Designregistrering

Designregistrering giver dig eneret til at bruge dit design. Når først et design er blevet registreret, får skaberen eneret til at bruge produktets visuelle udformning. Designregistreringen har en præventiv effekt, som sikrer, at andre ikke blot kan bruge dit design, uden det har konsekvenser. Her bliver du klogere på designregistrering, samt hvornår det kan være relevant.

 

Hvad er designregistrering?

Når du designregistrerer dit produkts visuelle udformning, har konkurrenter ikke mulighed for at kopiere eller misbruge det – i hvert fald ikke uden, det har konsekvenser for vedkommende. Der er særlige krav, du skal opfylde, før dit design kan blive designregistreret.

Det er eksempelvis et krav, at produktets udformning er unikt, hvorfor det ikke må findes andre steder. Herudover er der krav til, at det skal være nyt. Du kan altså ikke anmode om designregistrering af et produkt, der har været på markedet i flere år.

Designregistrering kan desuden anvendes til enten hele produktet eller udelukkende dele heraf. Hvis der er tale om en del af produktet, kan du anmode om mønsterbeskyttelse for udformningen. Det er altså ikke et krav, at hele produktet er nyt og unikt – udelukkende den del, du ønsker at designregistrere.

Desuden gælder der ingen regler om, hvilke produkter der kan registreres. Det kan altså være alt fra emballage og udformninger til grafiske symboler og skrifttyper. Hvis du får dit produkt designregistreret, bliver det beskyttet mod både efterligninger og kopier.

 

Kriterier for designregistrering

Hvis du vil have succes med din designregistrering, er der flere forhold, der skal være opfyldt. Kravene skyldes, at der ikke skal være mulighed for at opnå designregistrering af et produkt, som har været på markedet tidligere.

Kriterierne til designregistrering er følgende:

  • Designet må ikke have været offentliggjort før.
  • Designet skal være unikt, så det er nemt at adskille fra andre.

Det er muligt at anmode om designregistrering af alle former for design, uanset om der er tale om produktioner, layouts, mønstre eller lignende. Det væsentlige er, at det er unikt og ikke anvendt tidligere.

 

Hvilke fordele er der ved designregistrering?

Når du registrerer et design, opnår du eneret til det. Det betyder altså, at du er godt stillet, hvis andre efterligner eller kopierer de særlige karakteristika, der kendetegner dit design. Designregistreringen har desuden flere fordele. Disse gælder eksempelvis for følgende punkter:

Præventiv effekt: Når du har designregistreret dit produkt, kan andre se, at du ønsker at beskytte rettighederne til designet. Det vidner om, at du har i sinde at reagere, såfremt en privatperson eller virksomhed krænker designregistreringen. Derfor vil det i mange tilfælde have en præventiv effekt for potentielle efterligninger.

Du er bedre stillet, hvis det krænkes: Hvis en person eller en virksomhed krænker din designregistrering, vil du stå stærkere i en eventuel retssag. Når du har et registreringsbevis, hvor både stiftelsestidspunkt og selve designet er defineret, vil dette kunne bruges som bevis.

Du skal derfor ikke indhente beviser omkring, at det er dig, der har retten til designet. Det er derimod den krænkende part, der skal bevise, at din designregistrering ikke er gældende, hvilket i langt de fleste tilfælde vil blive vanskeligt.

Du kan tiltrække investorer: Når du anmoder om en designregistrering, får du lettere ved at tiltrække investorer, som kan sikre kapital til din forretning. Det skyldes, at du har en forretningsmæssig fordel med en designregistrering, da dit produkt ikke kan kopieres, uden det har konsekvenser for personen eller virksomheden, der krænker designet.

Du kan være sikker på, at du har retten: Du kan ikke registrere et design, der krænker en allerede eksisterende designregistrering. Det betyder altså, at du kan være sikker på, at du har rettigheder til dit design, når du registrerer det.

Vi hjælper dig med at beskytte dit design
Fra 3.000 DKK
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvorfor bør jeg få mit design registreret?

Dit design har en direkte indflydelse på, hvordan dit produkt står på markedet. Det er ikke altid de mest funktionelle produkter, der er mest salg i. Ofte vil forbrugeren vælge de produkter, der har det bedste design.

Designet har derfor en direkte indflydelse på produktets værdi, hvorfor det er helt afgørende, at andre ikke bare kan kopiere det. Når du vælger at lade dit design designregistrere, kan andre ikke direkte kopiere, plagiere eller anvende det i forbindelse med eksempelvis markedsføring.

 

Er en designregistrering altid tilstrækkelig?

Det er ikke altid, at en designregistrering er nok, hvis du vil opnå maksimal beskyttelse for dit design. I mange tilfælde er det nok at designregistrere det, men hvis produktet indeholder tekniske elementer, kan det være en god idé at anmode om et patent også.

