Hvad er et skuffeselskab?

Hvad er et skuffeselskab?

Ordet ’skuffeselskab’ stammer fra dengang, hvor selskaber blev opbevaret i skufferne hos diverse advokatfirmaer, mens de ventede på at blive overdraget til en køber.

Formelt betegnes et skuffeselskab som et færdigregistreret selskab. Dette betyder, at selskabet på forhånd både har fået et CVR-nummer, en registreret adresse, fastsat en direktion osv. af en advokat eller revisor, hvorfor du kan købe dette som det er, få det omregistreret i dit navn – herved behøver du ikke vente på at selskabet bliver stiftet og tildeles CVR-nummer, men du er ”køreklar” med det samme.

Når man opretter et selskab påregnes der forskellige gebyrer, og man hæfter, personligt eller begrænset, for alle forpligtelser på selskabets vegne indtil registrering af CVR-nummer er sket i Erhvervsstyrelsens IT-systemer, hvorefter selskabet får status som en ’juridisk person’. I praksis bliver et selskab dog en “juridisk person” inden for kort tid, da registreringen af selskaber i dag foregår digitalt og CVR-nummer udstedes inden for få timer.

 

Forskellige typer af skuffeselskaber

Skuffeselskaber findes i flere former. Oftest ses skuffeselskaber som anpartsselskaber:

Anpartsselskab (ApS)

For at oprette et anpartsselskab kræver det, at der som minimum indskydes 40.000 kroner i startkapital. Desuden kræver denne virksomhedsform også, at der nedsættes en direktion og udarbejdes en udførlig årsopgørelse.

 

Hvad bruger man et skuffeselskab til?

For det første er et skuffeselskab en nem og effektiv måde at komme omkring de forskellige faldgruber, der findes ved at stifte sit eget selskab. Folk bruger derfor skuffeselskaber til ikke at sætte deres egen formue på spil, når de vil starte en ny virksomhed.

For det andet giver et skuffeselskab folk muligheden for at oplyse kunder m.m. om et CVR-nummer fra start, hvilket i enkelte tilfælde ellers kan være et par timer undervejs – med mindre man udtages til manuel sagsbehandling hos Erhvervsstyrelsen, hvor CVR-nummeret kan tage 6-8 uger at få. CVR-nummeret skal virksomhederne bruge til at identificere sig selv overfor fx offentlige myndigheder eller kunder, hvilket dermed udgør en grundlæggende forudsætning for at kunne drive forretning.

Med et skuffeselskab får du også et selskab, der kan have flere år på bagen, selvom det ingen aktivitet har haft.

Læs også