apportindskud

Apportindskud

 

Hvad er apportindskud?

Apportindskud definition: Værdier, der skydes ind i virksomheden ved opstart af et aktieselskab eller et anpartsselskab, som ikke er kontanter.

Ved stiftelse af ApS skal du indskyde værdier for minimum 40.000 kr. ved selskabsstiftelsen. Der ligger heri intet krav om, at disse værdier skal være kontanter.

Derfor kan aktiver, f.eks. industrimaskiner, værktøj og biler, anvendes med henblik på at opfylde kapitalkravet. Dermed kan du starte et ApS uden 40.000 kr. i kontant.

 

Hvad kan bruges til apportindskud?

Når du stifter et anpartsselskab med apportindskud, kan dette som udgangspunkt gøres ved at anvende alle former for aktiver, som har en reel økonomisk værdi.

Det kan eksempelvis være maskiner, inventar, udstyr, værktøj eller biler. Dermed kan du ikke indskyde en forpligtelse til at udføre et stykke arbejde eller levere en tjenesteydelse. 

Opret ApS her.

 

Eksempel på apportindskud

Michael er fotograf og har igennem en længere periode erhvervet sig en masse udstyr i form af professionelle kameraer, kamerastativer, diverse lamper og andet professionelt fotografudstyr. Michael vil gerne stifte et anpartsselskab, men han har kun 10.000 kr. i kontanter, hvilket ikke er nok til at opfylde kapitalkravet til ApS på 40.000 kr. Derfor vælger Michael at få vurderet sit fotografudstyr ved sin revisor. Michaels revisor udarbejder en vurderingsberetning, hvori fotografiudstyret står vurderet til 30.000 kr. Derved har Michael nu aktiver og kontanter til en værdi af 40.000 kr., hvilket er nok til at opfylde kapitalkravet til stiftelse af ApS. Selvom ejerskabet af fotografiudstyret overgår fra Michael til anpartsselskabet, kan han stadig anvende sit udstyr.

 

Vurderingsberetning ved apportindskud

Førend du kan anvende dine aktiver som indskud til et ApS, skal en uvildig revisor udarbejde en vurderingsberetning, som skal vedhæftes stiftelsesdokumentet.

En vurderingsberetning er en rapport, der beskriver dét eller de aktiver, som bliver skudt ind i selskabet i forbindelse med selve stiftelsen.

Dermed er det ikke nok, at en bil eksempelvis er vurderet hos en bilforhandler, eller at værktøj er værdifastsat af en producent eller leverandør.

Sådanne forundersøgelser vil dog ofte ikke være spildt, da revisoren kan benytte disse ved den endelig værdifastsættelse af selskabet.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også