Domæneklager

Et domæne er en unik adresse på internettet, som kan tilgås med en internetforbindelse og en internetbrowser, for eksempel en virksomheds hjemmeside.

Det betyder, at domænet er dét, der kommer efter http:// i en URL-adresse. Eksempelvis er https://www.nemadvokat.dk/ en URL og nemadvokat.dk er domænet.

Vi hjælper dig med at beskytte eller få tvangsoverdraget dit domæne ved misbrug, og vi hjælper også, hvis en konkurrent beskylder dig for at misbruge deres domæne.

misbrug af varemærke på falsk domæne

Få hjælp til din domænesag

Få hjælp til domænesag

Vi står klar til at hjælpe dig – uanset om du skal have hjælp til at beskytte dit domæne, eller hvis du har modtaget en domæneklage fra en konkurrent.

Mit varemærke bliver misbrugt

Vi hjælper dig med at få fjernet eller overleveret et domæne, hvis nogen misbruger dit varemærke i et domænenavn. Du får:

 • Gratis vurdering af din sag, inden den indledes
 • Rådgivning om, hvordan du skal forholde dig
 • Forklaret selve processen for en domæneklage
 • Udarbejdelse og indgivelse af domæneklage
 • Varetagelse af korrespondance med klagenævn
 • Afslutning af domænesagen

Pris: Typisk 10.000-15.000 kr. Prisen beregnes efter medgået tid.

 

Jeg er anklaget for at krænke et varemærke

Vi bistår med din sag med henblik på, at du fortsætter med at have retten til domænet, så det ikke skal fjernes eller overleveres til anklageren. Du får:

 • Gratis vurdering af din sag, inden den indledes
 • Rådgivning om, hvordan du skal forholde dig
 • Forklaret sagsproducerne og afgørelser
 • Forsvar og udarbejdelse af sagsdokumenter
 • Varetagelse af korrespondance med klagenævn
 • Afslutning af domænesagen

Pris: Typisk 10.000-15.000 kr. Prisen beregnes efter medgået tid.

 

Hvordan foregår en domænesag?

En domænesag indledes med en vurdering af din retsstilling i relation til domænet. I den indledende vurdering taler din rådgiver med dig om en strategi for domænesagen og hvad sandsynligheden er for at vinde den. Herefter vælger du, om sagen skal indledes eller ej.

Hvis du indleder en sag, fordi dit varemærke bliver misbrugt eller lignende, vil din rådgiver sørge for at udarbejde et klageskrift og indsende domæneklagen. Hvis du indleder en sag, fordi du anklages for at misbruge et varemærke eller lignende, vil din rådgiver forberede et svarskrift til klagen og indsende det til klagenævnet.

Din rådgiver varetager al korrespondance med alle relevante parter, herunder klagenævnet. Dermed skal du blot forholde dig i ro og afvente nævnets afgørelse. Når klagenævnet har afsagt deres afgørelse, vil din rådgiver sørge for at forklare afgørelsen nærmere – og hvilken betydning den har for dig fremadrettet, hvorefter sagen afsluttes.

Fordelene ved domænesager er, at de er billige at føre i forhold til retssager, og der falder hurtigt en afgørelse i sagen (typisk 4-6 måneder). Dertil kan klagenævnet ikke afgøre spørgsmål om for eksempel sagsomkostninger og erstatningsansvar. Procesrisikoen er derfor ikke ret stor.

 

Hvad er et domæne?

Et domæne er en unik webadresse, der tilhører en privatperson, forening, organisation eller virksomhed. Et domænenavn er dermed den webadresse, som internetbrugere taster ind i deres webbrowser for at finde eksempelvis en virksomhed på nettet.

Et domænenavn er unikt, hvilket betyder, at når der foretages en domæneregistrering, så kan ingen andre have det samme domæne – uanset hvor i verden de er. Der er for eksempel ikke andre på verdensplan, der må bruge domænenavnet nemadvokat.dk.

