Varemærkeregistrering Danmark

Med en varemærkeregistrering står du og din forretning stærkere end aldrig før.

Du får nemt og hurtigt varemærkebeskyttelse i Danmark med NEMADVOKAT. Du kan få varemærkeregistrering af selskabsnavn, logo, slogan eller specifikke ord og vendinger.

Når vi foretager en dansk varemærkeregistrering, sker det i alle tilfælde hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er den kompetente myndighed ved varemærkeregistrering i DK.

Styrelsen afgør suverænt, om det ønskede kendetegn, fx navn eller logo, kan blive et registreret varemærke. Vores rådgivere tager sig af hele processen fra start til slut.

NYHED: Vi tilbyder prisgaranti på registrering af varemærke i både DK og EU.

Kontakt din rådgiver på tlf. 70 20 41 61 og hør mere – det er helt uforpligtende.

PRISMATCH

Vælger du NEMADVOKAT som din fortrukne advokat til registrering af dit varemærke, garanterer vi prismatch holdt op imod andre advokater med tilsvarende ydelse.

Varemærkeregistrering i DK
2.995 DKK
Bestil varemærke

ekskl. moms og gebyrer

Varemærkebeskyttelse i Danmark

Ansøg om varemærke i dag, så håndterer vi hele din varemærkeansøgning. Du får:

 • Gratis forundersøgelse
 • Rådgivning om absolutte hindringer
 • Vejledning om vareklasser
 • Udarbejdelse og indsendelse af ansøgning
 • Varetagelse af al korrespondance med Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Levering af IPR-mappe
 • Afslutning af sagen

 

Varemærkeregistrering

 

 

Priser og gebyrer

Hvad koster et varemærke? Priserne på varmemærkeregistrering består af salær og et obligatorisk gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen. Uden betalt gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen, er det ikke muligt at stifte et varemærke.

Vores salær: 2.995 DKK.- ekskl. moms

Gebyr

 • Grundgebyr inklusiv én klasse: DKK 2.000
 • Tillægsgebyr for første ekstra klasse: DKK 200
 • Tillægsgebyr for hver yderligere klasse: DKK 600

 

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er et særligt navn eller kendetegn, der gør, at dine kunder kan genkende din virksomhed. Dermed adskiller et varemærke din virksomhed fra dine konkurrenter.

Et registreret varemærke kan enten være et selskabsnavn, logo, slogan eller specifikke ord og vendinger. Varemærket stiller dig f.eks. stærkt i sager om varemærkekrænkelse.

Patent- og Varemærkestyrelsen lægger ved deres afgørelse særlig vægt på, om varemærket har særpræg, og at det ikke er beskrivende i forhold til de produkter og tjenesteydelser, som det skal bruges til at markedsføre. Det ønskede mærke undersøges helt præcist for særpræg og deskriptivitet.

 

Fordele ved varemærkeregistrering

Har din virksomhed et helt særligt navn, logo, en opfindelse eller et unikt design? Så kan det være en fordel at registrere med et patent, en brugsmodel, et varemærke eller designbeskyttelse. Hvad end der passer til din virksomheds situation.

Med et varemærke bliver du ejermand af det gældende mærke og har dermed eneret til anvendelse af dette. DU har som den eneste rettighederne til dit varemærke og goodwill. Du kan anvende dit varemærke som en indtægtskilde ved at udlicitere eller sælge det.

En anden fordel ved at registrere dit varemærke, er at du kan forbyde dine konkurrenter at anvende et lignende mærke. På den måde differentierer dit varemærke sig på markedet, og kan være en medfaktor til nye eller tilbagevendende kunder.

Ved at registrere dit varemærke modtager du samtidig en stærk juridisk dokumentation for din virksomhedes særlige kendetegn. Opdager du at dit varemærke er blevet kopiret eller krænket, kan du søge erstatning for overtrædelsen.

 

Læs mere om:
Varemærkeregistrering EU
Varemærkeregistrering USA
Varemærkeregistrering Norge

 

Gratis forundersøgelse

NEMADVOKAT tilbyder altid en gratis og uforpligtende forundersøgelse inden sagen påbegyndes. Her foretager vi en undersøgelse af allerede eksisterende varemærker med lignende identitet.

Mere præcist indeholder undersøgelsen en vurdering af, om der er en risiko for at andre rettighedshavere gør indsigelse mod din kommende varemærkeregistrering.

På baggrund af denne forundersøgelse kan du vurdere, om du ønsker, at vi skal påbegynde din varemærkeregistrering og dermed indlede en sag.

 

Absolutte hindringer og relative hindringer

Din rådgiver vejleder dig om både relative og absolutte hindringer. Dermed får du et overblik over, om der er aspekter, som du bør være ekstra opmærksom på.

En relativ hindring er andres varemærkerettigheder, som du risikerer at krænke ved din varemærkeregistrering. Dette kan potentielt få indflydelse på, om dit varemærke kan forblive registreret, da indehaveren af de tidligere rettigheder kan gøre indsigelse.

En absolut hindring kan eksempelvis være et varemærke, som: ikke har særpræg, er i strid med loven, er vildledende, krænker officielle kendetegn eller er “uregistrerbare”. Såfremt der er en absolut hindring, kan registreringen ikke finde sted.

 

Afgørende med særpræg

Et varemærke skal for at kunne opnå beskyttelsen gennem registrering have særpræg. Heri ligger et lovfæstet krav om, at mærket skal kunne adskille sig fra det etablerede og kendte. Et varemærke uden særpræg er udelukket fra registrering, hvorfor vores jurister altid vil fortage en vurdering af dit mærke inden dette sendes til registrering. Vurderer vi, at dit varemærke ikke vil kunne registreres, hjælper vi dig med at finde en anden løsning.

I varemærkelovens § 13 står der, at kravet om særpræg dækker over tre hovedkrav:

 • Mærket skal være distinktivt (have adskillelsesevne/kendetegnsfunktion)
 • Mærket må ikke være deskriptivt (beskrivende)
 • Mærket må ikke være blevet en almindelig betegnelse for de ansøgte varer eller tjenesteydelser

 

Distinktivitet

Kravet om distinktivitet skal sikre, at forbrugeren i en given situation kan distinktivere mellem forskellige varemærker, således at forbrugeren kan vælge eller fravælge varer/ydelser fra én bestemt udbyder.

 

Deskriptivitet

Kravet om, at mærket ikke må være deskriptivt, eller fremgå som en almindelig betegnelse for varen eller tjenesteydelser, er med til at sikre, at alle erhvervsdrivende frit kan vælge mellem sædvanligt beskrivende ord eller figurer. I modsat fald ville et stort firma hurtigt kunne monopolisere helt almindelige ord og figurerer, således at andre erhvervsdrivende ikke ville kunne bruge dem, hvilket ville skade konkurrenceevnen på markedet.

Varemærkelovens krav om særpræg er på denne måde både en sikring af, at én erhvervsdrivende ikke opnår eneret på et generelt forretningsområde, samt beskyttelse af forbrugeren så denne kan skelne mellem varemærker, og dermed lave et aktivt valg, når varer eller ydelser skal vælges eller fravælges.

 

Vareklasser

Et registreret varemærke har udelukkende beskyttelse i sin egen branche. Derfor skal der tages stilling til, hvilke vareklasser varemærket skal være beskyttet under.

Der eksisterer i alt 45 vareklasser, som der kan vælges i mellem. Din rådgiver sørger for at vejlede dig herom således de korrekte vareklasser udvælges.

Den angivne pris for varemærkeregistrering omfatter én vareklasse, men det er som udgangspunkt muligt at vælge 3 vareklasser til en dansk varemærkeregistrering.

Derfor er det en god idé at overveje, hvilken branche dit varemærke er relevant for nu, og hvilke brancher det kan blive relevant for i fremtiden.

 

Nyhedsundersøgelse

Undersøg markedet og spar tid

Ud over at være specielt for at kunne blive registreret, skal dit varemærke også være mere eller mindre unikt. To ens varemærker kan ikke være registreret på samme tid indenfor de samme vareklasser, hvorfor en tidligere registreret varemærkeret altid vil kunne blokere forsøget på at registrere et konfliktende varemærke.

 

Lad os lave en nyhedsundersøgelse

En konflikt kan opstå, blot nogle elementer af mærkerne er ens, hvorfor vi som udgangspunkt altid anbefaler, at der foretages en nyhedsundersøgelse på de markeder, hvor du ønsker dit varemærke registreret. Prisen for en nyhedsundersøgelse afhænger af, hvor stort et område vi skal undersøge, samt i hvilket omfang undersøgelsen skal udføres. Ring og få en pris på din nyhedsundersøgelse.

 

Varemærkeansøgning

En registrering af din virksomheds særlige kendetegn, kan være en af din virksomheds største aktiver. Det er derfor essentielt at foretage en varemærkeansøgning, der stemmer overens med varemærkeloven.

 

NEMADVOKATs juridiske rådgivere foretager udarbejdelsen af varemærkeansøgningen, så du kan sikre dig, at den udformes korrekt i første omgang. Vi gør det nemt for dig, så du ikke skal bekymre dig om eventuelle faldgruber og andre fejl i forbindelse med ansøgningen. Ved at lade en rådgiver stå for alt det praktiske, kan du holde fokus på din forretning.  

