Med en varemærkeregistrering står din virksomhed stærkere end aldrig før; men registreringen er både omfattende og tidskrævende. Derfor står vi klar til at varetage hele processen for dig. Dermed kan du holde fokus på din forretning, mens vi sikrer dig de bedste vilkår for din endelige varemærkebeskyttelse.
Vi undersøger hvorvidt dit kendetegn kan varemærkeregistreres, rådgiver dig om absolutte og relative hindringer samt vareklasser. Derudover udarbejder og indsender vi din varemærkeansøgning og varetager al korrespondance med den relevante myndighed i ansøgningsforløbet.

 

 • Varemærkeregistrering
 • Varemærkeregistrering
 • Varemærkeregistrering
 • Varemærkeregistrering
 • Varemærkeregistrering
  Gratis forundersøgelse
 • Varemærkeregistrering
  forsikret advokat din garanti
 • Varemærkeregistrering
  igang inden for
  2 timer
Varemærkeregistrering
Varemærkeregistrering
Varemærkeregistrering

Dansk varemærkeregistrering

Ønsker du varemærkebeskyttelse i Danmark? Med en dansk varemærkeregistrering kan du beskytte dine rettigheder til bestemte ord, navne, logoer og slogans i hele Danmark. Varemærkeregistreringen er gyldig i 10 år, hvorefter den skal fornyes hvert 10. år. Se videoen, og hør om fordelene ved at have et registreret varemærke. Med en dansk varemærkeregistrering er dine rettigheder til varemærket beskytteti hele Danmark. Du kan bl.a.få eneret til at anvende et
virksomhedsnavn, et logo, et slogan eller bestemte ord og vendinger.
Få en gratis undersøgelse for dobbeltidentitet – inden sagen indledes
Med et registreret varemærke har du eneret over varemærket, da din virksomhed ene og alene ejer rettighederne og den dertilhørende goodwill. Dermed kan du tjene penge på at sælge mærket eller give andre lov til at anvende det i markedsføringsøjemed mod betaling.
En varemærkeregistrering gør det også muligt for dig at få erstatning ved krænkelse af varemærke, da registreringen er bevis for din rettighed.
Derudover kan du forbyde konkurrenter at bruge et lignende mærke, og dermed forhindre konkurrenter i at vildlede dine kunder.

 

Varemærkeregistreringen inkluderer:

 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Varetagelse af al korrespondance med relevante styrelse
 • Udarbejdelse af varemærkeregistrering
 • Indsendelse af varemærkeregistrering
 • Udarbejdelse af personlig IPR-mappe

 
Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende mærker med dobbeltidentitet. Undersøgelsen indeholder en vurdering af, om der er risiko for indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen. Derudfra kan du vurdere, om din varemærkeregistrering skal påbegyndes.
Læs mere om Dansk varemærke her.

DKK 3.000,-
ekskl. moms, og gebyr

BESTIL NU

Nemadvokat

Norsk varemærkeregistrering

Mange danske erhvervsdrivende registrerer deres varemærke i Norge, da landeter så tæt knyttet til EU’s indre marked. Derfor anser mange det som et profitabelt marked at indtræde på, hvorfor mange sørger for at beskytte virksomhedens rettigheder i Norge. Se videoen, og hør om fordelene ved at have et registreret varemærke.

Med en varemærkeregistrering i Norge er dit varemærke beskyttet i hele landet. Dermed sikrer du dig rettighederne over mærket, hvorved andre identiske/forvekslelige mærker som udgangspunkt ikke kan opnå en sådan beskyttelse. Dette er en stor fordel for dig som erhvervsdrivende.

Med en varemærkeregistrering i Norge er dit varemærke beskyttet i hele landet. Dermed sikrer du dig eneretten til rettighederne over mærket. Din registrering i Norge gør bl.a., at du står stærkt i erstatningssager mod kopister eller andre, som misbruger eller krænker dit varemærke.

Få en gratis undersøgelse for dobbeltidentitet – inden sagen indledes

Bemærk, har du allerede nu en EU-registrering, eller har du planer herom, bør du overveje at få foretaget en registrering i Norge. EU-registreringen omfatter nemlig ikke Norge; men ifølge Udenrigsministeriet er der intet land uden for EU, som er stærkere knyttet til EU’s indre marked
 

Varemærkeregistreringen inkluderer:

 • Gratis undersøgelse for eksisterende mærker med dobbeltidentitet
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Oversættelse af vareklasser til bokmål
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Varetagelse af al korrespondance med den relevante myndighed
 • Levering af alle sagsdokumenter gennem Ownr.dk

 
Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende mærker med dobbeltidentitet. Undersøgelsen indeholder en vurdering af, om der er risiko for indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen. Derudfra kan du vurdere, om din varemærkeregistrering skal påbegyndes.
Læs mere om norsk varemærke her.

DKK 3.500,-
ekskl. moms, og gebyr

BESTIL NU

Nemadvokat

Varemærkeregistrering i EU

Vil du gerne beskytte dit varemærke i EU? Med en varemærkeregistrering i EU opnår du beskyttelse af dine rettigheder for hele Unionens territorium inkl. Danmark. Dermed er et EU-varemærke et interessant alternativ til en national varemærkeregistrering. Se videoen, og hør om fordelene ved at have et registreret varemærke.

