Hvad er et skuffeselskab?

Skuffeselskab

Skuffeselskab var en betegnelse, der tidligere blev anvendt for et allerede færdigregistreret selskab, der ikke længere havde nogen aktivitet. Det blev i sin tid brugt for at forkorte stiftelsesprocessen. Da det i dag er blevet muligt at registrere inden for 24 timer, bliver begrebet skuffeselskab ikke længere brugt.

 

Hvad er et skuffeselskab?

Ordet skuffeselskab stammer fra dengang, hvor selskaber blev ‘opbevaret’ i skufferne hos diverse advokatfirmaer, mens de ventede på at blive overdraget til en køber.
Formelt betegnes et skuffeselskab som et færdigregistreret selskab. Dette betyder, at selskabet på forhånd både har fået et CVR-nummer, en registreret adresse, fastsat en direktion osv. af en advokat eller revisor, hvorfor du kan købe dette som det er, få selskabet omregistreret i dit navn – herved behøver du ikke vente på at selskabet bliver stiftet og tildeles CVR-nummer, men du er ”køreklar” med det samme.

Når man opretter et selskab påregnes der forskellige gebyrer, og man hæfter, personligt eller begrænset, for alle forpligtelser på selskabets vegne indtil registrering af CVR-nummer er sket i Erhvervsstyrelsens IT-systemer, hvorefter selskabet får status som en ’juridisk person’. I praksis bliver et selskab dog en “juridisk person” inden for kort tid, da registreringen af selskaber i dag foregår digitalt og CVR-nummer udstedes inden for få timer.

 

Typer af skuffeselskaber

Skuffeselskaber findes i flere former. Oftest ses skuffeselskaber som anpartsselskaber:

Anpartsselskab (ApS)

For at oprette et anpartsselskab kræver det, at der som minimum indskydes 40.000 kroner i startkapital. Desuden kræver denne virksomhedsform også, at der nedsættes en direktion og udarbejdes en udførlig årsopgørelse.

Opret ApS
Fra DKK 1.295
BESTIL ONLINE NU

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad bruger man et skuffeselskab til?

For det første er et skuffeselskab en nem og effektiv måde at komme omkring de forskellige faldgruber, der findes ved at stifte sit eget selskab. Folk bruger derfor skuffeselskaber til ikke at sætte deres egen formue på spil, når de vil starte en ny virksomhed.

For det andet giver et skuffeselskab folk muligheden for at oplyse kunder m.m. om et CVR-nummer fra start, hvilket i enkelte tilfælde ellers kan være et par timer undervejs – med mindre man udtages til manuel sagsbehandling hos Erhvervsstyrelsen, hvor CVR-nummeret kan tage 6-8 uger at få. CVR-nummeret skal virksomhederne bruge til at identificere sig selv overfor fx offentlige myndigheder eller kunder, hvilket dermed udgør en grundlæggende forudsætning for at kunne drive forretning.

Med et skuffeselskab får du også et selskab, der kan have flere år på bagen, selvom det ingen aktivitet har haft.

 

Godt at vide ved skuffeselskab

Den første regnskabsperiode i et skuffeselskab løber fra selve stiftelsesdatoen, når regnskabsperioden slutter 12 måneder efter denne, og perioden ikke overstiger 18 måneder.

Når man laver en manuel selskabsstiftelse går der som regel et stykke tid, før selskabet bliver en selvstændig juridisk person. Indtil da vil stifteren af selskabet personligt have ansvar for for eventuelle aftaler, der indgås indtil registreringen bliver officiel.

Når du erhverver dig et skuffeselskab, fraskriver du det personlige ansvar, og kan derfor drive virksomheden helt og aldeles risikofrit i forhold til hæftelse, i mens du venter på den officielle registrering af selskabet. Denne metode er dog ikke længere aktuel, da du i dag kan oprette et kapitalselskab på bare 15 minutter, som er gyldigt inden for kun 24 timer.

 

Er et skuffeselskab ulovligt?

Betegnelsen skuffeselskab er med tiden gået hen og er blevet et synonym for selskaber, der bedriver en ulovlig virksomhed. Det bliver eksempelvis brugt om inaktive selskaber, der skatteunddrager ved at lagre store formuer i udenlandske skattely – altså et land eller område, hvor skatter er markant lavere end i ens eget land. Det er også set, at nogle bruger skuffeselskaber som, det der kaldes strpmandsvirksomheder til hvidvaskning af penge.

Et skuffeselskab er dog ikke ulovligt i betegnelsens forstand. Det har blot tidligere været en hurtig løsning for at kunne oprette et selskab hurtigt.

Opret ApS
Fra DKK 1.295
BESTIL ONLINE NU

ekskl. moms og gebyrer

Læs også