Inklusiv i prisen er altid

 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Korrespondance med DKPTO
 • Levering af IPR-mappe
 • Afslutning af sagen

Hjælp til valg af produkt

Registrering af varemærker i hele verden

Er du i tvivl om denne rette løsning, så start med den gratis forundersøgelse.

 

Varemærke i Danmark

Pris: 2.995,-

ekskl. moms og gebyr
 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Korrespondance med DKTPO
 • Levering af IPR-mappe
 • Afslutning af sagen
Bredest dækning

Varemærke i EU

Pris: 3.995,-

ekskl. moms og gebyr
 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Korrespondance med EUIPO
 • Levering af IPR-mappe
 • Afslutning af sagen

Varemærke i Norge

Pris: 2.995,-

ekskl. moms og gebyr
 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Korrespondance med Patentstyret
 • Levering af IPR-mappe
 • Afslutning af sagen

Varemærke i USA

Pris: 9.995,-

ekskl. moms og gebyr
 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Korrespondance med USPTO
 • Levering af IPR-mappe
 • Afslutning af sagen

Vi klarer det hele, læn dig blot tilbage

Med en varemærkeregistrering står din virksomhed stærkere end aldrig før; men registreringen er både omfattende og tidskrævende. Derfor står vi klar til at varetage hele processen for dig. Dermed kan du holde fokus på din forretning, mens vi sikrer dig de bedste vilkår for din endelige varemærkebeskyttelse.

Hjælp med produktvalg

selskabsstiftelse thumbnail
 

Vi sidder parate til at hjælpe dig

medarbejdere på stole ved siden af hinanden

 

Har du brug for mere viden?

Nedenfor gennemgår vi følgende

Generelt om varemærker

Ansøgning om varemærke

Områderegistrering

Mærketyper

 

 

– God læselyst

 

 

Generelt om varemærker

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er din virksomhed udadtil. Varemærket kan bruges til at sende et signal om dine produkter eller tjenesteydelsers kvalitet og prisklasse. Med et varemærke adskiller du din virksomhed, dit produkt og/eller dine tjenesteydelser fra andre lignende konkurrenter på det gældende marked. Netop derfor er det essentielt at beskytte sit varemærke, således man sikrer sit brand, samtidig med at man styrker sin forretning.

Ved at dit varemærke registreres opnår mærket den bedst mulige beskyttelse. Et registreret varemærke anvendes i markedsføring og er med til at skabe en identitet og forme dit brand. Det kan bestå af et logo, slogan eller specifikke ord eller vendinger.

Et succesfuldt registreret varemærke associeres med brandet og er let genkendeligt for forbrugerne. Med den rette promovering kan et varemærke sammenfatte hele virksomhedens brand-identitet og værdi i form af enkelte tegn eller symboler. Man kan godt kalde varemærket et slags bindeled mellem forretning og forbruger.

Patent- og varemærkestyrelsen ligger ved deres afgørelse særligt vægt på, om virksomhedens varemærke indeholder et specielt særpræg. Et varemærke må ikke være beskrivende i forhold til de produkter eller serviceydelser, der udbydes. Varemærket undersøges derfor nøje efter særpræg og deskriptivitet.

Varemærkeretten optræder tit i forbindelse med personnavneretten, virksomhedsnavneretten og markedsføringslovens regler som ‘kendetegnsret’, da de i mange tilfælde anvendes sammen. Overordnet set er varemærkeretten en immaterialret, som er beslægtet med ophavsret, patenter og designret, da de også er immaterielle rettigheder.

 

Fordele ved et varemærke registrering

Der findes mange fordele ved at registrere varemærke. Du opnår blandt andet følgende fordele:

 • Registreret eneret til varemærket.
 • Bedre kontrol – ved brugen af din virksomhed, dit produkt eller serviceydelse.
 • Større værdi – ikke i form af kroner og øre, men derimod som en score. Nu højere score, des højere værdi vil varemærket have for den tilknyttede virksomhed.
 • Mulighed for at tjene penge på dit varemærke.
 • Varemærket “opgraderes” til et registered trademark, så du kan bruge ®-symbolet, der giver besked til forbrugerne om, at det foregående ord eller symbol er et varemærke, som er registreret på et nationalt varemærkekontor.
 • Præventiv effekt mod konkurrenters misbrug af dit mærke.
 • Stærk dokumentation for din rettighed, hvilket stiller dig bedre i f.eks. erstatningssager.
 • Økonomisk stigning på dit varemærke – tager dit varemærke kegler i form af æstetik, design og innovation, kan din virksomhed meget vel foretage en værdiforøgelse, der senere hen vil tiltrække en større kundeskare.

