trademark

Trademark

 

 

Hvad er et Trademark?

Et Trademark er den engelske betegnelse for det, der på dansk hedder et varemærke. Et Trademark er altså f.eks. et logo, et slogan eller et navn som er genkendeligt, hvorfor det er muligt at adskille din virksomhed, produkt eller tjeneste fra konkurrenters.

Et Trademark kan give information om, hvem et bestemt produkt eller en bestemt ydelse tilhører. Det bruges ofte til markedsføring af en virksomhed, da virksomheden kan bruge et Trademark til at skabe en identitet.

I tilfælde af, at nogen krænker dit Trademark – dvs. de måske har brugt det navn, du har brugt til din restaurant, til deres restaurant – så vil du stå bedre, hvis du allerede har registreret dit varemærke. På den måde kan konkurrenter ikke bare tage dit logo, navn eller lignende, uden at det har konsekvenser for dem.

 

 

Trade Mark symbol – ”R” og ”TM”

De fleste kender disse to symboler, som kan findes bag et navn eller et logo; ”®” og ”™”.

Symbolet ”®” står for ”Registered Trademark”. Det viser, at et navn eller et logo er et officielt registreret varemærke. Man må kun bruge dette symbol, hvis ens varemærke er officielt registreret. Man kan bruge dette mærke til at vise omverdenen, at ens varemærke faktisk er registreret hos myndighederne.

I Danmark kan man frit bruge dette symbol, men der kan være andre regler for brugen af symbolet i andre lande, hvorfor man bør være opmærksom på dette, såfremt man ønsker at gøre forretning i andre lande end Danmark.

Symbolet ”™” står for ”Trademark”, Dette symbol kan bruges, hvis man mener, at ens logo eller navn er et beskyttet varemærke – dog uden at have registreret det. Du kan også bruge dette symbol, hvis du f.eks. er i gang med at registrere dit varemærke. Bruger man dette symbol viser man omverdenen, at man har f.eks. et logo eller et navn, som man enten bruger eller anser som sit varemærke.

Du kan bruge begge symboler til at vise omverdenen, at du vil beskytte dit varemærke, såfremt andre har til hensigt at kopiere dit varemærke.

Trademarks (varemærker) skal registreres hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Varemærkeregistrering
Gratis forundersøgelse
Læs mere

 

Hvilke kategorier er der af Trade marks?

Oftest vil et Trademark (varemærke) være noget visuelt, eksempelvis et logo. Dette er dog ikke altid tilfældet, hvorfor varemærker er delt op i flere kategorier, så man ved, hvilket varemærke der er tale om.

Kategorierne er følgende:

 • Figurmærker
 • Ordmærker
 • Lydmærker
 • Formmærker
 • Positionsmærker
 • Farvemærker
 • Mønstermærker
 • Bevægelsesmærker
 • Multimediemærker

 

Figurmærker

Dette type varemærke dækker over logoer, bomærker, symboler og lignende. Det kan dog også være ord i en særlig grafisk udformning eller tredimensionelle mærker. Figurmærker skal registreres ved Patent- og Varemærkestyrelsen som et aftryk af mærket eller som en billedfil. Eksempler på figurmærker er Apples® æble eller Pumas® billede af en puma.

 

Ordmærker

Dette mærke består af tal, bogstaver eller standardtegn. Disse mærker skal registreres ved hjælp af Patent- og Varemærkestyrelsens standardiserede skrifttyper. Aftryk af mærker eller almindelige billeder bliver dermed ikke beskyttet. Før mærket kan registreres, skal det have et særpræg, hvorfor et ordmærke ikke kan udgøres af et almindeligt ord. Ordmærker kan eksempelvis være virksomhedsnavne, et domænenavn eller et produktnavn som f.eks. Carlsberg®, Lego® eller Hummel®.

 

Lydmærker

Dette type mærke dækker over en signaturlyd eller en kendingsmelodi – eksempelvis klokkerne fra en Hjem-Is® bil. Lydmærket må udelukkende bestå af en lyd eller en kombination af lyde. For at kunne registrere et lydmærke, skal lydmærket kunne gengives på en tilstrækkelig måde. Et andet eksempel på et lydmærke er Dolby Laboratories® introduktionslyd, som man typisk hører i biografen inden en film begynder.

