Med en varemærkeregistrering står din virksomhed stærkere end aldrig før; men registreringen er både omfattende og tidskrævende. Derfor står vi klar til at varetage hele processen for dig. Dermed kan du holde fokus på din forretning, mens vi sikrer dig de bedste vilkår for din endelige varemærkebeskyttelse.
Vi undersøger hvorvidt dit kendetegn kan varemærkeregistreres, rådgiver dig om absolutte og relative hindringer samt vareklasser. Derudover udarbejder og indsender vi din varemærkeansøgning og varetager al korrespondance med den relevante myndighed i ansøgningsforløbet.

 

 • Varemærkeregistrering
 • Varemærkeregistrering
 • Varemærkeregistrering
 • Varemærkeregistrering
 • Varemærkeregistrering
  Gratis forundersøgelse
 • Varemærkeregistrering
  forsikret advokat din garanti
 • Varemærkeregistrering
  igang inden for
  2 timer
Varemærkeregistrering
Varemærkeregistrering
Varemærkeregistrering

Dansk varemærkeregistrering

Ønsker du varemærkebeskyttelse i Danmark? Med en dansk varemærkeregistrering kan du beskytte dine rettigheder til bestemte ord, navne, logoer og slogans i hele Danmark. Varemærkeregistreringen er gyldig i 10 år, hvorefter den skal fornyes hvert 10. år. Se videoen, og hør om fordelene ved at have et registreret varemærke. Med en dansk varemærkeregistrering er dine rettigheder til varemærket beskytteti hele Danmark. Du kan bl.a.få eneret til at anvende et
virksomhedsnavn, et logo, et slogan eller bestemte ord og vendinger.
Få en gratis undersøgelse for dobbeltidentitet – inden sagen indledes
Med et registreret varemærke har du eneret over varemærket, da din virksomhed ene og alene ejer rettighederne og den dertilhørende goodwill. Dermed kan du tjene penge på at sælge mærket eller give andre lov til at anvende det i markedsføringsøjemed mod betaling.
En varemærkeregistrering gør det også muligt for dig at få erstatning ved krænkelse af varemærke, da registreringen er bevis for din rettighed.
Derudover kan du forbyde konkurrenter at bruge et lignende mærke, og dermed forhindre konkurrenter i at vildlede dine kunder.

 

Varemærkeregistreringen inkluderer:

 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Varetagelse af al korrespondance med relevante styrelse
 • Udarbejdelse af varemærkeregistrering
 • Indsendelse af varemærkeregistrering
 • Udarbejdelse af personlig IPR-mappe

 
Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende mærker med dobbeltidentitet. Undersøgelsen indeholder en vurdering af, om der er risiko for indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen. Derudfra kan du vurdere, om din varemærkeregistrering skal påbegyndes.
Læs mere om Dansk varemærke her.

DKK 3.000,-
ekskl. moms, og gebyr

BESTIL NU

Nemadvokat

Norsk varemærkeregistrering

Mange danske erhvervsdrivende registrerer deres varemærke i Norge, da landeter så tæt knyttet til EU’s indre marked. Derfor anser mange det som et profitabelt marked at indtræde på, hvorfor mange sørger for at beskytte virksomhedens rettigheder i Norge. Se videoen, og hør om fordelene ved at have et registreret varemærke.

Med en varemærkeregistrering i Norge er dit varemærke beskyttet i hele landet. Dermed sikrer du dig rettighederne over mærket, hvorved andre identiske/forvekslelige mærker som udgangspunkt ikke kan opnå en sådan beskyttelse. Dette er en stor fordel for dig som erhvervsdrivende.

Med en varemærkeregistrering i Norge er dit varemærke beskyttet i hele landet. Dermed sikrer du dig eneretten til rettighederne over mærket. Din registrering i Norge gør bl.a., at du står stærkt i erstatningssager mod kopister eller andre, som misbruger eller krænker dit varemærke.

