DKK. 1295

ApS
ekskl. moms og gebyrer

DKK. 2290

ApS + 1 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

DKK. 3285

ApS + 2 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

Hvilken selskabsform

vil du vide mere om?

Alle selskabsstiftelser med NEMADVOKAT inkluderer:

 • Rådgivning
 • Ejerregistrering
 • Et sæt vedtægter
 • Fuldendt ejerbog
 • Stiftelsesdokument
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering på virk.dk

Spørgsmål er gratis

Forsikret advokat din garanti

I gang inden for 2 timer

Mangler du overblik?

Se sammenligning mellem virksomhedsformerne


IVS

Iværksætteselskab

Der skal minimum være én kapitalejer i et IVS

Personer og virksomheder

Minimum 1. kr.

Ja, offentlig tilgængelig

Der skal være en direktion

Selskabet hæfter alene med den indskudte kapital

Offentlig. Selskabet regulerer ejerskabet i en ejerbog

ApS

Anpartsselskab

Der skal minimum være én kapitalejer i et ApS

Personer og virksomheder

Minimum kr. 50.000

Ja, offentlig tilgængelig

Der skal være en direktion og en bestyrelse/tilsynsråd

Selskabet hæfter alene med den indskudte kapital

Offentlig. Selskabet regulerer ejerskabet i en ejerbog

A/S

Aktiselskab

Der skal minimum være én kapitalejer i et A/S

Personer og virksomheder

Minimum kr. 500.000*

Ja, offentlig tilgængelig

Der skal både være en direktion og en bestyrelse

Selskabet hæfter alene med den indskudte kapital

Offentlig

EVS

Enkeltmandsvirksomheder

Kun én kan eje

Kun personer

Ingen krav

Kun til skat

Ingen krav til struktur

Ejer hæfter personligt, ubegrænset og direkte

Offentlig

IVS

695 DKK

 • Rådgivning
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af selskabet
 • Ejerregistrering
Mulige tilkøb
 • Holding
 • Ejeraftale
 • Direktørkontrakt

IVS premium

1.690 DKK

 • Rådgivning
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af selskabet
 • Ejerregistrering
 • Momsregistrering
 • Import/eksport registrering
 • Arbejdsgiverregistrering
 • Omsætningsbegrænsning
  og eller rettigheder i
  vedtægter
Mulige tilkøb
 • Holding
 • Ejeraftale
 • Direktørkontrakt

ApS premium

2.290 DKK

 • Rådgivning
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af selskabet
 • Ejerregistrering
 • Momsregistrering
 • Import/eksport registrering
 • Arbejdsgiverregistrering
 • Omsætningsbegrænsning
  og eller rettigheder i
  vedtægter
Mulige tilkøb
 • Holding
 • Ejeraftale
 • Direktørkontrakt

ApS

1.295 DKK

 • Rådgivning
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af selskabet
 • Ejerregistrering
Mulige tilkøb
 • Holding
 • Ejeraftale
 • Direktørkontrakt

Læs mere om

Anpartsselskab

ApS

Læs mere om

Iværksætterselskab

IVS

Læs mere om

Holdingselskab

Holding

Jeg vil gerne vide mere om
Anpartsselskab

Hør Jesper fortælle her:

ApS er en forkortelse for anpartsselskaber. Netop denne selskabsform er den mest populære i Danmark. Det skyldes blandt andet, at ejerne har begrænset hæftelse, samt at selskabsformen er anerkendt blandt samarbejdspartnere. Læs mere om fordelene ved ApS længere nede.

Ved stiftelse af ApS skal du stille med 50.000 kr. i selskabskapital. Bemærk, at du har mulighed for at stifte flere anpartsselskaber med brug af den samme startkapital på 50.000 kr. Du kan f.eks. etablere en selskabskonstruktion med et holdingselskab og et driftsselskab.

Med NEMADVOKAT er dit ApS klar inden for 24 timer.

Stifter du et selskab med en eller flere personer? Så gør du klogt i at få oprettet en ejeraftale. Uden en ejeraftale er væsentlige ting såsom forkøbsret, vesting og meget mere ikke regulerede. En ejeraftale bør ideelt laves i starten af selskabets levetid, mens alle er på god fod.

Det har aldrig været billigere at stifte et ApS end lige nu. Med årene er kravet til selskabskapitalen faldet fra 125.000 kr. til 80.000 kr. Men i dag kan du stifte et anpartsselskab for helt ned til 50.000 kr.

