Opret holdingselskab

Et holdingselskab bruges til at eje aktier eller anparter i andre selskaber, hvilket kan give skattemæssige og økonomiske fordele for ejeren af holdingselskabet. Et holdingselskab er typisk en form for passiv investeringsvirksomhed, som ikke har aktiv drift.

Din personlige rådgiver vejleder dig om, hvordan du får etableret den mest fordelagtige selskabsstruktur, således din forretning er sikret de mest optimale forhold.

Din juridiske rådgivning tilrettelægges ud fra de forhold, der er væsentlige for netop din situation. Dermed er dine fordele ved at oprette et holdingselskab sikret.

Vi har erfaring fra mere end 19.000 selskabsstiftelser. Du undgår derfor problemer med stiftelsen, og er sikret den mest optimale start med din holdingkonstruktion.

Din rådgiver udarbejder alle de nødvendige selskabsdokumenter ud fra netop dine behov. Dermed stiftes dit holding ud fra de forhold, der er væsentlige for dig og din branche.

Dit holdingselskab og CVR-nr. er klar på under ét døgn, da du får nem og hurtig rådgivning online. Samtidig bekræfter vi din selskabskapital uden ekstraomkostninger.

oprettelse af holdingselskab advokat

Få oprettet et holdingselskab i dag
DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Oprettelse af holdingselskab

Din rådgiver udformer alle selskabsdokumenter, bekræfter selskabskapitalen og registrerer dit holding. Du undgår problemer, så du er sikret den mest optimale start.

 • Oprettelse af holdingselskab og CVR-nr. inden for 24 timer*
 • Kompetent juridisk rådgivning
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument (lovpligtigt)
 • Udarbejdelse af vedtægter (lovpligtigt)
 • Udarbejdelse af ejerbog (lovpligtigt)
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen (lovpligtigt)
 • Kapitalgodkendelse med i prisen
 • Registrering af reelle ejere med i prisen (lovpligtigt)

Pris: 1.295 kr. ekskl. moms og gebyrer

*Erhvervsstyrelsen behandler langt de fleste sager automatisk, men vil i få tilfælde udtage en sag til manuel behandling, hvilket påvirker behandlingstiden. Læs mere længere nede.

 

Holdingselskab pris

Erhvervsstyrelsen har pålagt alle selskabsstiftelser et registreringsgebyr på 670 kr. For dette beløb bliver holdingselskabet endeligt registreret, og du tildeles et CVR-nummer.

Prisen for stiftelse af holdingselskab udgøres af et salær til din rådgiver på 1.295 kr. Dertil pålægges registreringsgebyret på 670 kr. fra Erhvervsstyrelsen.

Fordelen ved at oprette dit holdingselskab ved et advokatfirma kontra andre online alternativer er, at du får rådgivning og kapitalgodkendelse uden ekstra omkostninger.

Rådgivning er fordelagtigt, da du er sikret, at selskabets dokumenter udarbejdes efter dine behov og branche. Fejlagtige dokumenter kan nemlig skabe store problemer fremadrettet.

Kapitalgodkendelsen er lovpligtig og kan koste op mod 4.000 kr., men hos NEMADVOKAT bekræfter vi kapitalen via vores klientkonto. Derfor godkendes kapitalen uden merpris.

Salær til rådgiver: 1.295 kr.
Gebyr til Erhvervsstyrelsen: 670 kr.

 

Dit sagsforløb

oprettelse af holding selskab

Start din sag ved at trykke på bestil-knappen. Du ledes nu videre til en online bestillingsformular til stiftelse af ApS. Bemærk, trods navnet på bestillingsformularen er “Stiftelse af ApS”, skal du ikke bekymre dig herom. Dit holdingselskab vil nemlig blive oprettet, som udgangspunkt, blive oprettet som et anpartsselskab. Dette kan du læse mere om længere nede på siden. I denne formular bedes du udfylde dit navn, telefonnummer, e-mail og eventuelt et tidspunkt, som du ønsker at blive ringet op på af din rådgiver.

Du kan vælge at sætte din sag hurtigere i gang ved at udfylde ordreblanketten, som du vil blive guidet igennem online. Dette giver dig mulighed for at angive, at du ønsker at stifte et holdingselskab eller driftsselskab (1 selskab), et holdingselskab og et driftsselskab (2 selskaber) eller to holdingselskaber og et driftsselskab (3 selskaber). Efterfølgende bedes du indtaste diverse oplysninger om selskabet/selskaberne.