Få en gratis undersøgelse for dobbeltidentitet – inden sagen indledes

Bemærk, har du allerede nu en EU-registrering, eller har du planer herom, bør du overveje at få foretaget en registrering i Norge. EU-registreringen omfatter nemlig ikke Norge; men ifølge Udenrigsministeriet er der intet land uden for EU, som er stærkere knyttet til EU’s indre marked
 

Varemærkeregistreringen inkluderer:

 • Gratis undersøgelse for eksisterende mærker med dobbeltidentitet
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Oversættelse af vareklasser til bokmål
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Varetagelse af al korrespondance med den relevante myndighed
 • Levering af alle sagsdokumenter gennem Ownr.dk

 
Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende mærker med dobbeltidentitet. Undersøgelsen indeholder en vurdering af, om der er risiko for indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen. Derudfra kan du vurdere, om din varemærkeregistrering skal påbegyndes.
Læs mere om norsk varemærke her.

DKK 3.500,-
ekskl. moms, og gebyr

BESTIL NU

Nemadvokat

Varemærkeregistrering i EU

Vil du gerne beskytte dit varemærke i EU? Med en varemærkeregistrering i EU opnår du beskyttelse af dine rettigheder for hele Unionens territorium inkl. Danmark. Dermed er et EU-varemærke et interessant alternativ til en national varemærkeregistrering. Se videoen, og hør om fordelene ved at have et registreret varemærke.

En EU-registrering omfatter alle medlemslande i Den Europæiske Union, og styres af EU-varemærkekontoret (EUIPO). Som udgangspunkt opfyldes brugspligten ved at bruge mærket i blot et enkelt EU-land. Såfremtet nyt land bliver optaget i EU, gælder varemærkebeskyttelsen også her.
Få en gratis undersøgelse for dobbeltidentitet – inden sagen indledes
Fordelen ved en EU-registrering i forhold til en dansk registrering er, at du opnår beskyttelse i hele EU gennem én varemærkeansøgning. Har du allerede en dansk registrering, viderefører vi den til EU-registreringen.
Hvis du sælger dit varemærke, eller hvis din virksomhed ændrer adresse, skal det kun noteres ét enkelt sted, selvom registreringen omfatter alle EU-lande.
Ydermere er fordelen ved en EU-registrering, at det kun er nødvendigt at forny én enkelt varemærkeregistrering i stedet for flere.
 

Varemærkeregistreringen inkluderer:

 • Gratis undersøgelse for eksisterende mærker med dobbeltidentitet
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Indsendelse af varemærkeansøgning
 • Varetagelse af al korrespondance med den relevante myndighed
 • Levering af alle sagsdokumenter gennem Ownr.dk
 •  
  Du får en gratis undersøgelse af andre eksisterende mærker med dobbeltidentitet. Undersøgelsen indeholder en vurdering af, om der er risiko for indsigelser fra andre rettighedshavere i ansøgningsprocessen. Derudfra kan du vurdere, om din varemærkeregistrering skal påbegyndes.
  Læs mere om EU varemærke her.

DKK 4.000,-
ekskl. moms, og gebyr

BESTIL NU

Varemærkeregistrering

 

 1. Generelt om varemærker
 2. De forskellige mærketyper
 3. Særlige kendetegn
 4. Case 1: V-51-15 ved Sø- og handelsretten
 5. Case 2: Café Obelix

 

Generelt om varemærker

Et varemærke er din virksomhed udadtil. Varemærket kan bruges til at sende et signal om dine produkter eller tjenesteydelsers kvalitet og prisklasse, og er samtidig et helt særligt kendetegn, som forbrugeren kan bruge til at adskille din virksomhed fra dine konkurrenters. Netop derfor er det essentielt at beskytte sit varemærke, således man sikrer sit brand, samtidig med at man styrker sin forretning.