Et anpartsselskab hæfter med minimum 50.000 kr. i selskabskapital. Det medfører, at ejerne ikke hæfter personligt i tilfælde af konkurs. Du kan samtidig drage fordele af et holdingselskab. Så kan du flytte driftsselskabets overskud i ’sikker havn’. Læs mere længere nede.

Fordele ved ApS
 • Som ejer har du begrænset hæftelse. Derfor hæfter du ikke personligt, såfremt selskabet skulle gå konkurs
 • Et ApS kan eje aktier eller andele af andre selskaber, hvorved du kan etablere en fordelagtig holdingstruktur
 • Ved at spare penge op i selskabet, kan du udskyde beskatning. Dermed kan du investere i fremtidig vækst

DKK. 1295

ApS
ekskl. moms og gebyrer

DKK. 2290

ApS + 1 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

DKK. 3285

ApS + 2 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

Relaterede emner

Et anpartsselskab er et reguleret kapitalselskab med én eller flere anpartshavere, som ikke hæfter personligt for selskabet.

Hvad er et indskud?

Ved stiftelse af et nyt ApS, skal der stilles en sikkerhed. Hvis du har prøvet at leje en lejlighed, ved du sikkert, at man på forhånd skal betale et indskud, for at få lov til at flytte ind. Dette er lejers (økonomiske) sikkerhed for, at denne ikke står tilbage med en slidt lejlighed, når du flytter, og ingen midler til at renovere denne.

I forbindelse med stiftelse af selskaber skal der stilles sikkerhed overfor Erhvervsstyrelsen og eventuelle investorer i selskabet. Sikkerheden stilles i den kapital, som selskabet lovmæssigt skal besidde ved stiftelsen, og som er tiltænkt kunder og investorer m.m., hvis selskabet skulle dreje nøglen om inden det har betalt en eventuel gæld.

Indskud i et anpartsselskab

Traditionelt indskud

For at stifte et anpartsselskab skal der indbetales et indskud på minimum 50.000 kroner. Indskuddet består typisk i form af kontanter, men kan også bestå i form af aktiver (eller af en kombination heraf) ).

Det indskudte beløb på mindst 50.000 kroner bør være beskattet, hvilket vil sige, at der allerede er betalt skat af disse.

Apportindskud

Vælger man at indskyde andre værdier end kontanter i selskabet, betegnes dette som et apportindskud.

Indskud til et anpartsselskab (ApS)

Vurderingsberetning

For at kunne stifte et selskab ved apportindskud kræver det dog, at visse betingelser overholdes. Desuden skal stiftelsesdokumentet vedhæftes en vurderingsberetning, der er udarbejdet af en godkendt revisor.

Vurderingsberetningen skal som minimum indeholde:
 • En redegørelse for hvert indskud
 • Oplysninger om den anvendte fremgangsmåde ved vurdering
 • Angivelse af vederlag, der er fastsat for overtagelsen
 • Erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi som minimum svarer til det aftalte vederlag.
 • Vælger man at stifte et selskab ved apportindskud skal der i denne forbindelse også påregnes ekstra stiftelsesudgifter, såsom honorar til revisor

De aktiver, som apportindskuddet kan bestå af, udgør blandt andet køretøjer, (produktions)maskiner, patenter, kunstobjekter og/eller møbler. Det afgørende er, at aktivet repræsenterer en økonomisk værdi og må ikke bestå i at en pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse.

Derudover er det også muligt at indskyde eksisterende selskaber som apportindskud. Vælger man at gøre brug af denne løsning, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en redegørelse for det nye kapitalselskabs åbningsbalance.

Fordele og ulemper ved anpartsselskabet

Den største fordel ved anpartsselskabet er, at man ved denne selskabsform ikke hæfter personligt og kun for de indskud, som man har foretaget i selskabet – hvad enten disse alene er foretaget ved stiftelsen eller løbende. Skulle selskabet dermed være nødsaget til at dreje nøglen om, risikerer anpartsindehaverne udelukkende at miste de midler, som er indskudt i selskabet.

Læs mere: Stiftelse af ApS

Jeg vil gerne vide mere om
Iværksætterselskab

Hør Jesper fortælle her:

IVS er en forkortelse for iværksætterselskaber. Denne selskabsform er den nyeste, og har været tilgængelig siden 1. januar 2014. Med et IVS får du alle de kendte fordele ved ApS, men du skal kun stille med 1 kr. i selskabskapital. IVS’er kaldes derfor også for ”en-krones-selskaber”.

Ved stiftelse af IVS skal du stille med mellem 1 kr. og 49.999 kr., hvilket udgør selskabskapitalen. Herefter skal du spare 25% af det årlige overskud op, indtil selskabskapitalen og en særlig reserve udgør 50.000 kr. Du har begrænset hæftelse, hvorfor du ikke hæfter personligt ved konkurs.

Med NEMADVOKAT er dit IVS klar inden for 24 timer.

Et iværksætterselskab er et godt alternativ til et anpartsselskab, hvis du ikke har mulighed for at stille med 50.000 kr. i selskabskapital. Vilkårene for et anpartsselskab og et iværksætterselskab er næsten ens.

Den eneste ulempe ved IVS er, at du kan opleve at skulle stille med personlig hæftelse eller kaution, da IVS’er typisk har en lav kapital. Når egenkapitalen udgør 50.000 kr., kan det omregistreres til et ApS.

Iværksætterselskaber minder på mange måder om anpartsselskaber. Der gælder dog en række særlige regler for iværksætterselskaber. Disse særlige regler skal overholdes, således selskabet kan stiftes. Vores advokater hjælper dig naturligvis med at leve op til reglerne.

Regler for IVS:

 • Du skal opspare 25% af overskuddet, indtil egenkapitalen er på 50.000 kr. Herefter kan det omregistreres til et ApS
 • Et IVS skal stiftes med kontanter. Dermed kan det ikke stiftes via apportindskud med eksempelvis maskiner
 • Et IVS skal aflevere offentlige regnskaber, er underlagt Selskabsloven, og kan omregistreres til et aktieselskab

DKK. 695

IVS
ekskl. moms og gebyrer

DKK. 1390

IVS + 1 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

DKK. 2085

IVS + 2 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

Relaterede emner

Vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

Et iværksætterselskab er reelt set et anpartsselskab, men skal kalde sig et iværksætterselskab eller IVS, fordi dette skal signalere til omverdenen, at det har en kapital på mindre end 50.000 kroner.

Hvad er vedtægter?

Et selskabs vedtægter er de regler, der gælder for dette. Sammen med selskabsloven danner vedtægterne grundlag for stiftelse, administration og drift af et selskab.

Selskabsloven kræver, at et selskab nedskriver egne vedtægter ved stiftelse. Ligeså fremgår det af selskabsloven hvad disse vedtægter skal indeholde.

Vedtægterne indgår som en del af stiftelsesdokumentet for et selskab, skal være dateret samme dag som dette og underskrives af ejer(ne). Hvis vedtægterne ikke indskrives direkte i stiftelsesdokumentet, skal disse vedhæftes separat.

Hvad skal vedtægterne i et iværksætterskab indeholde?

Ifølge selskabsloven skal vedtægterne for et iværksætterselskab som minimum indeholde:

 • Navn og binavne på selskabet
 • Et iværksætterskab er forpligtet til at lade enten ’iværksætterselskab’ eller ’IVS’ indgå i selskabets officielle navn.
 • Formålet med selskabet
 • Det skal fremgå af et iværksætterselskabs vedtægter hvilken type virksomhed dette driver
Vedtægter for et Iværksætterselskab (IVS)
 • Selskabskapitalens størrelse
 • Vedtægterne skal oplyse selskabskapitalens størrelse.
 • Anparternes eller aktiernes antal eller pålydende værdi
 • Selskabskapitalen opgjort i anparter eller aktier, som udtrykker ejerandelenes størrelse.
 • Anparternes eller aktiernes rettigheder
 • Oplysninger om rettigheder tilknyttet hver anpart eller aktie, skal fremgå af vedtægterne
 • Selskabets ledelsesorganer
 • Af vedtægterne skal det oplyses hvilke ledelsesorganer selskabet har, herunder direktion, bestyrelse og/eller tilsynsråd
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • I vedtægterne bestemmes det, hvordan korrekt indkaldelse til generalforsamling foregår
 • Regnskabsår
 • Vedtægterne skal oplyse selskabets regnskabsår
 • Beslutninger truffet af selskabets ejere
 • Beslutninger vedrørende bestyrelse og/eller direktion, skal indgå i vedtægterne
 • Eventuelt ophørstidspunkt, hvis selskabet har begrænset levetid
 • Hvis et selskab stiftes med en begrænset levetid, skal dettes ophørsdato fremgå af vedtægterne

Hvad kan vedtægterne i et iværksætterselskab indeholde?

Et selskab kan fravige sig nogle af selskabslovens regler, hvis der tages aktivt stilling til dette i vedtægterne. Derudover er vedtægterne et selskabs mulighed for at nedskrive egne regler og bestemmelser, som ikke går under selskabsloven, men kun gælder for det specifikke selskab. Dermed kan et iværksætterselskabs vedtægter også indeholde:

 • Forkøbsret ved salg/køb af anparter eller aktier
 • Samtykke til salg/køb af anparter eller aktier
 • Elektronisk generalforsamling
 • Sprog på generalforsamling
 • Bestyrelsens beslutningsdygtighed
 • Ovenstående gælder både vores iværksætterselskab er et driftsselskab eller et holdingselskab

Jeg vil gerne vide mere om
Holdingselskaber

Et holdingselskab er teknisk set bare et IVS, ApS eller et A/S, der helt eller delvist ejer aktier eller anparter i andre selskaber. Ved at etablere en såkaldt holdingstruktur, kan du som selskabsejer nyde godt af en række forretningsmæssige såvel som skattemæssige fordele.

Du kan etablere et kombineret holding- og driftsselskab, hvor der er aktivitet, samtidig med at selskabet ejer dele af andre selskaber. Ved stiftelse af holdingselskab, ejer du anparter i holdingselskabet, mens dit holdingselskab ejer anparter i driftsselskaberne.

Med NEMADVOKAT er dit holdingselskab klar inden for 24 timer.

Vi anbefaler som udgangspunkt at etablere en holdingkonstruktion i forbindelse med stiftelsen af nye selskaber. Det er både nemmere og billigere at etablere det fra starten af end at gøre det senere hen.

Du kan have fælles holdingselskaber, men det er som regel nemmere, hvis du ejer dit holdingselskab selv. Dermed har du fuld handlefrihed, når det kommer til selskabets ageren, skat og investeringer. Et holdingselskab kan registreres i en passende branchekode.

Fordele ved holdingselskab:

 • Du kan rykke overskuddet fra driftsselskabet over i holdingselskabet, hvor de er beskyttet mod kreditorer
 • Du kan eje dele i andre selskaber gennem dit holding, og derved eje dem alene fremfor at eje dem i et driftsselskab, du måske deler med andre

Den eneste væsentlige ulempe ved holdingselskab er, at du skal aflevere et ekstra regnskab. Holdingselskabers regnskaber er dog som regel formsager og hurtige at lave, da aktiviteten er stærkt begrænset.

DKK. 1295

ApS
ekskl. moms og gebyrer

DKK. 2290

ApS + 1 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

DKK. 3285

ApS + 2 Holdingselskab
ekskl. moms og gebyrer

Relaterede emner

Stiftelse af holdingselskab

Med NEMADVOKAT kan du få oprettet et holdingselskab på kun ganske få timer. Hvert år stifter vi mere end 2.000 nye selskaber og vi vil også meget gerne hjælpe dig til en hurtig og nem selskabsstiftelse. Vores kompetente selskabsadvokater kender alle de bedste løsninger og leverer en effektiv sagsbehandling.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er en særlig betegnelse for et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Formålet med et holdingselskab er, at det ejer aktier eller anparter i andre selskaber. Man vælger typisk at lade holdingselskabet være en passiv investeringsvirksomhed, der ikke har aktiv drift. Du ejer holdingselskabet og holdingselskabet ejer din driftsvirksomhed.

Hvorfor skal jeg vælge et holdingselskab?

Ved at gøre brug af en konstellation med både et holdingselskab og et driftsselskab, opnår du både forretningsmæssige samt skattemæssige fordele. Ved at etablere et holdingselskab kan man overføre driftsselskabets overskud, betale selskabsskat af dette, og derefter udbetale resten som udbytte til holdingselskabet – skattefrit. Dermed ligger overskuddet i holdingselskabet beskyttet fra krav mod driftsselskabet. For at gøre dette kræver det, at holdingselskabet som minimum ejer 10% af driftsselskabet. På denne måde er overskuddet sikret, hvis driftsselskabet skulle gå konkurs eller blive ramt af et uforudset erstatningskrav.

En fordel er at en holding/drift struktur kan oprettes for de samme (minimum) 50.000 kr. Dermed bruger man i alt 50.000 kr. på at stifte både et holdingselskab og et driftsselskab. Dette kalder man også at “rulle kapitalen”,. Derudover er det en stor fordel i forbindelse med salg af virksomhed, hvis ejeren har et holdingselskab. I sådan et tilfælde

advokatens ydelser rækker vidt

vil det nemlig være holdingselskabet, der sælger virksomheden, som kan gøres skattefrit. Herefter kan ejeren selv vælge om dette beløb f.eks. skal udloddes som udbytte, og dermed blive beskattet, eller om det skal bruges til geninvesteringer.

