Hvad er en bestyrelse?

Bestyrelse

De fleste foreninger og selskaber har en bestyrelse, der fungerer som den primære ledelse. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges ind, og der kan både være tale om en frivillig eller en lønnet post, når man sidder som medlem i en bestyrelse. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en bestyrelse laver.

 

 

Bestyrelsen i en virksomhed er dem, der træffer væsentlige strategiske beslutninger, der har en indflydelse på virksomhedens fremtid. Bestyrelsen er således den øverste ledelse i en virksomhed, da det er dem, der har ansvaret for at udstikke virksomhedens strategiske retning.

Det er ikke alle virksomheder, der skal have en bestyrelse, mens det er et krav til andre virksomheder. Det handler i bund og grund om, hvilken virksomhedsform der er valgt. I denne artikel får du mere at vide om, hvad en bestyrelse er, hvilke virksomhedsformer der skal have en, samt hvad medlemmer af en bestyrelse laver.

 

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse fungerer som den øverste instans i virksomheden, og det er typisk selskabets ejere, der vælger bestyrelsen på en generalforsamling. Det primære formål med bestyrelsen er, at de varetager ledelsen af selskabet, hvorfor de har en direkte indflydelse på strategiske beslutninger, der vedtages.

Bestyrelsen består helt konkret af en række medlemmer, der tilsammen fungerer som beslutningstagere. De har således magt til i fællesskab af træffe beslutninger på virksomhedens vegne.

Bestyrelsesmedlemmerne kan melde sig frivilligt, ligesom de kan blive tilbudt posten. Nogle får penge for at være medlem af bestyrelsen, mens andre gør det af egen fri vilje til gengæld for at få medbestemmelse.

Større virksomheder og organisationer har i langt de fleste tilfælde en bestyrelse. Medlemmerne af disse får typisk løn for at indgå i bestyrelsen. Mindre foreninger og klubber har typisk også en bestyrelse, men her vil der i langt de fleste tilfælde være tale om frivillige og ulønnede poster.

 

Hvilke virksomhedsformer skal have en bestyrelse?

Der er forskellige krav til de enkelte selskabsformer, og det er ikke alle virksomheder, der skal have en bestyrelse. Der stilles krav til, at alle aktieselskaber skal have en bestyrelse, mens det er frivilligt, om du vil have en bestyrelse eller ej, hvis du driver et anpartsselskab.

De fleste foreninger vælger ligeledes at have en bestyrelse, da det er væsentligt, at der er nogle, der er med til at træffe væsentlige beslutninger på dennes vegne. Det gør sig gældende for skoler, sportsklubber og frivillige foreninger.

I princippet har alle mulighed for at stille op til bestyrelsen, men de skal godkendes af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller ledelsen, før de kan indgå som bestyrelsesmedlem.

 

Selskabstiftelse med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvilke opgaver varetager bestyrelsen?

En bestyrelse varetager den strategiske ledelse af et selskab eller af en forening. Typisk vil bestyrelsen blive udvalg af ejerne i et selskab, men det er muligt at melde sig som frivillig, hvilket typisk ses i foreninger og sportsklubber.

Bestyrelsens opgaver består af flere forskellige punkter. Den vigtigste opgaver er at træffe beslutninger på virksomhedens vegne, ligesom det er bestyrelsen, der er med til at godkende årsregnskabet og sørge for, at der er styr på regnskabet.

De opgaver, som bestyrelsen varetager, varierer dog, afhængigt af om der er tale om en større eller mindre virksomhed. I større virksomheder vil bestyrelsen ofte ansætte en direktion, hvis opgave er at varetage den daglige ledelse. Bestyrelsen varetager derimod de større strategiske beslutninger.

Bestyrelsen er altså med til at udstikke den retning, en virksomhed skal gå i. Det er derfor også bestyrelsen, der typisk træffer strategiske beslutninger i samråd med ledelsen af virksomheden.

 

Hvad er forskellen på en bestyrelse og en direktion?

I forbindelse med stiftelsen af et selskab, er det nødvendigt, at der træffes en beslutning omkring ledelsesmodellen. Der er følgende valgmuligheder:

  • En direktion og en bestyrelse: Hvis denne model blive valgt, vil selskabet primært blive ledet af bestyrelsen, som træffer de overordnede beslutninger for virksomhedens strategi fremadrettet. Bestyrelsen udvælger en direktion, som står for den daglige ledelse og drift.
  • Selskabet ledes udelukkende af en direktion: Direktionen varetager både den strategiske ledelse samt varetager den daglige drift og ledelse af selskabet.

Hvilken model man skal vælge, afhænger af hvordan man ønsker, at selskabet bliver drevet. Nystartede virksomheder starter som regel med en direktion, da der langt hen ad vejen ikke er behov for mere.

Valget afhænger samtidig af virksomhedens eller foreningens ambitionsniveau. Ønsker man fra start at få erfarne personer til at være med til at planlægge strategien samt træffe større beslutninger, kan det være fornuftigt at vælge en bestyrelse, der står for at gennemføre overordnede strategier for virksomheden.

Læs mere om direktion, her.

 

Hvordan stifter man en bestyrelse?

Hvis du planlægger at stifte en bestyrelse i dit selskab, skal selskabets ejere vedtage dette på en generalforsamling. Samtidig skal det i vedtægterne angives, hvem der er medlem af bestyrelsen. Det er på generalforsamlingen, at bestyrelsesmedlemmerne bliver udvalgt.

Fremadrettet vil bestyrelsen kunne træffe beslutninger på virksomhedens vegne. Medlemmerne har således fuldmagt til at underskrive juridisk bindende aftaler på vegne af virksomheden.

 

Hvad tjener et bestyrelsesmedlem?

De fleste bestyrelsesmedlemmer varetager jobbet frivilligt – især hvis der er tale om mindre virksomheder og foreninger. Hvis der er tale om store virksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmerne vælges på baggrund af erfaring og har en afgørende indflydelse på virksomhedens strategiske beslutninger, vil disse ofte modtage løn for arbejdet.

Flere virksomheder benytter ikke en bestyrelse, men har i stedet et advisory board. Dette fungerer langt hen ad vejen på samme måde som en bestyrelse, omend personerne, der indgår i advisory boardet, ikke kan træffe beslutninger på virksomhedens vegne. De har i stedet udelukkende en rådgivende funktion.

Advisory boardet består ofte af personer, som har en væsentlig erfaring, der er relevant i forhold til virksomheden. Medlemmerne kan udveksle erfaring og give råd omkring virksomhedens fremtidige drift.

 

Selskabstiftelse med NEMADVOKAT
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser
Læs også