En EU-registrering omfatter alle medlemslande i Den Europæiske Union, og styres af EU-varemærkekontoret (EUIPO). Som udgangspunkt opfyldes brugspligten ved at bruge mærket i blot et enkelt EU-land. Såfremtet nyt land bliver optaget i EU, gælder varemærkebeskyttelsen også her.
Få en gratis undersøgelse for dobbeltidentitet – inden sagen indledes
Fordelen ved en EU-registrering i forhold til en dansk registrering er, at du opnår beskyttelse i hele EU gennem én varemærkeansøgning. Har du allerede en dansk registrering, viderefører vi den til EU-registreringen.
Hvis du sælger dit varemærke, eller hvis din virksomhed ændrer adresse, skal det kun noteres ét enkelt sted, selvom registreringen omfatter alle EU-lande.
Ydermere er fordelen ved en EU-registrering, at det kun er nødvendigt at forny én enkelt varemærkeregistrering i stedet for flere.
 

Varemærkeregistreringen inkluderer:

 • Gratis undersøgelse for eksisterende mærker med dobbeltidentitet
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Varetagelse af al korrespondance med den relevante myndighed
 • Levering af alle sagsdokumenter gennem Ownr.dk
 •  
  Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende mærker med dobbeltidentitet. Undersøgelsen indeholder en vurdering af, om der er risiko for indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen. Derudfra kan du vurdere, om din varemærkeregistrering skal påbegyndes.
  Læs mere om EU varemærke her.

DKK 4.000,-
ekskl. moms, og gebyr

BESTIL NU

Varemærkeregistrering

 

 1. Generelt om varemærker
 2. De forskellige mærketyper
 3. Særlige kendetegn
 4. Case 1: V-51-15 ved Sø- og handelsretten
 5. Case 2: Café Obelix

 

Generelt om varemærker

Et varemærke er din virksomhed udadtil. Varemærket kan bruges til at sende et signal om dine produkter eller tjenesteydelsers kvalitet og prisklasse, og er samtidig et helt særligt kendetegn, som forbrugeren kan bruge til at adskille din virksomhed fra dine konkurrenters. Netop derfor er det essentielt at beskytte sit varemærke, således man sikrer sit brand, samtidig med at man styrker sin forretning.

 

Hvad er et varemærke?

Med et varemærke adskiller du din virksomhed, dit produkt og/eller dine tjenesteydelser fra andre lignende konkurrenter på det gældende marked. Et registreret varemærke anvendes i markedsføring og er med til at skabe en identitet og forme dit brand. Det kan bestå af et logo, slogan eller specifikke ord eller vendinger. Et succesfuldt varemærke, associeres med brandet og er let genkendeligt for forbrugerne. Med den rette promovering, kan et varemærke sammenfatte hele virksomhedens brand-identitet og værdi, i form af enkelte tegn eller symboler. Man kan godt kalde varemærket et slags bindeled mellem forretning og forbruger.
Patent- og varemærkestyrelsen, ligger ved deres afgørelse, særligt vægt på om virksomhedens varemærke indeholder et specielt særpræg. Et varemærke må ikke være beskrivende i forhold til de produkter eller serviceydelser der udbydes. Varemærket undersøges derfor nøje efter særpræg og deskriptivitet.

 

Registrering af dit varemærke

Når du ansøger om registrering af dit varemærke, skal du angive, hvilke varer og/eller tjenesteydelser, du ønsker dit varemærke skal være gældende for. De valgte varer og/eller tjenesteydelser bestemmer nemlig omfanget af beskyttelsen af dit varemærke. Vi anbefaler at søge professionel rådgivning til udarbejdelse af en varemærkeansøgning, og vi hos NEMADVOKAT, står selvfølgelig til rådighed og udformer lige præcis den ansøgningsformular, der er tilpasset dine behov og ønsker.

 

Hvorfor registrere varemærke?

Med et registreret varemærke kan du forhindre konkurrenter i at misbruge, stjæle eller krænke din virksomheds brand. Varemærket er en legitim dokumentation for, at din virksomhed har rettighederne til eksempelvis; et logo eller et bestemt slogan. Med en registrering har du retten på din side, såfremt der skulle være en konkurrent der krænker dit varemærke. Her skal konkurrenten kunne dokumentere og bevise sin ret, i forhold til din registrering. Konkurrenten skal således kunne fremlægge dokumentation for at have eneret over det gældende varemærke.
Det er en rigtig god idé at registrere sit varemærke, da din virksomheds image og goodwill er bedre beskyttet for krænkelser og kopiering.

 

Vareklasser

Der eksisterer i alt 45 vareklasser, som din rådgiver hjælper med at udpege. Den angivne pris (Jævnfør: Hvad koster det at oprette et varemærke?), for varemærkeregistrering omfatter kun én vareklasse. Det er som udgangspunkt muligt at vælge 3 vareklasser, til en dansk varemærkeregistrering. Det er derfor en god idé at overveje, hvilken branche dit varemærke gør sig mest gældende i og hvilken branche det evt. kan blive relevant for i fremtiden.