Du vil blive kontaktet af din rådgiver, som vejleder dig om din selskabsstiftelse og sørger for at udarbejde alle de nødvendige dokumenter. Disse udarbejdes efter netop dine ønsker og behov, således du kan opnå den mest optimale selskabskonstruktion. I den forbindelse kan du og din rådgiver eksempelvis drøfte behovet for momsregistrering, arbejdsgiverregistrering, import/eksport registrering, potentielle omsætningsbegrænsninger og særlige rettigheder for de deltagende anpartshavere.

Herefter udformer din rådgiver alle selskabsdokumenterne, som består af selskabets stiftelsesdokument og vedtægter, og bekræfter selskabskapitalen ved hjælp af vores klientkonto i Nykredit. Når du har underskrevet dokumenterne, bekræftet din identitet og indbetalt selskabskapitalen, registrerer din rådgiver selskabet ved Erhvervsstyrelsen. Efterfølgende sender din rådgiver dig en besked, hvoraf dit selskabs CVR-nummer fremgår samt selskabets dokumenter. Så snart du har oprettet en bankkonto til dit selskab, overfører din rådgiver selskabskapitalen hertil, fratrukket salæret og omkostninger til myndighederne.

 

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et kapitalselskab, som typisk stiftes som et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Det primære formål med et holdingselskab er, at selskabet ejer aktier eller anparter i andre selskaber, hvorved en række fordele kan opnås.

I forlængelse af ovenstående er det værd at nævne, at et holdingselskab som oftest ikke selv har en egentlig produktion. Derfor er det i mange tilfælde en form for passiv investeringsvirksomhed, som ikke har aktiv drift.

Normalt er det ét eller flere datterselskaber, der tager sig af den egentlige produktion. Disse selskaber kaldes også for driftsselskaber, hvor holdingselskabet bliver kaldt for et moderselskab. Du ejer holdingselskabet, og holdingselskabet ejer dit driftsselskab.

Det er en typisk misforståelse, at et holdingselskab er en bestemt form for selskabsform. Dette er dog ikke tilfældet. Et holdingselskab er blot en betegnelse for et ApS eller et A/S, der ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber.

 

Fordele ved holdingselskab

holdingselskab fordele

Hvorfor er det så lige helt præcist, at man har et holdingselskab? Ved at have en selskabskonstruktion bestående af eksempelvis to anpartsselskaber, hvoraf det ene udgør et moderselskab uden aktiv drift, dvs. holdingselskabet, og det andet anpartsselskab udgør et datterselskab med aktiv drift, dvs. driftsselskabet, opnås en række fordele.

Holdingselskab fordele:

 • Beskyt din selskabsformue mod kreditorer
 • Spar 40.000 kr. ved at “rulle” kapitalen
 • Sælg dit driftsselskab skattefrit 

 

Fordel 1) Beskyt din selskabsformue mod kreditorer
Du kan sikre din selskabsformue ved skattefrit at foretage udbyttebetaling fra dit driftsselskab til dit holdingselskab. Dermed videreføres driftsselskabets overskud til holdingselskabet. Fidusen herved er, at driftsselskabets overskud er beskyttet mod eventuelle krav mod driftsselskabet. Det betyder, at driftsselskabets kreditorer, som hovedregel, ikke vil kunne gøre krav gældende i holdingselskabets formue i tilfælde af konkurs eller erstatningskrav. For at foretage skattefrit udbytte fra dit driftsselskab til dit holdingselskab, skal holdingselskabet som minimum eje 10% af driftsselskabet.

 

Fordel 2) Spar 40.000 kr. ved at “rulle” kapitalen
Ved at etablere holdingselskabet og driftsselskabet samtidig kan du lade holdingselskabets kapital ’rulle’ videre ned i driftsselskabet. Dermed kan du stifte to anpartsselskaber for de samme 40.000 kr. i stedet for at gøre brug af 80.000 kr. til at etablere to anpartsselskaber. Tag for eksempel en holdingkonstruktion med to anpartsselskaber: du indbetaler 40.000 kr. til stiftelse af holdingselskabet, og disse penge anvendes derefter til at stifte driftsselskabet med. Nu vil driftsselskabet have en selskabskapital på 40.000 kr., og holdingselskabet vil have en selskabskapital bestående af anparterne i driftsselskabet. Bemærk, eksemplet har ikke inkluderet stiftelsesomkostninger og gebyret til Erhvervsstyrelsen.

