Stiftelse af holdingselskab

Stiftelse af holdingselskab

Du kan få oprettet et holdingselskab på kun få timer med NEMADVOKAT. Vores selskabsadvokater har stor erfaring med selskabsstiftelse, da vi årligt stifter mere end 2.000 selskaber. Derfor kender vores kompetente advokater alle de bedste løsninger.

For at sikre din absolutte sikkerhed mht. dine oplysninger og din data, fremsender vi alle dokumenter via Ownr.dk. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med denne service.

BEMÆRK!

Pr 1. Juli er der indført et lovkrav om at der skal registreres reele ejere ved stiftelse af holdingselskab, Derfor får du naturligvis denne service med når du stifter selskab via NEMADVOKAT.
Har du spørgsmål hertil er du velkommen til rette henvendelse alternativt besvarer vi alle spørgsmål ved bestilling.

Hvad er et holdingselskab?

Formålet med et holdingselskab er, at det ejer aktier eller anparter i andre selskaber. Med en sådan selskabskonstruktion kan du nyde godt af en række forretningsmæssige såvel som skattemæssige fordele.

Typisk vælger man at lade holdingselskabet være en passiv investeringsvirksomhed, der ikke har aktiv drift. Sagt med andre ord; du ejer holdingselskabet og holdingselskabet ejer din driftsvirksomhed. Du kan anvende et holdingselskab til iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S).

 

Fordele ved at stifte et holdingselskab

Du opnår både forretningsmæssige samt skattemæssige fordele ved at gøre brug af en konstellation med både et holdingselskab og et driftsselskab.

 Fordel 1: Skattefrit udbytte

Du kan skattefrit udbetale udbytte til dit holdingselskab, hvilket er en af de helt store fordele ved holdingselskaber. Under normale omstændigheder ville du have været forpligtet til at betale 27% i udbyttebeskatning af de første 50.600 kr. og 42% af udbyttet derover.

Du kan sikre din selskabsformue ved at foretage udbyttebetaling til et holdingselskab, således overskuddet ligger i holdingselskabet, og dermed er beskyttet fra krav mod driftsselskabet. Det betyder, at driftsselskabets kreditorer som hovedregel ikke vil kunne gøre krav gældende i holdingselskabets formue i tilfælde af konkurs eller erstatningskrav.

For at foretage skattefrit udbytte til et holdingselskab, kræves det, at holdingselskabet som minimum ejer 10% af driftsselskabet.

 

Fordel 2: Rulle kapitalen

Ved at etablere holdingselskabet og driftsselskabet samtidig kan du lade holdingselskabets kapital ’rulle’ videre ned i driftsselskabet. Tag for eksempelvis en holdingkonstruktion med to anpartsselskaber; du indbetaler 50.000 kr. til stiftelse af holdingselskabet, og disse penge anvendes derefter til at stifte driftsselskabet med. Nu vil driftsselskabet have en selskabskapital på 50.000 kr., og holdingselskabet vil have en selskabskapital bestående af anparterne i driftsselskabet. Bemærk at eksemplet ikke har inkluderet stiftelsesomkostninger og gebyret til Erhvervsstyrelsen.

 

Fordel 3: Skattefrit frasalg

Derudover er det en stor fordel i forbindelse med salg af virksomhed, hvis du som ejer har et holdingselskab. I sådan et tilfælde vil det nemlig være holdingselskabet, der sælger virksomheden, som kan gøres skattefrit. Herefter kan du som ejer selv vælge om dette beløb f.eks. skal udloddes som udbytte, og dermed blive beskattet, eller om det skal bruges til geninvesteringer.

 

Ulemper ved at stifte et holdingselskab

Der følger visse krav og betingelser med, som du skal være forberedt på at overholde. Når du opretter din holdingstruktur, skal du som minimum oprette to selskaber, der hver især skal betales stiftelsesomkostninger til. Derudover skal du som ejer sørge for at få udarbejdet en årsrapport for hvert selskab i holdingstrukturen. Som en sidste ulempe kan du forvente højere administrationsomkostninger. På trods af de forskellige krav og betingelser vil fordelene ved at stifte et holdingselskab som oftest opveje ulemperne.

 

Hvordan opretter jeg et holdingselskab?

