Opret holdingselskab

Vi har gjort processen omkring selskabsstiftelse helt nem, så du ikke skal bruge ressourcer og tid på at sætte dig ind i de mange formelle regler. I samråd med dig sikrer vi som advokater, at selskabets dokumenter, inden for lovens rammer tilpasses dine specifikke behov. Sagt på en anden måde så tager vi os af alt det praktiske og juridiske, så du kan koncentrere dig om at pleje din idé og forretning.

Ved oprettelse af et holdingselskab i form af et ApS skal der udarbejdes et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter samt en ejerbog. Derudover skal der indskydes en selskabskapital på minimum 40.000 DKK. Disse kan efterfølgende bruges til at stifte et ApS som driftsselskab. Registreringen sker ved Erhvervsstyrelsen. Her betales et registreringsgebyr på 670 DKK.

Du får udformet alle selskabsdokumenter, bekræftet selskabskapitalen og registreret selskabet ved Erhvervsstyrelsen, så det er klar til at blive brugt som holdingselskab.

Vores rådgivere har stor erfaring med at etablere selskabskonstruktioner, der giver økonomiske fordele for ejerne. Du er derfor sikret en optimal start med dit holding.

Dit holdingselskab er typisk klar inden for ét døgn, hvilket skyldes vores digitaliserede processer, og at vi bekræfter selskabskapitalen via vores særlige klientkonto i Nykredit.

ApS stiftelse video thumbnail
 
Beskyt din formue Opret holdingselskab her
Fra DKK 1.995
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Du får alt, hvad du skal til bruge for at komme i gang med dit holdingselskab. Vi sørger for alle dokumenter og registreringer – og at du ved, hvordan holdingselskabet fungerer.

Pris: fra 1.995 kr. ekskl. moms og gebyrer

 


 

Holdingselskab pris

Erhvervsstyrelsen har pålagt alle selskabsstiftelser et registreringsgebyr på 670 kr. For dette beløb bliver holdingselskabet endeligt registreret, og du tildeles et CVR-nummer.

Hvad koster et holdingselskab?
 • Gebyr til Erhvervsstyrelsen: 670 kr.
 • Salær til rådgiver: Fra 1.995 kr.
 • Kapitalgodkendelse: Gratis

Kapitalgodkendelsen er inkluderet i prisen, uden ekstra omkostninger, grundet en særlig klientkonto hos Nykredit. En kapitalgodkendelse koster som regel op imod 4.000kr., da kun advokater og revisorer kan godkende selskabskapital til et anparts- og aktieselskab.

 


 

Hvordan oprettes et holdingselskab?

oprettelse af holding selskab

 

Step 1: Du bestiller dit holdingselskab

For at påbegynde en ny sag, henviser vi til at bestille via vores online bestillingsformular til stiftelse af ApS. Bemærk, trods navnet på bestillingsformularen er “Stiftelse af ApS”, skal du ikke bekymre dig herom. Dit holdingselskab vil nemlig blive oprettet, som udgangspunkt, blive oprettet som et anpartsselskab. Dette kan du læse mere om længere nede på siden.

Du bedes i formularen udfylde:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Tidspunkt på dagen for ønsket samtale med rådgiver

Ved at udfylde onlineblanketten, påbegyndes din sag hurtigere, sammenlignet med, hvis du først skulle tage kontakt til vores rådgivere. Via onlineblanketten får du mulighed for at angive, hvorvidt du ønsker at stifte et holdingselskab eller et driftsselskab, eller oprettelse af begge selskabsformer.

 

Step 2: Vi arbejder på stiftelsen og rådgiver

Du vil blive kontaktet af din rådgiver, som vejleder dig om din selskabsstiftelse og sørger for at udarbejde alle de nødvendige dokumenter. Disse udarbejdes efter netop dine ønsker og behov, således du kan opnå den mest optimale selskabskonstruktion. I den forbindelse kan du og din rådgiver eksempelvis drøfte behovet for momsregistrering, arbejdsgiverregistrering, import/eksport registrering, potentielle omsætningsbegrænsninger og særlige rettigheder for de deltagende anpartshavere. Herefter udformer din rådgiver alle selskabsdokumenterne, som består af selskabets stiftelsesdokument og vedtægter, og bekræfter selskabskapitalen ved hjælp af vores klientkonto i Nykredit.

 

Step 3: Dit holdingselskab er klar til brug

Så snart dokumenterne er underskrevet, og du har bekræftet din identitet og indbetalt selskabskapitalen, registrerer din rådgiver selskabet ved Erhvervsstyrelsen. Din rådgiver tilsender dig efterfølgende dit nye selskabs CVR-nummer og selskabets dokumenter. Efter at have oprettet en bankkonto til dit selskab, modtager du selskabskapitalen, fra din rådgiver, hvoraf salæret og omkostningerne er fratrukket til myndighederne.

Læs mere om, hvordan du opretter en bankkonti til dit selskab her

 


 

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et kapitalselskab med begrænset hæftelse, dvs. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), som ejer aktier eller anparter i andre selskaber.

Holdingselskaber har typisk ikke aktiv drift eller produktion, da formålet er at eje hele eller dele af andre selskaber. Dermed er det en form for passiv virksomhed til investering.

Normalt er det datterselskabet, der tager sig af produktionen. Et sådant selskab kaldes også for et driftsselskab – og holdingselskabet bliver kaldt for et moderselskab.

 

Et holdingselskab bruges til at eje aktier eller anparter i andre selskaber, som kan give skattemæssige og økonomiske fordele for ejeren. Et holdingselskab er typisk en form for passiv investeringsvirksomhed, som ikke har aktiv drift.

 

Hvordan fungerer et holdingselskab?

Et holdingselskab fungerer på den måde, at du står som ejer af selskabet. Selskabet køber anparter eller aktier i andre selskaber, som har en egentlig produktion eller drift.

På den måde ejer du indirekte de selskaber, der en har drift. En af de store grunde til at gøre dette er, at overskuddet fra driftsselskaberne kan overføre til holdingselskabet.

Dermed flyttes overskuddet i sikkerhed, så kreditorer eller andre med et erstatningskrav ikke kan komme efter pengene, der ligger beskyttet i holdingselskabet.

 

Fordele ved holdingselskab

Hvorfor oprette et holdingselskab? Ved at have en selskabskonstruktion bestående af eksempelvis to anpartsselskaber, hvoraf det ene udgør et moderselskab uden aktiv drift, dvs. holdingselskabet, og det andet anpartsselskab udgør et datterselskab med aktiv drift, dvs. driftsselskabet, opnås en række fordele, som er illustreret i nedenstående billede.

holdingselskab fordele

 

Fordel 1) Beskyt din selskabsformue mod kreditorer

Du kan sikre din selskabsformue ved skattefrit at foretage udbyttebetaling fra dit driftsselskab til dit holdingselskab. Dermed videreføres driftsselskabets overskud til holdingselskabet. Fidusen herved er, at driftsselskabets overskud er beskyttet mod eventuelle krav mod driftsselskabet. Det betyder, at driftsselskabets kreditorer, som hovedregel, ikke vil kunne gøre krav gældende i holdingselskabets formue i tilfælde af konkurs eller erstatningskrav. For at foretage skattefrit udbytte fra dit driftsselskab til dit holdingselskab, skal holdingselskabet som minimum eje 10% af driftsselskabet.

 

Fordel 2) Spar 40.000 kr. ved at “rulle” kapitalen

Ved at etablere holdingselskabet og driftsselskabet samtidig kan du lade holdingselskabets kapital ’rulle’ videre ned i driftsselskabet. Dermed kan du stifte to anpartsselskaber for de samme 40.000 kr. i stedet for at gøre brug af 80.000 kr. til at etablere to anpartsselskaber. Tag for eksempel en holdingkonstruktion med to anpartsselskaber: du indbetaler 40.000 kr. til stiftelse af holdingselskabet, og disse penge anvendes derefter til at stifte driftsselskabet med. Nu vil driftsselskabet have en selskabskapital på 40.000 kr., og holdingselskabet vil have en selskabskapital bestående af anparterne i driftsselskabet. Bemærk, eksemplet har ikke inkluderet stiftelsesomkostninger og gebyret til Erhvervsstyrelsen.

 

Fordel 3) Sælg dit driftsselskab skattefrit

Du kan foretage et frasalg af driftsselskabet skattefrit, såfremt du ejer det igennem et holdingselskab. Dette skyldes, at det vil være holdingselskabet, der sælger driftsselskabet, hvilket kan gøres skattefrit som følge af selskabskonstruktionen. Efterfølgende kan du, som ejer, selv vælge om dette beløb eksempelvis skal udloddes som udbytte, og dermed blive beskattet, eller om det skal bruges til geninvesteringer.

 

Holdingselskab ulemper

Når du stifter et holdingselskab, skal du varetage to selskaber i stedet for ét. Dette medfører nogle ulemper, men overordnet set opvejes de som regel af fordelene.

Ulemper ved holdingselskab: 

 • Oprettelse af minimum to selskaber
 • Udarbejdelse af årsrapport for hvert selskab
 • Forvent højere administrationsomkostninger

Der følger visse krav og betingelser med, som du skal være forberedt på at overholde. Når du opretter din holdingstruktur, skal du som minimum oprette to selskaber, der hver især skal betales stiftelsesomkostninger til, hvilket beløber sig i 2x 670 kr.

Derudover skal du som ejer sørge for at få udarbejdet en årsrapport for hvert selskab i holdingstrukturen. Som en sidste ulempe kan du forvente højere administrationsomkostninger. På trods af de forskellige krav og betingelser vil fordelene ved at stifte et holdingselskab som oftest opveje ulemperne.

 

holdingselskaber i danmark

 


 

Holdingselskab skat

En af de store fordele ved at oprette et holdingselskab er de skattemæssige fordele, du kan opnå. Såfremt dit holdingselskab ejer minimum 10% af et driftsselskab, kan driftsselskabet udbetale udbytte til holdingselskabet – helt uden at skulle betale udbytteskat.

Et udbytte er en udbetaling af selskabets overskud til ejerne/aktionærerne. Såfremt dit selskab har genereret et overskud ved aflæggelse af årsregnskab, kan der træffes beslutning om, at overskuddet kan blive udbetalt som udbytte, geninvesteret i selskabet eller en kombination heraf.

Fordelen ved at flytte driftsselskabets overskud over i holdingselskabet er, at overskuddet beskyttes mod eventuelle krav fra kreditorer. Dermed er overskuddet sikret, såfremt kreditorer skulle gøre krav gældende mod driftsselskabet.

Såfremt dit holdingselskab ejer mindre end 10% af dét driftsselskab, der skal udbetale udbytte til holdingselskabet, skal der betales 27% i udbytteskat af de første 54.000 kr. (2019-sats). I tilfælde hvor udbyttet overstiger 54.000 kr., skal der betales 42% i udbytteskat for dét beløb, der er over 54.000 kr. (2019-sats).

Når du skal trække penge ud af holdingselskabet til dig selv som løn, kan dette gøres ved at udbetale udbytte. Udbytter på op til 54.000 kr. udløser en beskatning på 27% i udbytteskat (2019-sats). Såfremt udbyttet overstiger 54.000 kr. (2019-sats), vil beløbet over 54.000 kr. udløse en beskatning på 42% i udbytteskat (2019-sats). Dermed kan du føre penge fra dit holdingselskab ud til dig selv til en langt lavere skattesats end ved almindelig indkomstskat.

 


 

Stiftelse af holdingselskab

Hos NEMADVOKAT får du altid en nem og hurtig selskabsstiftelse. Din personlige rådgiver udformer alle de nødvendige selskabsdokumenter til dit holdingselskab efter selskabsloven. Herefter sørger din rådgiver for at registrere dit holdingselskab ved Erhvervsstyrelsen. Inden for kun 24 timer er din nye holdingkonstruktion klar til brug, så du kan nyde godt af fordelene ved holdingselskaber.

Ved stiftelse af et selskab – det kunne være et anpartsselskab eller aktieselskab – er det er fordel, samtidig at stifte et holdingselskab. Stifter du først dit holdingselskab senere, kan det være forbundet med skattemæssige forhold, medmindre der foretages en skattefri ombytning af ejerandele.  

Lige så snart registreringen af dit selskab er endelig, vil du blive tildelt et CVR-nummer. Dette er dit holdingselskabs identifikationsnummer – ligesom du kender det fra dit eget personlige CPR-nummer. Dit selskabs CVR-nummer benyttes eksempelvis af myndigheder, dine kunder og SKAT, såfremt de ønsker at identificere dit selskab.

Alle har adgang til CVR-registret, og af dette register fremgår alle selskabets offentlige stamoplysninger, dvs. firmanavn, firmaadresse, branchekode og medarbejderantal. Så snart en dansk forretning omsætter for mere end 50.000 kr. per år, er forretningen forpligtet til at lade sig momsregistrere. Såfremt dette er nødvendigt i dit tilfælde, sørger din rådgiver for dette.

 

holding selskaber

 

TIP!
Alle arbejdsgivere er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring.
Rul ned på siden og se, om du også skal tegne en – og hvad den dækker.

 


 

Kompetent rådgivning

Din rådgiver vejleder dig om, hvordan du på bedste vis etablerer en holdingstruktur, der passer til dig. Når du henvender dig til et advokatkontor, får du en komplet selskabsstiftelse med juridisk rådgivning. Netop derfor er prisen for stiftelse af holdingselskaber hos advokater højere sammenlignet med diverse virksomheder, der tilbyder hjælp hertil. Udover at du modtager juridisk rådgivning ved at benytte dig af et advokatkontor, så er en af de væsentlige fordele, at du er sikret under advokatens lovpligtige ansvarsforsikringen.

Dermed vil du i alle tilfælde være økonomisk sikret i forhold til dine selskabsdokumenter, når du allierer dig med et advokatkontor. Såfremt du vælger selv at udforme dine selskabsdokumenter, eksempelvis gennem diverse online ”dokumentgeneratorer”, vil du ikke være beskyttet under en sådan forsikring. Det betyder, at hvis du udformer fejlagtige eller vage selskabsdokumenter, så står du selv til ansvar for de økonomiske konsekvenser heraf. Af den grund anbefales det at få professionel hjælp til stiftelse af selskaber – især når det kommer til at etablere en holdingstruktur.

Søger du rundt på nettet, finder du virksomheder, der sælger standarddokumenter gennem en form for ”dokumentgenerator”. Her kan du indtaste dine oplysninger og modtage et sæt standard selskabsdokumenter. Det fordelagtige ved dette er, at det nogle gange kan være billigere end at benytte en advokat, men du bør dog være opmærksom på ulemperne. Vi belyser blot disse, således du kan undgå problemer med din selskabsstiftelse.

Du bør være særligt opmærksom på at oplyse tilstrækkelige og velovervejede oplysninger, således din selskabskonstruktion er optimeret på bedste vis. Du bør eksempelvis gennemtænke ejerstrukturen, tegningsreglen, og være opmærksom på om du har mulighed for at tilvælge de relevante tilvalg, som er vigtige for netop din situation. Udarbejdes dit holdingselskabs dokumenter ikke på bedste vis, risikerer du, at det skaber store udfordringer i det lange løb.

 


 

Stiftelsesdokument

Din rådgiver udformer dit holdingselskabs stiftelsesdokument, som bruges til at bekræfte dannelsen af selskabet. Et stiftelsesdokument er centralt for selskabsstiftelsen, da det skal vedhæftes selskabsregistreringen, før den godkendes.

