle forhold, der vil være fornuftige at få udbedret.

Læs mere om tilstandsrapport her.

 

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Du kan som køber vælge at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med købet af din bolig. Forsikringen vil kunne sikre både dig og sælger, såfremt der er fejl og mangler, der ikke er noteret i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Det er derfor en forudsætning for tegning af en ejerskifteforsikring, at der er udarbejdet både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, forud for at du underskriver købsaftalen.

Ejerskifteforsikringen skal være tegnet senest pr. overtagelsesdagen/dispositionsdagen for at være gyldig. Ejerskifteforsikringen kan ikke tegnes efter, at du har opnået disposition over boligen.

Tilbud på ejerskifteforsikring udarbejdes sjældent på ejerlejligheder, da der sjældent udarbejdes tilstandsrapport for en ejerlejlighed. Som konsekvens heraf, kan sælger ikke frigøre sig for sit 10-årige mangelsansvar, og du kan således ikke tegne en ejerskifteforsikring.

Læs mere om ejerskifteforsikring her.

 

Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold giver dig som køber mulighed for at underskrive købsaftalen, hvorefter din advokat vil have tid til at gennemgå handlen inden den er endelig.

Som oftest er advokatforbeholdet udformet på en sådan måde, at du som køber ikke er bundet af din underskrift på købsaftalen, hvis din advokat ikke godkender handlen.

Du og din boligadvokat har dermed tid til at gennemgå aftalen og dens vilkår grundigt. Derudover kan du trække dit købstilbud tilbage uden nogen som helst omkostninger.

Fortryder du dit købstilbud uden at have et advokatforbehold, skal dette gøres inden for 6 hverdage, og du er samtidig forpligtet til at godtgøre sælgeren 1% af købesummen.

Det anbefales altid at tage et advokatforbehold, så du øger din sikkerhed.

Læs mere om advokatforbehold her.

 

Hvad er en tinglysning?

Tinglysning er en sikringsakt, hvor rettighedshaveren sikrer sin rettighed (ejendomsret, pant mv.) mod andre rettigheder, der stiftes efterfølgende, og som strider mod ens egen rettighed. Dermed er tinglysning en offentlig registrering af rettigheder.

Der er krav om tinglysning af alle rettigheder over fast ejendom for at være gyldige mod aftaler om ejendommen og retsforfølgning. Derudover er der andre rettigheder, der skal tinglyses, for at være gyldige mod aftaler og retsforfølgning, herunder pant i motorkøre.

Læs mere om tinglysning her.

 

Hvad er fejl og mangler?

Da man oftest køber fast bolig, der er opført og benyttet af tidligere ejere, forekommer det, at der opstår uventede fejl og mangler på ejendommen. Sælger har som udgangspunkt ansvar for mangler på ejendommen i 10 år efter ejendommens overdragelse.

Dette ansvar kan sælger dog frigøres for, såfremt denne:

 1. Fremlægger en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for køber
 2. Fremlægger et tilbud på ejerskifteforsikring for køber
 3. Giver køber tilsagn til at ville betale halvdelen af forsikringspræmien på den tilbudte forsikring
 4. Informerer køber om, at det almindelige mangelsansvar bortfalder (se ligeledes under ”Huseftersynsordningen”).

De forhold, der er beskrevet i tilstandsrapporten, er køber blevet bekendt med, da køber har fået udleveret dokumentet inden handlens indgåelse. Køber kan derfor ikke rejse et eventuelt erstatningskrav mod sælger på baggrund af disse allerede kendte skader.

Bedømmelsen af, hvad der er en mangel kan være svær. Et nedslidt tag, der skal udskiftes, er eksempelvis ikke en mangel, såfremt tagets stand svarer til dets alder. Man må i sådanne situationer altid tage udgangspunkt i, hvad der er aftalt og oplyst under købet, og hvad man kan forvente i forhold til boligens oplyste stand og alder.

Læs mere om fejl og mangler her.

 

 

Hvorfor bruge en boligadvokat?

Hvorfor bruge en boligadvokat?

Er du i tvivl om, hvad en boligadvokat kan hjælpe dig med? Så læs med her.
En boligadvokat rådgiver dig om dit boligkøb, og sikrer, at alle væsentlige vilkår er belyst. Dette er en stor fordel, da boligkøbere uden juridisk kendskab tit og ofte overser vigtige forhold ved boligen, som kan resultere i uforudsete omkostninger og begrænsninger.

 

 1. Hvad bidrager en boligadvokat med?
 2. Ejendomsmægler er sælgers mand
 3. Hvordan vælger man en boligadvokat?
 4. Hvad koster en boligadvokat?
 5. Skal du sælge? Salg udenom ejendomsmæglerne bliver mere og mere udbredte

 

Hvad bidrager en boligadvokat med?

En boligadvokat sørger for at rådgive dig om alle faserne i dit boligkøb. Samtidig sørges der for, at du er fuldstændig indforstået med, hvad det er, du skriver under på, og gøre dig opmærksom på eventuelle faldgruber og risici i bolighandlen.

Dette er en stor fordel, da en købsaftale typisk indeholder mange kringlede og juridiske vendinger og termer, der kan være svære at forstå, hvis man ingen juridisk baggrund har.

