Hvad er selskabets navn og binavn?

Selskabets navn og binavne

Alle selskaber skal have deres eget navn. Det er op til virksomhedens ejere, hvad virksomhedsnavnet skal være. Man kan med fordel tænkte over navnet til sin virksomhed inden stiftelsen af virksomheden. Navnet skal dog overholde visse regler.

 

 

Regler for virksomhedsnavn

  • Navnet må ikke være optaget.
  • Navnet må ikke vildlede.
  • Der må ikke benyttes navne, der ikke tilhører virksomheden.
  • Navnet skal indeholde betegnelsen for selskabsformen.

 

Hvad må man kalde sin virksomhed?

Navnet må ikke være optaget af et andet selskab i forvejen. Navnets ledighed kan tjekkes i CVR-registret.

Navnet må ikke vildlede forbrugeren til at tro, at virksomheden udfører andre erhvervsaktiviteter, end virksomheden reelt gør. Det betyder også, at hvis virksomhedens navn afspejler en bestemt driftsaktivitet, og virksomheden vælger at ændre denne, så skal virksomheden også skifte navn. F.eks. hvis en slagter med navnet ”Slagter Svendsen ApS” vælger at sælge oste i stedet for kød, så skal navnet ændres til f.eks. Ostehandler Svendsen ApS.

Der må ikke benyttes navne, der ikke tilhører virksomheden herunder firmanavne, varemærker, slægtsnavne, særegent navne på fast ejendom, andres forretningskendetegn osv. På den måde sikres, at virksomheden ikke kan blive forvekslet med andre. Ønsker du at beskytte dit eget varemærke, så kan du læse mere om varemærkeregistrering her.

Navnet skal indeholde betegnelsen for selskabsformen. A/S for aktieselskab, hvis virksomheden er et aktieselskab eller ApS for anpartsselskab, hvis virksomheden er et anpartsselskab. Derved kan kunder, leverandører og andre interessenter se, at virksomhedens ejere ikke hæfter personligt for virksomhedens gæld. Virksomhedsnavnet må derfor heller ikke indeholde en anden betegnelse for selskabsform, som det ikke er.

Firmanavnet registreres når selskabet bliver stiftet. Udover firmanavn, så kan selskabet også have et eller flere binavne.

Læs mere om oprettelse af ApS, her.

Ændring af selskabets navn og/eller binavn
DKK 1.995
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad er et binavn?

Et selskabs binavn er blot et sekundært navn, der har den funktion at forhindre andre erhvervsdrivende i at registrere sig under det registrerede binavn. Der kan være flere årsager til, hvorfor virksomheder vælger at registrere binavne til deres virksomhed. Nedenfor er 4 eksempler.

 

Eksempel 1 – Du markedsfører flere forskellige brands

En restaurant, som samtidig leverer catering, kunne ønske, at det skulle fremgå af navnet. F.eks. kunne restauranten hedde ”Donny” og cateringen kunne hedde ”Donny’s Catering”

Eksempel 2 – Du vil forhindre andre i at registrere sig i et bestemt navn

En virksomhed, som frygter for at konkurrenter vil bruge navne som minder om virksomhedens navn eller en virksomhed, som i fremtiden forventer at skulle bruge et specifikt binavn.

Eksempel 3 – Din virksomhed skal have flere lokationer

En restaurantkæde med restauranter i flere forskellige byer kan ønske, at bynavnet skal være en del af virksomhedens navn. F.eks. en restaurant der hedder ”Den Gode Restaurant”, som ligger Ikast, København og Århus, kunne ønsker følgende binavne: Den Gode Restaurant Ikast, Den Gode Restaurant København og Den Gode Restaurant Århus.

Eksempel 4 – Du vil brande selskabet til flere målgrupper

Et tøjmærke som laver prisvenligt tøj, men ønsker at lave en del af deres tøj til et mere købestærkt segment kunne ønske at have et binavn som f.eks. Tøjmærket Premium.

 

Registrering af binavn

Binavne registreres i CVR-registret hos Erhvervsstyrelsen. Der kan gratis registreres op til 5 binavne uafhængig af selskabsform. Alle binavne herudover koster 1.000 kr. i gebyr, medmindre der er tale om binavne, som videreføres i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, spaltning eller fusion.

 

Regler for binavn

De samme regler for navngivning af selskabets navn gælder, når man registrerer binavne. Derudover så skal selskabets binavne fremgå af selskabets vedtægter.

 

Ændring af selskabsnavn og/eller binavn

Skal et selskab skifte navn, tilføje eller fjerne binavne til selskabet, så skal der indberettes et beslutningsreferat fra en generalforsamling for selskabets ejere til Erhvervsstyrelsen.

For at ændringen/ændringerne kan vedtages, kræver det, at 2/3 af generalforsamlingen stemmer for forslaget. Da navn og binavne skal fremgå af virksomhedens vedtægter, så skal disse også ændres.

Ændring af selskabets navn og/eller binavn
DKK 1.995
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad er et beslutningsreferat?

Beslutningsreferatet dokumenterer beslutninger om f.eks. selskabsændringer. Før en beslutning er gyldig, skal det fremgå af beslutningsdokumentet og registreres hos Erhvervsstyrelsen.

 

Kilde:
Datacvr.virk.dk
Erhvervsstyrelsen.dk
Læs også