DKK 1.295

ApS
ekskl. moms og gebyrer

DKK 2.290

ApS + 1 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

DKK 3.285

ApS + 2 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

Hvilken selskabsform

vil du vide mere om?

 • Anpartsselskab

   

 • Interessentskab

   

 • Enkeltmandsvirksomhed

   

Alle selskabsstiftelser med NEMADVOKAT inkluderer:

 • Rådgivning
 • Ejerregistrering
 • Et sæt vedtægter
 • Fuldendt ejerbog
 • Stiftelsesdokument
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering på virk.dk

Spørgsmål er gratis

Forsikret advokat – din garanti

I gang inden for 2 timer

EVS

695 DKK

 • Rådgivning
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af selskabet
 • Ejerregistrering
Mulige tilkøb
 • Holding
 • Ejeraftale
 • Direktørkontrakt

I/S

795 DKK

 • Rådgivning
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af selskabet
 • Ejerregistrering
 • Momsregistrering
 • Import/eksport registrering
 • Arbejdsgiverregistrering
 • Omsætningsbegrænsning
  og eller rettigheder i
  vedtægter
Mulige tilkøb
 • Holding
 • Ejeraftale
 • Direktørkontrakt

ApS premium

2.290 DKK

 • Rådgivning
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af selskabet
 • Ejerregistrering
 • Momsregistrering
 • Import/eksport registrering
 • Arbejdsgiverregistrering
 • Omsætningsbegrænsning
  og eller rettigheder i
  vedtægter
Mulige tilkøb
 • Holding
 • Ejeraftale
 • Direktørkontrakt

ApS

1.295 DKK

 • Rådgivning
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af selskabet
 • Ejerregistrering
Mulige tilkøb
 • Holding
 • Ejeraftale
 • Direktørkontrakt

Læs mere om

Anpartsselskab

ApS

Læs mere om

I/S

I/S

Læs mere om

EVS

EVS

Jeg vil gerne vide mere om
Anpartsselskab

Hør Jesper fortælle her:

ApS er en forkortelse for anpartsselskaber. Netop denne selskabsform er den mest populære i Danmark. Det skyldes blandt andet, at ejerne har begrænset hæftelse,
samt at selskabsformen er anerkendt blandt samarbejdspartnere.
Rul ned på siden og læs mere om fordelene ved ApS.

Ved stiftelse af ApS skal du stille med 40.000 kr. i selskabskapital. Bemærk, at du har mulighed for at stifte flere anpartsselskaber med brug af den samme startkapital på 40.000 kr. Du kan f.eks. etablere en selskabskonstruktion med et holdingselskab og et driftsselskab.

Med NEMADVOKAT er dit ApS klar inden for 24 timer

Stifter du et selskab med en eller flere personer? Så gør du klogt i at få oprettet en ejeraftale. Uden en ejeraftale er væsentlige ting såsom forkøbsret, vesting og meget mere ikke regulerede. En ejeraftale bør ideelt laves i starten af selskabets levetid, mens alle er på god fod.

Det har aldrig været billigere at stifte et ApS end lige nu. Med årene er kravet til selskabskapitalen faldet fra 125.000 kr. til 80.000 kr., men i dag kan du stifte et anpartsselskab for helt ned til 40.000 kr.

Et anpartsselskab hæfter med minimum 40.000 kr. i selskabskapital. Det medfører, at ejerne ikke hæfter personligt i tilfælde af konkurs. Du kan samtidig drage fordele af et holdingselskab, så du kan flytte driftsselskabets overskud i ’sikker havn’. Læs mere længere nede.

Fordele ved ApS
 • Som ejer har du begrænset hæftelse. Derfor hæfter du ikke personligt, såfremt selskabet skulle gå konkurs
 • Et ApS kan eje aktier eller andele af andre selskaber, hvorved du kan etablere en fordelagtig holdingstruktur
 • Ved at spare penge op i selskabet kan du udskyde beskatning. Dermed kan du investere i fremtidig vækst

DKK 1.295

ApS
ekskl. moms og gebyrer

DKK 2.290

ApS + 1 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

DKK 3.285

ApS + 2 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

Relaterede emner

Et anpartsselskab er et reguleret kapitalselskab med én eller flere anpartshavere, som ikke hæfter personligt for selskabet.

Hvad er et indskud?