Med et registreret varemærke får din virksomhed eneret og bliver de eneste, som har rettighederne til netop dette varemærke. Det er derfor ulovligt, for andre virksomheder at anvende det gældende varemærke eller et, der er sammenligneligt. På den måde undgår du en præventiv effekt, der hindrer krænkelser og misbrug i at opstå eller brede sig. Varemærket vil efter registrering være dit, og dit alene. Det er derfor retmæssigt at modtage en erstatning, såfremt der forekommer krænkelse eller misbrug af varemærket.

Jo hurtigere du opnår beskyttelse – jo bedre stillet er din virksomhed. Derfor kan du med fordel stifte varemærkeretten ved registrering af mærket med det samme, hvorefter ibrugtagning af varemærket kan ske op til fem år efter registreringen.

Er du i tvivl om, hvilken rettighedstype du skal anvende? Patent og Varemærkestyrelsen har udarbejdet en test, som hjælper dig på rette spor. Den finder du her.

 

TIP: Jo hurtigere du opnår beskyttelse – jo bedre stillet er din virksomhed. Stift varemærkeretten i dag, og tag mærket i brug efterfølgende. Ibrugtagning kan ske helt op til 5 år efter registreringen.

 

Hvorfor er varemærkebeskyttelse så vigtigt?

Uden en varemærkebeskyttelse er dine særlige kendetegn ikke beskyttet efter varemærkeloven. Det betyder, at du er ringere stillet, hvis du bliver udsat for misbrug af varemærke eller krænkelse af varemærke. Det kan eksempelvis være, hvis en konkurrent efterligner dine produkter/ydelser eller bruger dit firmanavn eller slogan i deres markedsføring.

Det kan have store økonomiske konsekvenser ikke at få dit varemærke registreret. Du risikerer at miste kunder og kundeloyalitet, hvis dine kunder bliver snydt eller vildledt af kopister. Det kan betyde, at du er nødsaget til at starte helt eller delvist forfra med at opbygge og markedsføre dit brand.

 

Hvorfor registrere varemærke?

Med et registreret varemærke kan du forhindre konkurrenter i at misbruge, stjæle eller krænke din virksomheds brand. Varemærket er en legitim dokumentation for, at din virksomhed har rettighederne til eksempelvis et logo eller et bestemt slogan. Med en registrering af varemærke har du retten på din side, såfremt der skulle være en konkurrent, der krænker dit varemærke. Her skal konkurrenten kunne dokumentere og bevise sin ret i forhold til din registrering. Konkurrenten skal således kunne fremlægge dokumentation for at have eneret over det gældende varemærke.

Det er derfor en rigtig god idé at registrere sit varemærke, da din virksomheds image og goodwill er bedre beskyttet for krænkelser og kopiering. NEMADVOKAT har stor erfaring med registrering af varemærker, hvorfor du kan søge hjælp hos vores kompetente rådgivere.

 

Værdifuldt ved fremtidigt salg af virksomheden

Hvis du en dag ønsker at sælge virksomheden, kan du forvente at potentielle købere undersøger, hvorvidt varemærket er beskyttet. De ønsker nemlig ikke blot at købe den fysiske virksomhed, men også den goodwill der ligger i brandet. Derfor skal du have din varemærkebeskyttelse på plads.

Goodwill er et udtryk for merværdi – eksempelvis omdømme og fast kundekreds. Det betyder, at hvis din virksomhed har opbygget en høj goodwill, så er din virksomhed guld værd. En varemærkeregistrering beskytter mod, at andre virksomheder snylter på din værdifulde goodwill, fordi den dokumenterer, at rettighederne til kendetegnet tilhører din virksomhed.

 

Ansøgning om varemærke

Når du skal registrere varemærke, skal du indsende en varemærkeansøgning til den gældende myndighed, der håndterer varemærkeregistrering i det område, du ønsker dit varemærke skal være beskyttet i. Ansøgningen skal desuden stemme overens med varemærkeloven.

Varemærkeloven kan være svær at få et overblik over, hvorfor det er fornuftigt at få en advokat til at hjælpe dig med at registrere dit varemærke.

I forbindelse med din varemærkeansøgning får du her et kort overblik over, hvilke punkter du skal igennem, når du ansøger om varemærkeregistrering.

Ofte er varemærkeansøgning opdelt i tre processer:

 

Undersøgelse

Når du har indsendt din ansøgning, vil dit varemærke blive undersøgt. Det undersøges, om dit varemærke opfylder de gældende krav for at kunne blive registreret. Hvis dit varemærke opfylder alle krav, vil det herefter blive offentliggjort.

 

Indsigelse

Den dag dit varemærke er blevet offentliggjort, har andre, som ikke mener, at dit mærke er registrerbart, mulighed for at gøre indsigelse. Dette har de som regel to til tre måneder til.

En indsigelse er en form for klagesag, hvor begge parters synspunkter bliver hørt. Herefter træffer myndigheden en afgørelse i sagen. Ofte bliver disse sager løst forligsmæssigt efter forhandling med de involverede parter.

 

Registrering

Når indsigelsesperioden er udløbet, vil dit varemærke registreres samtidig med, at registrering offentliggøres. Du vil herefter få udstedt et registreringsbevis.

 

Overlad ansvaret til NEMADVOKAT

Vores advokater står klar til at hjælpe dig i gang. Vi tilbyder som altid en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse, så du på kun 5 minutter kan finde ud af, om du kan stifte varemærkeretten til dit unikke kendetegn.

Med et registreret varemærke kan du drastisk øge værdien af din virksomhed – f.eks. i forbindelse med et virksomhedssalg, tjene flere penge ved at udlicitere dine rettigheder og forbedre din virksomheds omdømme ved samtidig at forhindre efterligninger.

Gør det nemt med NEMADVOKAT og lad os hjælpe dig med din varemærkeregistrering i dag.

 • Vi foretager en gratis forundersøgelse.
 • Vi rådgiver dig om absolutte hindringer og relative hindringer. 
 • Vi vejleder dig om de forskellige vareklasser.
 • Vi udarbejder og indsender din varemærkeansøgning. 
 • Vi varetager løbende korrespondance med de relevante parter. 
 • Vi udarbejder og leverer din IPR-mappe. 

Vi hjælper dig, uanset om du skal have registreret dit varemærke i Danmark, EU, Norge, Kina eller resten af verden. Kontakt os i dag og få en gratis forundersøgelse. 

 

Vareklasser

Der eksisterer i alt 45 vareklasser, som din rådgiver hjælper med at udpege. Den angivne pris (se produkterne vi tilbyder øverst på denne side) for varemærke registrering omfatter kun én vareklasse. Det er som udgangspunkt muligt at vælge 3 vareklasser til en dansk varemærkeregistrering.

Det er derfor en god idé at overveje, hvilken branche dit varemærke gør sig mest gældende i. Dertil er det også vigtigt, at du overvejer, hvilken branche dit varemærke evt. kan blive relevant for i fremtiden.

 

Absolutte hindringer og relative hindringer

En absolut hindring er eksempelvis et varemærke, som er i strid med loven, krænker officielle kendetegn, er uregistrerbare eller vildledende. Hvis der er en absolut hindring, er det ikke muligt at foretage en registrering af de pågældende varemærke.

En relativ hindring er andres varemærkerettigheder, som du kan risikere at krænke i forbindelse med din varemærkeregistrering. Da indehaveren af de tidligere rettigheder kan vælge at gøre indsigelse mod dit varemærke, kan relative hindringer potentielt få indflydelse på, om dit varemærke overhovedet kan registreres.

Vi hjælper dig i forhold til relative- og absolutte hindringer. Vurderer vi, at dit varemærke har chance for ikke at kunne blive registreret, hjælper vi dig glædeligt med at finde en anden løsning.

 

Særpræg

Varemærket skal gennem registrering have et specielt særpræg for at kunne opnå beskyttelse. Dertil ligger der et lovfæstet krav om, at varemærket skal kunne adskille sig fra det allerede etablerede brand.

I varemærkelovens § 13 kan man se de krav, der skal opfyldes for, at varemærket kan siges at have særpræg. Disse krav er:

 • Varemærket må ikke være blevet en almindelig betegnelse for de ansøgte varer eller tjenesteydelser.
 • Varemærket skal være distinktivt.
 • Varemærket må ikke være deskriptivt.

