selvstændig virksomhed

Hvordan starter man en selvstændig virksomhed?

Går du med en drøm om at blive selvstændig og i den forbindelse starte en selvstændig virksomhed, så er der mange praktiske ting, som du skal have styr på. I denne artikel kan du blandt andet få svar på, hvordan man starter en selvstændig virksomhed, hvordan man bliver selvstændig og reglerne for skat, når man er selvstændig.

 

 

Hvordan bliver man selvstændig?

For at blive selvstændig skal du først og fremmest beslutte dig for, at det er det du vil. At være selvstændig er nemlig ikke en uddannelse man kan tage, og det er oftest hårdt at være selvstændig erhvervsdrivende. Det at være selvstændig vil ofte have stor betydning for din økonomi, hvorfor du bør lave en plan for, hvordan du har tænkt dig at gå i gang.

Dertil er det vigtigt, at du som minimum stiller dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvilke fordele og ulemper er der ved at være selvstændig?
 • Hvad er din forretningsmæssige idé?
 • Hvad er formålet med din virksomhed?
 • Hvilken virksomhedsform vil du starte?
 • Hvordan vil du føre dine idéer ud i livet?

Når du har stillet dig selv de vigtigste spørgsmål, vil det være nemmere for dig at udarbejde din forretningsplan samt budgetter. På den måde har du et overblik over, hvordan din forretning skal forløbe og du har dermed også styr på finansieringen af din virksomhed.

I den forbindelse bør du også, såfremt du forlader tilværelsen som lønmodtager, overveje, hvordan din transition fra det at være lønmodtager til selvstændig skal forløbe. Der gælder nemlig andre regler for skatteforbehold, pension mv.

Læs mere om regler for pension, når man er selvstændig, her. 

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Forretningsplan

En forretningsplan er en overordnet plan, hvori du beskriver, hvordan du har tænkt dig at starte din selvstændige virksomhed. Herunder hvordan du har tænkt dig at udvikle og drive din forretning – også i fremtiden.

Planen bør som minimum indeholde uddybende beskrivelser af:

 • Ejerne af virksomheden
 • Formålet med virksomhed
 • Produktet
 • Fremtidige mål
 • Markedsføringsplan
 • Økonomi – herunder budget og evt. finansiering
 • Drift

Ovenstående er blot nogle af de ting, som er vigtige at have med i en forretningsplan. Laver du en detaljeret og gennemarbejdet forretningsplan, vil du samtidig gøre dig selv den tjeneste, at du får det fulde overblik over din idé og din forretning.

Du kan læse mere om, hvordan du laver en forretningsplan, her.

 

Hvad betyder selvstændig?

At være selvstændig kan siges at være en betegnelse for det at eje og drive sin egen virksomhed. Man er dermed “sin egen herre” i modsætning til det at være ansat af en arbejdsgiver, da man derimod er lønmodtager.

Man kan typisk betegne sig selv som selvstændig, når man:

 • Selv fastsætter sin egen løn, samt prisen på eventuelle varer eller ydelser
 • Udføre sit arbejde for egen regning, i eget navn og for egen risiko
 • Har tegnet en frivillig erhvervsforsikring
 • Fastlægger egen arbejdstid
 • Er momsregistreret og ens indtjening beskattes som B-indkomst
 • Selv betaler for kontor, bil, materialer og lign.

Der er både fordele og ulemper ved at være selvstændig. Det er derfor vigtigt, at du, inden du starter din rejse som selvstændig erhvervsdrivende, har opvejet både fordelene og ulemperne ved det at være selvstændig. På den måde ved du, om det at være selvstændig er noget for dig.

Når man er selvstændig, er man som sagt sin egen herre. Dog betyder dette, at man har det fulde ansvar i forhold til de aftaler, man f.eks. indgår med kunder eller leverandører.

 

Fordelene ved at være selvstændig

Fordelene ved at være selvstændig er blandt andet:

 • Du er din egen chef.
 • Du kan selv vælge, hvilken branche du vil beskæftige dig med.
 • Du har større mulighed for selv at bestemme dine arbejdstimer.
 • Du kan selv vælge, hvem du vil ansætte.
 • Du kan ikke blive fyret.

Selvom fordelene kan synes som nok begrundelse for, hvorfor du bør kaste dig ud i livet som selvstændig, er det dog vigtigt, at du også kender til ulemperne.