Ved stiftelse af et nyt ApS, skal der stilles en sikkerhed. Hvis du har prøvet at leje en lejlighed, ved du sikkert, at man på forhånd skal betale et indskud, for at få lov til at flytte ind. Dette er lejers (økonomiske) sikkerhed for, at denne ikke står tilbage med en slidt lejlighed, når du flytter, og ingen midler til at renovere denne.

I forbindelse med stiftelse af selskaber skal der stilles sikkerhed overfor Erhvervsstyrelsen og eventuelle investorer i selskabet. Sikkerheden stilles i den kapital, som selskabet lovmæssigt skal besidde ved stiftelsen, og som er tiltænkt kunder og investorer m.m., hvis selskabet skulle dreje nøglen om inden det har betalt en eventuel gæld.

Indskud i et anpartsselskab

Traditionelt indskud

For at stifte et anpartsselskab skal der indbetales et indskud på minimum 40.000 kroner. Indskuddet består typisk i form af kontanter, men kan også bestå i form af aktiver (eller af en kombination heraf) ).

Det indskudte beløb på mindst 40.000 kroner bør være beskattet, hvilket vil sige, at der allerede er betalt skat af disse.

Apportindskud

Vælger man at indskyde andre værdier end kontanter i selskabet, betegnes dette som et apportindskud.

Indskud til et anpartsselskab (ApS)

Vurderingsberetning

For at kunne stifte et selskab ved apportindskud kræver det dog, at visse betingelser overholdes. Desuden skal stiftelsesdokumentet vedhæftes en vurderingsberetning, der er udarbejdet af en godkendt revisor.

Vurderingsberetningen skal som minimum indeholde:
 • En redegørelse for hvert indskud
 • Oplysninger om den anvendte fremgangsmåde ved vurdering
 • Angivelse af vederlag, der er fastsat for overtagelsen
 • Erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi som minimum svarer til det aftalte vederlag.
 • Vælger man at stifte et selskab ved apportindskud skal der i denne forbindelse også påregnes ekstra stiftelsesudgifter, såsom honorar til revisor

De aktiver, som apportindskuddet kan bestå af, udgør blandt andet køretøjer, (produktions)maskiner, patenter, kunstobjekter og/eller møbler. Det afgørende er, at aktivet repræsenterer en økonomisk værdi og må ikke bestå i at en pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse.

Derudover er det også muligt at indskyde eksisterende selskaber som apportindskud. Vælger man at gøre brug af denne løsning, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en redegørelse for det nye kapitalselskabs åbningsbalance.

Fordele og ulemper ved anpartsselskabet

Den største fordel ved anpartsselskabet er, at man ved denne selskabsform ikke hæfter personligt og kun for de indskud, som man har foretaget i selskabet – hvad enten disse alene er foretaget ved stiftelsen eller løbende. Skulle selskabet dermed være nødsaget til at dreje nøglen om, risikerer anpartsindehaverne udelukkende at miste de midler, som er indskudt i selskabet.

Læs mere: Stiftelse af ApS

Interessentskab

Et interessentskab (I/S), kan være en fordelagtig virksomhedstype for dig,
som ønsker at starte en virksomhed med mere end én ejer – men som ikke har
midlerne til at oprette et ApS. Da der ikke er krav til startkapitalen for
et I/S, kan denne virksomhedstype være et godt alternativ til et ApS.

Dit interessentskab er klar inden for 24 timer

Ved denne virksomhedstype hæfter begge ejere personligt for virksomhedens
gældsforpligtelser, dvs. ubegrænset hæftelse. Det er dog muligt at omdanne
et interessentskab til et ApS, når betingelserne hertil er opfyldt, som
bl.a. indebærer en kapital på 40.000 kr. Herved opnås begrænset hæftelse.
Det anbefales at få præciseret alle parters rettigheder og forpligtelser.
Dette gøres ved at få udarbejdet en grundig samarbejdsaftale – også kaldet interessentskabskontrakt. Dermed reduceres risikoen for konflikter og tvister
mellem interessenterne. Ring ind og hør mere herom på tlf. 70 20 41 61.

Fordele ved et interessentskab (I/S)
 • Intet krav til startkapitalen
 • Intet krav til ledelse, f.eks. i form af en direktion eller bestyrelse
 • Intet krav om offentliggørelse af regnskab, hvis én af ejerne er en fysisk person
 • Underskud kan trækkes fra i din personlige indkomst, hvis du er en fysisk person
 • Mulighed for skattefri virksomhedsomdannelse til ApS

Rul længere ned på siden og læs mere om de forskellige krav til interessentskaber.