 

Varemærkeregistrering i EU

Når man registrerer et varemærke, opnår man beskyttelse inden for et geografisk område, som f.eks. DanmarkEUUSA eller Kina. Så snart mærket er registreret, kan et andet varemærke, der måtte være identisk eller forveksleligt hermed, som udgangspunkt ikke opnå beskyttelse inden for samme geografiske område. Netop derfor kan det være en god idé at få registeret sit varemærke i udlandet, hvis man som erhvervsdrivende har forventninger om at udvide sin forretning hertil før eller siden.

 

Norge spiller en stor rolle

Skal du have foretaget en varemærkeregistrering i EU, skal du være opmærksom på, at den ikke dækker Norge, da kun medlemsstater i EU er omfattet. Det kan derfor være en god idé, at man sideløbende med sin EU-registrering også søger om varemærkeregistrering i Norge, da intet land uden for EU er tættere forbundet med EUs indre marked end Norge ifølge Udenrigsministeriet. Dermed er Norge for mange virksomheder et attraktivt marked at gå ind på, hvorfor du som erhvervsdrivende bør stille din virksomhed så stærkt som muligt. En varemærkeregistrering i Norge sikrer dig eneret til varemærket i landet, således du kan opnå konkurrencemæssige fordele og stå stærkt, såfremt kopister eller efterligninger skulle misbruge dit varemærke.

Læs mere om krænkelse af varemærke her.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Hos NEMADVOKAT er du sikret kompetent rådgivning om absolutte hindringer, vejledning om vareklasser, udarbejdelse og indsendelse af ansøgning, løbende korrespondance med EUIPO og levering af IPR-mappe. Vi er med dig fra start til slut, så du opnår den bedste beskyttelse af dit varemærke. Vores rådgivere har stor erfaring med varemærker, og vi er din garant for at varemærkeregistreringen foretages juridisk korrekt. Kontakt os i dag, og hør mere om varemærker på tlf. 70 20 41 61 Husk – det koster ikke noget at spørge.

 


Varemærkeregistrering

Mærketyper

Når det kommer til varemærkebeskyttelse, kan du opnå beskyttelse af navn og logo – men du kan også beskytte andre mærketyper. Læs mere her.

En varemærkeregistrering kan bestå af mange forskellige former for kendetegn. Det kan dog være svært at finde hoved og hale i varemærkeloven, hvorfor denne artikel har til formål at oplyse dig om de forskellige varemærker, som du kan få registreret.

 

Ordmærker

Et ordmærke registreres ved hjælp af Patent- og Varemærkestyrelsens standardiserede skrifttyper. Det betyder, at et ordmærke udgøres af ord, bogstaver, tal eller standardtegn. Dermed beskyttes billeder eller aftryk af mærker ikke.
Ved at registrere et ordmærke opnår du eneret til at anvende ordmærket i erhvervsmæssige sammenhænge inden for din branche. Et ordmærke kan dog ikke udgøres af et almindeligt ord, da mærket skal have særpræg, førend det kan registreres.
Eksempler på ordmærker kan være et selskabsnavn, et produktnavn eller et domænenavn. Mere konkret eksempler kan henholdsvis være Carlsberg®, Kleenex® og Lego®. Fælles for disse er, at de udelukkende udgøres af skrift.

 

Figurmærker

Et figurmærke registreres ved Patent- og Varemærkestyrelsen som en billedfil eller et aftryk af mærket. Dette er i modsætning til ordmærker, som registreres ved hjælp af Varemærkestyrelsens standardiserede skrifttyper.
Dermed er et figurmærke typisk et logo, som har et figurativt element og eventuelt ordelementer. Figurmærker kan også være ord i særlig grafisk udformning eller tredimensionelle mærker.
Et eksempel på figurmærker er simple og let genkendelige logoer. Dette gør eksempelvis Nike®, Adidas® og Puma® brug af. Brugen af disse simple figurmærker gør det nemt for forbrugerne at genkende og huske mærket.