 

Varemærkekrænkelse

Står du i den situation, hvor en konkurrents forretningsprofil ligner din til en forveksling? Så er der tale om varemærkekrænkelse. Er dit varemærke allerede registreret eller i ibrugtagning, hjælper vi hos NEMADVOKAT med at udrede trådene. Et vigtigt punkt i processen af at drive en virksomhed, er at stå tydeligt i forbrugernes erindring og differentierer sig fra konkurrenterne.
Er du ude for; at en konkurrent har valgt et navn, logo eller slogan der er sammenligneligt med dit registrerede varemærke, er der stor mulighed for at tvinge konkurrenten til at afskrive sig den omtalte genstand.

 

Absolutte hindringer

Varemærket skal gennem registrering have et specielt særpræg, for at kunne opnå beskyttelse. Dertil ligger der et lovfæste-krav om, at varemærket skal kunne adskille sig fra det allerede etablerede brand.
Vi hjælper dig i forhold til relative- og absolutte hindringer. Vurderer vi at dit varemærke har chance for ikke at kunne blive registreret, hjælper vi dig glædeligt med at finde en anden løsning.

 

IPR-mappe

Når varemærket er blevet registreret, vil du blive tildelt en personlig IPR-mappe, som indeholder alle de relevante dokumenter for dit varemærke. Mappen kan eksempelvis indeholde dit endelige: varemærkebevis, varemærkeansøgning, bilag og al korrespondance med de relevante myndigheder.
Derudover vil senere indsigelser, over for andre mærker, blive indsat i IPR-mappen. Dermed har du som altid den nyeste information om dit varemærke.

 

Fordele ved et varemærkeregistrering

Ved registrering af dit varemærke, opnår du fordele i form af:

 • Bedre kontrol – ved brugen af din virksomhed, dit produkt eller serviceydelse.
 • Større værdi – ikke i form af kroner og øre, men derimod som en score. Nu højere score, des højere værdi vil varemærket have for den tilknyttede virksomhed.
 • Varemærket “opgraderes” til et registered trademark, så du kan bruge ®-symbolet, der giver besked til forbrugerne om, at det foregående ord eller symbol er et varemærke, som er registreret på et nationalt varemærkekontor.
 • Økonomisk stigning på dit varemærke – tager dit varemærke kegler i form af æstetik, design og innovation, kan din virksomhed meget vel foretage en værdiforøgelse, der senere hen vil tiltrække en større kundeskare.

Med et registreret varemærke, får din virksomhed eneret og bliver de eneste som har rettighederne til netop dette varemærke. Det er derfor ulovligt, for andre virksomheder, at anvende det gældende varemærke eller et der er sammenligneligt. På den måde undgår du en præventiv effekt, der hindrer krænkelser og misbrug, i at opstå eller brede sig. Varemærket vil efter registrering være dit, og dit alene. Det er derfor retmæssigt at modtage en erstatning, såfremt der forekommer krænkelse eller misbrug af varemærket.

 

Fornyelse af varemærke

Et registreret varemærke skal fornyes hvert 10. år. Såfremt varemærket ikke bliver fornyet rettidigt, ophører registreringen og dermed bortfalder dets beskyttelse. En fornyelse af registreringen sker ved indbetaling af et fornyelsesgebyr inden registreringsperiodens udløb. Det er dog stadig muligt at få fornyet sin registrering, op til 6 måneder efter registreringsperiodens udløb, mod betaling, af et forhøjet gebyr, for en senere betaling. Forekommer der et utilsigtet ophør, af som følge, af manglende rettidig fornyelse, skal der indleveres en ny ansøgning om registrering af varemærket.

 

Gratis forundersøgelse

Vi hos NEMADVOKAT, varetager hele ansøgningsprocessen for dig, så du ikke skal bekymre dig om, hvorvidt ansøgningen er udført korrekt. Du kan derfor blot læne dig tilbage og passe din forretning, imens vi klarer det administrative arbejde. Din givne rådgiver foretager en gratis forundersøgelse af dit produkt eller serviceydelse, således du kan vurdere, om du ønsker at foretage en varemærkeregistrering – inden du indleder en eventuel sag hos os. Med en varemærkeregistrering, er dit varemærke beskyttet på bedste vis mod eventuelle konkurrenter, der kan kopiere eller krænke dit brand.
Mere præcist indeholder undersøgelsen en vurdering af, om der er risiko for at andre rettighedshavere gør indsigelse mod din varemærkeregistrering i ansøgningsprocessen.

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig og din forretning til, succesfuldt at få registreret et personligt varemærke.
Kontakt os for en uforpligtende samtale og hør mere om, hvordan du får sikret din unikke identitet, igennem en gratis forundersøgelse.

 

Hvor skal du registrere dit varemærke?

Når man registrerer et varemærke, opnår man beskyttelse inden for et geografisk område, som f.eks. Danmark, EU, USA eller Kina. Så snart mærket er registreret, kan et andet varemærke, der måtte være identisk eller forveksleligt hermed, som udgangspunkt ikke opnå beskyttelse inden for samme geografiske område. Netop derfor kan det være en god idé at få registeret sit varemærke i udlandet, hvis man som erhvervsdrivende har forventninger om at udvide sin forretning hertil før eller siden.