 

Fordel 3) Sælg dit driftsselskab skattefrit 
Du kan foretage et frasalg af driftsselskabet skattefrit, såfremt du ejer det igennem et holdingselskab. Dette skyldes, at det vil være holdingselskabet, der sælger driftsselskabet, hvilket kan gøres skattefrit som følge af selskabskonstruktionen. Efterfølgende kan du, som ejer, selv vælge om dette beløb eksempelvis skal udloddes som udbytte, og dermed blive beskattet, eller om det skal bruges til geninvesteringer.

 

Holdingselskab ulemper

Hvilke ulemper er der ved at etablere en holdingkonstruktion? Når du stifter et holdingselskab, skal du varetage to selskaber i stedet for ét. Dette medfører nogle ulemper, men overordnet set opvejes de som regel af fordelene.

Ulemper ved holdingselskab: 

 • Oprettelse af minimum to selskaber
 • Udarbejdelse af årsrapport for hvert selskab
 • Forvent højere administrationsomkostninger

Der følger visse krav og betingelser med, som du skal være forberedt på at overholde. Når du opretter din holdingstruktur, skal du som minimum oprette to selskaber, der hver især skal betales stiftelsesomkostninger til, hvilket beløber sig i 2x 670 kr. Derudover skal du som ejer sørge for at få udarbejdet en årsrapport for hvert selskab i holdingstrukturen. Som en sidste ulempe kan du forvente højere administrationsomkostninger. På trods af de forskellige krav og betingelser vil fordelene ved at stifte et holdingselskab som oftest opveje ulemperne.

 

Få oprettet et holdingselskab i dag
DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

holdingselskaber i danmark

 

Holdingselskab skat

En af de store fordele ved at oprette et holdingselskab er de skattemæssige fordele, du kan opnå. Såfremt dit holdingselskab ejer minimum 10% af et driftsselskab, kan driftsselskabet udbetale udbytte til holdingselskabet – helt uden at skulle betale udbytteskat.

Et udbytte er en udbetaling af selskabets overskud til ejerne/aktionærerne. Såfremt dit selskab har genereret et overskud ved aflæggelse af årsregnskab, kan der træffes beslutning om, at overskuddet kan blive udbetalt som udbytte, geninvesteret i selskabet eller en kombination heraf.

Fordelen ved at flytte driftsselskabets overskud over i holdingselskabet er, at overskuddet beskyttes mod eventuelle krav fra kreditorer. Dermed er overskuddet sikret, såfremt kreditorer skulle gøre krav gældende mod driftsselskabet.

Såfremt dit holdingselskab ejer mindre end 10% af dét driftsselskab, der skal udbetale udbytte til holdingselskabet, skal der betales 27% i udbytteskat af de første 54.000 kr. (2019-sats). I tilfælde hvor udbyttet overstiger 54.000 kr., skal der betales 42% i udbytteskat for dét beløb, der er over 54.000 kr. (2019-sats).

Når du skal trække penge ud af holdingselskabet til dig selv, kan dette gøres ved at udbetale udbytte. Udbytter på op til 54.000 kr. beskattes med 27% i udbytteskat (2019-sats). Såfremt udbyttet overstiger 54.000 kr. (2019-sats), vil beløbet over 54.000 kr. blive beskattet med 42% i udbytteskat (2019-sats). Dermed kan du føre penge fra dit holdingselskab ud til dig selv til en langt lavere skattesats end ved almindelig indkomstskat.

 

holding selskaber

 

Oprettelse af holdingselskab

Hos NEMADVOKAT får du altid en nem og hurtig selskabsstiftelse. Din personlige rådgiver udformer alle de nødvendige selskabsdokumenter til dit holdingselskab efter selskabsloven. Herefter sørger din rådgiver for at registrere dit holdingselskab ved Erhvervsstyrelsen. Inden for kun 24 timer er din nye holdingkonstruktion klar til brug, så du kan nyde godt af fordelene ved holdingselskaber. Bemærk, i få tilfælde kan Erhvervsstyrelsen vælge at udtage en sag til manuel behandling, hvilket vil medføre, at Erhvervsstyrelsens behandlingstid vil være to til tre uger. Dette sker dog kun i ganske få tilfælde, da Erhvervsstyrelsen behandler langt de fleste sager automatisk.

