Hvad er en kapitalforhøjelse?

Kapitalforhøjelse

Der er flere grunde til at gennemføre en kapitalforhøjelse. I mange tilfælde kan dit selskab fremstå mere solidt og sende et stærkt signal til omverdenen om, at selskabet er veldrevet.

 

 

Hvad er en kapitalforhøjelse?

Kapitalforhøjelse betyder, at der tilføres ny kapital til et selskab, hvorved kapitalen øges. Dette gøres typisk i situationer, hvor de eksisterende anpartshavere selv ønsker at tilføre selskabet mere likviditet, eller hvis en ny anpartshaver skal ind i selskabet mod et bestemt beløb.

 

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

 

Mulige grunde til kapitalforhøjelse

 • Ny investor, der indskyder penge i selskabet
 • Ejerne ønsker at styrke likviditeten
 • Ejerne ønsker at styrke selskabet overfor omverdenen
 • Et behov for kapitaludvidelse i relation til en omdannelse eller omstrukturering

 

Kontanter og apportindskud

En kapitalforhøjelse kan både ske i form af kontanter eller ved apportindskud, som er indskydning af aktiver. I tilfælde af at der anvendes apportindskud og derved indskydes aktiver, skal disse være vurderet af en registreret revisor.

Læs mere om apportindskud her

 

Hvordan laver man en kapitalforhøjelse?

Du kan foretage en kapitalforhøjelse ved at:

 • Tegning af nye kapitalandele:

Der kan ske kapitalforhøjelse ved tegning af nye andele, der foregår ved kontant indskud, eller ved gældskonvertering.

 • Fondsforhøjelse:

Der kan ligeså foretages en kapitalforhøjelse ved, at et selskab overføre dets frie reserver til selskabskapitalen, hvor kapitalen ikke bliver forhøjet med det samme, men vedtagelserne optages i selskabets vedtægter.

 • Gældsbreve eller warrants:

Kapitalforhøjelsen kan også foretages ved, at der ved generalforsamling eller ved bestyrelsen, bliver besluttet at udstede et konvertibelt gældsbrev eller warrants.

 

Kapitalforhøjelse i IVS, ApS og A/S

Ønsker ejerne en kapitalforhøjelse, skal dette besluttes til selskabets generalforsamling. Her skal det vedtages med det samme flertal, som der kræves ved en vedtægtsændring. Det betyder, at beslutningen om kapitalforhøjelse skal tiltrædes af mindst 2/3 af de stemmer, som er afgivet, og af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret til generalforsamlingen.

En kapitalforhøjelse fungerer oftest efter nedenstående rækkefølge:

 • Forberedelse

Der skal til at starte med tages stilling til, hvilken type kapitalforhøjelse og hvilke processer, der skal tiltrædes i forbindelse med ændringen.

Det er i denne forbindelse vigtigt at tage stilling til, hvordan kapitalen indskydes i selskabet. Er der eksempelvis tale om kontant indskud i form af penge, der er blevet lånt gennem fx konvertible gældsbreve? Dette er noget af det, som vil blive gennemgået af selskabets generalforsamling eller bestyrelse.

 • Beslutning på generalforsamling

Efter en grundig diskussion omkring, hvilken type kapitalforhøjelse og hvilke processer, der skal tiltrædes i forbindelse med forøgelsen, er det tid til at træffe beslutningen om omdannelsen.

Det er i denne fase, at kapitalforhøjelse skal tiltrædes af mindst 2/3 af de stemmer, som er afgivet, og af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret til generalforsamlingen.

 • Selskabskapital

I denne fase skal der tages stilling til den kurs, hvor forhøjelsen finder sted. Det er vigtigt at tage højde for, hvordan selskabskapitalen arter sig før og efter kapitalforhøjelsen.

Efter at beslutningen fra generalforsamlingen er vedtaget og der er taget højde for selskabskapitalen, skal selskabets vedtægter opdateres, så den nye selskabskapital fremgår heri.

 • Registrering

Sidste skridt i praksis, består i at registrere kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen.

Opret dit selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere

Læs også