momsfradrag

Momsfradrag

Har du en virksomhed, som er momsregistreret, men er du i tvivl om, hvad du kan få fradrag for? Så læs med herunder, hvor vi forklarer, hvad momsfradrag er samt hvilke ting, du kan få fradrag for.

 

 

Hvad er et momsfradrag?

Når din virksomhed er momsregistreret, vil du som udgangspunkt skulle betale moms af din omsætning. Der er dog flere varer og ydelser, hvor du kan trække momsen fra, hvis disse er købt til at gøre brug i din virksomhed. Det er dette, man kalder for momsfradrag.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan trække momsen fra et køb, hvis du har fået en faktura fra leverandøren, hvor der er registreret moms.

Førend du kan få et momsfradrag, skal der desuden være opfyldt visse betingelser.

Gør følgende sig gældende, kan du ikke få momsfradrag:

 • Udgiften har relation til momsfritagede aktiviteter.
 • Den faktura, hvor momsen er angivet, er ikke rettet til din virksomhed.
 • Momsen er ikke opkrævet på baggrund af gældende lovgivning.
 • Du har købt varer, som udelukkende er til privat formål.
 • Hvis du har købt varer til din virksomhed, men som du senere bruger til privat brug.
 • Varer og ydelser, som bruges til ikke-momspligtige virksomheder.

Det er dog afhængigt af købets art og formål, om du kan få momsfradrag eller ej. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i momsreglerne, så du ikke laver nogle fejl, og kommer i klemme i skattereglerne.

Læs mere om, hvad moms er, her.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Fuldt fradragsret

Har du en virksomhed, som udelukkende har momspligtig omsætning, kan der foretages fuldt fradrag for din virksomheds udgifter.

Der er dog begrænsninger ift. den fulde fradragsret, f.eks. leje af biler og restaurantbesøg.

 

Delvis momsfradrag

Såfremt din virksomhed har både momspligtig og momsfri omsætning, har du ret til delvist momsfradrag. Delvist momsfradrag betyder, at det kun er dele af momsen på en udgift, som kan fradrages. Dette gælder eksempelvis, hvis du har indkøbt varer, som anvendes til både din momspligtige virksomhed og til privat brug.

Her skal du opgøre, hvor meget af momsen der kan fradrages. Dette opgøres forskelligt, da det afhænger af, hvad udgiften vedrører.

Eksempel på momsfradragelse ved delvis privat anvendelse 
Du køber en computer til din virksomhed, som du også vil bruge privat. Du skal derfor lave et skøn over, hvor meget den private anvendelse udgør. Du laver et skøn, der lyder, at den private anvendelse udgør 50 %. Den resterende tid bruges computeren til arbejdsopgaver i virksomheden. Du kan derfor trække 50 % af momsen fra udgiften til computeren.

Eksempel på momsfradragelse ved både momsfritaget og momspligtig virksomhed 
Størrelsen på det delvise momsfradrag i forbindelse med indkøb, som anvendes til både momspligtigt og momsfritaget virksomhed, vil komme an på størrelsen af det momspligtige salg og momsfritagne salg. Det delvise momsfradrag vil dermed opgøres ud fra den momspligtige omsætning i forhold til den samlede omsætning.

 

Hvad kan jeg få fradrag for?

Som sagt er det ikke alle vareindkøb eller ydelser, hvor du kan trække momsen fra. Reglerne omkring momsfradrag kan ofte være komplicerede, hvorfor det er vigtigt, at du sørger for at sætte dig grundigt ind i momsreglerne.

