Salg af virksomhed

NEMADVOKAT hjælper dig med at sælge din virksomhed. Når du foretager et virksomhedssalg, er der mange forhold, som skal være på plads for at sikre den bedst mulige fortjeneste efter skat og den bedst mulige oplysning af køber.

Din virksomhed skal være optimeret på bedst mulig vis. Dermed bør de dele, som hverken giver fortjeneste, eller bidrager til at opretholde værdi, begrænses eller helt ophøre. Således vil din virksomhed fremstå overskuelig og veldrevet. Dette vil i sidste ende give dig en bedre pris ved overdragelsen.

Virksomhedssalg

Valg af metode til virksomhedssalg

Inden salget kan ske, er det nødvendigt, at du beslutter, om salget skal foregå gennem aktieoverdragelse eller aktivoverdragelse.

De to løsninger giver forskellige resultater i forhold til fortjeneste efter skat, mens begge muligheder naturligvis også har sine fordele og ulemper.

Valg af overdragelsesmodel er oftest noget, som køber og sælger beslutter i fællesskab. Vi hos NEMADVOKAT vejleder gerne begge parter gennem denne beslutningsproces.

NEMADVOKAT bistår også med udfærdigelse af salgsmateriale. Dette bidrager til den bedst mulige beskrivelse af salgsemnet, som er essentielt, hvis man ønsker en høj salgspris.

En grundig og objektiv beskrivelse af din virksomhed modvirker tvivl, og sikrer troværdighed over for køber. Samtidig minimeres risikoen for senere erstatningskrav.

Få hjælp til dit virksomhedssalg i dag