 

Distinktivitet

Distinktivitet går ud på, at forbrugeren skal kunne distinktivere mellem flere forskellige varemærker, så vedkommende har mulighed for at vælge varer eller ydelser til eller fra én bestemt udbyder. Med andre ord må der ikke være tvivl om, hvilken udbyder varemærket tilhører.

 

Deskriptivitet

Deskriptivitet går ud på, at varemærket ikke må fremgå som en almindelig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen. På den måde har alle erhvervsdrivende mulighed for frit at kunne bruge sædvanligt beskrivende ord eller figurer.

 

IPR-mappe

Når varemærket er blevet registreret, vil du blive tildelt en personlig IPR-mappe, som indeholder alle de relevante dokumenter for dit varemærke. Mappen kan eksempelvis indeholde dit endelige varemærkebevis, varemærkeansøgning, al korrespondance med de relevante myndigheder og bilag.

Derudover vil senere indsigelser over for andre mærker blive indsat i IPR-mappen. Hermed har du som altid den nyeste information om dit varemærke.

 

Beskyttelsens varighed

Når du har registreret dit varemærke, vil beskyttelsen af det være effektiv i 10 år (Dette gælder som udgangspunkt for varemærkeregistrering i Danmark). Du får dermed 10 års beskyttelse mod nærtliggende navne, logoer, slogans m.m., som kan karakterisere en anden virksomhed i samme branche som din.

 

Fornyelse af varemærke

Ønsker du mere end de 10 års automatiske beskyttelse, skal du forny dit varemærke. Et registreret varemærke kan fornyes med 10 år ad gangen. Såfremt varemærket ikke bliver fornyet rettidigt, ophører registreringen og dermed bortfalder dets beskyttelse. En fornyelse af registreringen sker ved indbetaling af et fornyelsesgebyr inden registreringsperiodens udløb.

Det er dog stadig muligt at få fornyet sin registrering op til 6 måneder efter registreringsperiodens udløb mod betaling af et forhøjet gebyr for en senere betaling. Forekommer der et utilsigtet ophør som følge af manglende rettidig fornyelse, skal der indleveres en ny ansøgning om registrering af varemærket.

 

Degenerering

Hvis dit varemærke bliver til et helt almindelig kendt og beskrivende ord for produktets art, vil det på sigt kunne bruges frit af andre – heriblandt dine konkurrenter. Dette kaldes for degenerering af et varemærke.

For at undgå degenerering er det derfor vigtigt, at du altid gør opmærksom på, at der er tale om et varemærke, når du bruger det. Ofte kan du bruge symbolet ™ i forlængelse af dit varemærke, hvis dit varemærke ikke er registreret, og symbolet ® hvis dit varemærke er registreret. Der gælder dog forskellige regler for brug af disse symboler, alt efter hvilket land der er tale om. Du bør derfor undersøge reglerne herom i det enkelte land, inden du begynder at markedsføre eller eksportere hertil.

Dertil er det vigtigt, at du sørger for at bruge dit varemærke ens i alle sammenhænge, så du viser, at der er tale om et varemærke.

 

Varemærkekrænkelse

Står du i den situation, hvor en konkurrents forretningsprofil ligner din til en forveksling? Så er der tale om varemærkekrænkelse. Er dit varemærke allerede registreret eller i ibrugtagning, hjælper vi hos NEMADVOKAT med at udrede trådene. Et vigtigt punkt i processen af at drive en virksomhed er at stå tydeligt i forbrugernes erindring og differentierer sig fra konkurrenterne.

Er du ude for, at en konkurrent har valgt et navn, logo eller slogan, der er sammenligneligt med dit registrerede varemærke, er der stor mulighed for at tvinge konkurrenten til at afskrive sig den omtalte genstand.

 

Områderegistrering

Ved registrering af varemærke, opnår man beskyttelse inden for et geografisk område, som f.eks. Danmark, EU, USA eller Kina. Så snart mærket er registreret, kan et andet varemærke, der måtte være identisk eller forveksleligt hermed, som udgangspunkt ikke opnå beskyttelse inden for samme geografiske område.

Netop derfor kan det være en god idé at få registeret sit varemærke i udlandet, hvis man som erhvervsdrivende har forventninger om at udvide sin forretning hertil før eller siden.

