7 gode grunde til at forny dit testamente

7 grunde til at forny dit testamente

Et testamente laves altid ud fra de forhold, som er gældende her og nu. Dog kan disse forhold ændre sig over tid, hvorfor det kan være en god idé at opdatere sit testamente med jævne mellemrum.  

Læs mere om testamente her.

 

1. Du skal giftes

Den dag du indtræder i et ægteskab, bliver din ægtefælle automatisk tvangsarving. Det er derfor vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over, hvordan I skal arve efter hinanden. Hvis du eller din ægtefælle har særbørn, dvs. børn fra tidligere forhold, bør I beslutte, hvordan arven skal fordeles mellem børnene og længstlevende ægtefælle.

Læs mere om ægtepagt.

 

2. Du er i et samlivsforhold

Som ugifte partnere arver I ikke automatisk efter hinanden, uanset hvor mange år I har boet sammen. I skal derfor ændre jeres testamente, hvis I ønsker at sikre hinanden, således I bliver hinandens arvinger. En anden mulighed er at blive gift, hvorved I samtidig vil undgå at skulle betale boafgift – også kaldet arveafgift. Samlevende med et testamente betaler 15% i boafgift til staten, hvis de har boet sammen i to år eller mere, eller hvis de har et fælles barn – ellers betales 36,25% i boafgift. Ægtefæller betaler derimod 0% i boafgift.

 

3. Du skal skilles

Er du og din partner blevet enige om en separation eller skilsmisse? Så bortfalder arveretten mellem jer. Der kan dog opstå tvivl om, hvorvidt testamentet er helt eller delvis bortfaldet. Derfor kan det være en god idé at tilbagekalde dit gamle testamente, medmindre det direkte fremgår, at testamentet bortfalder ved skilsmisse. Derudover kan der opstå et behov for at tage stilling til den fremtidige arvefordeling efter skilsmissen – eksempelvis til tidligere stedbørn eller lignende.

Læs mere om skilsmisseskøde.

 

4. Dine formueforhold ændrer sig markant

Har du forøget din formue markant, siden du fik lavet testamente? Så kan det være, at du ønsker at inkludere eksempelvis børnebørn i dit testamente. Hvis din formue derimod er blevet markant mindre, kan det også være en god idé at overveje arvefordelingen. Du kan eksempelvis mindske antallet af arvinger, således hver arving får et højere beløb tildelt.   

 

5. Der er sket forandringer i kredsen af arvinger

Det kan være relevant at overveje at ændre i dit testamente, hvis du eksempelvis har fået børnebørn, som du gerne vil inddrage i dit testamente, eller hvis en arving har opført sig på en måde, hvorved du ikke længere ønsker at videregive dele af din arv til vedkommende. Derudover kan det være relevant at ændre sit testamente, hvis en arving står over for en forestående skilsmisse. Hvis det ikke fremgår af testamentet, at der er særeje for arvingen, vil arvingen skulle dele arven med sin ægtefælle.  

 

6. Dit testamente er gammelt

Hvis dit testamente er oprettet før d. 1. oktober 1990, og indeholder bestemmelser om særeje, kan det være en god idé at få det opdateret. Bestemmelser om særeje før 1. oktober 1990 vil typisk blive tolket som rent skilsmissesæreje, hvilket som oftest ikke er den mest optimale særejeform. Herudover er det relevant at undersøge dit testamente, såfremt det er lavet før d. 1. januar 2008, hvor den seneste arvelov trådte i kraft.  

 

7. Du planlægger et generationsskifte i din virksomhed

Er du virksomhedsejer, og skal du overdrage den til en eller flere arvinger? Så er det ofte påkrævet, at der er taget højde for dette i dit testamente. Du bør derfor tage kontakt til din revisor og advokat, for at kunne planlægge et optimalt generationsskifte i din virksomhed.

 

Konsekvenser ved ikke at lave et testamente

Det kan være svært at tale om døden med sine nærmeste, da det i manges øjne er et tabubelagt emne.  Derfor kan det være svært at tage stilling til, hvad der en dag skal ske med sin formue, når man en dag ikke er her længere.

Det kan have store konsekvenser, hvis man ikke laver et testamente. Op imod 30% af al arv i Danmark går til andre end afdøde ønskede. Det skyldes, at hvis ikke man opretter et testamente, fordeles afdødes formue efter Arvelovens regler. Disse regler tager ikke hensyn til moderne familierelationer, papirløse partnerskaber og sammenbragte børn. Det er blandt andet derfor, at flere milliarder ender hos andre end de tiltænkte ifølge en professor i arveret fra Københavns Universitet.      

 

Testamente pris

Hos NEMADVOKAT får du professionel rådgivning til dit testamente, da vi har flere års erfaring med udarbejdelse af testamenter. Pris på testamente er meget forskellig fra advokatkontor til advokatkontor, og et billigt testamente kan hurtigt vise sig at blive det dyreste, så snart ens ønsker og behov er blevet gennemgået med advokaten. Hos NEMADVOKAT får du altid en uforpligtende samtale om dine behov, så får du samtidig en fair og gennemskuelig pris på dit testamente. Ring og hør mere på tlf. 70 20 41 61 Eller læs mere testamenter her.

Bliv kontaktet af en rådgiver
Læs også