Lige så snart registreringen af dit selskab er endelig, vil du blive tildelt et CVR-nummer. Dette er dit holdingselskabs identifikationsnummer – ligesom du kender det fra dit eget personlige CPR-nummer. Dit selskabs CVR-nummer benyttes eksempelvis af myndigheder, dine kunder og SKAT, såfremt de ønsker at identificere dit selskab. Alle har adgang til CVR-registret, og af dette register fremgår alle selskabets offentlige stamoplysninger, dvs. firmanavn, firmaadresse, branchekode og medarbejderantal. Så snart en dansk forretning omsætter for mere end 50.000 kr. per år, er forretningen forpligtet til at lade sig momsregistrere. Såfremt dette er nødvendigt i dit tilfælde, sørger din rådgiver for dette.

 

TIP!
Alle arbejdsgivere er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring.
Rul ned på siden og se, om du også skal tegne en – og hvad den dækker.

 

Kompetent rådgivning

Din rådgiver vejleder dig om, hvordan du på bedste vis etablerer en holdingstruktur, der passer til dig. Når du henvender dig til et advokatkontor, får du en komplet selskabsstiftelse med juridisk rådgivning. Netop derfor er prisen for stiftelse af holdingselskaber hos advokater højere sammenlignet med diverse virksomheder, der tilbyder hjælp hertil. Udover at du modtager juridisk rådgivning ved at benytte dig af et advokatkontor, så er en af de væsentlige fordele, at du er sikret under advokatens lovpligtige ansvarsforsikringen. Dermed vil du i alle tilfælde være økonomisk sikret i forhold til dine selskabsdokumenter, når du allierer dig med et advokatkontor. Såfremt du vælger selv at udforme dine selskabsdokumenter, eksempelvis gennem diverse online ”dokumentgeneratorer”, vil du ikke være beskyttet under en sådan forsikring. Det betyder, at hvis du udformer fejlagtige eller vage selskabsdokumenter, så står du selv til ansvar for de økonomiske konsekvenser heraf. Af den grund anbefales det at få professionel hjælp til stiftelse af selskaber – især når det kommer til at etablere en holdingstruktur.

 

Søger du rundt på nettet, finder du virksomheder, der sælger standarddokumenter gennem en form for ”dokumentgenerator”. Her kan du indtaste dine oplysninger og modtage et sæt standard selskabsdokumenter. Det fordelagtige ved dette er, at det nogle gange kan være billigere end at benytte en advokat, men du bør dog være opmærksom på ulemperne. Vi belyser blot disse, således du kan undgå problemer med din selskabsstiftelse. Du bør være særligt opmærksom på at oplyse tilstrækkelige og velovervejede oplysninger, således din selskabskonstruktion er optimeret på bedste vis. Du bør eksempelvis gennemtænke ejerstrukturen, tegningsreglen, og være opmærksom på om du har mulighed for at tilvælge de relevante tilvalg, som er vigtige for netop din situation. Udarbejdes dit holdingselskabs dokumenter ikke på bedste vis, risikerer du, at det skaber store udfordringer i det lange løb.

 

Stiftelsesdokument

Din rådgiver udformer dit holdingselskabs stiftelsesdokument. Dokumentet bruges til at bekræfte dannelsen af selskabet, og heraf fremgår det eksempelvis, hvem anpartshaverne er, selskabets form og startkapital. Et stiftelsesdokument er centralt for selskabsstiftelsen, da det skal vedhæftes selskabsregistreringen, førend den godkendes.

 Lovpligtige oplysninger i et stiftelsesdokument:

 • Selskabets stiftere: Navn og adresse på fysiske personer. Selskabsnavn, adresse og CVR-nr. på juridiske personer, hvilket er kapitalselskaber
 • Tegningskurs: Hvad skal kursen være for at tegne nye anparter eller aktier i selskabet? Bruges f.eks. ved kapitalforhøjelse og når en investor skal investere
 • Frister: Hvornår skal selskabets anparter senest være tegnet, hvilket vil sige købt? Hvornår skal indbetalingen til anparterne eller aktierne allersenest være sket?
 • Retsvirkningsdato: Hvornår har selskabet virkning rent retsmæssigt? Sker som oftest ved underskrivelsen af stiftelsesdokumentet
 • Regnskabsmæssig virkningsdato: Hvornår starter selskabets regnskabsår? Dette omtales også som datoen for selskabets regnskabsmæssige virkning
 • Stiftelsesomkostninger: Afholder selskabet omkostningerne til stiftelsen? Og i så fald, hvad er de anslåede omkostninger til stiftelsen?

