Designbeskyttelse

Designbeskyttelse

Designbeskyttelse er en registrering, der beskytter dit produkts udformning og udseende. Designbeskyttelsen er en både nem og billig måde at værne om dine særlige kendetegn på. Beskyttelsen dækker over alt fra farver, linjer, konturer, struktur og form. I denne artikel kan du læse mere om, hvad designbeskyttelse indebærer.

 

 

Hvad er designbeskyttelse?

Idéen med designbeskyttelse er at beskytte et produkts visuelle udformning, så konkurrenter ikke har mulighed for at plagiere, misbruge eller kopiere denne. Det er ikke alle, der har mulighed for at opnå designbeskyttelse, da der er forskellige kriterier, der skal være opfyldt.

Hvis du vil opnå designbeskyttelse, er det eksempelvis et krav, at der er tale om et nyt design, som ikke har været offentliggjort før. Samtidig har du mulighed for udelukkende at få designbeskyttelse for en del af produktet.

Dette er praktisk, hvis det kun er en del af produktet, der har en ny og unik udformning. Her kan du søge mønsterbeskyttelse for udformningen af den nye del, hvorfor det ikke nødvendigvis er hele produktet, der skal være nyt og unikt.

Registrér og beskyt dit design
DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvilke kriterier er der til designbeskyttelse?

Der er en række kriterier, der skal være opfyldt, før et produkt kan opnå designbeskyttelse. Det skyldes, at det ikke skal kunne være muligt at søge designbeskyttelse af produkter, som har været lanceret før.

  • Designet skal være nyt: Det er ikke muligt at opnå designbeskyttelse, hvis der tidligere har været offentliggjort et produkt, som ligner det, du søger beskyttelse for.
  • Designet skal være unikt: Designet skal have en individuel karakter, før du kan søge om designbeskyttelse. Det skal således adskille sig klart fra andre produkter på markedet.

Du kan søge om designbeskyttelse af stort set alle former for design. Det gælder alt fra layouts, produktioner, mønstre og idéer, der adskiller sig markant fra andre designs og konstruktioner.

Designbeskyttelse er en god måde at beskytte dit produkt mod kopiering. Dog er der stadig risiko for, at du bliver kopieret. Fordelen er, at du står utroligt stærkt, hvis din designbeskyttelse bliver krænket.

 

Hvilke fordele er der ved designbeskyttelse?

Der er mange fordele forbundet med  designbeskyttelse, og det kan i mange tilfælde være en god idé, hvis du ønsker at sikre dig mod kopiering og plagiering fra eventuelle konkurrenter. Fordelene ved designbeskyttelse er blandt andet følgende:

  • Det er nemmere at tiltrække investorer: Du har en forretningsmæssig fordel, når du registrerer dit design. Designbeskyttelsen sikrer, at det udelukkende er dig, der kan bruge dit design uden at bryde loven. Det gør det lettere at tiltrække investorer, så du kan sikre kapital til din idé.
  • Sælg rettighederne til dit produkt med designbeskyttelse: Når du har designbeskyttet dit produkt, behøver du ikke selv at producere det for at tjene penge på det. Du kan i stedet sælge rettighederne til produktionen af dit design, eller du kan licensere det til andre virksomheder mod betaling af overskud eller lignende.
  • Dit design må ikke kopieres eller plagieres: Med designbeskyttelse af dit produkt forhindrer du konkurrerende virksomheder i at kopiere eller plagiere det. Du står væsentligt stærkere i sager omkring krænkelse af dit design, når det er registreret.
  • Du er sikker på, at dit design ikke krænker andres: Hvis du får beskyttet dit design, betyder det, at der ikke er andre produkter på markedet, der ligner det. Du slipper altså for at skulle trække dit produkt tilbage eller ende i en sag omkring krænkelse af designet, fordi du er sikker på, at du har rettighed til det.

 

Hvad sker der, hvis dit design bliver krænket?

Hvis du opdager, at der er andre produkter, der krænker din designbeskyttelse, har du mange muligheder for at forhindre dette. Det kan enten resultere i, at produktet bliver trukket tilbage, eller at du opnår erstatning, som svarer til det tab, du har lidt på baggrund af krænkelsen af din designbeskyttelse.

Når du tager din sag til en domstol, fordi du mener, at designbeskyttelsen af et produkt er blevet krænket, handler det i høj grad om bevisbyrden. Du bør derfor sørge for at indsamle beviser, fra det øjeblik du opdager krænkelsen.

Det er samtidig fornuftigt at kontakte en advokat med det samme, så vedkommende kan assistere dig gennem hele sagen. Det giver dig langt bedre forudsætninger for at få medhold i dine anklager, uanset hvor tung en bevisbyrde du har.