 

Vareudstyrsmærker

Et vareudstyrsmærke består af en form, udstyr eller emballage. Det vil sige, at forbrugere typisk genkender en vare på baggrund af ovenstående faktorer. Et udstyrsmærke skal dog have tilstrækkeligt særpræg, for at kunne blive registreret.
Det kan være vanskeligt at få et registreret vareudstyrsmærke som følge af varemærkelovgivningen regler. Derfor kan der gøres brug af designbeskyttelse som et alternativ eller supplement. Kontakt din varemærkerådgiver for at høre mere.
Eksempler på vareudstyrsmærker kan være flasken fra Coca-Cola® og bjergtoppene fra chokoladen Toblerone®. Brugen af udstyrsmærker kan anvendes til at adskille et produkt fra dets konkurrenter.

 

Lydmærker

Et lydmærke udgøres af en lyd, der kendetegner en virksomhed. Det kan eksempelvis være en kendingsmelodi eller en signaturlyd. Lyden skal kunne gengives på en tilstrækkelig entydig måde, førend det kan registreres som et varemærke.
Der kan eksempelvis anvendes en lydfil til at gengive lydmærket som følge af den nye varemærkelov fra 1. januar 2019. Dermed kan lyden gengives på en entydig måde, således lydmærket kan opnå varemærkebeskyttelse.
Eksempler på lydmærker kan være kendingsmelodien fra de velkendte klokker fra Hjem-Is® og introduktionslyden fra Dolby Laboratories® som tit og ofte høres i biografer. Brugen af lydmærker adskiller virksomhederne fra konkurrenterne.

 

Garantimærker

Et garantimærke kendetegnes ved, at det udelukkende kan tilhøre en juridisk person (læs forklaring nedenfor), som fører kontrol med eller fastsætter normer for de varer eller tjenesteydelser, som mærket vedrører.
En juridisk person kan i denne sammenhæng være aktieselskaber, anpartsselskaber, foreninger, offentlige myndigheder og fonde. Disse juridiske personer kan alle være indehavere at et garantimærke.
Eksempler på garantimærker kan være en forening, som har fastsat bestemte regler for brugen af foreningens mærke. Mere konkret kan det være Lurmærket® og Danmarks Biavlerforening®.

 

Positionsmærke

Et positionsmærke kendetegnes ved, at mærket er anbragt eller fastgjort på et produkt på en særlig måde. Et positionsmærke er betinget af, at mærkets størrelse og proportioner i forhold til produktet er konstant.
Derudover er det en forudsætning for registreringen af mærket, at det kan gengives, således en nøjagtig beskrivelse kan udfærdiges. Dette skyldes, at der søges at opnå beskyttelse af varemærkets position.
Eksempler på positionsmærker kan være et rødt kantbånd langs kanten af en skos åbning eller en dekorativ syning på en bukselomme. Fælles for disse eksempler er, at de skal have særpræg, hvis de skal kunne opnå varemærkebeskyttelse.

 

Varemærke med én farve

Et varemærke med én farve er kendetegnet ved, at varemærket udelukkende udgøres af én bestemt farve – uden konturer. Sådanne varemærker skal gengives ved varemærkeregistreringen.
Såfremt gengivelsen af varemærket indeholder andet end farven, er der ikke længere tale om et farvemærke, men derimod et figurmærke (læs mere om figurmærker længere oppe på siden). Dermed indeholder et farvemærke ikke ord eller billeder.
Et eksempel på et farvemærke med én farve er Mærsk, som har opnået varemærkebeskyttelse på den velkendte lyseblå farve. Dermed har Mærsk eneret til netop denne farvekode.

 

Bevægelsesmærke

Et bevægelsesmærke karakteriseres ved, at det er et animeret varemærke, som består af eller omfatter en bevægelse eller en ændring i placeringen af varemærkets elementer. Bevægelserne skal gengives ved varemærkeregistreringen.Ved varemærkeregistreringen skal gengivelsen understøttes af en detaljeret beskrivelse af varemærket, hvori animationens bevægelser redegøres for. Dermed kan animationen opnå varemærkebeskyttelse.