 

Valgfrie oplysninger i et stiftelsesdokument:

 • Særlige rettigheder: Gælder der særlige rettigheder for selskabets stiftere eller andre personer? Dette kan eksempelvis være en direktørkontrakt
 • Væsentlige aftaler: Er holdingselskabet underlagt en væsentlig økonomisk forpligtelse? Dette kan eksempelvis være som følge af en patentlicensaftale
 • Apportindskud: Er holdingselskabet etableret ved hjælp af apportindskud? Sagt med andre ord: er selskabet oprettet med andet end kontanter, dvs. aktiver?
 • Fravalg af revision: Er der blevet fravalgt revision af årsregnskab? Dette kan gøres, såfremt selskabet er under en vis størrelse
 • Indbetalt selskabskapital: Er der blevet indbetalt flere kontanter end de 40.000 kr., som er minimumskravet til stiftelse af et ApS, som kan fungere som et holding?

 

Vedtægter

Din rådgiver udformer dit holdingselskabs vedtægter. Dokumentet skal anvendes til stiftelsen af selskabet, og heraf fremgår grundlæggende information om eksempelvis dit holdingselskabs navn, formål, anparter og regnskabsår. Dertil fremgår information om reglerne for blandt andet afholdelse af generalforsamling og omsætningsbegrænsninger for selskabets anparter. Overordnet set er vedtægterne et regelsæt for dit holdingselskab.

Lovpligtige oplysninger i et sæt vedtægter:

 • Navn og binavne: Det er et krav, at et holdingselskabs navn skal indeholde dets selskabsform. Anvender du et ApS som holdingselskab, skal holdingselskabets navn indeholde ordet ”anpartsselskab” eller ”ApS”
 • Formål: Et kapitalselskab må udelukkende drive forretning inden for dets formål. Eksempelvis opbevaring af midler eller eje anparter i andre selskaber
 • Selskabskapital: Størrelsen på selskabskapitalen skal fremgå af vedtægterne ved stiftelse af holdingselskab
 • Værdi eller antal af anparter: Angivelse af anparternes pålydende værdi eller antal
 • Rettigheder for anparterne: Dette kan f.eks. udgøres af et bestemt antal stemmer, som den enkelte ejerandel har på generalforsamlingen
 • Ledelsesorganer: Det skal fremgå af vedtægterne, hvilke ledelsesorganer der er til stede i selskabet. Det kan eksempelvis være en bestyrelse eller en direktion
 • Generalforsamling: Angivelse af, hvordan der varsles og indkaldes til generalforsamling i selskabet
 • Regnskabsår: Det skal fremgå af vedtægterne, hvornår selskabets regnskabsår påbegyndes. Dette sker ofte på dagen, hvor stiftelsesdokumentet underskrives
 • Beslutninger: Det skal blandt andet fremgå, hvordan der træffes særlige beslutninger på selskabets generalforsamling
 • Ophørstidspunkt: Det skal fremgå, hvis selskabet har en begrænset levetid

 

Valgfrie oplysninger i et sæt vedtægter:

 • Tegningsret: Der kan indsættes oplysninger, der påvirker tegningsretten. Eksempelvis således kun direktøren har ret til at tegne selskabet udadtil
 • Indskrænkning af salg: Der kan indsættes begrænsninger for, hvordan anparter kan videresælges. Dette kan gøres ved at indsætte krav til samtykke til salg
 • Medsalgspligt: Der kan indsættes krav om medsalgspligt, således øvrige ejere skal sælge deres andele, hvis majoritetsejeren ønsker at sælge sine
 • Elektronisk generalforsamling: Der kan indsættes regler for at afholde generalforsamlinger elektronisk, herunder hvordan dette skal finde sted
 • Beslutningsdygtighed: Antallet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kan øges, før beslutninger kan træffes på vegne af holdingselskabet

 

