apportindskud

Apportindskud

Har du ikke midlerne til at indskyde den gældende startkapital til dit selskab? Så er apportindskud måske en mulighed for dig. Her afhandles der nemlig ikke med kontakte midler, men derimod aktiver såsom værktøj, biler eller maskiner anvendes som kapitalkravet.

 

 

Hvad er apportindskud?

Apportindskud definition: Værdier, der skydes ind i virksomheden ved opstart af et aktieselskab eller et anpartsselskab, som ikke er kontanter.

Ved stiftelse af ApS skal du indskyde værdier for minimum 40.000 kr. ved selskabsstiftelsen. Der ligger heri intet krav om, at disse værdier skal være kontanter.

Derfor kan aktiver, f.eks. industrimaskiner, værktøj og biler, anvendes med henblik på at opfylde kapitalkravet. Dermed kan du starte et ApS uden 40.000 kr. i kontant.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvad kan bruges til apportindskud?

Når du stifter et anpartsselskab med apportindskud, kan dette som udgangspunkt gøres ved at anvende alle former for aktiver, som har en reel økonomisk værdi.
Det kan eksempelvis være maskiner, inventar, udstyr, værktøj eller biler. Dermed kan du ikke indskyde en forpligtelse til at udføre et stykke arbejde eller levere en tjenesteydelse.

Opret ApS her

 

Eksempel på apportindskud

Michael er fotograf og har igennem en længere periode erhvervet sig en masse udstyr i form af professionelle kameraer, kamerastativer, diverse lamper og andet professionelt fotografudstyr. Michael vil gerne stifte et anpartsselskab, men han har kun 10.000 kr. i kontanter, hvilket ikke er nok til at opfylde kapitalkravet til ApS på 40.000 kr. Derfor vælger Michael at få vurderet sit fotografudstyr ved sin revisor. Michaels revisor udarbejder en vurderingsberetning, hvori fotografiudstyret står vurderet til 30.000 kr. Derved har Michael nu aktiver og kontanter til en værdi af 40.000 kr., hvilket er nok til at opfylde kapitalkravet til stiftelse af ApS. Selvom ejerskabet af fotografiudstyret overgår fra Michael til anpartsselskabet, kan han stadig anvende sit udstyr.

 

Vurderingsberetning ved apportindskud

Førend du kan anvende dine aktiver som indskud til et ApS, skal en uvildig revisor udarbejde en vurderingsberetning, som skal vedhæftes stiftelsesdokumentet.

En vurderingsberetning er en rapport, der beskriver dét eller de aktiver, som bliver skudt ind i selskabet i forbindelse med selve stiftelsen.

Dermed er det ikke nok, at en bil eksempelvis er vurderet hos en bilforhandler, eller at værktøj er værdifastsat af en producent eller leverandør.

Sådanne forundersøgelser vil dog ofte ikke være spildt, da revisoren kan benytte disse ved den endelig værdifastsættelse af selskabet.

 

Apportindskud ved kapitalforhøjelse

Som tidligere nævnt kan apportindskud foretages i forbindelse med stiftelse af et kapitalselskab som et alternativ til en stiftelse ved hjælp fra kontante midler. Men et apportindskud kan også foretages ved en kapitalforhøjelse.

Der er ofte tale om en kapitalforhøjelse, hvis en virksomhed tilknyttes en ny investor, der skal skyde penge i virksomheden eller hvis virksomheden har brug for ekstra likviditet eller soliditet. I sidstnævnte eksempel, er der ofte tale om kapitalforhøjelse i forbindelse med en gældskonvertering.

Kapitalforhøjelse ved apportindskud sker dog oftest ved omstrukturering internt i koncernen, hvor eksempelvis en produktionsmaskine eller en ejendom, anparter/aktiver eller lign. ønskes flyttet fra ét selskab til et andet selskab. Eksempelvis ved et joint venture, hvor to selskaber bliver slået sammen, hvor de indskyder aktiver i et fælles selskab.

Læs mere om kapitalforhøjelse her

 

Hvordan foretages en kapitalforhøjelse ved apportindskud?

En kapitalforhøjelse ved apportindskud foretages som en almen kapitalforhøjelse, hvor der træffes en beslutning ved selskabets generalforsamling. Dog kræves der dobbelt 2/3 af stemmerne, når der er tale om kapitalforhøjelse ved apportindskud, da der skal udføres en vedtægtsændring i selskabet. Ændringer og endegyldige beslutninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen, og selskabets ejerbog skal ligeledes opdateres.

De allerede eksisterende kapitalejere i selskabet har ikke ret til en forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele, når der foretages en kapitalforhøjelse ved apportindskud.

Opret selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også