 

Varemærke registrering i Danmark

Med en dansk varemærke registrering beskytter du din rettighed til et virksomhedsnavn, logo, ord eller slogan i Danmark. Du kan tilføje et lille ® til mærket, som viser, at det er et registreret varemærke også kendt som et registered trademark.

Krav til varemærke registrering: Kendetegnet skal have fornødent særpræg og ikke være i konflikt med de absolutte hindringer. Du har brugsretten til et registreret varemærke for evigt, så længe du betaler et fornyelsesgebyr hvert 10. år.

Overlad ansvaret til NEMADVOKAT. Vi giver dig en gratis og uforpligtende forundersøgelse, rådgivning om hele processen, og vi sørger for alt det praktiske og juridiske. Vi tager os også af al korrespondance med Patent- og Varemærkestyrelsen (DKPTO).

 

Varemærke registrering i EU

Ved f.eks. registrering af firmanavn eller registrering af logo som varemærke i EU opnår du beskyttelse af dine rettigheder for hele Unionens territorium. Dermed er et EU-varemærke et interessant alternativ til en national varemærke registrering.

En EU-registrering omfatter alle medlemslande i Den Europæiske Union og styres af EU-varemærkekontoret (EUIPO). Som udgangspunkt opfyldes brugspligten ved at bruge mærket i et enkelt EU-land. Hvis et nyt land optages i EU, gælder mærket også her.

Lad NEMADVOKAT tage ansvar for din varemærkeregistrering i EU. Vi foretager en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse og håndterer al korrespondance med EUIPO. Vores erfarne advokater sørger for at udarbejde og indsende din varemærkeansøgning.

 

Varemærke registrering i Norge

Intet land uden for EU er tættere forbundet med EUs indre marked end Norge ifølge Udenrigsministeriet. Derfor er Norge et attraktivt marked at indtræde på for mange danske virksomheder. Derfor er det vigtigt at få styr på sine rettigheder i landet.

Derudover er der mange, der glemmer at søge varemærkebeskyttelse i Norge, når der ansøges om varemærke i EU. Selvom vores norske naboer bor i Europa, er landet ikke en medlemsstat i EU. Derfor omfatter en varemærkeregistrering i EU ikke Norge.

Søg varemærke i Norge med NEMADVOKAT. Vi varetager løbende korrespondance med den relevante myndighed og sørger for at udarbejde og indsende din varemærkeansøgning. Som en bonus får du en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse af din sag.

 

Varemærke registrering i USA

Sælger du dine produkter/ydelser på det amerikanske marked, eller skal du det måske i fremtiden? Så bør du beskytte dine rettigheder hurtigst muligt. I USA er reglerne noget anderledes end i Danmark, og det gælder om at være hurtigst på aftrækkeren.

Når man skal stifte varemærkeretten til sit kendetegn i USA, er det en meget kompliceret og specifik proces med mange juridiske steps. Derfor anbefales det at søge professionel hjælp til at håndtere sagen. Varemærkeansøgningen behandles af USPTO.

Hos NEMADVOKAT har vi stor erfaring med amerikanske varemærker. Din varemærkeansøgning er derfor i trygge hænder hos os, og vi håndterer hele din sag fra start til slut. Du får som altid en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse af din sag.

 

Varemærke registrering i Kina

Har du planer om at udvide til det kinesiske marked? Så bør du hurtigst muligt søge beskyttelse. Hvis du ikke er på forkant med din registrering, risikerer du, at en anden registrerer dit varemærke i landet og får rettighederne grundet Kinas “first-to-file”-system.

I Kina kan man støde på “varemærkepirater”. “Piraterne” forudser, hvornår udenlandske virksomheder træder ind på det kinesiske marked og ansøger om virksomhedernes varemærkeret. Herefter tjener “piraterne” stort på at sælge varemærkeretten tilbage.

Vores advokater har stor erfaring med Kina. Vi kommer hurtigt i gang med din varemærkeansøgning, så den kan blive sendt hurtigst muligt til Kinas nationale varemærkekontor (TMO). Vi tilbyder som altid en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse.

 

Varemærke i resten af verden

Vores erfarne advokater står til rådighed uanset hvor i verden, du ønsker at søge beskyttelse. Det eneste du skal gøre, er at kontakte os. Lad os tage en snak om dine ønsker, så vi kan komme med et konkret tilbud til dig.

