Adwords sikring

Når konkurrenten bruger dit virksomhedsnavn eller varemærke til at skabe trafik i Google, eller annoncerer din virksomhed online, er det overvejende sandsynligt, at I benytter jer af Googles annonceringsværktøj, Google Adwords. Er dette tilfældet, er det lige så sandsynligt, at andre i jeres branche, herunder leverandører og konkurrenter, også anvender den samme kanal til markedsføring.

Herved kan I pludselig være mange aktører om de samme søgeord, navne og kendetegn, hvilket kan resultere i konflikt, hvis rettigheder overskrides i bestræbelserne på at vinde kunder eller brugere.

NEMADVOKAT kan hjælpe dig, hvis dit forretningsnavn og varemærke anvendes som søgeord i konkurrentens Adwords kampagne. Dette uden at det fordyrer processen med lange brevudvekslinger og dyre retssager. Løsningen hedder NEMWATCH og løber som et abonnement over det/de valgte varemærker.

Adwords sikring

Proces og indhold

Inden abonnementet tegnes foretager vi en gratis vurdering af styrken på mærket, da der kan være tilfælde, hvor selv et registreret varemærke ikke kan beskyttes i forhold til Adwords. Hvis varemærket har den nødvendige styrke, kan der tegnes et NEMWATCH abonnement, der bl.a. giver adgang til:

  • Tilpasset advarselsmail, der kan sendes uden NEMADVOKATs mellemkomst
  • Advokatvurdering af eventuelle krænkelser (kr. 495,00 pr. gang)
  • Brev fra NEMADVOKAT til krænker, hvis der findes grundlag herfor (kr. 995,00 pr. gang)
  • Yderligere brevudveksling med krænker (kr. 495,00 pr. gang)
Bestil Adwords sikring her
DKK 4.300
start sag

ekskl. moms

Mere om Adwords misbrug

Måtte sagen ikke blive løst ved korrespondance mellem NEMADVOKAT og krænker, kan sagen fremmes til fogedretten.  Hvis der gives medhold, vil fogedretten kunne nedlægge et fogedforbud mod den krænkende adfærd.

Priser for dette ultimative skridt aftales på forhånd med tegning af et NEMWATCH abonnement, således at omkostningerne er taget behørigt i betragtning i alle tilfælde.

AdWords