Ejerbog

Din rådgiver udformer dit holdingselskabs ejerbog, som indeholder information om, hvem ejerne er – både nuværende og tidligere ejere. Derudover indeholder ejerbogen oplysninger om, hvor mange anparter hver anpartshaver er i besiddelse af, og hvordan anpartshaverne har anskaffet sig sine anparter. Ejerbogen skal kontinuerligt ajourføres, således den indeholder den nyeste information om selskabet. Ajourføringen kan foretages af ledelsen eller andre i selskabet – eller outsources til en bogholder, revisor eller en advokat. En ejerbog kan kun tilgås af offentlige myndigheder og selskabets ejere, hvorved den ikke er offentligt tilgængelig for alle. Rent praktisk kan en ejerbog eksempelvis føres i et Word-dokument eller i Erhvervsstyrelsens ejerbogs-værktøj, som er gratis på deres hjemmeside.

Lovpligtige oplysninger i en ejerbog:

 • Ejere: Angivelse af ejernes eller panthavernes samlede ejerandele i selskabet
 • Navn og bopæl: Angivelse af ejernes/panthavernes navn og bopæl. Er ejerne fysiske personer, dvs. selskaber, skal CVR-nr. og ejernes adresse angives
 • Dato: Angivelse af, hvornår andele er blevet erhvervet, pantsat eller afhændet
 • Andele: Angivelse af en andels størrelse ved pantsætning/erhvervelse/afhændelse
 • Stemmerettigheder: Angivelse af de tilknyttede rettigheder til ejerandelene

 

Registrering ved Erhvervsstyrelsen

Din rådgiver står for at registrere dit holdingselskab ved Erhvervsstyrelsen. Dette sker så snart, at du har sat din underskrift på selskabets stiftelsesdokument og vedtægter. Herved bliver din endelige selskabsstiftelse gyldig, og du kan derfor drive forretning i Danmark. Det er i denne sammenhæng, at du tildeles et CVR-nummer. Læs mere herom under punktet ”Oprettelse af holdingselskab”. Vi gør igen opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen har pålagt alle selskabsstiftelser et registreringsgebyr på 670 kr., hvilket er et gebyr, der skal betales af stifteren, og som ikke kan afviges – uanset hvordan selskabet stiftes.

 

Kapitalgodkendelse

Ved enhver selskabsstiftelse skal selskabskapitalen godkendes og dokumenteres. Såfremt du stifter et anpartsselskab, som skal fungere som et holdingselskab, vil dette kræve en selskabskapital på 40.000 kr. Denne selskabskapital dokumenteres ved, at du deponerer de 40.000 kr. på NEMADVOKATs klientkonto i Nykredit. I det øjeblik dit holdingselskab er oprettet, og du har oprettet din bankkonto, så udbetaler din rådgiver din selskabskapital hertil, blot fratrukket advokatens honorar som er aftalt på forhånd.

En af de helt store fordele ved at gøre brug af NEMADVOKAT til din selskabsstiftelser er, at kapitalgodkendelsen er med i prisen. Dette er nemlig langt fra alle, der foretager den lovpligtige kapitalgodkendelse uden ekstraomkostninger. Grunden til at vi er i stand til at bekræfte din selskabskapital uden ekstraomkostninger er, at vi er et advokatfirma, hvorfor vi har en klientkonto. Helt konkret er en klientkonto en særlig konto, som advokater er forpligtet til at have. Formålet med en klientkonto er, at den sikrer dig og dine penge, når du skal indbetale penge til en ydelse såsom stiftelse af holdingselskab. Denne indbetaling står sikkert gemt væk på vores klientkonto, indtil din sag er afklaret. Hos NEMADVOKAT har vi en klientkonto i Nykredit.

Det er vigtigt at bide mærke i, at en klientkonto er en særskilt konto, hvorfor den ikke er en del af vores advokatvirksomheds driftskonto. Det betyder, at når du overfører din selskabskapital til NEMADVOKAT, placeres pengene på en adskilt konto, indtil vi overfører dem til dit nye holdingselskab. Disse penge må vi på intet tidspunkt inddrage i vores almindelige drift. Dermed er du sikker på, at de penge, som du overfører, altid er i sikre hænder. Dette gælder også, såfremt vores advokatanpartsselskab skulle gå konkurs.