DKK. 795

Interessentskab
ekskl. moms og gebyrer

Relaterede emner

Skattefri virksomhedsomdannelse

Omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS kan ske skattefrit, såfremt betingelserne hertil er opfyldt. Dermed kan du opnå de fordele, som følger med et anpartsselskab.
Du kan med fordel foretage en virksomhedsomdannelse i stedet for at lukke din eksisterende enkeltmandsvirksomhed for derefter at stifte et ApS. Dermed undgår du at betale skat af samtlige aktiver og værdier i din eksisterende enkeltmandsvirksomhed. Såfremt du lukker din enkeltmandsvirksomhed, skal virksomhedens aktiver og værdier beskattes.
Når virksomhedsomdannelsen træder i kraft, overgår skattepligten fra enkeltmandsvirksomheden til det nye selskab. Det betyder, at hverken den personlige ejer eller det nye selskab er skattepligtig for værdierne i forbindelse med selve virksomhedsomdannelsen. I tilfælde hvor anparterne i selskabet senere hen bliver solgt, vil værdierne blive beskattede. Dermed sker der reelt set en forskydning af skattebetalingen – men selve virksomhedsomdannelsen er sket skattefrit.
Som din advokat står vi klar til at hjælpe dig med din virksomhedsomdannelse. I forlængelse heraf har du også mulighed for at få rådgivning omkring en selskabsstruktur, der indeholder et holdingselskab. Samtidig skal en registreret eller statsautoriseret revisor være behjælpelig med at udforme en vurderingsberetning og åbningsbalance. Såfremt du ikke har kontakt til sådan én, kan vi henvise dig til en kompetent revisor.
Fordele ved omdannelse

En enkeltmandsvirksomhed kan være fordelagtig for dig, som leder efter en nem og billig måde at starte virksomhed på. Med tiden kan det dog vise sig, at du får et ønske om at føre aktiviteterne over i et anpartsselskab.

Typiske grunde til virksomhedsomdannelser:

 • Et ønske om at opnå begrænset hæftelse i stedet for ubegrænset hæftelse*
 • Et ønske om at forberede virksomheden til et kommende salg
 • Et ønske om at spare kapital op i virksomheden med henblik på skatteplanlægning eller investering i aktiver, der kan afskrives

*Bemærk, når din enkeltmandsvirksomhed omdannes til et anpartsselskab, bliver hæftelsen for virksomhedens gældsforpligtelser ændret fremadrettet. Det betyder, at du som ejer af virksomheden fortsat hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens tidligere gældsforpligtelser.

Betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse

For at omdannelsen fra enkeltmandsvirksomhed til et ApS kan finde sted, skal en række betingelser være opfyldt:

 • Både enkeltmandsvirksomheden og det nye selskab skal være fuldt skattepligtigt i Danmark
 • Virksomhedsomdannelsen skal være gældende for hele enkeltmandsvirksomheden – og ikke blot dele af den
 • Du skal ene og alene stå som ejer af det nye selskab, når overdragelsen af aktiverne fra enkeltmandsvirksomheden skal finde sted. Herefter har du fri mulighed for at købe og sælger anparter eller aktier i selskabet
 • Omdannelsen skal finde sted inden for de første seks måneder af kalenderåret. Tip: Det er typisk fordelagtigt at påbegynde omdannelsen i det foregående efterår/vinter
 • Det nye selskab kan enten være et nyoprettet selskab eller et allerede-eksisterende selskab, dvs. skuffeselskab

Konsekvenser af virksomhedsomdannelse

Når du omdanner din virksomhed, sker der en række kontraktlige konsekvenser:

 • Alle ansatte skal have en ansættelseskontrakt med det nye selskab – på trods af at overdragelsen automatisk sker efter virksomhedsoverdragelsesloven
 • Alle leverandører skal godkende at den juridiske person ændres
 • Alle huslejekontrakter skal laves på ny – alternativt kan udlejeren godkende, at det nye selskab indtræder i enkeltmandsvirksomhedens sted

Det anbefales at få styr på ovenstående punkter forud for omdannelsen. Dette hjælper vi dig med, således omdannelsen foregår så gnidningsfrit som muligt. Du kan samtidig overveje muligheden for at oprette et holdingselskab i forlængelse af omdannelsen. Hermed mindskes din løbende risiko og du kan samtidig opspare dit overskud. Du kan læse mere om oprettelse af holdingselskaber her.

Vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

Et iværksætterselskab er reelt set et anpartsselskab, men skal kalde sig et iværksætterselskab eller IVS, fordi dette skal signalere til omverdenen, at det har en kapital på mindre end 40.000 kroner.

Hvad er vedtægter?

Et selskabs vedtægter er de regler, der gælder for dette. Sammen med selskabsloven danner vedtægterne grundlag for stiftelse, administration og drift af et selskab.

Selskabsloven kræver, at et selskab nedskriver egne vedtægter ved stiftelse. Ligeså fremgår det af selskabsloven hvad disse vedtægter skal indeholde.

Vedtægterne indgår som en del af stiftelsesdokumentet for et selskab, skal være dateret samme dag som dette og underskrives af ejer(ne). Hvis vedtægterne ikke indskrives direkte i stiftelsesdokumentet, skal disse vedhæftes separat.

Hvad skal vedtægterne i et iværksætterskab indeholde?

Ifølge selskabsloven skal vedtægterne for et iværksætterselskab som minimum indeholde:

 • Navn og binavne på selskabet
 • Et iværksætterskab er forpligtet til at lade enten ’iværksætterselskab’ eller ’IVS’ indgå i selskabets officielle navn.
 • Formålet med selskabet
 • Det skal fremgå af et iværksætterselskabs vedtægter hvilken type virksomhed dette driver
Vedtægter for et Iværksætterselskab (IVS)
 • Selskabskapitalens størrelse
 • Vedtægterne skal oplyse selskabskapitalens størrelse.
 • Anparternes eller aktiernes antal eller pålydende værdi
 • Selskabskapitalen opgjort i anparter eller aktier, som udtrykker ejerandelenes størrelse.
 • Anparternes eller aktiernes rettigheder
 • Oplysninger om rettigheder tilknyttet hver anpart eller aktie, skal fremgå af vedtægterne
 • Selskabets ledelsesorganer
 • Af vedtægterne skal det oplyses hvilke ledelsesorganer selskabet har, herunder direktion, bestyrelse og/eller tilsynsråd
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • I vedtægterne bestemmes det, hvordan korrekt indkaldelse til generalforsamling foregår
 • Regnskabsår
 • Vedtægterne skal oplyse selskabets regnskabsår
 • Beslutninger truffet af selskabets ejere
 • Beslutninger vedrørende bestyrelse og/eller direktion, skal indgå i vedtægterne
 • Eventuelt ophørstidspunkt, hvis selskabet har begrænset levetid
 • Hvis et selskab stiftes med en begrænset levetid, skal dettes ophørsdato fremgå af vedtægterne

Hvad kan vedtægterne i et iværksætterselskab indeholde?

Et selskab kan fravige sig nogle af selskabslovens regler, hvis der tages aktivt stilling til dette i vedtægterne. Derudover er vedtægterne et selskabs mulighed for at nedskrive egne regler og bestemmelser, som ikke går under selskabsloven, men kun gælder for det specifikke selskab. Dermed kan et iværksætterselskabs vedtægter også indeholde:

 • Forkøbsret ved salg/køb af anparter eller aktier
 • Samtykke til salg/køb af anparter eller aktier
 • Elektronisk generalforsamling
 • Sprog på generalforsamling
 • Bestyrelsens beslutningsdygtighed
 • Ovenstående gælder både vores iværksætterselskab er et driftsselskab eller et holdingselskab
Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed, også kaldet en personlig virksomhed, kan være
fordelagtig for dig, som ikke har 40.000 kr. til at starte et ApS med. Ved
oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed er der nemlig ikke noget krav
til startkapitalen. Det kan derfor være et godt alternativ til et ApS.

Din virksomhed er klar inden for 24 timer

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed har du ubegrænset hæftelse, dvs. du
hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser med din private formue.
Så snart du kan stille med 40.000 kr. i selskabskapital, kan du omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS og dermed opnå begrænset hæftelse.
En af fordelene ved enkeltmandsvirksomheder er, at der ikke skal indsendes
en årsrapport til Erhvervsstyrelsen – men at der blot skal holdes regnskab
med virksomhedens indtægter og udgifter, dvs. bogføring. Dette gør bl.a.
virksomhedsformen relativt nem at administrere sammenlignet med et ApS.