Overlad ansvaret til din advokat, som håndterer det hele fra start til slut. Så er du sikret komplet beskyttelse i dit ønskede område. Såfremt du har spørgsmål til varemærkeregistrering eller andet, er du mere end velkommen til at ringe ind til os.

Som altid tilbyder vi en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse af din sag. Dermed kan du hurtigt finde ud af, om dit kendetegn kan blive et registreret varemærke. Husk! Jo før du søger beskyttelse – jo bedre stillet er du og din virksomhed.

 

Mærketyper

Når det kommer til varemærkebeskyttelse, kan du opnå beskyttelse af navn og logo – men du kan også beskytte andre mærketyper.

En varemærke registrering kan bestå af mange forskellige former for kendetegn. Det kan dog være svært at finde hoved og hale i varemærkeloven, hvorfor du her kan se et overblik over de mærketyper, der findes.

 

Ordmærker

Et ordmærke registreres ved hjælp af Patent- og Varemærkestyrelsens standardiserede skrifttyper. Det betyder, at et ordmærke udgøres af ord, bogstaver, tal eller standardtegn. Dermed beskyttes billeder eller aftryk af mærker ikke.

Ved at registrere et ordmærke opnår du eneret til at anvende ordmærket i erhvervsmæssige sammenhænge inden for din branche. Et ordmærke kan dog ikke udgøres af et almindeligt ord, da mærket skal have særpræg, førend det kan registreres.

Eksempler på ordmærker kan være et selskabsnavn, et produktnavn eller et domænenavn. Mere konkrete eksempler kan henholdsvis være Carlsberg®, Kleenex® og Lego®. Fælles for disse er, at de udelukkende udgøres af skrift.

 

Figurmærker

Et figurmærke registreres ved Patent- og Varemærkestyrelsen som en billedfil eller et aftryk af mærket. Dette er i modsætning til ordmærker, som registreres ved hjælp af Varemærkestyrelsens standardiserede skrifttyper.

Dermed er et figurmærke typisk et logo, som har et figurativt element og eventuelt ordelementer. Figurmærker kan også være ord i særlig grafisk udformning eller tredimensionelle mærker.

Et eksempel på figurmærker er simple og let genkendelige logoer. Dette gør eksempelvis Nike®, Adidas® og Puma® brug af. Brugen af disse simple figurmærker gør det nemt for forbrugerne at genkende og huske mærket.

 

Vareudstyrsmærker

Et vareudstyrsmærke består af en form, udstyr eller emballage. Det vil sige, at forbrugere typisk genkender en vare på baggrund af disse faktorer. Et udstyrsmærke skal dog have tilstrækkeligt særpræg, for at kunne blive registreret.

Det kan være vanskeligt at få et registreret vareudstyrsmærke som følge af varemærkelovgivningen regler. Derfor kan der gøres brug af designbeskyttelse som et alternativ eller supplement. Kontakt din varemærkerådgiver for at høre mere.

Eksempler på vareudstyrsmærker kan være flasken fra Coca-Cola® og bjergtoppene fra chokoladen Toblerone®. Brugen af udstyrsmærker kan anvendes til at adskille et produkt fra dets konkurrenter.

 

Lydmærker

Et lydmærke udgøres af en lyd, der kendetegner en virksomhed. Det kan eksempelvis være en kendingsmelodi eller en signaturlyd. Lyden skal kunne gengives på en tilstrækkelig entydig måde, førend det kan registreres som et varemærke.

Der kan eksempelvis anvendes en lydfil til at gengive lydmærket som følge af den nye varemærkelov fra 1. januar 2019. Dermed kan lyden gengives på en entydig måde, således lydmærket kan opnå varemærkebeskyttelse.

Eksempler på lydmærker kan være kendingsmelodien fra de velkendte klokker fra Hjem-Is® og introduktionslyden fra Dolby Laboratories® som tit og ofte høres i biografer. Brugen af lydmærker adskiller virksomhederne fra konkurrenterne.

 

Garantimærker

Et garantimærke kendetegnes ved, at det udelukkende kan tilhøre en juridisk person (læs forklaring nedenfor), som fører kontrol med eller fastsætter normer for de varer eller tjenesteydelser, som mærket vedrører.

En juridisk person kan i denne sammenhæng være aktieselskaber, anpartsselskaber, foreninger, offentlige myndigheder og fonde. Disse juridiske personer kan alle være indehavere at et garantimærke.

