Hvad er et stiftelsesdokument?

Hvad er et stiftelsesdokument?

Et stiftelsesdokument er et juridisk dokument, der bekræfter stiftelsen af et selskab. Dokumentet indeholder en række oplysninger om selskabet og dets stiftere. Et stiftelsesdokument laves ved at nedskrive de obligatoriske oplysninger i et dokument, som derefter underskrives af selskabets ejere.

 

 

Hvad indeholder et stiftelsesdokument?

Et stiftelsesdokument indeholder grundlæggende information om f.eks.:

  • Navn, bopæl og eventuelt CVR-nummer for selskabets stifter eller stiftere.
  • Tegningskursen for anparterne eller aktierne.
  • Fristerne for tegning og indbetaling af anparterne eller aktierne.
  • Fra hvilken bestemt dato, stiftelsen har retsvirkning.
  • Fra hvilken bestemt dato, stiftelsen har regnskabsmæssig virkning.
  • Om selskabet afholder stiftelsesomkostningerne og, hvis ja, de anslåede omkostninger.

 

Hvad er tegningskurs?

Tegningskurs er kursen, som skal betales for at tegne (købe) nye anparter eller aktier i et selskab. Tegningskursen beregnes ud fra hvor meget, der skal betales for 100 kr. anparter eller aktier. Det betyder, at hvis der stiftes et anpartsselskab med en selskabskapital på 50.000 kr. til kurs 100, så skal der indbetales 50.000 kr. Hvis kursen er sat til 200, skal der indbetales 100.000 kr.

 

Hvad indeholder fristerne for tegning og indbetaling af anparterne eller aktierne?

Ved stiftelsen af et selskab udstedes anparter eller aktier, og det skal være angivet i stiftelsesdokumentet, hvornår disse senest skal være tegnet (købt). Derudover skal det angives, hvornår købesummen for anparterne eller aktierne senest skal være indbetalt til selskabet. Fristen for tegning og indbetaling er ikke altid ens, men fristen kan ikke ligge senere end to uger efter, at stiftelsesdokumentet er skrevet under.

 

Hvad er en retsvirkningsdato?

Retsvirkningsdatoen angiver fra hvilken dato, som stiftelsen af et selskab har virkning fra. Selskabet har retsvirkning fra den dag, hvor stiftelsesdokumentet er underskrevet, medmindre andet er angivet i dokumentet. Vær dog opmærksom på, at hvis selskabskapitalen indbetales i form af kontanter, er det ikke muligt at have en virkningsdato, der ligger senere end 12 måneder efter den dato, hvor stiftelsesdokumentet blev underskrevet. I tilfælde hvor selskabskapitalen indbetales i andet end kontanter, er det ikke muligt at lægge virkningsdatoen efter den dato, hvor selskabet anmeldes til registrering eller registreres. Selskabet skal senest anmeldes til registrering 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

 

Regnskabsmæssig virkningsdato

Hvis selskabskapitalen indbetales i form af en allerede eksisterende virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i en eksisterende virksomhed, kan regnskabsåret starte med tilbagevirkende kraft fra den første dag i indeværende regnskabsår i den virksomhed, som indskydes som selskabskapital, eller som kapitalposten vedrører.

 

Stiftelsesomkostninger

Der vil som oftest være omkostninger forbundet til stiftelsen af et selskab. Det kan f.eks. være i form af et honorar til en professionel rådgiver, som er blevet hyret til at udarbejde stiftelsesdokumentet, vedtægterne og sørge for at registrere selskabet. I tilfælde af stiftelsesomkostninger skal de anslåede omkostninger angives i stiftelsesdokumentet, hvis selskabet skal bære stiftelsesomkostningerne. Hvis ikke selskabet skal bære disse, skal dette også fremgår af stiftelsesdokumentet.

 

Læs mere om selskabsstiftelse og hvordan NEMADVOKAT nemt og hurtigt kan hjælpe dig.

Læs også