Et eksempel på et bevægelsesmærke er animationen fra Sony Mobile Communications AB®. Mere konkret har Sony en orange ”kugle”, der bevæger sig på en særlig måde. Denne animation har opnået varemærkebeskyttelse.

 

Multimediemærke

Et multimediemærke karakteriseres ved, at det kan kombinere lyd og billeder. Multimediemærket skal kunne gengives eksempelvis ved hjælp af en videofil. Dermed sikres, at den rette kombination af lyd og billeder opnår varemærkebeskyttelse.
Multimediemærker er en ny form for varemærke, der er blevet introduceret i forlængelse af den nye varemærkelov, der trådte i kraft d. 1. januar 2019. Dermed er varemærkeloven blevet moderniseret, hvorfor der nu tages højde for brugen af multimedier.
Et eksempel på et multimediemærke er det østrigske selskab Fahnen-Gärtner®, der har kombineret lyd og billeder.

 

Hologrammærke

Et hologrammærke karakteriseres ved, at det bliver udgjort af en række elementer med holografiske karakteristika. I forlængelse heraf er holografi en tredimensionel afbildning af genstande.
Hologrammærker er et relativt ny varemærkeområde, da det blev indført i 2017. Såfremt du har spørgsmål til det nye varemærkeområde, er du mere end velkommen til at kontakte din varemærkerådgiver på tlf. 70 20 41 61. Dermed kan du gratis og uforpligtende høre mere om dine muligheder.

 

Generelt om varemærker

Et varemærke kan signalere et produkts eller en producents kvalitet, livsstil, oprindelse eller prisniveau. Ved at foretage en varemærkeregistrering opnår mærket den bedst mulige beskyttelse. Varemærkeretten optræder tit i forbindelse med personnavneretten, virksomhedsnavneretten og markedsføringslovens regler som ‘kendetegnsret’, da de i mange tilfælde anvendes sammen. Overordnet set er varemærkeretten en immaterialret, som er beslægtet med ophavsret, patenter og designret, da de også er immaterielle rettigheder.

 


Varemærkeregistrering

Særlige kendetegn

Har din virksomhed et helt særligt kendetegn som eksempelvis et helt særligt navn, slogan eller logo? Så er varemærkeregistrering en rigtig god idé.

Registreringen beskytter din virksomhed mod konkurrenter, således de ikke har mulighed for at kopiere dine unikke kendetegn. Dermed kan du beskytte din virksomheds integritet og signalværdi. Det betyder, at du kan opbygge goodwill samtidig med at skabe en stærk kundeloyalitet.

Disse faktorer er med til at skabe værdi – både i form af potentielt øget salg ved at licensere dit varemærke til andre, men også i tilfælde af at du en dag ønsker at sælge din virksomhed.

 

Værdifuldt ved fremtidigt salg af virksomheden

Hvis du en dag ønsker at sælge virksomheden, kan du forvente at potentielle købere undersøger, hvorvidt varemærket er beskyttet. De ønsker nemlig ikke blot at købe den fysiske virksomhed – men også den goodwill der ligger i brandet. Derfor skal du have din varemærkebeskyttelse på plads.

Goodwill er et udtryk for merværdi – eksempelvis omdømme og fast kundekreds. Det betyder, at hvis din virksomhed har opbygget en høj goodwill, så er din virksomhed guld værd. En varemærkeregistrering beskytter mod, at andre virksomheder snylter på din værdifulde goodwill, fordi den dokumenterer, at rettighederne til kendetegnet tilhører din virksomhed.

 

Hvad får jeg ud af en varemærkeregistrering?

Når du registrerer dit varemærke, får du:

 • Registreret eneret til varemærket
 • Mulighed for at tjene penge på dit varemærke
 • Præventiv effekt mod konkurrenters misbrug af dit mærke
 • Stærk dokumentation for din rettighed, hvilket stiller dig bedre i f.eks. erstatningssager

Jo hurtigere du opnår beskyttelse – jo bedre stillet er din virksomhed. Derfor kan du med fordel stifte varemærkeretten ved registrering af mærket med det samme, hvorefter ibrugtagning af varemærket kan ske op til fem år efter registreringen.