Eksempler på garantimærker kan være en forening, som har fastsat bestemte regler for brugen af foreningens mærke. Mere konkret kan det være Lurmærket® og Danmarks Biavlerforening®.

 

Positionsmærke

Et positionsmærke kendetegnes ved, at mærket er anbragt eller fastgjort på et produkt på en særlig måde. Et positionsmærke er betinget af, at mærkets størrelse og proportioner i forhold til produktet er konstant.

Derudover er det en forudsætning for registreringen af mærket, at det kan gengives, således en nøjagtig beskrivelse kan udfærdiges. Dette skyldes, at der søges at opnå beskyttelse af varemærkets position.

Eksempler på positionsmærker kan være et rødt kantbånd langs kanten af en skos åbning eller en dekorativ syning på en bukselomme. Fælles for disse eksempler er, at de skal have særpræg, hvis de skal kunne opnå varemærkebeskyttelse.

 

Varemærke med én farve

Et varemærke med én farve er kendetegnet ved, at varemærket udelukkende udgøres af én bestemt farve – uden konturer. Sådanne varemærker skal gengives ved varemærkeregistreringen.

Såfremt gengivelsen af varemærket indeholder andet end farven, er der ikke længere tale om et farvemærke, men derimod et figurmærke (læs mere om figurmærker længere oppe på siden). Dermed indeholder et farvemærke ikke ord eller billeder.

Et eksempel på et farvemærke med én farve er Mærsk, som har opnået varemærkebeskyttelse på den velkendte lyseblå farve. Dermed har Mærsk eneret til netop denne farvekode.

 

Bevægelsesmærke

Et bevægelsesmærke karakteriseres ved, at det er et animeret varemærke, som består af eller omfatter en bevægelse eller en ændring i placeringen af varemærkets elementer. Bevægelserne skal gengives ved varemærkeregistreringen.

Ved varemærkeregistreringen skal gengivelsen understøttes af en detaljeret beskrivelse af varemærket, hvori animationens bevægelser redegøres for. Dermed kan animationen opnå varemærkebeskyttelse.

Et eksempel på et bevægelsesmærke er animationen fra Sony Mobile Communications AB®. Mere konkret har Sony en orange ”kugle”, der bevæger sig på en særlig måde. Denne animation har opnået varemærkebeskyttelse.

 

Multimediemærke

Et multimediemærke karakteriseres ved, at det kan kombinere lyd og billeder. Multimediemærket skal kunne gengives eksempelvis ved hjælp af en videofil. Dermed sikres, at den rette kombination af lyd og billeder opnår varemærkebeskyttelse.

Multimediemærker er en ny form for varemærke, der er blevet introduceret i forlængelse af den nye varemærkelov, der trådte i kraft d. 1. januar 2019. Dermed er varemærkeloven blevet moderniseret, hvorfor der nu tages højde for brugen af multimedier.

Et eksempel på et multimediemærke er det østrigske selskab Fahnen-Gärtner®, der har kombineret lyd og billeder.

 

Hologrammærke

Et hologrammærke karakteriseres ved, at det bliver udgjort af en række elementer med holografiske karakteristika. I forlængelse heraf er holografi en tredimensionel afbildning af genstande. Hologrammærker er et relativt ny varemærkeområde, da det blev indført i 2017.

 

Gratis forundersøgelse

Vi hos NEMADVOKAT varetager hele ansøgningsprocessen for dig, så du ikke skal bekymre dig om, hvorvidt ansøgningen er udført korrekt. Du kan derfor blot læne dig tilbage og passe din forretning, imens vi klarer det administrative arbejde.

Din givne rådgiver foretager en gratis forundersøgelse af dit produkt eller serviceydelse, således du kan vurdere, om du ønsker at foretage en varemærkeregistrering, inden du indleder en eventuel sag hos os. Mere præcist indeholder undersøgelsen en vurdering af, om der er risiko for, at andre rettighedshavere gør indsigelse mod din varemærkeregistrering i ansøgningsprocessen.

Med en varemærkeregistrering er dit varemærke beskyttet på bedste vis mod eventuelle konkurrenter, der kan kopiere eller krænke dit brand.

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig og din forretning til succesfuldt at få registreret et personligt varemærke.

Kontakt os for en uforpligtende samtale og hør mere om, hvordan du får sikret din unikke identitet igennem en gratis forundersøgelse.