 

Ulemperne ved at være selvstændig

Ulemperne ved at være selvstændig er blandt andet:

 • Du løber en økonomisk risiko.
 • Arbejdspresset kan oftest blive for stort, hvorfor du sjældent kan holde fri.
 • Du skal som udgangspunkt selv betale sygedage og ferie.
 • Der er en vis usikkerhed omkring, om du kan få nok kunder og dermed tjene nok penge.

Du bør grundigt sætte dig ind i, hvilke fordele og ulemper der er ved det at være selvstændig. Springer du bare ud i livet som selvstændig, uden at have gjort dig nogle grundige overvejelser i forhold til f.eks. økonomi, ansatte og drift af virksomheden, kan du hurtigt ende i store problemer.

Af den grund kan det være en fordel for dig, hvis du får hjælp af en advokat, som kan hjælpe dig med alle de juridiske aspekter af det at starte ud som selvstændig erhvervsdrivende.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvad er forskellen mellem en selvstændig og en lønmodtager?

Som sagt kan en selvstændig erhvervsdrivende siges at være en person, som “er sin egen herre”. Vedkommende er derfor ikke ansat af en arbejdsgiver. Omvendt er en lønmodtager en person, som er ansat af en arbejdsgiver.

Når man er fastansat, har man visse fordele ift. ansættelseskontrakt og lovgivningen. Det har man ikke som selvstændig, hvorfor det igen er vigtigt, at man som selvstændig undersøger, hvilke muligheder man har f.eks. i forbindelse med sygdom, barsel eller ferie.

 

Barselsregler for selvstændige

Hvis du som selvstændig skal på barsel og evt. vil søge barselsdagpenge, gælder der særlige regler.

Du skal opfylde følgende krav som selvstændig for at kunne få barselsdagpenge:

 • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Der er overskud i din virksomhed.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
 • Du er sammen med dit barn dagligt under din barsel – altså tilbringer fysisk tid med barnet.
 • Du har arbejdet mindst halv tid i din virksomhed (18, 5 timer om ugen).

Du kan højest få 4.460 kr. (2021) om ugen før skat i barselsdagpenge. Beløbet afregnes på baggrund af overskuddet i din virksomhed, egne syge- og barselsdagpenge samt eventuelt indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Regler for sygedagpenge, hvis man er selvstændig

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, kan du få sygedagpenge fra kommunen. Dog skal du opfylde følgende betinger før, at det kan lade sig gøre:

 • Virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid på 18,5 time.
 • Du skal inden for de seneste 12 måneder have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder.

Læs mere om reglerne for sygedagpenge, når man er selvstændig, her.

 

Hvilke skatteregler gælder, hvis man er selvstændig?

Hvor meget du skal betale i skat, afhænger af, hvilken virksomhedsform du har. Ejer du et kapitalselskab, som f.eks. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), vil du skulle betale selskabsskat. Selskabsskat betyder, at man udelukkende betaler skat af det overskud, der er i selskabet.

Læs mere om, hvad selskabsskat er, her.

Omvendt vil du skulle betale personskat, såfremt du ejer f.eks. en enkeltmandsvirksomhed (EVS) – altså en personlig virksomhed. Personskat betales på baggrund af alle dine indtægter – det er dermed dig selv, der skal betale skat af overskuddet i virksomheden. Du er altså underlagt en selvstændig skattepligt, hvorfor det er dit ansvar, at skatten betales.

Ejer du en personlig virksomhed, har du følgende tre muligheder for beskatning: 

 • Kapitalafkastordningen (KSO)
 • Virksomhedsskatteordningen (VSO)
 • Personlig beskatning

Hvilken beskatningsform der passer dig bedst, kommer an på din situation. Derfor bør du undersøge alle tre muligheder, inden du vælger den beskatningsform, som du vil benytte dig af.

Du kan læse mere om henholdsvis kapitalafkastordningen her, og virksomhedsskatteordningen her.

 

Få hjælp af en advokat

Ønsker du at blive selvstændig, er det en rigtig god idé at få professionel hjælp fra en advokat. Advokaten kan hjælpe dig med de juridiske aspekter af det at være selvstændig. Dertil kan din advokat rådgive dig og hjælpe dig med at stifte dit selskab eller din virksomhed.

Hos NEMADVOKAT har vi meget erfaring med selskabsstiftelser, hvorfor vi gør din selskabsstiftelse nem, hurtigt og tryg for dig. Dertil hjælper vi dig med udarbejdelse af vedtægter, ejerbog og stiftelsesdokument.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Kilde:
Borger.dk
Borger.dk
Læs også