Din boligadvokat vil også sikre, at handlens vilkår er udformet bedst muligt for dig. Derudover sikrer din boligadvokat, at alle væsentlige forhold er blevet undersøgt. Kort sagt sørger din boligadvokat for alle nødvendige oplysninger bliver indhentet, samtidig med at de sikrer dig, at alle problemstillinger i handlen bliver belyst.

Uden en boligadvokat risikerer man blandt andet store økonomiske og tidskrævende konsekvenser, hvis man som køber overser vigtige vilkår og forhold ved købsaftalen.

 

Ejendomsmægler er sælgers mand

Når du står over for at skulle købe en bolig, er boligadvokaten på din side. Det vil sige, at en boligadvokat varetager dine interesser, og sikrer dig den bedst mulige handel. På den anden side af forhandlingsbordet sidder sælger sammen med sin ejendomsmægler. Ejendomsmæglerens formål er at sikre sælgers interesser og sikre sælger den bedst mulige handel. Derfor bør du have en boligadvokat til hjælp, der kan hjælpe dig på vej til en fornuftig handel.

Processerne ved boligkøb, uanset om der er tale om køb af en ny villaandelsbolig eller sommerhus, kan være langt mere kompliceret, end hvad de fleste tror – udover den store beslutning, det er, så kræver det også en masse papirarbejde.

Er du køber, vil du med NEMADVOKAT blive tilknyttet en personlig rådgiver og få hjælp til alt fra handelsvilkårene i købsaftalen og skødet til udarbejdelse og godkendelse af refusionsopgørelsen. Vi ved nemlig, hvor højt det bliver prioriteret at få personlig rådgivning af en, der varetager ens interesser. Herved slipper du for at købe noget med fejl og mangler, der ellers ville være gået forbi dig.

Skal du i stedet sælge din bolig, kan NEMADVOKAT også være til rådighed, når det kommer til kompetent juridisk rådgivning og hjælp til alle de nødvendige dokumenter. Vi ønsker nemlig, at du kommer så let og hurtigt igennem hele processen. Selvom du derfor har sparet ejendomsmægleren væk, klarer vi den juridiske ballast – og så til en rigtig konkurrencedygtig pris. Udover dokumenter som BBR-meddelelse og tingbogsattest skræddersyer vi også købsaftalen i samråd med dig, så der tages hensyn til alle nødvendige forbehold.

Da vi både har advokater og ejendomsmæglere på kontoret, kan vi give dig den helt rette rådgivning, og vores mål er at guide dig sikkert igennem købs- eller salgsprocessen. Ønsker du derfor at have en på din side, som varetager dine interesser, kan du med fordel kontakte NEMADVOKAT og få tilknyttet dig en boligadvokat.

 

Hvordan vælger man en boligadvokat?

Det er vigtigt at se sig om, når man vælger boligadvokat, da både kvalitet og pris kan svinge en del. Man kan fx forhøre sig hos venner og bekendte, omkring deres positive oplevelser med en bestemt boligadvokat.

Derudover kan man se de forskellige advokatkontorers anmeldelser, hvor kunderne giver deres mening til kende om fx, service og pris.

Boligadvokaten er forpligtet til at tilbyde en uforpligtende samtale forud for et eventuelt samarbejde. Det kan du med fordel benytte dig af, så du er sikker på at boligadvokaten kan møde dine behov ved dit boligkøb og din situation.

Det er essentielt at sikre, at din udvalgte boligadvokat opererer i dit område. NEMADVOKAT er et digitalt advokatkontor og dækker hele landet. Vi kan derfor bistå dig og din sag, som boligadvokat, uafhængig geografisk placering. Vi har erfaring med bolighandel i hele landet, både i  København, Århus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Roskilde, Køge, Vejle, Randers, Kolding, Frederiksberg, Horsens, Amager, Hillerød, Svendborg, Silkeborg, Næstved, Lyngby og Herning.

 

Hvad koster en boligadvokat?

Prisen på en boligadvokat varierer. En boligadvokat kan nemlig hjælpe med flere forskellige ting, så den totale pris afhænger af sagens behov og omfang.

Vores 3 mest populære løsningsmodeller henholdsvis: køberrådgivning (pris 6.495 kr.) og gennemgang af købsaftale (pris 4.995 kr.).

Vores priser er inkl. moms og ekskl. gebyr. Gebyret udgøres af en tinglysningsafgift, der består af en fast afgift på 1.750 kr. og en variabel afgift på 0,6% af den samlede købesum.

 

Skal du sælge? Salg udenom ejendomsmæglere bliver mere og mere udbredte

Det er bestemt ikke noget nyt, at boliger i dag i højere grad bliver solgt uden om ejendomsmæglerne. Salget sker derfor blot imellem de reelt involverede parter – køber og sælger.

Denne udvikling er blandt andet kommet på grund af opsving på boligmarkedet, hvor købere står i kø til at blive den næste ejer af en given bolig. Det gør i sidste ende ejendomsmæglerne mere overflødige. Via diverse platforme som eksempelvis de sociale medier kan sælger hurtigt melde ud, at hans eller hendes bolig er til salg. Købere finder derfor også i højere grad deres boliger andetsteds end hos den lokale ejendomsmægler.

Ved denne form for salg af bolig, spares salæret altså. Dog betyder det, at man ofte står på egen hånd, når det kommer til alt det juridiske – dette gælder både køber og sælger. Her kan en boligadvokat sikre dig igennem hele processen, lige meget hvilken side af bordet du er på.

Læs mere om selvsalg her.