Varemærke i EU

Varemærke i EU

Et varemærke kan være mange ting. Du kan i EU varemærkeregistrere dit selskabsnavn, dit logo, selskabets slogan eller specifikke ord og vendinger.

Registrering sker i alle tilfælde hos EUIPO, der er den kompetente myndighed ved varemærkeregistrering i EU. EUIPO afgør suverænt, om det ønskede navn eller logo kan blive registreret som varemærke.

Varemærkeansøgning med NEMADVOKAT indbefatter:

Varemærke i EU

 

Mere om varemærkeregistrering:

EUIPO lægger ved deres afgørelse særlig vægt på, om varemærket har særpræg, og at det ikke er beskrivende i forhold til de produkter og tjenesteydelser, det skal bruges til at markedsføre. Det ønskede mærke undersøges helt præcist for særpræg og deskriptivitet.

Vi foretager derfor en vurdering og giver dig vores anbefaling inden en ansøgning indsendes. HER kan du læse mere om absolutte hindringer.

Bestil varemærke i EU
DKK 7.995
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer