Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse

En skattefri virksomhedsomdannelse gør det muligt at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Fordelen ved at lave en virksomhedsomdannelse fremfor at lukke enkeltmandsvirksomheden for derefter at starte et nyt selskab op i dettes sted, er at omdannelsen sker skattefrit. Lukningen af en enkeltmandsvirksomhed, uanset efterfølgende opstart af et anpartsselskab eller andet, vil derimod medføre en beskatning af alle aktiver og værdier i enkeltmandsvirksomheden.

NEMADVOKAT bistår dig i forbindelse med den nye selskabsstiftelse – uanset om du blot ønsker ét selskab eller en struktur med et holdingselskab. Vi bistår også i samarbejde med din revisor i forbindelse med den formelle omdannelsesproces – alt, der skal ske i forbindelse med din omdannelse.

Skattepligten i forbindelse med omdannelsen overgår til selskabet. Dette kaldes også for skattemæssig succession. Hverken den personlige ejer eller det nye selskab bliver således skattepligtig for værdierne i forbindelse med omdannelsen. Skattepligten bliver først realiseret, hvis du senere sælger anparterne i virksomheden. Det er i realiteten ikke en skattefri omdannelse, men nærmere en udskydelse af skattebetalingen – hvilket dog også betyder, at den på tidspunktet for omdannelsen reelt er skattefri.

Udover vores arbejde skal en registreret eller statsautoriseret revisor bistå med udarbejdelse af en vurderingsberetning og åbningsbalance. Hvis du ikke i forvejen har et samarbejde med en registreret eller statsautoriseret revisor, kan vi hjælpe med at finde en lokal og dygtig revisor til dig.

 

Fordele ved virksomhedsomdannelse

En enkeltmandsvirksomhed kan være den rette løsning for dig, der søger en nem og billig måde at starte op på. Men i takt med at virksomheden vokser, opstår ofte et behov for at videreføre aktiviteterne i en anden selskabsform.

Virksomhedsomdannelse sker ofte med ønske om at:
 • Begrænse hæftelsen til selskabets kapital – du hæfter personligt og ubegrænset med en enkeltmandsvirksomhed
 • Forberede virksomheden til et snarligt salg
 • Opspare kapital i virksomheden med henblik på skatteplanlægning eller investering i aktiver, der kan afskrives

Ved virksomhedsomdannelse ændres hæftelsen fremadrettet. Med andre ord; hvad du tidligere har lavet i din enkeltmandsvirksomhed, hæfter du fortsat personligt for.

 

Betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse

En række betingelser skal være opfyldt for, at du har mulighed for at igangsætte og gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse fra enkeltmandsvirksomhed til anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S).

Det drejer sig om følgende:
 • Enkeltmandsvirksomheden såvel som det nye selskab skal være fuldt skattepligtige i Danmark
 • Hele enkeltmandsvirksomheden – ikke dele af virksomheden – skal omdannes
 • I forbindelse med stiftelse og overdragelse skal du fortsat være eneejer af selskabet; når selskabet er stiftet og omdannelsen gennemført, kan du dog på almindelige vilkår købe og sælge anparter eller aktier
 • Du kan kun gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse i kalenderårets første 6 måneder – det kan dog ofte betale sig at gå i gang i det foregående efterår / vinter
 • Selskabet kan både stiftes i forbindelse med omdannelsen eller eksistere i forvejen (et skuffeselskab kan således anvendes)

 

Inden du omdanner

Forinden du gennemfører en skattefri virksomhedsomdannelse, bør du overveje de kontraktlige konsekvenser:
 • Dine medarbejdere skal have en ansættelseskontrakt med det nye selskab, selvom selve overdragelsen automatisk sker efter virksomhedsoverdragelsesloven
 • Leverandører skal acceptere ændringen af den juridiske person
 • Du skal have nye huslejekontrakter eller have accept fra udlejer på at selskabet indtræder i virksomhedens sted. Undertiden ses det, at en ændring af den juridiske person kun godtages af leverandøren mod fortsat personlig hæftelse

Du bør sikre, at dette er på plads forinden omdannelsen gennemføres. NEMADVOKAT bistår med de rammer, der bør være på plads omkring den skattefri virksomhedsomdannelse.

Overvej også muligheden for at etablere en selskabsstruktur med et holdingselskab i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse. Dette giver mulighed for blandt andet at minimere din løbende risiko og opspare dit overskud.

Læs mere om stiftelse af holdingselskaber her.

Læs også