kommanditselskab

Kommanditselskab (K/S)

 

Hvad er et kommanditselskab?

Et kommanditselskab er en virksomhedsform der består af en komplementar, der hæfter ubegrænset og solidarisk for hele virksomhedens gæld med egen formue. Foruden en komplementar, består et kommanditselskab også af kommanditister, der udelukkende hæfter for det indskud, som de har lagt i virksomheden. Kommanditister og/eller komplementarer behøver nødvendigvis ikke at bestå af fysiske personer, men kan også bestå af selskaber.

Denne selskabsform går til tider også under navnet hybridselskab, hvilket betyder, at selskabet er en blanding af to eller flere forskellige selskabsformer.

Et kommanditselskab består altid af mindst to personer. Det er et krav, at mindst én af deltagerne i selskabet hæfter personligt og for hele selskabets gæld (Komplementaren). De øvrige deltagere i selskabet hæfter kun for det beløb, de hver især har indskudt i virksomheden (Kommanditister). Det er komplementarens status, i virksomhedsformen, der bærer ansvaret og bestemmer blandt andet, hvorvidt virksomheden skal være offentlig tilgængelig.

 

Hvad er kendetegner et kommanditselskab?

 • Mindst én komplementar
 • Mindst én kommanditist
 • Begge parter kan være fysiske eller juridiske personer eller virksomheder
 • Kommanditselskaber har ingen kapitalkrav
 • Komplementaren skal hæfte ubegrænset og solidarisk
 • Kommanditisten skal hæfte begrænset og kun med eget indskud

Traditionelt set tages kommanditselskabet i brug, hvis en person eller et selskab er mere aktive end andre – altså at den aktive deltager i selskabet er komplementaren, mens kommanditisterne ikke på samme måde behøver at involvere sig lige så meget.

 

Hvorfor kommanditselskab?

Et af de essentielle punkter for at anvende kommanditselskab som selskabsform er, at der modsat investering i anpartsselskaber og aktieselskaber ikke er en begrænsning på, hvem eller hvor mange der kan deltage i selskabet. Her kan privatpersoner med opsparede midler i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen investere på lige fod med private og andre selskabsinvestorer.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Fordele ved investering i kommanditselskab

 • Størst mulig ”markedsplads” at sælge sin anpart på.
 • Anvendelse af kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen – der begge giver mulighed for investor at benytte konjunkturudligningsordning.
 • Mulighed for at deltage i større projekter sammenlignet med, hvis investor stod alene.
 • Størrelsen på investorindskuddet kan frit fastsættes.

Kommanditselskaber ligner på flere måder interessentskaber og er ikke selvstændigt skattepligtige. Over- og underskud i selskabet vil derfor medtage direkte på ejernes selvangivelse, hvilket er særligt smart, såfremt der er underskud, da det kan trækkes fra ejernes øvrige indtægter.

Læs mere om interessentskaber her

 

Ulemper ved investering i kommanditselskab

 • Investor er altid i en vis grad afhængig af selskabets andre medlemmer
 • Kræver oftest en mere aktiv deltagelse i forhold til eksempelvis aktieinvestering
 • Vanskeligt og omkostningsfuldt at ændre virksomhedsformen
 • Det er dyrere at oprette et kommanditselskab sammenlignet med de andre selskabstyper

 

Kommanditselskaber og SKAT

Efter langvarig praksis stilles der ikke, i skattemæssig henseende, krav til, at komplementaren skal have en ejerandel i kommanditselskabet. I skatteretslig forstand er kommanditselskabet et deltagerbeskattet selskab – altså at selskabets indkomst beskattes hos hver enkelt selskabsdeltager.

Den enkelte deltager af selskabet skal beskattes af sin anpart i kommanditselskabet på samme måde som interessenter i et interessentskab. Denne form for beskatning kaldes ”transparent” eller ”gennemsigtighed”. En skattemæssigt transparentenhed består af en juridisk person, der efter det danske skattereglement, ikke er et selvstændigt skattesubjekt.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Kilde:
Skat.dk
Læs også