 

Varemærkeregistrering i Danmark

Med en dansk varemærkeregistrering, beskytter du din rettighed til et virksomhedsnavn, logo, ord eller slogan i Danmark. Du kan tilføje et lille ® til mærket, som viser, at det er et registreret varemærke også kendt som et registered trademark.
Krav til varemærkeregistrering: Kendetegnet skal have fornødent særpræg og ikke være i konflikt med de absolutte hindringer. Du har brugsretten til et registreret varemærke for evigt, så længe du betaler et fornyelsesgebyr hvert 10. år.
Overlad ansvaret til NEMADVOKAT. Vi giver dig en gratis og uforpligtende forundersøgelse, rådgivning om hele processen, og vi sørger for alt det praktiske og juridiske. Vi tager os også af al korrespondance med Patent- og Varemærkestyrelsen (dkpto).

 

Varemærkeregistrering i EU

Ved fx registrering af firmanavn eller registrering af logo som varemærke i EU opnår du beskyttelse af dine rettigheder for hele Unionens territorium. Dermed er et EU-varemærke et interessant alternativ til en national varemærkeregistrering.
En EU-registrering omfatter alle medlemslande i Den Europæiske Union, og styres af EU-varemærkekontoret (EUIPO). Som udgangspunkt opfyldes brugspligten ved at bruge mærket i et enkelt EU-land. Hvis et nyt land optages i EU, gælder mærket også her.
Lad NEMADVOKAT tage ansvar for din varemærkeregistrering i EU. Vi foretager en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse, og håndterer al korrespondance med EUIPO. Vores erfarne advokater sørger for at udarbejde og indsende din varemærkeansøgning.

 

Varemærkeregistrering i Norge

Intet land uden for EU er tættere forbundet med EUs indre marked end Norge ifølge Udenrigsministeriet. Derfor er Norge et attraktivt marked at indtræde på for mange danske virksomheder. Derfor er det vigtigt at få styr på sine rettigheder i landet.
Derudover er der mange, der glemmer at søge varemærkebeskyttelse i Norge, når der ansøges om varemærke i EU. Selvom vores norske naboer bor i Europa, er landet ikke en medlemsstat i EU. Derfor omfatter en varemærkeregistrering i EU ikke Norge.
Søg varemærke i Norge med NEMADVOKAT. Vi varetager løbende korrespondance med den relevante myndighed, og sørger for at udarbejde og indsende din varemærkeansøgning. Som en bonus får du en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse af din sag.

 

Varemærkeregistrering i USA

Sælger du dine produkter/ydelser på det amerikanske marked, eller skal du det måske i fremtiden? Så bør du beskytte dine rettigheder hurtigst muligt. I USA er reglerne noget anderledes end i Danmark, og det gælder om at være hurtigst på aftrækkeren.
Når man skal stifte varemærkeretten til sit kendetegn i USA, er det en meget kompliceret og specifik proces med mange juridiske steps. Derfor anbefales det at søge professionel hjælp til at håndtere sagen. Varemærkeansøgningen behandles af USPTO.
Hos NEMADVOKAT har vi stor erfaring med amerikanske varemærker. Din varemærkeansøgning er derfor i trygge hænder hos os, og vi håndterer hele din sag fra start til slut. Du får som altid en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse af din sag.

 

Varemærkeregistrering i Kina

Har du planer om at udvide til det kinesiske marked? Så bør du hurtigst muligt søge beskyttelse. Hvis du ikke er på forkanten, risikerer du, at en anden registrerer dit varemærke i landet, og får rettighederne grundet Kinas ’first-to-file’-system.
I Kina kan man støde på ’varemærkepirater’. ’Piraterne’ forudser, hvornår udenlandske virksomheder træder ind på det kinesiske marked, og ansøger om virksomhedernes varemærkeret. Herefter tjener ’piraterne’ stort på at sælge varemærkeretten tilbage.
Vores advokater har stor erfaring med Kina. Vi kommer hurtigt i gang med din varemærkeansøgning, så den kan blive sendt hurtigst muligt til Kinas nationale varemærkekontor (TMO). Vi tilbyder som altid en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse.

 

Varemærke i resten af verden

Vores erfarne advokater står til rådighed – uanset hvor i verden du ønsker at søge beskyttelse. Det eneste du skal gøre, er at kontakte os nu på tlf. 70 20 41 61. Lad os tage en snak om dine ønsker, så vi kan komme med et konkret tilbud til dig.
Overlad ansvaret til din advokat, som håndterer det hele fra start til slut. Så er du sikret komplet beskyttelse i dit ønskede land. Såfremt du har spørgsmål til varemærkeregistrering eller andet, er du mere end velkommen til at ringe ind til os nu.
Som altid tilbyder vi en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse af din sag. Dermed kan du hurtigt finde ud af, om dit kendetegn kan blive et registreret varemærke. Husk! Jo før du søger beskyttelse – jo bedre stillet er du og din virksomhed.