Et dansk domænenavn ender på .dk, hvorimod det i eksempelvis Sverige ender på .se. Det betyder dog ikke, at du kun kan registrere et dansk domæne, hvis du er i Danmark. Du kan eksempelvis godt registrere et .eu, .org, .info, .biz og .com domæne.

 

Hvad er et falsk domæne?

Et falsk domæne er en falsk hjemmeside, som typisk har til formål at snylte på en virksomheds brand, snyde forbrugere eller skade en virksomheds omdømme. Det er derfor vigtigt at få stoppet falske domæner hurtigt for at minimere skadens omfang.

Det er ikke ualmindeligt, at virksomheders varemærker, f.eks. firmanavn og logo, bliver misbrugt på falske domæner. Når virksomheder udsættes for falske domænenavne, kaldes det også for misbrug af varemærke eller krænkelse af varemærke.

Misbrug af varemærke på falske domæner kan skyldes, at misbrugen – også kaldet internet troll – vil stjæle personlige oplysninger fra brugerne, f.eks. kreditkortoplysninger. Krænkelse af varemærke kan også skyldes et ønske om at skade en virksomhed.

 

Hvordan fjerner man et falsk domæne?

Et falsk domæne kan forsøges fjernet eller overtaget ved at henvende sig direkte til den, der har registreret domænet, og bede vedkommende overdrage domænet. Alternativt kan man forsøge at købe domænet af vedkommende.

Hvis vedkommende, der har domæneregistreringen, ikke overleverer domænet, så kan man indgive en klage til Domæneklagenævnet. Klagenævnet afgør, om en domæneregistrering skal opretholdes, slettes, suspenderes eller overføres til klageren.

Som din advokat fører vi din sag med henblik på at fjerne det falske domæne eller overlevere det til dig, som klager. Vores specialister i IP-rettigheder har stor erfaring med domænesager, og du får altid en gratis vurdering af din sag, inden den eventuelt indledes.

Hvis dit varemærke, f.eks. firmanavn eller logo, bliver krænket eller misbrugt på et domæne, har du stadig mulighed for at få det slettet eller overleveret. Kort sagt skyldes det, at den danske domænelov lægger stor vægt på, hvem der har den største interesse i domænet.

Det er dog ikke nemt for den utrænede at få fjernet eller overleveret et domæne. Det kræver, at man reelt set har den største interesse i domænet – og at det kan bevises. Dette har vi stor erfaring med, og vi har vundet mange sager, hvor klager har overtaget et domæne.

 

Hvad hvis jeg har modtaget en domæneklage?

Hvis du har modtaget en domæneklage, fordi der er en, der beskylder dig for at misbruge, krænke eller stjæle et domænenavn, bør du straks kontakte Simone Fisker Laursen, specialist i IP-rettigheder på selskab@nemadvokat.dk eller tlf. 70 20 41 61.

Hvis anklageren vinder domænesagen, risikerer du, at Klagenævnet for Domæneklager sletter, suspenderer eller overfører domæneregistreringen til klager. Dermed risikerer du at miste retten til domænet, hvilket kan skade din økonomi og din virksomhed.

Vi står klar til at føre din sag med henblik på, at du fortsætter med at have retten til domænet, så det ikke skal fjernes eller overleveres til anklageren. Du får altid en gratis vurdering af sandsynligheden for at vinde sagen, inden den eventuelt indledes.

 

Gode råd til at beskytte egne domæner

Når du starter en virksomhed, er det vigtigt, at du får registreret dit domæne. Er domænenavnet optaget, bør du undersøge, hvem der har registreret det. Hvis det er en såkaldt domænehaj, der har domæneregistreringen, bør du indgive en domæneklage.

Det er i strid med god domæneskik at sidde på et domæne, uden at bruge det – eller kun med salg for øje. Derfor kan der være gode muligheder for at vinde en domænesag og få udleveret domænenavnet.

Hvis du har en varemærkerettighed, og en konkurrent bruger dit varemærke i dit domæne, så bør du også indgive en klage til Klagenævnet for Domænenavne. Det skyldes, at det er i strid med god domæneskik at bruge andres varemærker i et domæne.

 

Få hjælp til din domænesag