Hvad er en kapitalforhøjelse?

Hvad er en kapitalforhøjelse?

Kapitalforhøjelse betyder, at der tilføres ny kapital til et selskab, hvorved kapitalen øges. Dette gøres typisk i situationer, hvor de eksisterende anpartshavere selv ønsker at tilføre selskabet mere likviditet, eller hvis en ny anpartshaver skal ind i selskabet mod et bestemt beløb.

 

Mulige grunde til kapitalforhøjelse

  • Ny investor, der indskyder penge i selskabet
  • Ejerne ønsker at styrke likviditeten
  • Ejerne ønsker at styrke selskabet overfor omverdenen
  • Et behov for kapitaludvidelse i relation til en omdannelse eller omstrukturering

 

Kontanter og apportindskud

En kapitalforhøjelse kan både ske i form af kontanter eller ved apportindskud, som er indskydning af aktiver. I tilfælde af at der anvendes apportindskud og derved indskydes aktiver, skal disse være vurderet af en registreret revisor.

 

Hvordan gør man?

Ønsker ejerne en kapitalforhøjelse, skal dette besluttes til selskabets generalforsamling. Her skal det vedtages med det samme flertal, som der kræves ved en vedtægtsændring. Det betyder, at beslutningen om kapitalforhøjelse skal tiltrædes af mindst 2/3 af de stemmer, som er afgivet, og af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret til generalforsamlingen.

Læs også