Som udgangspunkt, kan du få fradrag for udgifter til følgende, såfremt de vedrører din momspligtige omsætning i din virksomhed:

 • Rengøring
 • Sikkerhedsudstyr
 • Revisor
 • Mobiltelefon – dog kun, hvis mobiltelefonen anses for et driftsmiddel.
 • Blomster til udsmykning af f.eks. frisører eller lign.
 • Kontorartikler
 • Reparation og vedligeholdelse af driftsmidler – f.eks. værktøj, inventar i fabrik, maskiner osv.
 • Uniformer og arbejdstøj, som personalet bruger under arbejdet, og som tilhører virksomheden.
 • Reklametryksager og reklameartikler
 • Fastnet telefon
 • Husleje – såfremt der er moms på fakturaen
 • Varme, el, gas og vand til virksomheden
 • Fagblade, tidsskrifter, kundeblade, faglitteratur osv.

Det er vigtigt, at du undersøger, om de virksomheder, du handler med, er momsregistrerede eller registreret som arbejdsgiver – dvs. med ansatte. Du kan nemlig risikere at miste dit fradrag, hvis virksomheden, du handler med, ikke er registreret. På Skats hjemmeside kan du se hvilke virksomheder, der er registreret for moms.

Læs mere om momsregistrering her.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Fradrag for hoteludgifter og restaurantbesøg

Når du har en momsregistreret virksomhed, vil du kunne få momsfradrag for hotelovernatninger med 100 %. For restaurantydelser, f.eks. i form af morgenmad på hotellet, kan du trække 25 % af momsbeløbet fra.

Du skal dog være opmærksom på, at restaurantydelserne og selve hotelovernatningen er delt op på fakturaen, så det er nemt at se, hvad de hver især koster.

Derudover er det vigtigt, at disse hotelovernatninger og restaurantudgifter udelukkende er erhvervsmæssige og dermed knytter sig til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Du kan altså ikke tage på hotel med familien og trække dette fra i moms, da dette vil være udgifter af delvis privat karakter.

 

Restaurantudgifter

I forbindelse med rejseaktiviteter kan du trække 25 % af momsen fra på de restaurantudgifter, der er i forbindelse med rejsen. Dette kan eksempelvis være udgifter til restaurant i forbindelse med din virksomheds deltagelse i konferencer, kongresser eller lign.

Denne fradragsret gælder også din virksomheds forretningsforbindelser.

 

Fradrag for bespisning

Hvis din virksomhed har et møde med et erhvervsmæssigt formål, kan du ofte få fradrag for momsen på bespisning under disse møder – herunder kage, frokost eller kaffe.

Disse møder kan f.eks. være i forbindelse med:

 • Interne kursusaktiviteter
 • Interne møder i virksomheden – f.eks. temadage
 • Bestyrelsesmøder
 • Møder med forretningsforbindelser

Her skal du være opmærksom på, at personalefester, julefrokoster og lignende arrangementer, der relaterer sig til sociale arrangementer for personalet, ikke giver ret til fradrag.

 

Momsfradrag for biludgifter

I nogle tilfælde har du mulighed for at trække momsen fra dine biludgifter. Det afhænger dog af, hvilken slags bil der er tale om samt hvad du bruger bilen til. Du kan dog ikke trække momsen fra biler på hvide plader.

Overordnet set bliver biler inddelt i tre kategorier i forbindelse med moms. Disse tre er; varebiler til og med tre tons, varebiler over tre tons og personbiler og motorcykler.

Igen kommer momsfradraget an på, hvad bilen bruges til – herunder om det er køb, leje eller leasing, salg eller drift.

 

Tjek op på momsreglerne

Skal du til at starte virksomhed, er det vigtigt, at du kender momsreglerne herom, f.eks. hvordan du laver dit momsregnskab. Du bør derfor sætte dig ind i, hvilke momsfradrag du kan få i din situation.

Er du i tvivl, kan du altid kontakte Skat og få en afklaring.

Det er dog samtidig fornuftigt at få hjælp og rådgivning af en advokat, når man skal starte selskab. Advokaten kan rådgive dig ift. alle de juridiske aspekter af en selskabsstiftelse – hvad enten der er tale om et anpartsselskab (ApS), et aktieselskab (A/S), et interessentskab (I/S) eller en enkeltmandsvirksomhed (EVS).

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Læs også