Det gælder, hvis der er tale om et elektronisk produkt, du ønsker at have eneret til – eksempelvis hvis det er en bærbar computer, en telefon eller lignende.

Designbeskyttelsen dækker et stort antal af produkter, men der er også forskellige produkter, som ikke kan designregistreres. Herudover bør du være klar over, at designregistreringen ikke beskytter selve navnet på produktet. Ønsker at du beskytte produktnavnet, bør du i stedet registrere det som et varemærke.

Du kan læse mere om varemærkeregistrering her.

 

Hvilke konsekvenser er der ved krænkelse af en designregistrering?

Selvom en designregistrering i mange tilfælde har en præventiv effekt, betyder det ikke, at der ikke er risiko for, at det bliver kopieret eller efterlignet alligevel. Det er derfor værd at være opmærksom på de konsekvenser, der er, hvis du opdager, at din designregistrering bliver krænket.

Der er forskellige scenarier, der kan udspille sig – typisk vil produktet blive trukket tilbage fra markedet, eller du vil få en erstatning, som dækker det tab, du har lidt på baggrund af krænkelsen af din designregistrering.

Selvom du er godt beskyttet med en designregistrering, handler en retssag langt hen ad vejen om, hvor tung bevisbyrden er. Du bør derfor begynde at indsamle beviser med det samme, når du opdager, at der er en person eller virksomhed, der krænker din designregistrering.

Herudover bør du kontakte en advokat, som kan hjælpe dig gennem retssagen. Det vil give dig bedre chancer for at vinde sagen – også selvom du har en designregistrering.

 

Designregistreringen kan blive trukket tilbage

Hvis en person eller virksomhed registrerer et design, der læner sig op ad dit og derfor krænker det, vil du kunne få det trukket tilbage. Hvis du skal have held med det, kræver det, at Patent- og Varemærkestyrelsen giver dig medhold i din anklage.

 

Den krænkende part får nedlagt forbud

Er din designbeskyttelse blevet krænket, kan du tage sagen til fogedretten. Hvis du får medhold, vil den krænkende part få nedlagt forbud mod at producere og sælge det produkt, der krænker din designbeskyttelse. I så fald vil der efterfølgende blive indledt en retssag, hvor krænkeren vil skulle betale en erstatning til dig, såfremt vedkommende kendes skyldig.

 

Du får erstatning for tabet

Der vil i langt de fleste tilfælde blive indledt en retssag, hvor krænkeren, såfremt vedkommende kendes skyldig, vil blive pålagt at betale dig en erstatning. Erstatningen vil svare til det tab, du har lidt på baggrund af plagieringen, ligesom det ikke er ualmindeligt, at krænkeren også skal betale et vederlag.

 

Designregistreringen gælder indenfor EU’s grænser

Når du registrerer et design i Danmark, bliver det automatisk gældende indenfor EU’s grænser. Det betyder, at designet ikke må produceres, sælges eller importeres indenfor EU, medmindre du eksplicit har givet tilladelse hertil.

Det er en god idé at registrere dit design, da det giver dig en lang række fordele – også selvom du opnår designbeskyttelse, når du tager et design i brug. Det kræver dog, at du kan bevise, at det er dit design.

Du får altså en lang række fordele ved at anmode om designregistrering, da konkurrenter vil have langt vanskeligere ved at krænke dit design, når du har registreret det.

 

Designregistrering kan gælde i 25 år

Hvis dit design opfylder de kriterier der er for at opnå designregistrering, opnår du automatisk beskyttelse i tre år. Det betyder altså, at andre langt hen ad vejen har mulighed for at lade sig inspirere af det, efter der er gået tre år.

Når du anmoder om en designregistrering, kan dit design blive beskyttet i op mod 25 år. Beskyttelsen dækker samtidig bredere, når du registrerer dit design. Det er vigtigt, at du indsender anmodningen, før der er gået 12 måneder, efter designet er lanceret.

 

Lad NEMADVOKAT stå for designregistreringen

Hos NEMADVOKAT hjælper vi hvert år adskillige virksomheder og privatpersoner med at anmode om designregistrering. Vores varemærkeadvokater er eksperter på området, og vi står klar til at rådgive dig i forhold til den løsning, der er mest optimal i netop dit tilfælde.

Vi sikrer, at du får den beskyttelse, der er nødvendig for at beskytte dit produkt. Hvis ikke designregistreringen alene er tilstrækkelig, får du vejledning til, hvordan du opnår optimal beskyttelse i forhold til det produkt, du planlægger at lancere.

Vi hjælper dig med at beskytte dit design
Fra 3.000 DKK
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer