Opret ApS nemt og hurtigt

Ved oprettelse af et ApS skal der udarbejdes et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter samt en ejerbog. Derudover skal der indskydes en selskabskapital på minimum 40.000 DKK enten kontant eller i form af værdier. Selve registreringen sker ved Erhvervsstyrelsen. Her betales et registreringsgebyr på 670 DKK.

Føler du dig ikke helt tryg ved selv at udarbejde de juridiske dokumenter eller ønsker du bare at kunne holde fokus på din forretning og komme godt og hurtigt fra start? 

Vælger du at få stiftet dit selskab gennem os får du udarbejdet samtlige selskabsdokumenter, godkendt selskabskapitalen og registreret dit anpartsselskab, så det er klar til brug. Vores rådgivere specialiseret i selskabsret har erfaring fra +25.000 selskabsstiftelser og kender de bedste løsninger. Du er derfor i trygge hænder hos os, og du undgår problemer med din stiftelse af ApS.

 

Kom hurtigt i gang

Dit ApS og CVR-nr. typisk klar inden for ét døgn. Den korte proces skyldes vores digitaliserede processer, og at vi bekræfter kapitalen via vores klientkonto i Nykredit. I perioder modtager vi dog rigtig mange henvendelser omkring selskabsstiftelser, og derfor kan enkelte stiftelser være 2-4 dage under vejs. Dette afhænger også meget af hvor hurtigt vi modtager stamoplysninger fra dig.

Opret ApS med os i dag!

 

Du får alt, hvad du skal bruge til at oprette dit ApS. Din rådgiver udformer alle dokumenter, godkender selskabskapitalen og registrerer anpartsselskabet, så det er 100% klar til brug 

Pris: Fra 1.295 kr. ekskl. moms og gebyrer

 

Er du klar til oprette dit ApS?

Opret ApS i formularen her. Du kan tilvælge holdingselskab(er) m.m. i formularen.

Vil du undgå problemer og spare tid? Opret ApS her
Fra DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 


 

Oversigt over dit sagsforløb

 

oprettelse af aps praksis

 

 

Step 1: Du bestiller dit anpartsselskab

Start en sag ved at klikke på bestil-knappen. Herefter ledes du videre til en online bestillingsformular til oprettelse af ApS, hvor du skal udfylde dit navn, telefonnummer, e-mail  Du kan skubbe din sag videre med det samme ved at udfylde detaljer om dit selskab i ordreblanketten.

Her kan du vælge mellem at oprette:

 • Et holdingselskab eller driftsselskab (1 selskab)
 • Et holdingselskab og et driftsselskab (2 selskaber)
 • To holdingselskaber og et driftsselskab (3 selskaber).

Herefter indtaster du forskellige oplysninger om selskabet/selskaberne.

 

Step 2: Vi arbejder på stiftelsen og rådgiver

Din rådgiver vil efterfølgende kontakte dig og rådgive dig om selskabsstiftelsen og de nødvendige dokumenter afhængig af dine ønsker og behov. I den forbindelse kan I eksempelvis drøfte behovet for momsregistrering, arbejdsgiverregistrering, import/eksport registrering, potentielle omsætningsbegrænsninger og særlige rettigheder for de deltagende anpartshavere. Herefter udarbejder din rådgiver selskabsdokumenterne, i form af stiftelsesdokumentet og vedtægterne, og bekræfter selskabskapitalen.

 

Step 3: Dit anpartsselskab er klar til brug

Når du har underskrevet dokumenterne, bekræftet din identitet og indbetalt selskabskapitalen, foretager din rådgiver selve registreringen ved Erhvervsstyrelsen. Din rådgiver sender dig herefter en besked, hvori dit selskabs CVR-nummer fremgår samt selskabets dokumenter. Så snart du har oprettet en bankkonto til dit selskab, overfører din rådgiver selskabskapitalen hertil, fratrukket salæret og omkostninger til myndighederne.

 


 

Opret ApS med NEMADVOKAT og vi klarer det hele for dig

Din rådgiver udarbejder alle selskabsdokumenter i overensstemmelse med selskabsloven og foretager registreringen ved Erhvervsstyrelsen.

I enkelte tilfælde kan Erhvervsstyrelsen dog udtage en sag til manuel behandling, hvorved Erhvervsstyrelsens behandlingstid vil være to til tre uger. Dette gør sig kun gældende i ganske få tilfælde, da Erhvervsstyrelsen behandler langt de fleste sager automatisk.

Når din registrering er fuldendt, modtager du dit CVR-nummer, som er et identifikationsnummer for dit firma. Nummeret anvendes blandt andet til at identificere dit firma over for myndigheder, kunder og SKAT.

Ved at slå CVR-nummeret op i OWNR eller andre CVR registre kan alle få adgang til firmaets offentlige stamoplysninger, som er firmaets navn, adresse, branchekode og antal medarbejdere.

Alle danske firmaer, der omsætter for mere end 50.000 kr. om året, skal være momsregistrerede og dermed også have et CVR-nummer. Vi kan momsregistrere dit anpartsselskab ved stiftelsen.

oprettelse af aps uden advokat

 

Rådgivning fra et advokatkontor

Du er garanteret kompetent juridisk rådgivning, når du henvender dig til NEMADVOKAT, som følge af at vi er et advokatkontor.