Lovpligtigt indhold:

 • Selskabets stiftere: Navn og adresse på fysiske personer. Selskabsnavn, adresse og CVR-nr. på juridiske personer, hvilket er kapitalselskaber.
 • Tegningskurs: Hvad skal kursen være for at tegne nye anparter eller aktier i selskabet? Bruges f.eks. ved kapitalforhøjelse og når en investor skal investere.
 • Frister: Hvornår skal selskabets anparter senest være tegnet, hvilket vil sige købt? Hvornår skal indbetalingen til anparterne eller aktierne allersenest være sket?
 • Retsvirkningsdato: Hvornår har selskabet virkning rent retsmæssigt? Sker som oftest ved underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.
 • Regnskabsmæssig virkningsdato: Hvornår starter selskabets regnskabsår? Dette omtales også som datoen for selskabets regnskabsmæssige virkning.
 • Stiftelsesomkostninger: Afholder selskabet omkostningerne til stiftelsen? Og i så fald, hvad er de anslåede omkostninger til stiftelsen?

 

Valgfrit indhold:

 • Særlige rettigheder: Gælder der særlige rettigheder for selskabets stiftere eller andre personer? Dette kan eksempelvis være en direktørkontrakt.
 • Væsentlige aftaler: Er holdingselskabet underlagt en væsentlig økonomisk forpligtelse? Dette kan eksempelvis være som følge af en patentlicensaftale.
 • Apportindskud: Er holdingselskabet etableret ved hjælp af apportindskud? Sagt med andre ord: er selskabet oprettet med andet end kontanter, dvs. aktiver?
 • Fravalg af revision: Er der blevet fravalgt revision af årsregnskab? Dette kan gøres, såfremt selskabet er under en vis størrelse.
 • Indbetalt selskabskapital: Er der blevet indbetalt flere kontanter end de 40.000 kr., som er minimumskravet til stiftelse af et ApS, som kan fungere som et holding?

   


   

  Vedtægter

  Din rådgiver udformer dit holdingselskabs vedtægter. Dokumentet skal anvendes til stiftelsen af selskabet, og heraf fremgår grundlæggende information om eksempelvis dit holdingselskabs navn, formål, anparter og regnskabsår. Dertil fremgår information om reglerne for blandt andet afholdelse af generalforsamling og omsætningsbegrænsninger for selskabets anparter. Overordnet set er vedtægterne et regelsæt for dit holdingselskab.

  Lovpligtigt indhold:

  • Navn og binavneDet er et krav, at et holdingselskabs navn skal indeholde dets selskabsform. Anvender du et ApS som holdingselskab, skal holdingselskabets navn indeholde ordet ”anpartsselskab” eller ”ApS”.
  • Formål: Et kapitalselskab må udelukkende drive forretning inden for dets formål. Eksempelvis opbevaring af midler eller eje anparter i andre selskaber.
  • Selskabskapital: Størrelsen på selskabskapitalen skal fremgå af vedtægterne ved stiftelse af holdingselskab.
  • Værdi eller antal af anparter: Angivelse af anparternes pålydende værdi eller antal.
  • Rettigheder for anparterne: Dette kan f.eks. udgøres af et bestemt antal stemmer, som den enkelte ejerandel har på generalforsamlingen.
  • Ledelsesorganer: Det skal fremgå af vedtægterne, hvilke ledelsesorganer der er til stede i selskabet. Det kan eksempelvis være en bestyrelse eller en direktion.
  • Generalforsamling: Angivelse af, hvordan der varsles og indkaldes til generalforsamling i selskabet.
  • Regnskabsår: Det skal fremgå af vedtægterne, hvornår selskabets regnskabsår påbegyndes. Dette sker ofte på dagen, hvor stiftelsesdokumentet underskrives.
  • Beslutninger: Det skal blandt andet fremgå, hvordan der træffes særlige beslutninger på selskabets generalforsamling.
  • Ophørstidspunkt: Det skal fremgå, hvis selskabet har en begrænset levetid.

   

  Valgfrit indhold:

  • Tegningsret: Der kan indsættes oplysninger, der påvirker tegningsretten. Eksempelvis således kun direktøren har ret til at tegne selskabet udadtil.
  • Indskrænkning af salg: Der kan indsættes begrænsninger for, hvordan anparter kan videresælges. Dette kan gøres ved at indsætte krav til samtykke til salg.
  • Medsalgspligt: Der kan indsættes krav om medsalgspligt, således øvrige ejere skal sælge deres andele, hvis majoritetsejeren ønsker at sælge sine.
  • Elektronisk generalforsamling: Der kan indsættes regler for at afholde generalforsamlinger elektronisk, herunder hvordan dette skal finde sted.
  • Beslutningsdygtighed: Antallet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kan øges, før beslutninger kan træffes på vegne af holdingselskabet.

    


    

   Ejerbog

   Du får udarbejdet en ejerbog, som dokumenterer, hvem de nuværende og tidligere ejere er. Dertil dokumenteres antallet af anpartshavernes anparter og anskaffelsesmetoden.

   Ejerbogen skal løbende ajourføres med den nyeste information om selskabet. Dette kan for eksempel gøres af ledelsen eller outsources til en bogholder, revisor eller advokat.

   En ejerbog kan kun tilgås af offentlige myndigheder og selskabets ejere. Den kan med fordel føres i Erhvervsstyrelsens ejerbogs-værktøj, som er gratis på deres hjemmeside.

   Lovpligtigt indhold:

   • Ejere: Angivelse af ejernes eller panthavernes samlede ejerandele i selskabet.
   • Navn og bopæl: Angivelse af ejernes/panthavernes navn og bopæl. Er ejerne fysiske personer, dvs. selskaber, skal CVR-nr. og ejernes adresse angives.
   • Dato: Angivelse af, hvornår andele er blevet erhvervet, pantsat eller afhændet.
   • Andele: Angivelse af en andels størrelse ved pantsætning/erhvervelse/afhændelse.
   • Stemmerettigheder: Angivelse af de tilknyttede rettigheder til ejerandelene.

    


    

   Registrering ved Erhvervsstyrelsen

   Lige så snart selskabets stiftelsesdokument og vedtægter er underskrevet, sørger vi for at registrere holdingselskabet ved Erhvervsstyrelsen.

   På den måde bliver selskabsstiftelsen gyldig, og du kan bruge dit holdingselskab. Erhvervsstyrelsen opkræver et registreringsgebyr på 670 kr.

   Dette registreringsgebyr er pålagt alle selskabsstiftelser i Danmark, og det kan derfor ikke undgås uanset, hvordan selskabet stiftes.

    


    

   Kapitalgodkendelse

   Ved enhver selskabsstiftelse skal selskabskapitalen godkendes og dokumenteres. Såfremt du stifter et anpartsselskab, som skal fungere som et holdingselskab, vil dette kræve en selskabskapital på 40.000 kr. Denne selskabskapital dokumenteres ved, at du deponerer de 40.000 kr. på NEMADVOKATs klientkonto i Nykredit. I det øjeblik dit holdingselskab er oprettet, og du har oprettet din bankkonto, så udbetaler din rådgiver din selskabskapital hertil, blot fratrukket advokatens honorar som er aftalt på forhånd.

    

   Ingen meromkostninger

   En af de helt store fordele ved at gøre brug af NEMADVOKAT til din selskabsstiftelser er, at kapitalgodkendelsen er med i prisen. Dette er nemlig langt fra alle, der foretager den lovpligtige kapitalgodkendelse uden ekstraomkostninger. Grunden til at vi er i stand til at bekræfte din selskabskapital uden ekstraomkostninger er, at vi er et advokatfirma, hvorfor vi har en klientkonto.

   Helt konkret er en klientkonto en særlig konto, som advokater er forpligtet til at have. Formålet med en klientkonto er, at den sikrer dig og dine penge, når du skal indbetale penge til en ydelse såsom stiftelse af holdingselskab. Denne indbetaling står sikkert gemt væk på vores klientkonto, indtil din sag er afklaret. Hos NEMADVOKAT har vi en klientkonto i Nykredit.

    

   Klientkonto hos Nykredit

   Det er vigtigt at bide mærke i, at en klientkonto er en særskilt konto, hvorfor den ikke er en del af vores advokatvirksomheds driftskonto. Det betyder, at når du overfører din selskabskapital til NEMADVOKAT, placeres pengene på en adskilt konto, indtil vi overfører dem til dit nye holdingselskab. Disse penge må vi på intet tidspunkt inddrage i vores almindelige drift. Dermed er du sikker på, at de penge, som du overfører, altid er i sikre hænder. Dette gælder også, såfremt vores advokatanpartsselskab skulle gå konkurs.

    

   Spar op imod 4.000 kr.

   Når du henvender dig til NEMADVOKAT for at få foretaget din selskabsstiftelse, får du derfor bekræftelse af selskabskapital med i prisen, som ligger fra 1.995 kr. ekskl. moms og gebyrer, hvoraf gebyret består af det obligatoriske registreringsgebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen. Kapitalgodkendelsen får du, som tidligere forklaret, som følge af at du gør brug af et advokatkontor og dets særlige klientkonto.

   Såfremt du selv stifter dit anpartsselskab udenom et advokatkontor, kan det koste dig helt op imod 4.000 kr. for at få godkendt din selskabskapital. Netop derfor er det en væsentlig fordel at benytte et advokatkontor til din selskabsstiftelse. Husk, du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 41 61, såfremt du har spørgsmål til kapitalgodkendelse eller andre emner – det er uforpligtende og gratis.

    


    

   Registrering af reelle ejere

   Din rådgiver foretager den lovpligtige registrering af reelle ejere, som er personer, der direkte eller indirekte ejer/kontrollerer en tilstrækkelig del af holdingselskabet, dvs. mere end 25%.Registreringen blev lovpligtig i 2017 for at øge gennemsigtigheden af den reelle ejerstruktur og dermed nedsætte skattesvig og lignende. Dermed skal både reelle og legale ejere registreres.

   Din rådgiver registrerer selskabets reelle ejere ved at indhente information om dem, som ejer eller kontrollerer selskabet. Dertil indhentes informationer om disse personers rettigheder.På baggrund heraf udarbejder din rådgiver en vurdering af, hvilke personer som skal registreres som holdingselskabets reelle ejere. Derefter sørger din rådgiver for at registrere dem.

   Alle og enhver kan slå selskabets reelle ejere op i det offentlige CVR-register og se information om dem – dog ikke deres personlige identifikationsnummer.

    

   TIP: Sådan sikrer du dit holdingselskab ved skilsmisse
   Ved at indgå en ægtepagt, hvor du gør dit holdingselskab til særeje, sikrer du ejerskabet over selskabet og undgår økonomiske problemer. Hvis ikke dit holdingselskab er særeje, kan du blive tvunget til at sælge virksomheden til investorerne eller sælge en stor andel til investorerne – og betale en masse skat – for at kunne købe din ægtefælle ud af selskabet ved skilsmisse.

    


    

   Lad NEMADVOKAT hjælpe dig 

   Du får en nem, hurtig og ikke mindst sikker selskabsstiftelse med NEMADVOKAT:

   • Du udfylder vores online formular på 2 min.
   • Vi sætter sig ind i dine ønsker og behov.
   • Vi opretter dit holdingselskab inkl. alle nødvendige dokumenter.
   • Du underskriver selskabsdokumenterne med NemID.
   • Vi fremsender alle dine dokumenter via NEMBLIK – vores egen digitale platform.
   • Dit holdingselskab er nu registreret og oprettet.

   Når du henvender dig til os, er du sikker på at, at alle nødvendige selskabsdokumenter til din selskabsstiftelse udarbejdes juridisk korrekt – og ikke mindst på den mest optimale måde ud fra netop dine behov. Dermed undgår du fejl og mangler i dine selskabsdokumenter, således du er sikret en gnidningsfri start med dit nye holdingselskab.

   Du modtager juridisk rådgivning fra vores specialiserede rådgivere. Dermed er du sikker på, at din selskabskonstruktion sammensættes på den mest optimale måde, som gavner dig på bedste vis. Netop rådgivning spiller en væsentlig faktor, når du står over for at skulle optimere din selskabskonstruktion, hvorfor det anbefales at søge juridisk hjælp.

   Undervejs vil du tit og ofte støde på en række spørgsmål – store som små – hvilket din rådgiver står klar til at hjælpe dig med. Du er nemlig altid velkommen til at gøre brug af din rådgiver, hvilket nemt og hurtigt kan ske via telefon, e-mail eller chatten her på siden. Vi hjælper dig både før, under og efter din selskabsstiftelse, så du altid er på rette vej.

   Beskyt din formue Opret holdingselskab her
   Fra DKK 1.995
   Bestil online nu

   ekskl. moms og gebyrer

    

   Hvorfor vælge NEMADVOKAT?

   Hos os er du sikret et nemt digitalt forløb med gennemsigtighed og rådgivning fra start til slut til en skarp pris. Du får hjælp af specialiserede rådgivere med erfaring fra +25.000 selskabsstiftelser. Derudover får du kapitalgodkendelsen med i prisen, som normalt koster flere tusinde kroner.

   Ved du ikke om du bør stifte et holdingselskab? Kontakt os i dag, og få en samtale herom. Det er gratis og uforpligtende. Kontakt os på telefon 70 20 41 61

   Mere om holdingselskaber

   1. 6 typiske spørgsmål
   2. Arbejdsskadeforsikring
   3. Apportindskud

   6 typiske spørgsmål vedrørende holdingselskaber

   Vi har samlet de seks mest stillede spørgsmål til holdingselskaber lige her.
   Spørgsmålene omhandler, hvad et holdingselskab helt præcist er, hvad det bør anvendes til, hvilke regnskabsmæssige krav der er til det, om det skal momsregistreres, om der er nogle begrænsninger, og om det er muligt at indskyde flere penge i selskabet.

   Såfremt du har uddybende spørgsmål eller står tilbage med nogle helt andre spørgsmål, så er du mere end velkommen til at ringe ind på tlf. 70 20 41 61 og få en snak med en af vores rådgivere – dette er gratis og uforpligtende.

    

   Er holdingselskaber en selvstændig selskabsform?

   Svar: Nej, holdingselskaber er ikke en selvstændig selskabsform.

   Forklaring: ”Holdingselskab” er blot en betegnelse for ethvert selskab, der har til formål at eje kapitalandele i et eller flere andre selskaber. Bemærk, en personlig virksomhed kan ikke anvendes som et holdingselskab, da der ikke kan ejes aktier eller anparter herigennem. Derimod kan et holdingselskab være alle former for kapitalselskaber, hvilket betyder, at du kan anvende et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S) som holdingselskab. Den mest benyttede selskabsform til holdingselskaber er dog anpartsselskaber (ApS).

    

   Kan jeg bruge mit holdingselskab til andre aktiviteter end at eje kapitalandele i andre selskaber?

   Svar: Ja, i teorien kan du godt anvende dit holdingselskab til andet end at eje kapitalandele i andre selskaber, men vi anbefaler det som udgangspunkt ikke.

   Forklaring: Grunden til at vi som udgangspunkt ikke anbefaler det, er først og fremmest, at du ikke kan rulle kapitalen videre til et andet selskab, medmindre holdingselskabet kun er et rent holdingselskab, der ikke har andet formål end at eje kapitalandele i andre selskaber. At rulle kapitalen betyder, at du etablerer et holdingselskab samtidig med et driftsselskab, hvorved du kan lade selskabskapitalen i holdingselskabet rulle videre ned i driftsselskabet og dermed gøre brug af den samme kapital to gange.

   Derudover anbefaler vi som udgangspunkt ikke at anvende et holdingselskab til andre aktiviteter end at eje kapitalandele i andre selskaber, da en af fordelene og idéerne med at have et holdingselskab er, at du kan beskytte dit overskud fra driftsselskaberne mod krav fra kreditorer, såfremt driftsselskabet skulle gå konkurs eller blive holdt ansvarlig for erstatningskrav. Hvis du lægger drift i holdingselskabet, da vil du udsætte dit opsparede overskud for risikoen for eventuelle økonomiske krav, der opstår som følge af driften. Dermed gør du ikke brug af en af de helt store fordele ved holdingselskaber, hvorfor det som udgangspunkt anbefales kun at bruge sit holdingselskab til at eje kapitalandele i andre selskaber.

    

   Skal holdingselskaber aflevere årsregnskab?

   Svar: Ja, holdingselskaber skal aflevere årsregnskaber.

   Forklaring: Holdingselskaber er underlagt årsregnskabsloven, hvilket medfører, at holdingselskaber er forpligtet til årligt at indsende et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen på lige fod med andre kapitalselskaber. Det er dog værd at bemærke, at det typisk er billigere at få udarbejdet et regnskab for holdingselskabet end for driftsselskabet, da det ikke er lige så omfattende. Derudover er holdingselskaber underlagt bogføringsloven, hvilket medfører, at holdingselskaber er forpligtet til at bogføre, dvs. holde regnskab med selskabets indtægter og udgifter. På trods af at et holdingselskab medfører, at der skal udarbejdes et ekstra regnskab, så vil fordelene ved holdingselskaber som oftest opveje ulemperne.

    

   Skal holdingselskaber momsregistreres?

   Svar: Nej, som udgangspunkt skal holdingselskaber ikke momsregistreres – medmindre holdingselskabet har andre aktiviteter end at eje kapitalandele i andre selskaber.

   Forklaring: Hvis holdingselskabet ikke har andre aktiviteter end at eje kapitalandele i andre selskaber, da skal det ikke momsregistreres. Dette skyldes, at et selskab skal udføre momspligtig aktivitet såsom detailhandel eller yde konsulentydelser, førend det skal momsregistreres og kan få fradrag for moms på sine indkøb.

   Moms står for ”meromsætningsafgift” (også kaldet merværdiafgift), som er et skattetillæg på en salgspris. Det er forskelligt, hvilken momssats der skal benyttes, men det kan enten være 6%, 12% eller 25% i Danmark. Momssatsen afhænger af, hvilken slags vare eller tjenesteydelse der er tale om – den mest almindelige momssats er dog 25%. Dermed indsamler virksomheder moms til staten ved at lægge momsen oven i salgsprisen på produkterne eller tjenesteydelserne. Virksomheder skal momsregistreres, når der udføres momspligtig aktivitet. Dette kan eksempelvis være fremstilling, bearbejdning, udlejning, opbevaring eller transport af varer. Andre momspligtige aktiviteter kunne være, hvis du bygger, reparerer, vedligeholder eller projekterer fast ejendom. En virksomhed skal dog også momsregistreres, såfremt der sælges ydelser såsom rådgivning og vurdering, rejser, reklame, edb og IT, forlystelser, servering eller arbejdsudleje.

    

   Er der en begrænsning på, hvor mange selskaber et holdingselskab kan eje?

   Svar: Nej, der er ikke en begrænsning på, hvor mange selskaber et holdingselskab kan eje.

   Forklaring: Et holdingselskab kan godt eje kapitalandele i flere selskaber, men du kan dog kun rulle kapitalen én gang. Det betyder, at du kun kan genbruge indskudskapitalen i holdingselskabet til ét driftsselskab. Såfremt du ønsker at stifte flere driftsselskaber, kræves et nyt indskud på 40.000 kr. til et anpartsselskab (ApS) eller 400.000 kr. til et aktieselskab (A/S).

    

   Kan man indskyde mere kapital i et holdingselskab?

   Svar: Ja, du kan godt indskyde mere kapital i et holdingselskab.

   Forklaring: Du kan indskyde penge i et holdingselskab på to måder: Enten kan du låne penge til dit holdingselskab, eller også kan du foretage en kapitalforhøjelse. Såfremt du vælger at låne penge til dit holdingselskab, skal du gøre brug af et gældsbrev, som er en skriftlig aftale om, at en person eller virksomhed låner penge til en anden person eller virksomhed. Vælger du derimod at foretage en kapitalforhøjelse, skal du tegne nye anparter mod et yderligere indskud. Indskuddet kan enten bestå af kontanter eller aktiver. Såfremt du indskyder aktiver i holdingselskabet, kaldes det for et apportindskud. Hertil skal en statsautoriseret revisor udarbejde en vurderingsberetning, hvori aktivernes økonomiske værdi dokumenteres.

   Der kan være mange grunde til at have et ønske om at indskyde mere kapital i et holdingselskab. Dette ønske kan eksempelvis skyldes, at selskabet skal have en investor ind, som skal tilføre kapital. Det kan også skyldes, at selskabet er nødlidende, hvorfor det kan være nødvendigt med yderligere kapital for at hjælpe virksomheden videre. Derudover kan det skyldes, at kapitalen skal øges for at styrke selskabet over for omverdenen. Dertil kan det skyldes, at det er nødvendigt med mere kapital for at foretage en selskabsomdannelse eller omstrukturering.

    


    

   Arbejdsskadesikring i holdingselskaber

   Ifølge arbejdsskadesikringsloven er alle arbejdsgivere forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Dette gælder som udgangspunkt også for holdingselskaber. Der er dog enkelte undtagelser, som du kan læse om her.

    

   Arbejdsskadesikringsloven

   Alle arbejdsgivere er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring ifølge arbejdsskadesikringslovenDet betyder, at aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) er forpligtet til at sikre deres ansatte inklusiv direktøren ifølge arbejdsskadesikringsloven.

   Der er krav om en arbejdsskadesikring uanset om arbejdet, der udføres, er lønnet eller ulønnet. Derudover kræver arbejdsskadesikringsloven, at der skal tegnes arbejdsskadeforsikringer uanset varigheden af det udførte arbejde dvs., uanset om arbejdet er varigt, midlertidigt eller forbigående.

   Det er udelukkende arbejdsgivere, der er forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikringer. Det betyder, at selvstændige med en personligt drevet virksomhed ikke er forpligtet til at tegne en forsikring mod arbejdsskade, da man ikke er arbejdsgiver.

   Man kan dog frivilligt vælge at sikre sin egen person, hvilket også gør sig gældende for medarbejdende ægtefæller. Hvis man undlader at tegne en forsikring mod arbejdsskade, kan selskabet blive straffet ved bøde og blive pålagt diverse omkostninger i forbindelse med en eventuel sag om arbejdsskade.  

    

   Holdingselskabers sikringspligt

   Alle arbejdsgivere er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring ifølge arbejdsskadesikringsloven. Det vil sige, at holdingselskaber som udgangspunkt også er forpligtet til at tegne en arbejdsskadesikring, såfremt der udføres arbejde for selskabet. Som oftest er det udelukkende direktøren, der udfører arbejde, da holdingselskaber typisk ikke har en egentlig produktion.

   Hertil skal det nævnes, at holdingselskaber frit kan udlicitere selskabets arbejde (direktørens arbejde) til professionelle regnskabs- eller revisionsselskaber eller til et datterselskab. Det betyder, at holdingselskabet ikke længere er forpligtet til at tegne en arbejdsskadesikring, da der ikke foretages noget arbejde i selskabet. Som en undtagelse til hovedreglen er selskabet heller ikke forpligtet til at sikre direktøren i en sådan situation, hvor alt arbejdet er udliciteret.

    

   Arbejdsskadeforsikring dækning

   En arbejdsskade er en skade, som er forårsaget af en ulykke eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage. Som udgangspunkt dækker forsikringsselskaber ikke skader, som er opstået over en længere periode grundet slitage fra fysisk hårdt eller ensformigt arbejde.

   En arbejdsskadeforsikring dækker blandt andet:
   • Sygebehandling, optræning og hjælpemidler, når det er nødvendigt (gælder også behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut samt skader på tænder og briller)
   • Økonomisk erstatning for tabt erhvervsevne
   • Økonomisk godtgørelse for varige mén
   • Medarbejderens efterladte får en økonomisk erstatning ved tab af forsørger

    

   Arbejdsskadeforsikring pris

   Prisen på en arbejdsskadeforsikring afhænger bl.a. af selskabets branche. Forsikringsselskaberne fastsætter en pris baseret på risikoen for, at en medarbejder kommer til skade, mens vedkommende udfører sit arbejde. Ifølge en opgørelse fra brancheorganisationen Forsikring og Pension koster en arbejdsskadeforsikring for rådgivere og konsulenter mellem 1.000 og 1.600 kroner. Priserne er et gennemsnit per ansat per år og gælder kun for virksomheder, der har mindre end fem ansatte. Som udgangspunkt er det billigere at forsikre personer, der arbejder med jura, økonomi og reklame end dem, der rådgiver om PR, kommunikation og informationsteknologi.

    


    

   Apportindskud

   Opret holdingselskab ved hjælp af apportindskud. Dette gøres ved at indskyde aktiver til en værdi af 40.000 kr. – såfremt du ønsker at anvende et anpartsselskab som holdingselskab. Apportindskuddet kan bestå af ting såsom industrimaskiner, værktøj eller biler.

   Bemærk, du kan også kombinere brugen af aktiver og kontanter. Såfremt du har 20.000 kr. i kontanter, og du har en bil til en værdi af 20.000 kr. kan du samlet set leve op til kravet for stiftelse af ApS, hvilket kræver 40.000 kr. i selskabskapital.

   For at starte et holdingselskab ved hjælp af apportindskud, skal du få udarbejdet en vurderingsberetning. Dette dokument dokumenterer værdien af dine aktiver. Det er dog vigtigt, at vurderingsberetningen udarbejdes af en registreret revisor. Er du interesseret i at vide mere om apportindskud? Så tryk på linket nedenfor.

   Læs mere om apportindskud

    

    

   Hvad skal du nu?

   Bliv ringet af op af en rådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om holdingselskab og dine muligheder.
   Tryk her for at blive ringet op

   Se vores tilbud på selskabsstiftelse eller læs mere om, hvilke former for selskaber eller virksomheder, som du kan stifte.
   Tryk her for at se tilbud på selskabsstiftelse

   Bestil dit holdingselskab nu, så du kan nye godt af fordelene med det samme. Bemærk, formularen hedder ‘stiftelse af ApS’, da anpartsselskabet er dit kommende holdingselskab.
   Tryk her for at bestille dit holdingselskab