mønsterbeskyttelse

Mønsterbeskyttelse

Mønsterbeskyttelse er betegnelse for det, der i dag hedder designbeskyttelse.

Det skyldes, at tidligere regler om mønsterbeskyttelse er blevet erstattet af Designlovens regler i henhold til designregistrering.

Læs mere om hvad mønsterbeskyttelse/designbeskyttelse er nedenfor.

 

Hvad er mønsterbeskyttelse?

Som sagt er mønsterbeskyttelse det samme som designbeskyttelse.

Designbeskyttelse er den måde hvorpå du kan beskytte dit design, logo eller f.eks. mønster mod konkurrenter.

Du beskytter altså formen af dit produkt, hvorfor andre ikke bare kan bruge dit design/mønster, uden at det får store konsekvenser for dem, såfremt du har registreret dit design.

Er du indehaver af et registreret design/mønster, kan du forbyde andre at bruge dit design – uanset hvilket produkt designet anvendes på.

Det skyldes, at et design er uløseligt forbundet med et produkt og produktet kan derfor både være emballage, grafiske symboler etc.

 

Krav til designet

Der er dog nogle krav til formgivningen af dit design, førend det kan registreres. Dit design skal for det første være unikt.

Det betyder, at dit design ikke må ligne eller minde om andre allerede eksisterende designs. Dit design skal altså kunne adskilles fra andre eksisterende designs.

Dertil skal dit design være nyt. Du kan derfor ikke registrere et design, som har eksisteret på markedet i mange år.

Derudover må der ikke gå mere end max ét år, fra du har lavet designet, til du registrerer det.

Har du et design, som du gerne vil registrere, men som ligner eller minder for meget om et andet design, der allerede er registreret, kan du ende ud i både juridiske og økonomiske problemer, såfremt du alligevel vælger at registrere dit design.

Det kan du, da du i princippet kopiere eller efterligner et registreret design, hvilket er en krænkelse af det allerede eksisterende design og dets ejer.

Derfor er det vigtigt, at du undersøger, om dit design minder for meget om et allerede eksisterende design, så du ikke ender ud i problemer.

Du kan også få hjælp af en advokat, som kan undersøge dette for dig. På den måde sikrer du dig, at dit design ikke krænker allerede eksisterende designs.

Designregistrering
Fra 3.000 DKK
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvis du gerne vil beskytte et produktnavn, kan du ikke søge om designregistrering. Her skal du i stedet lave en varemærkeregistrering.

Læs mere om varemærkeregistrering, her.

 

Mønsterbeskyttelse pris

Det kan være svært at sætte en specifik pris på, hvad mønsterbeskyttelse/designbeskyttelse koster. Dette skyldes, at Patent- og Varemærkestyrelsen har flere gebyrer, som skal betales ved registreringen af designet.

Prisen for en mønsterbeskyttelse afhænger blandt andet af omfanget af ansøgningen. Dertil afhænger det også af, om man ønsker at benytte sig af professionel rådgivning – eksempelvis i form af en advokat. Derfor kan den totale pris for designbeskyttelse variere meget afhængigt af, om man vælger rådgivning til eller om man vælger at lave registreringen på egen hånd.

 

Designregistrering

Har du et design, som du ønsker at registrere, er der flere ting, som du skal være opmærksom på.

Når du laver en designregistrering i Danmark, vil beskyttelsen også gælde inden for EU’s grænser. Designet må derfor ikke produceres, importeres eller sælges indenfor EU – dog kun hvis EU har givet tilladelse herom.

Det betyder, at folk i andre lande i EU heller ikke kan benytte sig af dit design, såfremt du har registreret det.

 

Fordelene ved en designregistrering

Du kan godt vælge ikke at registrere dit design, men du vil stå stærkere i en eventuel retssag om krænkelse af dit design, hvis det i forvejen er registreret. Dermed har du eneret over dit design og andre må derfor ikke bruge eller plagiere det.

En anden fordel ved at registrere dit design er, at du bedre kan tiltrække investorer, som eventuelt kan sikre kapital i din forretning. Er dit design registreret, vil andre ikke bare kunne plagiere eller bruge dit design, uden at det har konsekvenser for dem. Netop derfor vil et registreret design være en forretningsmæssig fordel.

Et registreret design vil også have en præventiv effekt, idet du viser andre, at du har i sinde at beskytte rettighederne til dit design, såfremt andre prøver at plagiere eller efterligne dit design.

 

Hvor længe gælder en mønsterbeskyttelse?

En dansk designregistrering løber i 5 år ad gangen. Ønsker man, at designregistreringen skal gælde yderligere 5 år, skal man betale en fornyelsesafgift. Man kan forny sin designregistrering 4 gange, hvorfor et design kan opnå beskyttelse i maksimalt 25 år.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe

Går du med tanker om at registrere dit design, så er der hjælp at hente.

Hos NEMADVOKAT har vi mange års erfaring med designregistrering og vi kan derfor sikre dig, at dit design opnår optimal beskyttelse.

Vi rådgiver dig i forhold til, hvilken løsning der er bedst for dig, i lige netop dit tilfælde. Derudover er vi med dig igennem hele processen, så du får det fulde overblik.

Designregistrering
Fra 3.000 DKK
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Kilde:
Retsinformation.dk
Læs også