Selskabsstiftelse

Bestil dit selskab her, vi har det klar inden for 24 timer.

Selskabsafdelingen hos NEMADVOKAT

 • Spørgsmål
  er gratis
 • Forsikret advokat din garanti
 • I gang inden for
  2 timer

Dit overblik lige ved hånden
dag og nat

Vi ved din tid er vigtigt. Derfor har vi indgået et samarbejde med OwnR® hvor du som selskabsejer altid kan sikre et nemt overblik over dine virksomheder, selskabsdokumenter, rådgivere, regnskaber og meget mere. Samtidig er du sikker på at din data altid bliver behandlet i overensstemmelse med den kommende EU persondataforordning

Selskabsstiftelse

Jeg vil gerne vide mere om ApS

ApS er en forkortelse for anpartsselskaber. Netop anpartsselskaber er den mest populære selskabstype i Danmark. Selskabet er en juridisk selvstændig person, hvilket giver en række fordele, herunder:

 • Hæftelsen er begrænset til selskabet. Der er således ingen personlig hæftelse, som du kender det fra enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S’er)
 • ApS’et kan eje dele af andre selskaber og det er muligt at skabe en holdingstruktur (mere herom længere nede)
 • Du kan spare penge op i selskabet og derved udskyde beskatning og investere i fremtidig vækst
 

For at stifte et ApS, skal du stille med 50.000 kroner i selskabskapital. Det er muligt at stifte flere ApS’er med det samme 50.000 kroner, f.eks. holding og drift med brug af samme kapital. Med NEMADVOKAT kan du have dit ApS i løbet af en eftermiddag.

Husk en ejeraftale. Når du stifter et selskab sammen med en eller flere personer, bør du stifte en ejeraftale. Uden en ejeraftale er væsentlige ting – som fx forkøbsret, vesting og meget mere – ikke reguleret. En ejeraftale skal laves mens alle er gode venner – ideelt i starten af selskabets levetid.

Med årene er kravene til selskabskapitalen faldet fra 125.000 kroner til 80.000 kroner og nu 50.000 kroner.

De 50.000 kroner i selskabskapital er hvad selskabet minimum hæfter med. Hvis selskabet går konkurs, hæfter du som ejer ikke personligt. Det er muligt løbende at flytte overskuddet i ’sikker havn’ med et holdingselskab – mere herom i afsnittet længere nede

Bestil ApS nu
DKK. 1.295
Opret nu

ekskl. moms og gebyrer

Jeg vil gerne vide mere om IVS

IVS er en forkortelse for iværksætterselskaber. Det er den nyeste selskabstype og har været tilgængelige siden 1. Januar 2014. Med et IVS får du alle de kendte fordele fra et ApS, men du skal kun stille med 1 krone i selskabskapital i modsætning til de 50.000 kroner i et ApS. IVS’er kaldes derfor også ”en-krones-selskaber”.

Der er få, særlige regler for IVS’er:

 • Du skal løbende opspare 25 % af selskabets overskud indtil der står 50.000 kroner i egenkapital; Herefter er det nemt at omdanne til et ApS, men det er ikke en pligt
 • IVS’et skal stiftes med kontanter og ikke fx maskiner – sidstnævnte kaldes apportindskud og er kun en mulighed med ApS’er og A/S’er

Såvel IVS’er som ApS’er skal aflevere et offentligt regnskab, er underlagt selskabsloven og kan omdannes til A/S’er.

Et iværksætterselskab er et godt alternativ til et ApS, hvis der ikke er mulighed for at stille de 50.000 kroner i selskabskapital for sidstnævnte. Vilkårene er reelt de samme.

Den eneste ulempe du som indehaver af et IVS i praksis vil opleve, er at du nogle gange skal stille med personlig hæftelse eller kaution, da du ingen selskabskapital har. Det gælder bl.a. hos nogle banker og nogle leverandører. Med tiden kan du omdanne til et ApS og derved give et ’bedre indtryk’ af din virksomhed allerede i selskabsnavnet.

Bestil IVS nu
DKK. 695
Opret nu

ekskl. moms og gebyrer

Jeg vil gerne vide mere om holdingselskaber

Et holdingselskab er teknisk set bare et selskab – være det sig IVS, ApS eller A/S – der ejer, helt eller delvist, andre selskaber.

Du kan også oprette et kombineret holding- og driftsselskab, hvor der er aktivitet, samtidigt med at selskabet ejer dele af andre selskaber.

Når du stifter et holdingselskab, ejer du personligt dine anparter i holdingselskabet – mens det er holdingselskabet, der ejer dine anparter i driftsselskaber.

Dette giver en række fordele:

 • Du kan rykke overskud fra driftsselskab over i holdingselskab, hvor de er beskyttet og derved minimere risikoen
 • Du kan eje dele i andre selskaber gennem dit holding og derved eje dem alene fremfor at eje dem i et driftsselskab, du måske deler med andre

Den eneste væsentlige ulempe er, du skal aflevere et ekstra regnskab. Holdingselskabers regnskaber er dog som regel formsager og hurtige at lave, da aktiviteten er stærkt begrænset.

NEMADVOKAT anbefaler som udgangspunkt at stifte en holdingkonstruktion i forbindelse med nye selskaber. Det er nemmere og billigere at gøre fra starten af end senere.

Du kan have fælles holdingselskaber, men det er som regel nemmere, hvis du ejer dit holdingselskab selv og derved har fuld handlefrihed både når det kommer til selskabets ageren, skat og investeringer. Et holdingselskab kan registreres i en passende branchekode.

Bestil holdingselskab nu
DKK. 1.295
Opret nu

ekskl. moms og gebyrer