Fordele ved en enkeltmandsvirksomhed
 • Intet krav til startkapitalen
 • Intet krav til ledelse, f.eks. i form af en direktion
 • Intet krav om offentliggørelse af regnskab
 • Underskud kan trækkes fra i din eller din ægtefælles indtægt
 • Mulighed for skattefri virksomhedsomdannelse til ApS

Rul længere ned på siden og læs mere om de forskellige krav til enkeltmandsvirksomheder.

DKK. 495

Enkeltmandsvirksomhed
ekskl. moms og gebyrer

Relaterede emner

Enkeltmandsvirksomhed (EVS)

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed, og hvilke krav er der til virksomhedstypen?
En enkeltmandsvirksomhed, også kaldet EVS, er en virksomhedstype med kun én enkelt ejer. Denne virksomhedstype er ikke kategoriseret som værende en selvstændig juridisk enhed, hvorfor ejeren er ligestillet med selve virksomheden. Det betyder, at ejeren ejer virksomhedens aktiver direkte. Ejeren af et enkeltmandsvirksomhed hæfter ubegrænset og personligt for virksomhedens gældsforpligtelser med sin egen private formue.

Krav til enkeltmandsvirksomhed

Der er ganske få krav til en enkeltmandsvirksomhed, hvilket gør det nemt at starte virksomheden op.

 • Antal ejere: Kun én ejer
 • Hæftelse: Personlig og ubegrænset
 • Kapital: Der er intet krav til startkapitalen
 • Regnskab: Skal ikke offentliggøres
 • Ledelse: Det er ikke nødvendigt med en direktion eller bestyrelse

Hæftelse

Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens gældsforpligtelser. Dermed står ejeren til ansvar for, at den gæld, som enkeltmandsvirksomheden optager, bliver betalt tilbage til den retmæssige kreditor. Da ejeren hæfter personligt og ubegrænset, kan en kreditor holde ejeren til ansvar for gælden, såfremt der er en misligholdt tilbagebetalingsaftale.

Startkapital

Ved registreringen af en enkeltmandsvirksomhed er der ikke nogen krav til startkapitalen, som ejeren skal være opmærksom på. Dermed kan ejeren selv bestemme sig for, hvad der er passende at skyde ind i virksomheden for at få den i gang. Grunden bag dette er den personlige og ubegrænsede hæftelse, hvorved ejeren er ansvarlig for virksomhedens gældsoptagelse.

Regnskab

Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed er ikke forpligtet til at offentlige et årsregnskab ved at indsende det til Erhvervsstyrelsen. Dermed skal ejeren udelukkende sørge for at bogføre, dvs. holde regnskab med virksomhedens indtægter og udgifter.

Ledelse

Det er ikke nødvendigt med en ledelse, f.eks. i form af en bestyrelse eller direktion, når man ejer en enkeltmandsvirksomhed. Dermed træffer ejeren af virksomheden alle beslutningerne. Ejeren kan dog vælge at give medarbejdere eller andre relevante personer tilladelse til at handle på vegne af virksomheden eller hæve penge på virksomhedens konti.

SKAT

Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed kan trække virksomhedens underskud fra i sin personlige indkomstskat. Såfremt ejeren har en anden indtægtskilde, f.eks. fra et fuldtidsjob, kan underskuddet med fordel trækkes fra for at mindske det skattepligtige beløb.
Eksempel: Jesper har startet en virksomhed, men det viser sig, at den på sit første år har et underskud på 50.000 kr. Jesper har dog et fuldtidsjob ved siden af sin nyopstartede virksomhed, hvor han tjener 400.000 kr. om året. Jesper kan derfor trække virksomhedens 50.000 kr. i underskud fra sin personlige indkomst, hvorved han kun skal betale skat af 350.000 kr.

Senere omdannelse til ApS

Tit of ofte startes en forretning som en enkeltmandsvirksomheds, således et eventuelt indledende underskud kan trækkes fra i skat – eksempelvis som følge af at ejeren har investeret i et stort varelager eller købt dyrt udstyr. En enkeltmandsvirksomhed kan senere hen bliver omdannet til et anpartsselskab, hvorved hæftelsen skifter fra ubegrænset til begrænset, hvilket giver ejeren større sikkerhed. Læs mere om skattefri virksomhedsomdannelse i blogindlægget ved siden af dette indlæg.