 

En designregistrering kan slettes ved plagiering

Hvis en konkurrerende virksomhed har registreret et design, der minder om det, du har registreret, er der mulighed for at få det trukket tilbage. Det kræver, at Patent- og Varemærkestyrelsen giver dig medhold i din sag, hvis konkurrentens registrering skal slettes. Dette kan også gøres hos domstolene, men det er ofte hurtigere og billigere hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

 

Fogedretten kan nedlægge forbud

Er din designbeskyttelse blevet krænket, kan du tage sagen til fogedretten. Hvis du får medhold, vil den krænkende part få nedlagt forbud mod at producere og sælge det produkt, der krænker din designbeskyttelse. I så fald vil der efterfølgende blive indledt en retssag, hvor krænkeren vil skulle betale en erstatning til dig, såfremt vedkommende kendes skyldig.

 

Erstatningen svarer til tabet

Hvis du får medhold i din anklage omkring kopiering eller plagiering, vil du i langt de fleste tilfælde blive tildelt en erstatning, der svarer til dit tab. Herudover er det ikke uset, at der også betales et vederlag.

Registrér og beskyt dit design
DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

 

Designbeskyttelse dækker hele EU

Når din anmodning om designbeskyttelse bliver godkendt, dækker den automatisk hele EU. Det medfører blandt andet, at designet ikke må kopieres eller på anden måde krænkes indenfor Europas grænser. Det medføre samtidig også, at der ikke må importeres varer, der krænker din designbeskyttelse, selvom de er produceret i andre lande.

Som udgangspunkt er det en god idé at beskytte et nyt design, da det medfører en lang række fordele. Er et produkt ikke designbeskyttet, har konkurrenterne gode muligheder for at plagiere det eller på anden måde misbruge det til deres fordel.

Når dit produkt er designbeskyttet, står du langt stærkere, hvis der opstår en sag omkring krænkelse af dit produkt. Reglerne for designbeskyttelse kan være relativt komplicerede, hvorfor det kan være en fordel at søge professionel rådgivning. Dermed kan du være sikker på, at du er dækket optimalt.

 

Hvorfor anmode om designbeskyttelse?

Det er ikke altid de produkter, der er mest funktionelle, der sælger bedst. Ofte er det de produkter, der har det bedste design, som forbrugeren foretrækker. Det betyder, at designet har en stor værdi for produktets værdi, hvorfor det er et afgørende element i forhold til markedsposition.

Designet har ligeledes afgørende betydning i forhold til branding og markedsføring af et produkt. Det er typisk designet, der adskiller produkter, som er funktionsmæssigt identiske. Det er derfor vigtigt, at konkurrenter ikke bare kan kopiere dit design og anvende det til produktionen af deres egne produkter.

Når et produkt designregistreres, er dets udseende og udformning beskyttet, så andre ikke kan hverken kopiere, plagiere eller på anden måde krænke det. Du kan designregistrere et helt produkt eller enkelte dele af det.

 

Er designbeskyttelsen tilstrækkelig?

Nogen gange vil designbeskyttelse være tilstrækkeligt, men det er ikke altid. Det er derfor vigtigt, at du undersøger og overvejer, hvordan du på bedst mulig vis beskytter dit produkt. Hvis dit design eksempelvis indeholder tekniske elementer, kan det være en god idé også at beskytte det med en patent.

Du kan designbeskytte mange forskellige produkter, men der er også produkter, der ikke kan designbeskyttes – det gælder blandt andet for tekniske funktioner, som i stedet beskyttes med et patent. Samtidig bør du være klar over, at en designregistrering ikke beskytter et produktnavn. Her skal du i stedet gør brug af varemærkebeskyttelsen.

 

Registreret designbeskyttelse varer i op mod 25 år

Når et nyt design, som opfylder de krav, der stilles i forhold til beskyttelse, offentliggøres indenfor EU’s grænser, bliver det automatisk beskyttet mod kopiering i op til tre år. Det betyder altså, at du blot skal offentliggøre dit design, hvorefter der beskyttes.

En registreret designbeskyttelse kan derimod give dig beskyttelse i op mod 25 år. Når du vælger registrering, får du samtidig en beskyttelse, der dækker mere bredt end eksempelvis identisk kopiering.

Hvis din anmodning omkring designbeskyttelse indenfor EU skal godkendes, skal den indsendes inden for en periode på 12 måneder, efter designet er offentliggjort. Det er altså vigtigt, at du overvejer det allerede ved lanceringen af produktet.

 

Skal vi hjælpe dig med designbeskyttelse?

Hos NEMADVOKAT kan vi hjælpe dig med designbeskyttelse. Vores dygtige advokater hjælper dig med at komme hele vejen rundt, så du er sikker på, at du opnår den beskyttelse, der giver bedst mening i netop dit tilfælde.

Vi sørger for at bistå dig gennem hele processen, så du er sikker på, at alt foregår korrekt. Samtidig giver vi dig besked, hvis vi mener, der er andre registreringer, du bør anmode om for at opnå bedre beskyttelse.

Registrér og beskyt dit design
DKK 3.000
Læs mere

ekskl. moms og gebyrer

Læs også