 

Formmærker

Disse typer indebærer varemærker hvor udstyr, form eller emballage er varens kendetegn. Varemærket består altså af en tredimensionel form, f.eks. emballage, beholdere eller varen selv. Et eksempel på et formmærke er f.eks. Toblerone-chokoladens trekantede emballage.

 

Positionsmærker

Mærker, som består af den særlige måde, hvorpå varemærket er anbragt/fastgjort på produktet, hedder positionsmærker. Man skal kunne gengive mærket, førend man kan registrere det. Man skal altså kunne lave en detaljeret og nøjagtig beskrivelse af mærket, som kan udfærdiges. Det kunne eksempelvis være striberne på Adidas skoene.

 

Farvemærker

Dette dækker over varemærker, der udelukkende består af en bestemt farve eller en kombination af farver uden konturer. Hvis mærket har én bestemt farve, skal det gengives ved, at der laves en reproduktion af farven. Dertil skal man kunne angive farven ved at henvise til en almindelig farvekode. Et farvemærke vil ikke have billeder eller ord, men derimod kun farver. Et eksempel på et farvemærke er Mærsks lyseblå farve. Mærsk har derfor eneret til lige præcis denne farvekode.

 

Mønstermærker

Et mønstermærke er mærker, hvor et sæt elementer gentages regelmæssigt. Typisk vil mønstret sidde på selve produktet eller emballagen. Et eksempel på et mønstermærke er Royal Copenhagens bestemte blomstermønstre i deres Mega Musselmalede produkter.

 

Bevægelsesmærker

Et bevægelsesmærke indebærer et mærke, hvis særlige kendetegn er en bevægelse eller ændring af placering af varemærkets elementer. Ved registreringen af bevægelsesmærket, skal man kunne gengive animation/bevægelsen. En animation af en orange ”kugle”, der bevæger sig på en bestemt måde, er et bevægelsesmærke der tilhører Sony Mobile Communications AB®. Denne bevægelse har altså fået varemærkebeskyttelse.

 

Multimediemærker

Denne varemærketype indebærer et mærke, som består af en kombination af lyd og billeder. Ved registreringen af et multimediemærke, kan man eksempelvis gengive mærket med en videofil. Et eksempel på et multimediemærke er Fahnen-Gärtner, et østrigsk selskab, som har kombineret lyd og billeder.

Læs mere om designregistrering, her. 

 

Hvorfor er det en fordel at registrere sit Trademark?

En af de væsentligste fordele ved at registrere sit Trademark er, at man opnår eneret til at kunne anvende mærket. Dette er uanset om det er tale om et logo, et navn, et design eller en lyd. Registrerer du dit Trademark, vil du som den eneste have rettigheden til dit Trademark og goodwill. Dit Trademark kan anvendes på flere måder, og du bestemmer selv, hvordan du vil anvende det. Det kan eksempelvis være, at du vil bruge dit registrerede Trademark til markedsføring.

 

Bedre stillet ift. konkurrenter

En anden fordel ved at registrere dit Trademark er, at du er bedre stillet mod konkurrenter eller andre, der forsøger at kopiere dit varemærke. Når du har registreret dit Trademark, vil konkurrenter ikke bare kunne kopiere dit Trademark, uden at det har store konsekvenser for dem. Du kan dermed differentiere dig selv på markedet, hvilket kan give dig en konkurrencemæssig fordel.

 

Værdiskabelse

Du har mulighed for at skabe værdi, ved at registrere dit Trademark – det gælder især, hvis dit varemærke har særlige kendetegn. Du kan dermed skabe værdi ved at registrere dit varemærke, både mht. potentialet for øget salg samt i forbindelse med eventuelt salg af din virksomhed.

 

Fremtidigt salg af virksomheden

Hvis du en dag gerne vil sælge din virksomhed, er det en fordel, at dit Trademark er registreret. Potentielle købere vil højst sandsynligt undersøge, om dit mærke er beskyttet, da de, udover at købe den fysiske virksomhed, også køber den goodwill, der er i brandet. Goodwill er et udtryk for merværdi, f.eks. omdømme. Et registreret varemærke vil forhøje din virksomheds goodwill, da andre kan se, at rettighederne til mærket tilhører dig.