 

Sagsbehandlingstid

Vi ansøger indenfor 24 timer

Vi behandler din varemærkeregistrering indenfor 24 timer fra vi har den fulde ordre fra dig. Vi afsender, som sidste led i denne proces, en varemærkeansøgning til den eller de respektive myndigheder. Typisk går der herfra 3-6 måneder, medmindre ansøgningen bliver mødt med indsigelser.

Bliver en ansøgning mødt med indsigelser, vil dette være at betragte som en særskilt sag, som vi dog naturligvis gerne hjælper med at løse. Processen omkring indsigelser fremgår af vores almindelige forretningsbetingelser, og vil være fremhævet ved opgavestart i forbindelse med vores aftalebrev/ordrebekræftelse.

 

IPR-mappe

Når dit mærke er registreret, får du fremsendt din personlige IPR-mappe. Denne mappe indeholder alle de relevante dokumenter for dit registrerede varemærke.

Din IPR-mappe indeholder eksempelvis dit endelige varemærkebevis, din varemærkeansøgning, bilag og al korrespondance med de relevante myndigheder.

Derudover vil senere indsigelser over for andre mærker blive indsat i IPR-mappen. Dermed har du som altid den nyeste information om dit varemærke.

 

Beskyttelsens varighed

Beskyttelsen af dit registrerede varemærke er effektiv i 10 år

Når du registrerer dit varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen gives der automatisk 10 års beskyttelse mod nærtliggende slogans, navne, logoer og andre ting som kan karakterisere en anden virksomhed i samme branche som din.

Hvis du ønsker at beholde din varemærkeretlige beskyttelse i længere tid end de oprindelige 10 år, kan registreringen forlænges i 10 år ad gangen. Der er ingen begrænsninger, for hvor mange gange denne proces kan gentages.

 

Fornyelse

Bliver varemærket ikke fornyet, ophører varemærkerettigheden.

Manglende fornyelse kan være tilsigtet, hvis indehaveren af varemærket ikke længere ønsker at beholde det pågældende varemærke, eller utilsigtet i den forstand, at indehaveren ved en fejl ikke får fornyet sit varemærke inden for den gældende fornyelsesfrist.

 

Degenerering

Når dit varemærke ikke længere opfylder kravene til beskyttelse

Når du bruger dit varemærke, bør du altid gøre opmærksom på, at der er tale om et varemærke. Hvis et varemærke bliver til et almindeligt kendt og beskrivende ord for produktets art (generisk), vil det på sigt kunne benyttes frit af alle andre – også dine konkurrenter. Dette kalder man, at varemærket degenererer. Eksempler på dette er ordene ”ymer” og ”grammofon”, som i starten var varemærker, men nu anses som helt almindelige ord for en bestemt type produkter.

For at undgå dette skal du være konsekvent i måden du bruger mærket på og vise, at der er tale om et varemærke, og bruge dette ens i alle sammenhænge. Eventuelt kan du bruge symbolet ® i direkte forlængelse af dit varemærke, hvis dette er registreret, eller ™ hvis det ikke er registreret. Der gælder meget forskellige regler fra land til land om brugen af ® og ™, hvorfor du altid bør undersøge de konkrete regler for det pågældende land, før du begynder at eksportere eller markedsføre hertil.

 

Varemærkeregistrering i DK
2.995 DKK
Bestil varemærke

ekskl. moms og gebyrer

 

Gebyrtabel

 • Grundgebyr inklusiv én klasse: DKK 2.000
 • Tillægsgebyr for første ekstra klasse: DKK 200
 • Tillægsgebyr for hver yderligere klasse: DKK 600

 

Opsummering

Hos NEMADVOKAT tager vi hånd om hele ansøgningsprocessen for dig, så du er sikker på at ansøgningen udføres korrekt samtidig med, at du kan holde fokus på din forretning.

Din rådgiver foretager en gratis forundersøgelse, således du kan vurdere, om du ønsker at foretage din varemærkeregistrering – inden du indleder en eventuel sag hos os.

Med en varemærkeregistrering er dit varemærke beskyttet på bedste vis mod konkurrenter, som eksempelvis kopierer eller på anden vis krænker dit varemærke.

Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 og hør mere om, hvordan du får sikret dine unikke kendetegn. Såfremt du har spørgsmål, står vores rådgivere klar til at besvare disse.

 

Du får altid en gratis forundersøgelse og vurdering
– inden ansøgningen indsendes

Læs mere om:
Varemærkeregistrering EU
Varemærkeregistrering USA
Varemærkeregistrering Norge