 

Få fordelene ved et registreret varemærke

Med et registreret varemærke står din forretning stærkere end aldrig før:

 • Eneret: Det er kun dig, der har rettighederne til varemærket og din goodwill
 • Tjen penge: Du kan licensere dit varemærke til andre eller sælge mærket til en anden
 • Præventiv effekt: Du kan forbyde din konkurrenter at bruge lignende mærker
 • Stærk dokumentation: Du kan få erstatning ved krænkelse af varemærke

 

TIP: Jo hurtigere du opnår beskyttelse – jo bedre stillet er din virksomhed. Stift varemærkeretten i dag, og tag mærket i brug efterfølgende. Ibrugtagning kan ske helt op til 5 år efter registreringen.

 

Hvorfor er varemærkebeskyttelse så vigtigt?

Uden en varemærkebeskyttelse er dine særlige kendetegn ikke beskyttet efter varemærkeloven. Det betyder, at du er ringere stillet, hvis du bliver udsat for misbrug af varemærke eller krænkelse af varemærke. Det kan eksempelvis være, hvis en konkurrent efterligner dine produkter/ydelser, eller bruger dit firmanavn eller slogan i deres markedsføring.
Det kan have store økonomiske konsekvenser ikke at have varemærkebeskyttelse. Du risikerer at miste kunder og kundeloyalitet, hvis dine kunder bliver snydt eller vildledt af kopister. Det kan betyde, at du er nødsaget til at starte helt eller delvist forfra med at opbygge og markedsføre dit brand. Det kan derfor blive dyrt ikke at have den rette beskyttelse.

 

Overlad ansvaret til NEMADVOKAT

Vores advokater står klar til at hjælpe dig i gang. Vi tilbyder som altid en 100% gratis og uforpligtende forundersøgelse, så du på kun 5 minutter kan finde ud af, om du kan stifte varemærkeretten til dit unikke kendetegn.
Med et registreret varemærke kan du drastisk øge værdien af din virksomhed fx i forbindelse med et virksomhedssalg, tjene flere penge ved at udlicitere dine rettigheder og forbedre din virksomheds omdømme ved samtidig at forhindre efterligninger.

Gør det nemt med NEMADVOKAT. Vi rådgiver om absolutte hindringer, vejleder om vareklasser, udarbejder og indsender varemærkeansøgning, varetager al korrespondance med de relevante parter, og udleverer din IPR-mappe.

 


Varemærkeregistrering

Mærketyper

Når det kommer til varemærkebeskyttelse, kan du opnå beskyttelse af navn og logo – men du kan også beskytte andre mærketyper. Læs mere her.

En varemærkeregistrering kan bestå af mange forskellige former for kendetegn. Det kan dog være svært at finde hoved og hale i varemærkeloven, hvorfor denne artikel har til formål at oplyse dig om de forskellige varemærker, som du kan få registreret.

 

Ordmærker

Et ordmærke registreres ved hjælp af Patent- og Varemærkestyrelsens standardiserede skrifttyper. Det betyder, at et ordmærke udgøres af ord, bogstaver, tal eller standardtegn. Dermed beskyttes billeder eller aftryk af mærker ikke.
Ved at registrere et ordmærke opnår du eneret til at anvende ordmærket i erhvervsmæssige sammenhænge inden for din branche. Et ordmærke kan dog ikke udgøres af et almindeligt ord, da mærket skal have særpræg, førend det kan registreres.
Eksempler på ordmærker kan være et selskabsnavn, et produktnavn eller et domænenavn. Mere konkret eksempler kan henholdsvis være Carlsberg®, Kleenex® og Lego®. Fælles for disse er, at de udelukkende udgøres af skrift.

 

Figurmærker

Et figurmærke registreres ved Patent- og Varemærkestyrelsen som en billedfil eller et aftryk af mærket. Dette er i modsætning til ordmærker, som registreres ved hjælp af Varemærkestyrelsens standardiserede skrifttyper.
Dermed er et figurmærke typisk et logo, som har et figurativt element og eventuelt ordelementer. Figurmærker kan også være ord i særlig grafisk udformning eller tredimensionelle mærker.
Et eksempel på figurmærker er simple og let genkendelige logoer. Dette gør eksempelvis Nike®, Adidas® og Puma® brug af. Brugen af disse simple figurmærker gør det nemt for forbrugerne at genkende og huske mærket.

 

Vareudstyrsmærker

Et vareudstyrsmærke består af en form, udstyr eller emballage. Det vil sige, at forbrugere typisk genkender en vare på baggrund af ovenstående faktorer. Et udstyrsmærke skal dog have tilstrækkeligt særpræg, for at kunne blive registreret.
Det kan være vanskeligt at få et registreret vareudstyrsmærke som følge af varemærkelovgivningen regler. Derfor kan der gøres brug af designbeskyttelse som et alternativ eller supplement. Kontakt din varemærkerådgiver for at høre mere.
Eksempler på vareudstyrsmærker kan være flasken fra Coca-Cola® og bjergtoppene fra chokoladen Toblerone®. Brugen af udstyrsmærker kan anvendes til at adskille et produkt fra dets konkurrenter.