Er du i tvivl om, hvilken rettighedstype du skal anvende? Patent og Varemærkestyrelsen har udarbejdet en test, som hjælper dig på rette spor. Den finder du her.

NEMADVOKAT har stor erfaring med registrering af varemærker, hvorfor du kan søge hjælp hos vores kompetente rådgivere.

 


Varemærkeregistrering

Hvad udgør et design og en gyldig designregistrering?

NEMADVOKAT, ved advokat Jesper Krogh Støttrup (L), forestod for nyligt hovedforhandlingen i sagen V-51-15 ved Sø- & Handelsretten. Vi har afventet dommens modtagelse hos vore kollegaer, som flittigt har omtalt dommen i diverse artikler. Endvidere er alle dommens 25 sider optrykt i UFR.

Tilbage i 2011 forestod NEMADVOKAT på vegne af Kronstadt ApS designregistreringen af en stribet trøje benævnt “Oscar” (trøjen th. på billedet), som blev endeligt registeret hos Patent- & Varemærkestyrelsen den 29. september s.å. med registreringsnummer DR 2011 00079.

Et af hovedspørgsmålene i sagen var, hvorvidt Kronstadt ApS’ designregistrering af trøjen “Oscar” var gyldig, og om sagsøgte i denne sammenhæng, ved at producere en stort set identisk trøje under navnet “Stanfield“, havde krænket designregistreringen.

I forbindelse med selve designregistreringen var designet “Oscar” afbilledet ved fire fotografier, som alle var i sort/hvid. Det blev som følge af denne afbildning fra sagsøgtes side gjort gældende, at designet dermed alene var beskyttet i sort/hvid. Sagsøgte henviste til støtte herfor til registreringsbekendtgørelsens § 4, jf. § 2, stk. 2, nr. 6. Disse bestemmelser siger sammenfattende, at en ansøgning om designregistrering skal indeholde oplysning om, at designet skal registreres i farver, hvis beskyttelsen skal omfatte designet i farver, og at såfremt designet er søgt registreret i farver, skal afbildningerne vise de farver, som designet skal omfatte.

I denne sag var der som bekendt “alene” sket afbildning i sort/hvid. De i sagen fremlagte trøjer “Oscar” og “Stanfield“, var begge hvide trøjer med blå striber, røde kontraster og metalknapper. Med andre ord viste afbildningerne netop ikke de farver, som gjorde sig gældende for de i sagen omtvistede trøjer.

Uagtet designregistreringen var foretaget i sort/hvid fandt Sø- & Handelsretten, at beskyttelsen ikke var begrænset til alene at omfatte trøjen i sort/hvid. Det som Sø- & Handelsretten reelt set tager stilling til ved denne afgørelse er, hvad trøjedesignet “Oscar” subjektivt består af. I denne forbindelse går Sø- & Handelsretten i virkeligheden langt i den konkrete subjektive vurdering.

Designet består i virkeligheden af en række – isoleret set – helt almindelige og velkendte elementer. Med dette in mente kommer Sø- & Handelsretten dog frem til, at designet ikke isoleret set består af trøjens striber, metalknapperne ved trøjens skulder eller kontrasten ved ærmer, bund og skulder. Modsætningsvist består designet af alle de nævnte elementer tilsammen i den konkrete kombination, hvorfor det er denne kombination af elementerne, der udgør det beskyttede design.

Det betyder samtidig at et design, der som “Oscar” består af en unik sammensætning/kombination af en række velkendte elementer, er beskyttet uanset hvilken farvekombination man måtte anvende, og uagtet om man har begrænset sig til ved designregistreringen at afbillede designet i sort/hvid. Rettens begrundelse synes også modsætningsvist at slå fast, at registreringsbekendtgørelsens § 4, jf. § 2, stk. 2, nr. 6, skal fortolkes således, at bestemmelserne alene har relevans for beskyttelsens omfang i det tilfælde, hvor selve designet ikke kan løsrives fra en eller flere givne farver, idet farven i et sådant tilfælde er selve forudsætningen for designet.

Som følge af at der i denne sag bestod en gyldig designregistrering, og sagsøgtes design var stort set identisk med designet “Oscar“, fandt Sø- & Handelsretten, at der var sket en krænkelse af Kronstadt´s design, jf. designlovens § 9.

Såfremt du har behov for rådgivning om registrering af design og/eller varemærker, herunder bistand i forbindelse med krænkelser i denne sammenhæng, kan du kontakte NEMADVOKAT på tlf. 70 20 41 61.

 


Varemærkeregistrering

Café Obelix

Det er netop kommet frem, at den københavnske Café Obelix har misbrugt et varemærke. Derfor må caféen ikke længere benytte deres nuværende navn, hjemmeside, Facebook-side og Instagram-side. Dertil er caféen blevet pålagt at betale en godtgørelse på 600.000 kr. plus renter og 101.700 kr. i sagsomkostninger.

Dét der er bemærkelsesværdigt, er, at Café Obelix har eksisteret i 25 år – men først i 2016 blev de hevet i retten af det franske Asterix-forlag. Denne historie fungerer næsten som en skrækkampagne for virksomhedsejere, da den netop illustrerer, hvor vigtigt det er at have styr på sine rettigheder.

Juridisk set har Café Obelix misbrugt et registreret varemærke, som nu har forårsaget store konsekvenser for den danske café. Udover at skulle betale mere end 700.000 kr. i godtgørelse og sagsomkostninger, er caféen i værste tilfælde nødsaget til at starte forfra mht. markedsføring og kundeopbygning.

 

Hvad kan du lære af denne episode?

 

1) Søg advokathjælp og få ALT på skrift

Da ejeren overtog caféen, fik han at vide, at der ikke var nogle problemer mht. til caféens navn og rettighedshavere. Denne information var ikke sandfærdig, samtidig med at en evt. licens skal overdrages til en ny ejer. Ejeren kunne have undgået problemer, hvis han havde søgt advokathjælp, da han overtog caféen.

 

2) Undersøg om dit kendetegn er optaget

Inden du fx benytter et nyt navn eller logo, bør du altid undersøge, om der er nogen, der har registreret det som varemærke. Når man har et registreret varemærke, har man eneret til at bruge det. Netop derfor måtte Café Obelix ikke bruge Asterix-forlagets varemærke, da ejeren ikke have fået tilladelse til det.

 

3) Registrer dit varemærke i dag

Ved at få en varemærkeregistrering kan du sikre dit brand, forhindre efterligninger og give investorer større sikkerhed. Hvis du ikke registrerer dit varemærke, risikerer du at blive nødsaget til at trække dit produkt tilbage eller omdøbe det, hvis der er en, der beviser, at du krænker eller misbruger en rettighed.

 

Kernen af det hele

Når alt kommer til alt, kunne Café Obelix have undgået at betale et svimlende beløb til det franske forlag, hvis blot ejeren havde søgt advokathjælp og tjekket op på rettighederne. Det er nemlig ulovligt at misbruge et varemærke ved f.eks. at efterligne og kopiere et varemærke. Selvom man uvidende har misbrugt et registreret varemærke i mange år, er det stadig ulovligt. Derfor er det netop utrolig vigtigt at have styr på rettigheder.

 

Beskyt dine rettigheder i dag – se, hvor nemt det kan gøres

Din rettighed er guld værd – beskyt dem nu. Se her, hvordan!

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig med din varemærkeregistrering i dag.

 • Vi foretager en gratis forundersøgelse
 • Rådgiver om absolutte hindringer
 • Vejleder om vareklasser
 • Udarbejder og indsender ansøgning
 • Varetager løbende korrespondance med de relevante parter
 • Leverer IPR-mappe

Vi hjælper dig, uanset om du skal have registreret dit varemærke i Danmark, EU, Norge, Kina eller resten af verden. Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61.