Omregistrering af IVS til ApS

Omregistrering af IVS til ApS er en måde at ændre en selskabsform på. Dette er relevant for dig, som har et iværksætterselskab og som gerne vil fortsætte driften på længere sigt.

Iværksætterselskaber skal omregistreres til anpartsselskaber senest d. 15. oktober 2021. Hvis ikke de er omregistrerede inden da, vil selskaberne blive tvangsopløst, dvs. lukket ned.

Hvis din omregistrering kræver en vurderingsberetning, samarbejder vi med en række revisorer, som kan varetage denne opgave til en favorabel pris.

Omdannelse af ivs til aps

Omregistrering af IVS
DKK 3.500
bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Få ændret dit IVS til ApS

Du er sikret en nem, sikker og hurtig omregistrering hos NEMADVOKAT. Vi garanterer en korrekt omregistrering, således dit selskab ikke bliver sendt til tvangsopløsning.

 • Du får rådgivning, herunder om beslutningstagningen på generalforsamlingen
 • Du får en juridisk korrekt ændring af selskabets vedtægter
 • Du har mulighed for at blive henvist til en statsautoriseret revisor, såfremt din omregistrering kræver en vurderingsberetning
 • Kapitalgodkendelse ved kontantindskud
 • Du er sikret en komplet og juridisk korrekt omregistrering af IVS til ApS

 

Sådan omregistreres dit IVS til ApS

Du skal henvende dig til din rådgiver, som sørger for at skifte dit IVS til et ApS. Dette gøres ved at din rådgiver foretager en omregistrering, også omtalt som omdannelse, af IVS. Din rådgiver vejleder dig om, hvordan du officielt skal træffe beslutning om omregistrering og ændre dit selskabs vedtægter.

Omregistreringen kræver overordnet set tre ting:

 1. Selskabets vedtægter skal ændres
 2. Revisor skal udarbejde en vurderingsberetning (i de fleste tilfælde)
 3. Et beslutningsreferat skal udarbejdes

 

1) Ændring af selskabets vedtægter

Vedtægterne i selskabet skal ændres, således det nye sæt vedtægter er i overensstemmelse med kravene til et anpartsselskab. Din rådgiver sørger for at ændre selskabets vedtægter, således du er sikker på, at de er udformet juridisk korrekt.

Bemærk: Det anbefales ikke at gøre brug af et sæt standard vedtægter, som kan generes på nettet, da disse ikke tager højde for områder, der er relevante for netop dit selskab. Dertil er der forskellige juridiske krav til, hvad et sæt vedtægter skal indeholde.

 

2) Udarbejdelse af vurderingsberetning

Dit iværksætterselskab kan omregistreres til et anpartsselskab, såfremt du kan stille med minimum 40.000 kr. i selskabskapital. Dette kræver som udgangspunkt, at en statsautoriseret revisor udarbejder en vurderingsberetning, således det bliver bekræftet, at selskabskapitalen lever op til kravene for ApS.

Hvis du skal have udarbejdet en vurderingsberetning i forbindelse med din omregistrering, samarbejder vi med en række revisorer, som kan varetage denne opgave til en fornuftig pris.

Ring til os på tlf. 70 20 41 61 for at høre mere.

 

Omregistrering UDEN vurderingsberetning

På grund af de regler, som Folketingets partier vedtog den 17. december 2020 om lempelser i lovgivningen om omregistrering af IVS til ApS, kan et iværksætterselskab foretage en omregistrering UDEN en vurderingsberetning fra en godkendt revisor.

Såfremt selskabets seneste reviderede årsregnskab opfylder nedenstående krav, kan selskabet vælge i stedet at vedhæfte en ledelseserklæring frem for en vurderingsberetning fra en godkendt revisor. En ledelseserklæring er en erklæring fra det centrale ledelsesorgan i selskabet om, at selskabskapitalen er til stede på det tidspunkt, som omregistreringen besluttes.

Det seneste reviderede årsregnskab skal:

 • Kunne udvise en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen på minimum 40.000 kr.
 • Være forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer
 • Have en balancedag, der ligger højest t måneder forud for beslutningen om omregistreringen

 

3) Udarbejdelse af beslutningsreferat

Beslutningen om at omregistrere et iværksætterselskab til et anpartsselskab skal træffes på en generalforsamling for enten den ekstraordinære eller ordinære generalforsamling. Hertil skal et beslutningsreferat udarbejdes, hvori de nødvendige selskabsændringer foretages.

Din rådgiver vejleder og rådgiver dig om, hvordan du skal afholde generalforsamlingen og udarbejde beslutningsreferatet. Dertil sørger din rådgiver for at tage sig af selskabsændringerne i form af vedtægtsændringer.

 

Hvilke ændringer skal der til?

For at kunne gennemføre omregistreringen, skal der vedtages en kapitalforhøjelse på generalforsamlingen, således der kan udstedes anparter for minimum 40.000 kr.

Indskuddet for anparterne kan ske ved overførsel fra selskabets frie reserver eller ved henlæggelse af aktivers værdi til den registrerede kapital.

Udover kapitalforhøjelsen skal en navneændring vedtages. Praktisk set indebærer dette blot at selskabsnavnet ændres til at indeholde ApS i stedet for IVS.

 

Hvornår skal det gøres?

En omregistrering af IVS til ApS behøver ikke tage lang tid – og det kan have store konsekvenser ikke at nå det, inden fristen udløber om d. 15. oktober 2021.

Det anbefales derfor at påbegynde omregistreringsprocessen allerede nu, således du ikke skal være bekymret, når fristen kommer tættere på.

 

IVS til ApS omdannelse

Omregistrering af IVS
DKK 3.500
bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 

Baggrundsviden om IVS

Iværksætterselskabet blev i sin tid lavet med henblik på at styrke dansk iværksætteri ved at give iværksættere mulighed for at starte virksomhed for helt ned til 1 kr.

Selskabsformen har været meget populær grundet det lave krav til selskabskapitalen, men ifølge Erhvervsstyrelsens ”Analyse af iværksætterselskaber” fra 2018 er iværksætterselskabet blevet misbrugt adskillige gange.

På baggrund af dette har regeringen og Dansk Folkeparti d. 9. april 2019 vedtaget en lovændring der medfører, at alle iværksætterselskaber vil blive lukket ned inden d. 15. april 2021. Fristen er efterfølgende blevet forlænget til d. 15. oktober 2021.

Såfremt man ønsker at fortsætte driften af sit selskab, skal det eksisterende iværksætterselskab omregistreres til et anpartsselskab.

Lovændringen medfører samtidig at kapitalkravet til stiftelse af ApS ændres fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Dermed er kapitalkravet til ApS på omtrent samme niveau som resten af Skandinavien.

Læs mere om IVS, her.

Guide til omregistrering fra IVS til ApS

Iværksætterselskabet er forsvundet– Hvad gør du nu?

Regeringen har vedtaget et lovforslag om, at iværksætterselskabet skal udfases som selskabsform. Selskabsformen har været højt værdsat af mange iværksættere, og NEMADVOKAT kan hjælpe dig med at tage det næste skridt, hvis du står og skal starte eller ændre din virksomhed.

 

Kan du starte et IVS i dag?

Da lovforslaget er vedtaget, kan du ikke stifte et IVS hos NEMADVOKAT længere. Derudover bør du være opmærksom på, at alle iværksætterselskaber skal lade sig  omregistrere til et ApS inden for 2 år fra lovforslagets ikrafttræden. Som følge af at kapitalkravet til anpartsselskaber er nedsat, skal du alene opspare 40.000 kr. i selskabet.

 

Hvilken selskabsform bør du gå efter?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal oprette en enkeltmandsvirksomhed (EVS), interessentskab (I/S), anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), så anbefaler vi, at du kigger nærmere på de forskellige selskabsformer lige her.

Læs mere om selskabsformer / virksomhedstyper

 

Har du allerede et IVS?

Hvis du allerede har etableret et IVS, kan du med fordel få styr på din omdannelse af IVS til ApS allerede nu. Dette er lettere at gøre i umiddelbar forlængelse af aflæggelse af årsregnskabet, da vurderingen af selskabets kapital kan tage udgangspunkt heri. Hvis dit regnskabsår sluttede i december 2018, skal du indsende årsregnskabet senest i slutningen af maj måned i år.

Uanset om du er kommende eller eksisterende selskabsejer, kan NEMADVOKAT hjælpe dig med at få klarhed over dit næste skridt.

 

Hvordan ændrer jeg mit IVS til ApS?

Som følge af lovændringen vedrørende afskaffelse af IVS, er det nu nødvendigt at konvertere dit IVS til et ApS, såfremt selskabet fortsat skal eksistere. Her kan du læse mere om, hvad en omdannelse af  af IVS til ApS har af betydning, hvordan du omdanner dit IVS, og hvad en omdannelse koster.

 

Når du skal ændre IVS til ApS, skal du igennem en række steps:

 1. Hav minimum 40.000 kr. til selskabskapital
 2. Vedtag omregistreringen på en generalforsamling
 3. Udform et generalforsamlingsprotokollat
 4. Få ændret selskabets vedtægter
 5. Få ændret selskabets ejerbog
 6. Få en godkendt revisors erklæring om selskabskapital
 7. Meld omregistreringen til Erhvervsstyrelsen

Du skal som det første sørge for, at du som minimum har 40.000 kr. til selskabskapitalen, hvilket er minimumskravet til anpartsselskaber. Herefter skal du indkalde til generalforsamling, hvor det skal vedtages, at selskabet skal omregistreres til et ApS.

Beslutningen skal vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, førend den er gyldig. Samtidig skal der udformes et generalforsamlingsprotokollat, hvilket som oftest er meget omfattende. Særligt her, er det en god idé at få hjælp fra en advokat.

Når generalforsamlingsprotokollatet er fuldendt, og omregistreringen er vedtaget, skal du sørge for at ændre både selskabets vedtægter og ejerbog. Denne proces kræver også juridisk viden, hvorfor det er meget fornuftigt at få juridisk rådgivning hertil.

Herefter skal du jf. selskabsloven §37 få en erklæring fra en godkendt revisor, der viser, at minimumskapitalen for omregistreringen er til stede i selskabet. Afslutningsvis skal omregistreringen meldes til Erhvervsstyrelsen, der behandler sagen i løbet af et par dage.         

 

Hvad koster det at omregistrere IVS til ApS?

Ved omregistrering fra IVS til ApS kræves en erklæring fra en godkendt revisor. Denne erklæring er obligatorisk, og skal udarbejdes af en godkendt revisor, hvilket er en samlet betegnelse for både en statsautoriseret revisor og en registreret revisor.

Derudover har du udgifter til eventuel rådgivning. Det anbefales at søge juridisk rådgivning til omregistrering af IVS til ApS, da processen er omfattende. Derudover kan processen være kringlet og kompliceret, såfremt man ingen juridisk baggrund har.

Hos NEMADVOKAT står vi klar til at tage hånd om din omregistrering fra IVS til ApS. Vores pris for omregistrering ligger på 3.500 kr. ekskl. moms og gebyrer til staten. Prisen forudsætter, at der er indhentet en vurderingsberetning hos en revisor.

Benyt vores uafhængige samarbejdspartner til udarbejdelse af vurderingsberetningen og spar 20% på både omregistrering og vurderingsberetning.

 

Hvor lang tid tager en omregistrering?

Det tager typisk 1-3 hverdage, førend Erhvervsstyrelsen har behandlet sagen færdig, og dit nye CVR-nummer til selskabet er klar. Herefter er dit selskab blevet et ApS.

Vores advokater står klar til at hjælpe dig allerede i dag, så du kan komme hurtigt i gang. Vi hjælper dig med hele processen fra start til slut, så tingene glider, som de skal.

Kontakt os allerede nu på tlf. 70 20 41 61, og få en snak med en af vores advokater. Såfremt du har spørgsmål, står vores rådgivere også klar til at besvare dem.

  

Omregistrering eller omdannelse?

Vi har erfaret, at nogle blander omregistrering og selskabsomdannelse sammen. Det er vigtigt at bide mærke i, at dette er en omregistrering af IVS til ApS. Det skyldes, at et IVS ikke er en selvstændig selskabsform, men derimod en særlig form for anpartsselskab.

Det er bl.a. derfor, at et iværksætterselskab er underlagt de samme regler og forpligtelser, som et anpartsselskab er – plus nogle tillægsbetingelser. Da iværksætterselskaber er en form for ApS, sker der teknisk set ikke en omdannelse – men derimod en omregistrering.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Som din advokat tager vi hånd om det hele for dig. Dermed kan du holde fokus på din forretning, mens vi sørger for, at det hele forløber sig gnidningsfrit. Vores service:

 • Vi udformer et fuldendt generalforsamlingsprotokollat
 • Vi sørger for at ændre i selskabets vedtægter
 • Vi sørger for at ændre i selskabets ejerbog
 • Vi sørger for at melde omregistreringen til Erhvervsstyrelsen
Omregistrering af IVS
DKK 3.500
bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Ring i dag og få en snak med en af vores rådgivere om din situation. Så er du et skridt nærmere din omregistrering. Husk – det koster ikke noget at spørge!