Du kan desuden også søge erstatning i tilfælde af, at dit Trademark bliver krænket. Er dit mærke blevet krænket eller kopieret, vil du stå sikkert i en eventuel retssag, da du har rettighed til dit Trademark – i modsætning til vedkommende, som har kopieret dit varemærke.

Læs mere om krænkelse af varemærke her.

 

Varemærkeregistrering
Gratis forundersøgelse
Læs mere

 

Hvordan kan jeg beskytte mit Trademark?

Når du tager dit Trademark i brug, vil du i Danmark opnå varemærkeret. Man behøver derfor ikke at registrere sit varemærke, men det kan være en rigtig god idé at gøre, da man ellers kan have svært ved at bevise sin brug af varemærket. I forbindelse med håndhævelse af din rettighed til brug af dit Trademark, kan det blive en lang og uoverskuelig proces at skulle kunne dokumentere, at man faktisk bruger sit Trademark, hvis ikke det er registreret.

Uanset om du registrerer dit varemærke eller ej, vil du opnå varemærkeret. Du har dermed eneret over dit Trademark, hvorfor andre ikke kan gøre brug af det. Der er dog væsentlige fordele forbundet med at registrere sit varemærke:

 • Når dit varemærke er registreret, har du dokumentation for, at det udelukkende er dig, der kan gøre brug af varemærket. Derfor er du bedre stillet i tilfælde af, at andre krænker dit varemærke eller kopierer det.
 • Hvis ikke du registrerer dit Trademark skal du anvende dit varemærke kontinuerligt.
 • Hvis du registrerer dit Trademark, behøver du ikke at tage mærket i brug med det samme. Du kan vente helt op til 5 år, før du tager det i brug. Selvom du venter med at tage dit Trademark i brug, vil du ikke miste rettigheden over det, når det er registreret.
 • Hvis dit Trademark er registreret, kan du opnå beskyttelse for produkter eller services, som varemærket ikke har været anvendt i forbindelse med. Har du ikke registreret dit Trademark, men blot opnået rettigheden ved ibrugtagen, kan dette ikke lade sig gøre.

 

Bør jeg registrere mit Trademark?

Et Trademark kan signalere et produkts eller en producents livsstil, oprindelse, kvalitet eller prisniveau. Ved at registrere sit Trademark, opnår man altså den bedst mulige beskyttelse af mærket. Selvom der er en masse fordele forbundet med at registrere sit Trademark, er det i sidste ende op til den enkelte at vurdere, om man bør registrere sit Trademark eller ej. Dog vil det i tilfælde, hvor dit Trademark har direkte indflydelse på din markedsposition, være en klar fordel at registrere det. Dertil skal man overveje, om man kun ønsker at opnå beskyttelse i Danmark eller om man også ønsker at opnå beskyttelse i andre lande eller i EU.

Læs mere om registrering af varemærke i EU, her. 

Læs mere om registrering af varemærke i USA, her. 

Læs mere om registrering af varemærke i Norge, her. 

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Skal du have registreret dit varemærke, er det en god idé at få hjælp af en advokat. På den måde sikrer du dig, at alle dokumenter i forbindelse med registrering er udført juridisk korrekt.
NEMADVOKATs rådgivere kan hjælpe dig med at vurdere, om der kan opstå eventuelle komplikationer i forbindelse med registreringen af dit varemærke. Du indleder dermed udelukkende en sag, hvor der ikke er risici forbundet hermed.

Vi tilbyder altid en gratis forundersøgelse af dine muligheder, inden vi indleder en sag. Vi sørger blandt andet for at undersøge, om der er andre varemærker, der eventuelt minder om dit. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om der er en risiko for, at eventuelle rettighedshavere kan gøre indsigelse mod din registrering af dit varemærke.

På baggrund af undersøgelsen vil vi vurdere, hvorvidt vi vil hjælpe dig med en varemærkeregistrering af dit varemærke eller ej. Husk, at dit varemærke skal være unikt, hvis du vil undgå konflikter i forbindelse med registreringen. Hvis vi går videre med registreringen, vil vi varetage hele processen for dig, så du kan koncentrere dig om din virksomhed i stedet.

Varemærkeregistrering
Gratis forundersøgelse
Læs mere

Kilde:
Dkpto.dk
Læs også