 

Lydmærker

Et lydmærke udgøres af en lyd, der kendetegner en virksomhed. Det kan eksempelvis være en kendingsmelodi eller en signaturlyd. Lyden skal kunne gengives på en tilstrækkelig entydig måde, førend det kan registreres som et varemærke.
Der kan eksempelvis anvendes en lydfil til at gengive lydmærket som følge af den nye varemærkelov fra 1. januar 2019. Dermed kan lyden gengives på en entydig måde, således lydmærket kan opnå varemærkebeskyttelse.
Eksempler på lydmærker kan være kendingsmelodien fra de velkendte klokker fra Hjem-Is® og introduktionslyden fra Dolby Laboratories® som tit og ofte høres i biografer. Brugen af lydmærker adskiller virksomhederne fra konkurrenterne.

 

Garantimærker

Et garantimærke kendetegnes ved, at det udelukkende kan tilhøre en juridisk person (læs forklaring nedenfor), som fører kontrol med eller fastsætter normer for de varer eller tjenesteydelser, som mærket vedrører.
En juridisk person kan i denne sammenhæng være aktieselskaber, anpartsselskaber, foreninger, offentlige myndigheder og fonde. Disse juridiske personer kan alle være indehavere at et garantimærke.
Eksempler på garantimærker kan være en forening, som har fastsat bestemte regler for brugen af foreningens mærke. Mere konkret kan det være Lurmærket® og Danmarks Biavlerforening®.

 

Positionsmærke

Et positionsmærke kendetegnes ved, at mærket er anbragt eller fastgjort på et produkt på en særlig måde. Et positionsmærke er betinget af, at mærkets størrelse og proportioner i forhold til produktet er konstant.
Derudover er det en forudsætning for registreringen af mærket, at det kan gengives, således en nøjagtig beskrivelse kan udfærdiges. Dette skyldes, at der søges at opnå beskyttelse af varemærkets position.
Eksempler på positionsmærker kan være et rødt kantbånd langs kanten af en skos åbning eller en dekorativ syning på en bukselomme. Fælles for disse eksempler er, at de skal have særpræg, hvis de skal kunne opnå varemærkebeskyttelse.

 

Varemærke med én farve

Et varemærke med én farve er kendetegnet ved, at varemærket udelukkende udgøres af én bestemt farve – uden konturer. Sådanne varemærker skal gengives ved varemærkeregistreringen.
Såfremt gengivelsen af varemærket indeholder andet end farven, er der ikke længere tale om et farvemærke, men derimod et figurmærke (læs mere om figurmærker længere oppe på siden). Dermed indeholder et farvemærke ikke ord eller billeder.
Et eksempel på et farvemærke med én farve er Mærsk, som har opnået varemærkebeskyttelse på den velkendte lyseblå farve. Dermed har Mærsk eneret til netop denne farvekode.

 

Bevægelsesmærke

Et bevægelsesmærke karakteriseres ved, at det er et animeret varemærke, som består af eller omfatter en bevægelse eller en ændring i placeringen af varemærkets elementer. Bevægelserne skal gengives ved varemærkeregistreringen.Ved varemærkeregistreringen skal gengivelsen understøttes af en detaljeret beskrivelse af varemærket, hvori animationens bevægelser redegøres for. Dermed kan animationen opnå varemærkebeskyttelse.

Et eksempel på et bevægelsesmærke er animationen fra Sony Mobile Communications AB®. Mere konkret har Sony en orange ”kugle”, der bevæger sig på en særlig måde. Denne animation har opnået varemærkebeskyttelse.

 

Multimediemærke

Et multimediemærke karakteriseres ved, at det kan kombinere lyd og billeder. Multimediemærket skal kunne gengives eksempelvis ved hjælp af en videofil. Dermed sikres, at den rette kombination af lyd og billeder opnår varemærkebeskyttelse.
Multimediemærker er en ny form for varemærke, der er blevet introduceret i forlængelse af den nye varemærkelov, der trådte i kraft d. 1. januar 2019. Dermed er varemærkeloven blevet moderniseret, hvorfor der nu tages højde for brugen af multimedier.
Et eksempel på et multimediemærke er det østrigske selskab Fahnen-Gärtner®, der har kombineret lyd og billeder.

 

Hologrammærke

Et hologrammærke karakteriseres ved, at det bliver udgjort af en række elementer med holografiske karakteristika. I forlængelse heraf er holografi en tredimensionel afbildning af genstande.
Hologrammærker er et relativt ny varemærkeområde, da det blev indført i 2017. Såfremt du har spørgsmål til det nye varemærkeområde, er du mere end velkommen til at kontakte din varemærkerådgiver på tlf. 70 20 41 61. Dermed kan du gratis og uforpligtende høre mere om dine muligheder.

 

Generelt om varemærker

Et varemærke kan signalere et produkts eller en producents kvalitet, livsstil, oprindelse eller prisniveau. Ved at foretage en varemærkeregistrering opnår mærket den bedst mulige beskyttelse. Varemærkeretten optræder tit i forbindelse med personnavneretten, virksomhedsnavneretten og markedsføringslovens regler som ‘kendetegnsret’, da de i mange tilfælde anvendes sammen. Overordnet set er varemærkeretten en immaterialret, som er beslægtet med ophavsret, patenter og designret, da de også er immaterielle rettigheder.

 


Varemærkeregistrering

Særlige kendetegn

Har din virksomhed et helt særligt kendetegn som eksempelvis et helt særligt navn, slogan eller logo? Så er varemærkeregistrering en rigtig god idé.

Registreringen beskytter din virksomhed mod konkurrenter, således de ikke har mulighed for at kopiere dine unikke kendetegn. Dermed kan du beskytte din virksomheds integritet og signalværdi. Det betyder, at du kan opbygge goodwill samtidig med at skabe en stærk kundeloyalitet.

Disse faktorer er med til at skabe værdi – både i form af potentielt øget salg ved at licensere dit varemærke til andre, men også i tilfælde af at du en dag ønsker at sælge din virksomhed.

 

Værdifuldt ved fremtidigt salg af virksomheden

Hvis du en dag ønsker at sælge virksomheden, kan du forvente at potentielle købere undersøger, hvorvidt varemærket er beskyttet. De ønsker nemlig ikke blot at købe den fysiske virksomhed – men også den goodwill der ligger i brandet. Derfor skal du have din varemærkebeskyttelse på plads.

Goodwill er et udtryk for merværdi – eksempelvis omdømme og fast kundekreds. Det betyder, at hvis din virksomhed har opbygget en høj goodwill, så er din virksomhed guld værd. En varemærkeregistrering beskytter mod, at andre virksomheder snylter på din værdifulde goodwill, fordi den dokumenterer, at rettighederne til kendetegnet tilhører din virksomhed.

 

Hvad får jeg ud af en varemærkeregistrering?

Når du registrerer dit varemærke, får du:

 • Registreret eneret til varemærket
 • Mulighed for at tjene penge på dit varemærke
 • Præventiv effekt mod konkurrenters misbrug af dit mærke
 • Stærk dokumentation for din rettighed, hvilket stiller dig bedre i f.eks. erstatningssager

Jo hurtigere du opnår beskyttelse – jo bedre stillet er din virksomhed. Derfor kan du med fordel stifte varemærkeretten ved registrering af mærket med det samme, hvorefter ibrugtagning af varemærket kan ske op til fem år efter registreringen.

Er du i tvivl om, hvilken rettighedstype du skal anvende? Patent og Varemærkestyrelsen har udarbejdet en test, som hjælper dig på rette spor. Den finder du her.

NEMADVOKAT har stor erfaring med registrering af varemærker, hvorfor du kan søge hjælp hos vores kompetente rådgivere.

 


Varemærkeregistrering

Hvad udgør et design og en gyldig designregistrering?

NEMADVOKAT, ved advokat Jesper Krogh Støttrup (L), forestod for nyligt hovedforhandlingen i sagen V-51-15 ved Sø- & Handelsretten. Vi har afventet dommens modtagelse hos vore kollegaer, som flittigt har omtalt dommen i diverse artikler. Endvidere er alle dommens 25 sider optrykt i UFR.

Tilbage i 2011 forestod NEMADVOKAT på vegne af Kronstadt ApS designregistreringen af en stribet trøje benævnt “Oscar” (trøjen th. på billedet), som blev endeligt registeret hos Patent- & Varemærkestyrelsen den 29. september s.å. med registreringsnummer DR 2011 00079.

Et af hovedspørgsmålene i sagen var, hvorvidt Kronstadt ApS’ designregistrering af trøjen “Oscar” var gyldig, og om sagsøgte i denne sammenhæng, ved at producere en stort set identisk trøje under navnet “Stanfield“, havde krænket designregistreringen.

I forbindelse med selve designregistreringen var designet “Oscar” afbilledet ved fire fotografier, som alle var i sort/hvid. Det blev som følge af denne afbildning fra sagsøgtes side gjort gældende, at designet dermed alene var beskyttet i sort/hvid. Sagsøgte henviste til støtte herfor til registreringsbekendtgørelsens § 4, jf. § 2, stk. 2, nr. 6. Disse bestemmelser siger sammenfattende, at en ansøgning om designregistrering skal indeholde oplysning om, at designet skal registreres i farver, hvis beskyttelsen skal omfatte designet i farver, og at såfremt designet er søgt registreret i farver, skal afbildningerne vise de farver, som designet skal omfatte.

I denne sag var der som bekendt “alene” sket afbildning i sort/hvid. De i sagen fremlagte trøjer “Oscar” og “Stanfield“, var begge hvide trøjer med blå striber, røde kontraster og metalknapper. Med andre ord viste afbildningerne netop ikke de farver, som gjorde sig gældende for de i sagen omtvistede trøjer.

Uagtet designregistreringen var foretaget i sort/hvid fandt Sø- & Handelsretten, at beskyttelsen ikke var begrænset til alene at omfatte trøjen i sort/hvid. Det som Sø- & Handelsretten reelt set tager stilling til ved denne afgørelse er, hvad trøjedesignet “Oscar” subjektivt består af. I denne forbindelse går Sø- & Handelsretten i virkeligheden langt i den konkrete subjektive vurdering.

Designet består i virkeligheden af en række – isoleret set – helt almindelige og velkendte elementer. Med dette in mente kommer Sø- & Handelsretten dog frem til, at designet ikke isoleret set består af trøjens striber, metalknapperne ved trøjens skulder eller kontrasten ved ærmer, bund og skulder. Modsætningsvist består designet af alle de nævnte elementer tilsammen i den konkrete kombination, hvorfor det er denne kombination af elementerne, der udgør det beskyttede design.

Det betyder samtidig at et design, der som “Oscar” består af en unik sammensætning/kombination af en række velkendte elementer, er beskyttet uanset hvilken farvekombination man måtte anvende, og uagtet om man har begrænset sig til ved designregistreringen at afbillede designet i sort/hvid. Rettens begrundelse synes også modsætningsvist at slå fast, at registreringsbekendtgørelsens § 4, jf. § 2, stk. 2, nr. 6, skal fortolkes således, at bestemmelserne alene har relevans for beskyttelsens omfang i det tilfælde, hvor selve designet ikke kan løsrives fra en eller flere givne farver, idet farven i et sådant tilfælde er selve forudsætningen for designet.

Som følge af at der i denne sag bestod en gyldig designregistrering, og sagsøgtes design var stort set identisk med designet “Oscar“, fandt Sø- & Handelsretten, at der var sket en krænkelse af Kronstadt´s design, jf. designlovens § 9.

Såfremt du har behov for rådgivning om registrering af design og/eller varemærker, herunder bistand i forbindelse med krænkelser i denne sammenhæng, kan du kontakte NEMADVOKAT på tlf. 70 20 41 61.

 


Varemærkeregistrering

Café Obelix

Det er netop kommet frem, at den københavnske Café Obelix har misbrugt et varemærke. Derfor må caféen ikke længere benytte deres nuværende navn, hjemmeside, Facebook-side og Instagram-side. Dertil er caféen blevet pålagt at betale en godtgørelse på 600.000 kr. plus renter og 101.700 kr. i sagsomkostninger.

Dét der er bemærkelsesværdigt, er, at Café Obelix har eksisteret i 25 år – men først i 2016 blev de hevet i retten af det franske Asterix-forlag. Denne historie fungerer næsten som en skrækkampagne for virksomhedsejere, da den netop illustrerer, hvor vigtigt det er at have styr på sine rettigheder.

Juridisk set har Café Obelix misbrugt et registreret varemærke, som nu har forårsaget store konsekvenser for den danske café. Udover at skulle betale mere end 700.000 kr. i godtgørelse og sagsomkostninger, er caféen i værste tilfælde nødsaget til at starte forfra mht. markedsføring og kundeopbygning.

 

Hvad kan du lære af denne episode?

 

1) Søg advokathjælp og få ALT på skrift

Da ejeren overtog caféen, fik han at vide, at der ikke var nogle problemer mht. til caféens navn og rettighedshavere. Denne information var ikke sandfærdig, samtidig med at en evt. licens skal overdrages til en ny ejer. Ejeren kunne have undgået problemer, hvis han havde søgt advokathjælp, da han overtog caféen.

 

2) Undersøg om dit kendetegn er optaget

Inden du fx benytter et nyt navn eller logo, bør du altid undersøge, om der er nogen, der har registreret det som varemærke. Når man har et registreret varemærke, har man eneret til at bruge det. Netop derfor måtte Café Obelix ikke bruge Asterix-forlagets varemærke, da ejeren ikke have fået tilladelse til det.

 

3) Registrer dit varemærke i dag

Ved at få en varemærkeregistrering kan du sikre dit brand, forhindre efterligninger og give investorer større sikkerhed. Hvis du ikke registrerer dit varemærke, risikerer du at blive nødsaget til at trække dit produkt tilbage eller omdøbe det, hvis der er en, der beviser, at du krænker eller misbruger en rettighed.

 

Kernen af det hele

Når alt kommer til alt, kunne Café Obelix have undgået at betale et svimlende beløb til det franske forlag, hvis blot ejeren havde søgt advokathjælp og tjekket op på rettighederne. Det er nemlig ulovligt at misbruge et varemærke ved f.eks. at efterligne og kopiere et varemærke. Selvom man uvidende har misbrugt et registreret varemærke i mange år, er det stadig ulovligt. Derfor er det netop utrolig vigtigt at have styr på rettigheder.

 

Beskyt dine rettigheder i dag – se, hvor nemt det kan gøres

Din rettighed er guld værd – beskyt dem nu. Se her, hvordan!

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig med din varemærkeregistrering i dag.

 • Vi foretager en gratis forundersøgelse
 • Rådgiver om absolutte hindringer
 • Vejleder om vareklasser
 • Udarbejder og indsender ansøgning
 • Varetager løbende korrespondance med de relevante parter
 • Leverer IPR-mappe

Vi hjælper dig, uanset om du skal have registreret dit varemærke i Danmark, EU, Norge, Kina eller resten af verden. Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61.