Når du henvender dig til NEMADVOKAT for at få foretaget din selskabsstiftelse, får du derfor bekræftelse af selskabskapital med i prisen, som ligger på 1.295 kr. ekskl. moms og gebyrer, hvoraf gebyret består af det obligatoriske registreringsgebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen. Kapitalgodkendelsen får du, som tidligere forklaret, som følge af at du gør brug af et advokatkontor og dets særlige klientkonto. Såfremt du selv stifter dit anpartsselskab udenom et advokatkontor, kan det koste dig helt op imod 4.000 kr. for at få godkendt din selskabskapital. Netop derfor er det en væsentlig fordel at benytte et advokatkontor til din selskabsstiftelse. Husk, du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 41 61, såfremt du har spørgsmål til kapitalgodkendelse eller andre emner – det er uforpligtende og gratis.

 

Registrering af reelle ejere

Din rådgiver foretager den lovpligtige registrering af reelle ejere. Dit holdingselskabs reelle ejere er dé fysiske personer, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af holdingselskabet. For at være kategoriseret som værende en reel ejer, skal vedkommende som udgangspunkt eje eller kontrollere mere end 25% af holdingselskabet. Bemærk, dette er blot en indikator, der peger på et reelt ejerskab. Registrering af reelle ejere blev lovpligtigt i 2017, således disse skal registreres udover de legale ejere af selskabet. Denne lovændring i 2017 blev indført med et ønske om at øge gennemsigtigheden for den reelle ejerstruktur, således skattesvig og anden økonomisk kriminalitet nedsættes.

Måden hvorpå din rådgiver registrerer selskabets reelle ejere er ved at indhente information om dem, som ejer eller kontrollerer selskabet. Dertil indhentes information om disse personers rettigheder. På baggrund heraf udarbejder din rådgiver en vurdering af, hvilke personer som skal registreres som holdingselskabets reelle ejere. Denne registrering kan ikke fraviges, da den er lovpligtig, hvorfor alle reelle ejere er forpligtet til at blive registreret. Så snart selskabets reelle ejere er registreret, kan alle og enhver slå disse personer op i det offentlige CVR-register og se information om dem. Det er dog ikke muligt at se deres personlige identifikationsnummer, da dette ikke er offentligt.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig 

Du får en nem, hurtig og ikke mindst sikker selskabsstiftelse med NEMADVOKAT:

 • Du udfylder vores online formular på 2 min.
 • Vi sætter sig ind i dine ønsker og behov
 • Vi opretter dit holdingselskab inkl. alle nødvendige dokumenter
 • Du underskriver selskabsdokumenterne med NemID
 • Vi fremsender alle dine dokumenter via ownr.dk
 • Dit holdingselskab er nu registreret og oprettet

Når du henvender dig til os, er du sikker på at, at alle nødvendige selskabsdokumenter til din selskabsstiftelse udarbejdes juridisk korrekt – og ikke mindst på den mest optimale måde ud fra netop dine behov. Dermed undgår du fejl og mangler i dine selskabsdokumenter, således du er sikret en gnidningsfri start med dit nye holdingselskab.

Du modtager juridisk rådgivning fra vores specialiserede rådgivere. Dermed er du sikker på, at din selskabskonstruktion sammensættes på den mest optimale måde, som gavner dig på bedste vis. Netop rådgivning spiller en væsentlig faktor, når du står over for at skulle optimere din selskabskonstruktion, hvorfor det anbefales at søge juridisk hjælp hertil.

Undervejs vil du tit og ofte støde på en række spørgsmål – store som små – hvilket din rådgiver står klar til at hjælpe dig med. Du er nemlig altid velkommen til at gøre brug af din rådgiver, hvilket nemt og hurtigt kan ske via telefon, e-mail eller chatten her på siden. Vi hjælper dig både før, under og efter din selskabsstiftelse, så du altid er på rette vej.

 

Hvorfor vælge NEMADVOKAT?

 • Du får oprettet dit holdingselskab på få timer, så du kan komme hurtigt i gang
 • Du får hjælp af specialiserede rådgivere med erfaring fra +19.000 selskabsstiftelser
 • Du får kapitalgodkendelsen med i prisen, som normalt koster flere tusinde kroner

Ved du ikke om du bør stifte et holdingselskab? Kontakt os i dag, og få en samtale herom. Det er gratis og uforpligtende. Kontakt os på telefon 70 20 41 61

 

Få oprettet et holdingselskab i dag
DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer