interessentskab

Hvad er et I/S?

I/S er en forkortelse for virksomhedstypen interessentskab. Et punkt, der kendetegner et interessentskab er, at det skal have minimum to ejere, som kaldes for interessenter. Interessenterne kan både være fysiske personer eller selskaber – også kaldet juridiske personer.

Et interessentskab er desuden kendetegnet ved, at det ikke har nogen minimumsgrænse for selskabskapitalen. Dette gør interessentskabet til en meget anvendt virksomhedstype – især blandt iværksættere, som ønsker at stifte et selskab, men som ikke har de fornødne 40.000 kr. til at stifte et anpartsselskab (ApS).

På den måde kan man spare 40.000 kr. sammen, så man på længere sigt kan omdanne sit interessentskab til et anpartsselskab. Dermed opnår man også begrænset hæftelse, som giver øget sikkerhed.

Begrænset hæftelse betyder, at ejerne af et selskab ikke hæfter personligt for eventuel gæld. Denne type hæftelse er typisk i kapitalselskaber, som anpartsselskaber ApS og aktieselskaber A/S. Ejerne kan altså ikke miste deres personlige formue, da kreditorer kun kan kræve sine penge fra selve selskabet, f.eks. via inventar, møbler eller lignende.

Læs mere om, hvad begrænset hæftelse er, her.

 

Hvordan hæfter ejerne i et interessentskab?

Når du ejer et interessentskab sammen med de andre interessenter i selskabet, hæfter hver interessent personligt, ubegrænset og solidarisk for enhver gæld, som virksomheden har opbygget. Ejerne i et interessentskab er altså fælles om at betale af på gælden.

Når man hæfter ubegrænset, personligt og solidarisk betyder det, at kreditorer kan gøre krav mod interessenternes personlige formue, i tilfælde af at virksomheden ikke er i stand til at overholde sine økonomiske forpligtelser.

Når man hæfter personligt, betyder det, at man hæfter for eventuel gæld med sin personlige formue. I tilfælde af, at virksomheden opbygger gæld, kan man risikere at skulle gå fra hus og hjem, da kreditorerne kan kræve sine penge fra din personlige formue.

Læs mere om, hvad personlig hæftelse er, her.

Når man hæfter solidarisk, betyder det, at alle part hver især hæfter fuldt for den samme gæld. Man hæfter således også for den anden parts gæld, hvis vedkommende ikke kan betale sin gæld.

Læs mere om, hvad solidarisk hæftelse er, her.

På grund af den personlige, ubegrænsede og solidariske hæftelse i et interessentskab, er det vigtigt, at man overvejer, hvem man stifter et interessentskab med.
Man kan nemlig ende ud i store personlige økonomiske problemer, hvis ens partner ikke kan overholde sine gældsforpligtelser. Netop dette kan en interessentskabskontrakt hjælpe med.

Opret selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere og se priser

 

Interessentskabskontrakt

Når man stifter et interessentskab, er det en fordel samtidig at udarbejde en interessentskabskontrakt. På den måde sikrer man alle parter/interessenter bedst muligt i samarbejdet.
En interessentskabskontrakt er obligatorisk, hvis alle interessenter er kapitalselskaber. Hvis en eller flere interessenter er privatpersoner er kontrakten ikke et krav.

Dog anbefales det at lave en interessentskabskontrakt uanset hvad for at skabe de bedste forudsætninger for samarbejdet. Man kan f.eks. aftale, hvordan eventuel gæld fordeler sig mellem ejerne eller hvordan eventuelle konflikter, skal løses.

Det er desuden vigtigt, at interessentskabskontrakten er skræddersyet efter den enkelte virksomhed og dens ejere. Alle situationer er forskellige og med en standardkontrakt risikerer man, at væsentlige og relevante punkter ikke står beskrevet i kontrakten.

Du kan læse mere om, hvad en interessentskabskontrakt er, her.

 

Interessentskab fordele og ulemper

Der findes både fordele og ulemper ved et interessentskab, og det er derfor vigtigt, at man sætter sig ind i, hvordan et interessentskab fungerer, og om det passer til ens situation, før man stifter et.

Fordelene ved et interessentskab er blandt andet:

  • Ledelse: Der er ikke noget krav til, at der skal sammensættes en direktion eller bestyrelse.
  • Selskabskapital: Der er ingen formelle stiftelseskrav ved et I/S, hvorfor denne type virksomhed er billigere end f.eks. et ApS.
  • Underskud: Underskud kan fratrækkes i den personlige indkomstskat.
  • Omdannelse: Et interessentskab kan senere hen omdannes til f.eks. et ApS via en skattefri virksomhedsomdannelse.

Ulemperne ved et interessentskab er blandt andet følgende:

  • Konflikter: Et interessentskab er ikke underlagt mange regler, hvilket kan skabe konflikter mellem ejerne i selskabet.
  • Hæftelse: Som ejer i et interessentskab hæfter man personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuel gæld, hvilket kan give økonomisk usikkerhed.
  • Ejerkreds: På grund af hæftelsesforholdene kan det være svært at tiltrække investorer eller optage lån.
  • IP-rettigheder: Der kan opstå tvivl om, hvem af ejerne der har rettighederne til f.eks. hjemmesider, billeder, tekst og apps.

 

Interessentskab skat

Typisk vil interessentskaber beskattes som personlig indkomst – det kan dog også beskattes gennem ordninger som f.eks. virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.
Det er altså ejerne i interessentskabet, som beskattes og ikke selve interessentskabet.

Igen bør man grundigt overveje, om det passer ens økonomiske situation at stifte et interessentskab.
Man kan ende med at skulle gå fra hus og hjem, hvis ikke man har styr på økonomien og de gældende regler og krav til et interessentskab.

Af den grund kan det være fornuftigt at kontakte en advokat, som kan hjælpe med de juridiske aspekter af selskabsstiftelsen.

 

Lukning af I/S

Selve lukningen af virksomheden er simpel. Dette gøres ved at udfylde ophørsblanketten hos Erhvervsstyrelsen. De juridiske aspekter af lukningen er dog mere omfattende.

Der skal blandt andet tages stilling til, hvem der fremadrettet skal stå som ejer af eventuelle værdier i virksomheden såsom fast ejendom, maskiner og betalingsrettigheder.

Dertil skal eventuel gæld fordeles mellem interessenterne, således kreditorer bliver tilbagebetalt. Fordelingen heraf fremgår tit og ofte af interessentskabskontrakten.

Det er samtidig vigtigt, at interessenterne afmelder interessentskabet fra CVR-registret. Ved ophør af interessentskab anbefales det at søge advokatbistand, så det lukkes korrekt.

Opret selskab med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere og se priser
Læs også