Hvad er kapitalafkastordningen?

Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen, der forkortes KAO, er en beskatningsmetode, du kan gøre brug af, når du driver en personlig virksomhed. Med kapitalafkastordningen har du mulighed for at beskatte en del af din virksomheds indkomst som kapitalindkomst. På den måde får du fradragsret for de renteudgifter, der er i virksomheden. Læs mere om kapitalafkastordningen her.

 

 

Kapitalafkastordningen er en af de muligheder, du har, når du skal vælge beskatningsform i en personligt ejet virksomhed. Der er i alt tre muligheder, du kan vælge mellem, og der er fordele og ulemper ved alle.

 

De tre beskatningsformer for personligt ejede virksomheder:

Hvilken beskatning, der er bedst for netop din virksomhed, afhænger af en række faktorer, der defineres af din privatøkonomi, samt hvilken form for virksomhed du driver. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad kapitalafkastordningen dækker over, samt hvornår den er relevant for dig.

 

Hvad er kapitalafkastordningen?

Kapitalafkastordningen er en af de tre beskatningsmetoder, du kan vælge mellem, når du driver en personligt ejet virksomhed. Kapitalafkastordningen giver dig mulighed for at beskatte dele af virksomhedens indkomst som kapitalindkomst.

Når du vælger denne beskatningsmetode, får du fradragsret for renteudgifter i virksomheden, hvilket gør, at du kan spare skat. Du betaler en mindre del i skat for en del af virksomhedens overskud.

Med kapitalafkastordningen skal der udelukkende betales AM-bidrag for den del af virksomhedens overskud, der bliver beskattet som personlig indkomst. Du opnår samtidig en reduktion i forhold til beregningen af bund- og topskat.

Når du vælger kapitalafkastordningen er du fritaget for bogføringspligten, og der er ikke særlige krav til, at privat- og virksomhedsøkonomi bliver adskilt. Når du beregner kapitalafkastet af virksomhedens aktiver, kan du trække dette fra i din personlige indkomst og i stedet lægge det til kapitalindkomsten.

Opret dit selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvad er forskellen på kapitalafkastordning, virksomhedsordning og personlig beskatning?

Som nævnt er der tre former for beskatning, du kan gøre brug af, når du driver en personligt ejet virksomhed. Som udgangspunkt bliver alle selvstændig erhvervsdrivende, der har en personligt ejet virksomhed, beskattet efter personskattelovens bestemmelser.

Der er dog mulighed for at vælge andre beskatningsmetoder, som giver specifikke fordele, afhængigt af hvilken form for virksomhed du driver. Herunder kan du læse mere om de enkelte beskatningsmetoder, du kan vælge mellem.

 

Personskattelovens bestemmelser (PSL)

Når du gør brug af personskattelovens bestemmelser, bliver alt overskud beskattet som personskat, ligesom renter ikke skal indgå i kapitalindkomsten. Overskuddet bliver beskattet med op til 56 %, hvis du har et højt overskud. Samtidig har renteudgifterne en maksimal fradragsværdi på 32 %.

Hvis du hverken har behov for at spare op eller har renteudgifter i din virksomhed, bør du vælge personskattelovens bestemmelser. Dette er klart den mest simple beskatningsform, men det kan også være den dyreste, afhængigt af hvilken form for virksomhed du driver.

Som udgangspunkt bliver du beskattet på baggrund af personskattelovens bestemmelser, medmindre du aktivt vælger en af de øvrige beskatningsmetoder. Du skal derfor ikke foretage dig noget for at vælge denne beskatningsmetode.

 

Virksomhedsskatteordningen (VSO)

Virksomhedsskatteordningen er en beskatningsform, der tager udgangspunkt i den måde, selskaber bliver beskattet på. Dette er som regel den ordning, der er mest fordelagtig, da den giver mulighed for at spare penge op i sin private virksomhed.

Det er eksempelvis relevant for dig, der ønsker at undgå topskat, fordi du bliver beskattet på baggrund af personlig beskatning, når du driver en personligt ejet virksomhed. Hvis din virksomhed genererer et stort overskud, vil du i de fleste tilfælde skulle betale topskat.

Når du gør brug af virksomhedsskatteordningen, kan du slippe for at betale personlig skat af de penge, du lader stå på din firmakonto. Disse bliver i stedet beskattet på baggrund af selskabsskatten, som i 2021 ligger på 22 %.

Der er dog en lang række administrative forpligtelser forbundet med denne beskatningsform, hvorfor den ikke altid er fordelagtig i forhold til den mængde arbejde, den medfører- Eksempelvis hvis du udlejer ejendomme, hvor kapitalafkastordningen ofte er en mere fordelagtig løsning.

Læs mere om virksomhedsskatteordningen her.

 

Kapitalafkastordningen (KAO)

Når du vælger kapitalafkastordningen, slipper du for at skulle afsætte lige så mange ressourcer af til administration og bogføring, som det er tilfældet med virksomhedsskatteordningen. Dog kan kapitalafkastordningen alligevel i visse tilfælde give en større økonomisk gevinst.

Med kapitalafkastordningen kan du især spare penge på AM-bidraget samt reduktion i beregningen af bund- og topskat. Typisk bliver kapitalafkastordningen anvendt af personer, der udlejer boliger og på den måde driver erhvervsmæssig virksomhed.

De fleste, der vælger kapitalafkastordningen, gør det for at opnå flere af de fordele, der er ved virksomhedsskatteordningen, men som ikke har behov for det hele. Der er intet krav til, at du adskiller virksomhedens økonomi og din privatøkonomi, og du er fritaget for bogføringspligten med denne ordning.

 

Fordele ved kapitalafkastordningen

Fordelen ved kapitalafkastordningen er, at du kan beregne et kapitalafkast, som efterfølgende trækkes fra din personlige indkomst. Du trækker beløbet fra virksomhedens overskud før renter, hvorved det beløb, der skal betales AM-bidrag af, reduceres markant.

Når du trækker afkastet fra din personlige indkomst og lægger det til kapitalindkomsten, vil du opnå en højere fradragsværdi på baggrund af renteudgifterne i virksomheden. Det svarer til, at de udgifter, der er til renter, trækkes fra overskuddet, så du opnår et fuldt fradrag fra dine renteudgifter.

Samtidig er der ikke særligt mange krav til denne beskatningsform, selvom du får en lang række fordele. Du har ingen bogføringspligt, og der skal ikke skelnes mellem din private formue og økonomien i din virksomhed.

 

Ulemper ved kapitalafkastordningen

Hvis du benytter kapitalafkastordningen, har du ikke mulighed for at spare penge op i virksomheden, som det eksempelvis er tilfældet med virksomhedsskatteordningen. Du kan derfor ikke overføre dit overskud og hæve det senere for at opnå en skattebesparelse.

Samtidig kan kapitalafkastet maksimalt svare til det overskud, der er i din virksomhed før renter eller til de reelle renteudgifter i virksomheden. Det betyder, at det ikke er optimalt at anvende kapitalafkastordningen, hvis renteudgifterne er større end afkastet, da det ikke giver dig fuld fradragsværdi for renterne.

 

Hvilken beskatningsform skal jeg vælge?

Før du vælger, hvilken beskatningsform der er bedst i netop dit tilfælde, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i fordele og ulemper ved de enkelte beskatningsformer. I visse tilfælde kan det være en fordel at gøre brug af kapitalafkastordningen, mens det i andre tilfælde bedre kan betale sig at gøre brug af virksomhedsskatteordningen.

Af samme årsag er det meget individuelt, hvad der er bedst i netop dit tilfælde. Det afhænger af de konkrete tal for din indkomst, og derfor bør vurderingen af, hvilken beskatningsmetode der er mest fordelagtig, bero på nøje beregninger af din økonomiske situation.

Opret dit selskab
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også