Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder (IPR)

Immaterielle rettigheder er den danske betegnelse for IPR, som er en forkortelse for Intellectual Property Rights. Immaterielle rettigheder dækker over rettighederne for dét, der ikke har en fysisk størrelse. Eksempelvis opfindelser, viden, design eller navnet på et produkt. Når du har en immateriel rettighed, betyder det, at du kan bestemme, hvem der må bruge den, og hvordan den må bruges.

 

 

Immaterielle rettigheder giver ophavsmanden eneret til at udnytte denne i et kommercielt øjemed. Der kan eksempelvis være tale om et design, et computerprogram, et kunstnerisk værk eller en idé.

De immaterielle rettigheder kan defineres som værende en slags ejendomsret, som giver rettighed til intellektuelle frembringelser. Det kan eksempelvis være et varemærke, patent, design, kunstværk eller forretningsmæssigt kendetegn.

Disse rettigheder er afgørende i forhold til driften af en succesfuld virksomhed. Den immaterielle rettighed giver dig rettighed til at vælge, hvem der må udnytte din rettighed, og hvem der ikke må.

 

Hvad kan immaterielle rettigheder bruges til?

Har du eller én i din virksomhed fået en idé til en opfindelse, kan det være relevant at overveje, hvad formålet med idéen er, såfremt den realiseres. I mange tilfælde er det fornuftigt at undersøge, hvorvidt andre har fået den samme idé og måske allerede har sikret sig rettighederne til det.

Hvis det er tilfældet, undgår du at bruge tid og ressourcer på noget, som i sidste ende ikke kan realiseres, fordi andre har rettighederne til den. Omvendt kan du selv registrere en idé eller opfindelse selv, så andre ikke har mulighed for at registrere den.

 

Hvordan opnår man immateriel rettighed?

Der er flere måder, du kan opnå immateriel rettighed over en idé, et produkt, en kunstgenstand eller lignende på. Det er vigtigt, at du først og fremmest tager stilling til, hvilken IPR-strategi, der giver bedst mening i forhold til din idé. Ofte vil det være fordelagtigt at gøre brug af én eller flere metoder.

Der er flere forskellige IPR-metoder, du kan vælge mellem, når du skal registrere et produkt. Det kan være vanskeligt at vælge, hvilken metode der er mest fordelagtigt i forhold til ens idé. Derfor er det ofte en god idé at alliere dig med en advokat i forbindelse med registreringen af en immateriel rettighed.

Beskyt dit varemærke
Gratis forundersøgelse
Læs mere

 

Hemmeligholdelse

Hvis du skal realisere din idé, vil det ofte betyde, at du skal involvere andre i den. Det betyder, at der er risiko for, at den bliver kopieret – medmindre du sørger for, at de parter, du involverer i processen, skriver under på en hemmeligholdelseserklæring, også kaldet en NDA, før du deler viden med dem. På den måde er du sikret, at din idé ikke bliver delt, før du selv når at realisere den.

Læs mere om hvad en NDA er her.

 

Offentliggørelse

Hvis du vælger at offentliggøre din idé, har du dokumentation for, at du har fået den først. Det betyder imidlertid ikke, at andre ikke har mulighed for at kopiere den. Det er nemlig fuldt ud lovligt at kopiere en idé, såfremt der ikke er nogen form for offentlig beskyttelse.

 

Ophavsret

Ophavsret gælder for originale værker af kunstnerisk størrelse, eksempelvis musik, litteratur og malerier. Ophavsretten sker automatisk og gælder fra det øjeblik, du begynder at skabe værket. Det betyder dog ikke, at du ikke kan kombinere ophavsretten med en anden IPR-registrering, så det beskyttes yderligere. Det kan være en god idé, hvis der er tale om et kommercielt værk, som har en forretningsmæssig funktion.

Læs mere om ophavsret her.

 

Patentering

Når du tager patent på en idé eller opfindelse, er den beskyttet i 20 år. På den måde har du mulighed for at udvikle og tjene penge på din idé, så den ikke bliver kopieret i mellemtiden – i hvert fald ikke lovligt. Bliver den kopieret, kan du få erstatning og retsforfølge den krænkende part.

Læs mere om hvad et patent er her.

 

Varemærkeregistrering

Hvis du har et varemærke eller et særligt kendetegn, som du ønsker, at andre ikke kopiere, kan du lade det varemærkeregistrere. Varemærkeregistreringen er en officiel beskyttelse af din idé. Det betyder, at idéen udelukkende tilhører dig eller din virksomhed.

Læs mere om hvad et varemærke er her.

Læs mere om varemærkeregistrering her.

 

Designbeskyttelse

Har du et produkt, som er designet på en unik måde med karakteristiske træk, der er unikke for netop dit produkt, kan det være en fordel at søge om designbeskyttelse. Når dit produkt designregistreres, har du rettens ord for, at der er tale om et unikt design. Der er derfor udelukkende dig eller din virksomhed, der må anvende designet.

Læs mere om designbeskyttelse her.

 

Domænenavne

Et domænenavn er i dag en vigtig del af stort set alle virksomheder, og hvert år bliver der oprettet klagesager i forbindelse med stridigheder omkring domænenavne. Hvis en anden part har registreret et domæne, du mener, du har ret til, kan du anmode om at få det overdraget. Hvis ikke den anden part er villig til det, kan du indsende en klage til Klagenævnet for Domænenavne.

Læs mere om domæneklager her.

 

Royalties

Det kan ofte være en god idé at udskrive licenser til ens immaterielle rettigheder. Dette kaldes for en royaltyaftale, og disse bliver ofte udstedt med henblik på at lade andre videreudvikle på et patent eller udnytte denne til et specifikt produkt. Ofte vil licensen blive udstedt mod, at en del af overskuddet, der genereres på baggrund af licensen, afleveres til indehaveren af patentet.

 

Hvilken IPR-registrering skal jeg vælge?

Der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvilken varemærkeregistrering der passer bedst til netop dit produkt og/eller virksomhedstype. Hvis du planlægger at lancere et seriøst produkt på baggrund af en idé eller opfindelse, er det vigtigt, at du vurderer de forskellige fordele og risici, der er forbundet med de enkelte IPR-metoder.

Ofte vil det være en god idé at konsultere dig med en advokat, der kan hjælpe dig med at vurdere, hvilke varemærkeregistreringer der bør gøres brug af. På den måde er du sikker på, at andre ikke kan udnytte et smuthul til at misbruge din idé eller opfindelse.

 

Skal vi hjælpe dig med at sikre dine immaterielle rettigheder?

Hvis du har behov for rådgivning eller uddybning af dine muligheder for at sikre dine immaterielle rettigheder på bedst mulig vis, står vi altid klar til at hjælpe dig. Vores varemærkeadvokater er eksperter på området.

Lad os varetage processen for dig, så du kan holde fokus på din forretning, mens vi sikrer dine immaterielle rettigheder på bedst mulig vis. Vi undersøger hvilke muligheder, der er de bedste i forhold til dit produkt, så du er garanteret den bedst mulige løsning.

Beskyt dit varemærke
Gratis forundersøgelse
Læs mere

Læs også