Overvågning af varemærke

Varemærkeregistrering er kun begyndelsen – herefter følger overvågning af varemærke. Det er altafgørende, at varemærket kontinuerligt overvåges for at opretholde de rettigheder og fordele, der følger med i en registrering.

Overvåges et varemærke ikke, er der risiko for, at andre sammenlignelige varemærker registreres. Dette kan medvirke til, at det første varemærke mister styrke og degenererer. Du kan dog nemt undgå en sådan situation, f.eks. ved brug af et NEMWATCH abonnement. Med denne løsning overvåger NEMADVOKAT løbende, om der indgives varemærkeansøgninger, der potentielt kan udgøre en konflikt og dermed degenererer styrken på det overvågede varemærke.

Overvågning af varemærke

Hver måned fremsendes en rapport over evt. konfliktende mærker. Vurderes det, at der foreligger krænkende sammenfald, vil der på baggrund af rapporten kunne indsendes en advarselsmail mod den krænkende ansøgning.

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
Start sag

 

Mere om varemærkeovervågning

Senere tilkomne lignende (nærmest identiske) mærker kan både være registreret i god og ond tro hos den nye ansøger. Det, at der findes lignende mærker, udgør nemlig ingen absolut hindring, men alene en relativ hindring, hvorfor Patent- og Varemærkestyrelsen ikke automatik blokerer for en registrering. Det er således alene indehaveren af det tidligere registrerede mærke, der aktivt kan gøre indsigelse mod nye registreringer, der kommer for tæt på.