For at dit nye selskab er gyldigt og dermed kan drive virksomhed i Danmark, skal du igennem en række juridiske steps, før du er i stand til at påbegynde registreringen hos Erhvervsstyrelsen.

Ønsker du selv at oprette dit holdingselskab, bør du være særligt opmærksom på følgende:   

  • Stiftere: Der gælder en række juridiske krav til stifterne, der gør sig gældende, før næste step af oprettelsen kan tilgås. Disse finder du HER
  • Stiftelsesdokument: Det skal indeholde oplysninger om b.la. kapitalselskabets stiftere, tegningskursen for kapitalandelene, retsvirkning og anslåede omkostninger ved stiftelsen
  • Vedtægter: De skal indeholde oplysninger om b.la. kapitalselskabets formål, kapitalandelenes pålydende værdi og rettigheder, ledelsesorganer og ledelsesstruktur
  • Tegning af selskabskapital:Dette skal ske på stiftelsesdokumentet Kapitalandele kan dog ikke tegnes under forbehold eller til underkurs
  • Indbetaling af selskabskapital: En advokat, revisor eller bank skal godkende selskabskapitalens tilstedeværelse ved stiftelsen. Dette er inkluderet i NEMADVOKATs priser for selskabsstiftelse.
  • Valg af ledelse og evt. revisor: Sker som udgangspunkt ved den stiftende generalforsamling
  • Registrering: Registrering af selskabet skal ske senest 2 uger fra stiftelsesdatoen

 

Husk at virksomheder skal registrere oplysninger om deres reelle ejere og deres rettigheder på VIRK/Indberet. Du kan læse mere om registrering af reelle ejere HER.

Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i de selskabsretlige regler, hvis du foretager selskabsstiftelsen selv. Hvis de juridiske dokumenter ikke udarbejdes i overensstemmelse med selskabsloven, kan registreringen ikke finde sted.

 

Oprettelse af holdingselskab

Stiftelsen af et holdingselskab skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, før selskabet kan drive virksomhed i Danmark. Der skal bl.a. indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter.

Stiftelsesdokumenter

Stiftelsesdokumentet bekræfter dannelsen af selskabet, og indeholder grundlæggende informationer om f.eks. hvem anpartshaverne er, selskabets form og startkapital. Det danner grundlaget for stiftelsen og anvendes ved registreringen af selskabet. Dokumentet skal underskrives af alle stiftere.

Selskabets vedtægter

Selskabets vedtægter indeholder information om blandt andet selskabets navn, formål, anparter og regnskabsår. Derudover selskabets regler for f.eks. afholdelse af generalforsamling, omsætningsbegrænsninger for anparterne mv. Vedtægter er dermed, sammen med Selskabsloven, regelsættet for selskabet.

 

Lad NEMADVOKAT gøre det hele for dig

Du kan sikre dig en hurtig og sikker selskabsstiftelse ved at lade NEMADVOKAT gøre det hele for dig. Så nemt kan det gøres:

✔️Udfyld vores online formular på 2 min.
✔️Vi sætter os ind i dine behov
✔️Vi opretter dit holdingselskab samt alle dokumenter
✔️Du underskriver med NEMID
✔️Vi fremsender alle dokumenter via Ownr.dk
✔️Dit holdingselskab er nu oprettet

Hos NEMADVOKAT sikrer vi, at dine dokumenter bliver udarbejdet korrekt og registreret digitalt hos Erhvervsstyrelsen. På den måde undgår du juridiske uoverensstemmelser, og sikrer dig en gnidningsfri start med dit nye holdingselskab. Af hensyn til datasikkerhed og den nye data forordning modtager du alle dokumenter via Ownr.dk

Få oprettet holdingselskab her
DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Vi er med dig hele vejen

I løbet af processen vil du sandsynligvis opleve at have spørgsmål til små og store forhold i forbindelse med stiftelsen – og her er vi med dig hele vejen. Du er altid velkommen til at bruge vores rådgivning på både telefon, e-mail og chatten her på siden. Dette gælder både før, under og efter stiftelsen af dit selskab.

Er du i tvivl, om du skal oprette et holdingselskab eller en anden form for selskab? Så ring til os og få en uforpligtende snak med en af vores kompetente advokater.