Det er fristende at stifte et holdingselskab, når man alligevel skal stifte et driftsselskab, da startkapitalen for holdingselskabet er ’gratis’. Dog følger der visse krav og betingelser med, som man skal være forberedt på at overholde, herunder det ekstra regnskab. Derudover kan man forvente højere administrationsomkostninger. Dog vil fordelene som oftest opveje ulemperne.

Stiftelse af holdingselskab

Stiftelsen af et holdingselskab skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, før selskabet kan drive virksomhed i Danmark. Selskabslovens kapitel 3 indeholder de krav, der skal opfyldes, førend selskabet kan registreres hos Erhvervsstyrelsen. Der skal bl.a. udarbejdes og indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter.

Stiftelsesdokumentet bekræfter dannelsen af selskabet, og indeholder grundlæggende informationer om f.eks. hvem anpartshaverne er, selskabets form og startkapital. Det danner grundlaget for stiftelsen og anvendes ved registreringen af selskabet. Dokumentet skal underskrives af alle stiftere.

Selskabets vedtægter indeholder information om blandt andet selskabets navn, formål, anparter og regnskabsår. Derudover selskabets regler for f.eks. afholdelse af generalforsamling, omsætningsbegrænsninger for anparterne mv. Vedtægter er dermed, sammen med Selskabsloven, regelsættet for selskabet.

Hvordan opretter jeg et holdingselskab?

For at dit nye selskab er gyldigt og dermed kan drive virksomhed i Danmark, skal du igennem en række juridiske steps, før du er i stand til at påbegynde registreringen hos Erhvervsstyrelsen.
Hvis du ønsker selv at oprette dit holdingselskab, skal du være særligt opmærksom på følgende:

 • Stiftere: Der er en række juridiske krav til stifterne, der gør sig gældende, før næste step af oprettelsen kan tilgås
 • Stiftelsesdokument: Det skal indeholde oplysninger om b.la. kapitalselskabets stiftere, tegningskursen for kapitalandelene, retsvirkning og anslåede omkostninger ved stiftelsen
 • Vedtægter: De skal indeholde oplysninger om b.la. kapitalselskabets formål, kapitalandelenes pålydende værdi og rettigheder, ledelsesorganer og ledelsesstruktur
 • Tegning af selskabskapital: Dette skal ske på stiftelsesdokumentet. Kapitalandele kan dog ikke tegnes under forbehold eller til underkurs
 • Indbetaling af selskabskapital: En advokat, revisor eller bank skal godkende selskabskapitalens tilstedeværelse ved stiftelsen. NEMADVOKAT kan hjælpe dig med dette.
 • Valg af ledelse og evt. revisor: Sker som udgangspunkt ved den stiftende generalforsamling
 • Registrering: Registrering af selskabet skal ske senest 2 uger fra stiftelsesdatoen

Registrering af reelle ejere

Derudover trådte en ny lov i kraft den 23. maj 2017. Nu skal virksomheder nemlig registrere oplysninger om deres reelle ejere. Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017. Oplysningerne om reelle ejere og de reelle ejeres rettigheder skal registreres på VIRK/Indberet. Du kan læse mere om registrering af reelle ejere HER.

Det anbefales at sætte sig godt ind i de selskabsretlige regler, inden man påbegynder stiftelsen, da det ellers kan få konsekvenser senere i selskabets levetid. Hvis de juridiske dokumenter ikke udarbejdes i overensstemmelse med selskabsloven, kan registreringen ikke finde sted.

Lad NEMADVOKAT gøre det hele for dig

Hvis du ikke ønsker at stå for registreringen, kan vi hos NEMADVOKAT gøre det for dig. Alt hvad vi har brug for, så vi kan udarbejde de relevante dokumenter, er følgende:

 • Udfyld vores online formular på 2 min.
 • Underskriv digitalt med NemID
 • Send dit ID via vores krypterede system

Hos NEMADVOKAT sikrer vi, at disse dokumenter bliver udarbejdet korrekt og registreret digitalt hos Erhvervsstyrelsen. På den måde undgår du juridiske uoverensstemmelser, og sikrer dig en gnidningsfri start med dit nye holdingselskab.

Vi er med dig hele vejen

I løbet af processen vil du sandsynligvis opleve at have spørgsmål til små og store forhold i forbindelse med stiftelsen – og her er vi med dig hele vejen. Du er altid velkommen til at bruge vores rådgivning på både telefon, e-mail og chatten her på siden. Dette gælder både før, under og efter stiftelsen af dit selskab.

Er du i tvivl, om du skal oprette et holdingselskab eller en anden form for selskab? Så ring til os og få en uforpligtende snak med en af vores kompetente advokater.

Læs mere: Stift dit eget holdingselskab i dag