Hos et advokatkontor modtager du rådgivning samtidig med, at du er sikret under advokatansvarsforsikringen. Det betyder, at du altid vil være sikret rent økonomisk i forhold til dine selskabsdokumenter ved brug af et advokatkontor.

Udarbejder du selv dine selskabsdokumenter eksempelvis via online ”dokumentgeneratorer”, opnår du ikke denne sikkerhed. Såfremt du ikke får udformet dokumenter korrekt og fyldestgørende, står du selv til ansvar for de økonomiske konsekvenser.

 

Pas på dokumentgeneratorer

På nettet finder du virksomheder, der tilbyder en ”dokumentgenerator”, hvor du selv indtaster en række oplysninger og får tilsendt et sæt standard selskabsdokumenter på mail. Fordelen ved en sådan løsning er, at det i nogle tilfælde kan være billigere end at få en advokat til at bistå med selskabsstiftelsen. Det medfører dog visse ulemper og store faldgruber.

Disse ønsker vi blot at gøre opmærksom på, så du kan få en gnidningsfri start med dit nye firma. Vi anbefaler, at du er yderst opmærksom på, at du får udfyldt sådanne dokumenter korrekt og fyldestgørende. Vær blandt andet opmærksom på, hvordan ejerstrukturen skal være, hvordan tegningsreglen skal sættes op, og om alle væsentlige tilvalg er mulige i dokumentgeneratoren.

 


 

Hvad er et ApS?

Et anpartsselskab er en selskabsform, som oprettes ved at indskyde minimum 40.000 kr. i kontanter eller værdier som selskabskapital. Dertil er der krav om, at der skal laves et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter og en ejerbog. Herefter skal selskabskapitalen godkendes, og selskabet skal registreres ved Erhvervsstyrelsen.

 

Opret ApS og få glæde af de mange fordele

 • Begrænset hæftelse
 • Skattemæssige fordele
 • Anerkendt selskabsform

 

Begrænset hæftelse

Ved oprettelse af ApS skal der indskydes mindst 40.000 kroner i startkapital som stilles som sikkerhed til selskabets kreditorer. Grundet anparternes begrænsede hæftelse for selskabet behøver de derfor ikke at gå fra hus og hjem i tilfælde af konkurs. I dette tilfælde er det derfor kun startkapitalen, som anpartshaverne risikerer at miste – medmindre man har underskrevet en personlig kaution, eller som ledelsesmedlem har handlet uforsvarligt. Den begrænsede hæftelse anses derfor som en af de helt store fordele ved ApS.

 

Skattemæssige fordele

En anden fordel ved anpartsselskabet er, at det er mulighed for nogle skattemæssige fordele, da selskaber beskattes med en flad lav selskabsskat på 22%. Her vælger mange at benytte sig af muligheden for at eje gennem et holdingselskab. Efter selskabsskatten er betalt af årets overskud, er det nemlig muligt at udlodde skattefrit op til holdingselskabet og derved blandt andet beskytte overskuddet oppe i holdingselskabet mod fordringer i driftsselskabet.

 

Anerkendt selskabsform

Anpartsselskaber er den mest benyttede form for selskab i Danmark. Dette har medført at selskabsformen er anerkendt blandt samarbejdspartnere, kunder og leverandører. Grundet kapitalens størrelse er der ofte gode muligheder for at rejse kapital, som kan gøres ved lån eller en investering. Derudover er det nemt at udvide ejerkredsen ved anpartsoverdragelse eller forhøjelse af kapitalen. Dette giver fleksibilitet i tilfælde af, at du ønsker at inddrage en ny medejer eller investor i dit selskab.

 

Hvad skal bruges til oprettelse et ApS?

Følgende er nødvendigt for at oprette et ApS:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af reelle ejere
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen

Hos NEMADVOKAT udarbejder vi alle de nødvendige dokumenter, og vi foretager samtidig alle de nødvendige handlinger og registreringer, således dit anpartsselskab kan stiftes.

 

Pris for oprettelse af ApS

Hvad koster et anpartsselskab? Prisen for oprettelse af ApS består af et obligatorisk gebyr til Erhvervsstyrelsen, et salær til din rådgiver og en kapitalgodkendelse:

 • Gebyr til Erhvervsstyrelsen: 670 kr.
 • Salær til rådgiver: Fra 1.295 kr.
 • Kapitalgodkendelse: Gratis

Stiftelsesgebyret til Erhvervsstyrelsen er obligatorisk for alle selskabsstiftelser i Danmark og dækker deres omkostninger til registreringen, som udløser dit CVR-nummer.

Kapitalgodkendelsen er inkluderet i vores samlede pris på ApS. Det kan vi inkludere uden ekstra omkostninger, da vi er et advokatkontor med klientkonto hos Nykredit.

Normalt koster en kapitalgodkendelse op imod 4.000 kr., da det kun er advokater og revisorer, der kan godkende selskabskapital til anpartsselskaber og aktieselskaber.

Vil du undgå problemer og spare tid? Opret ApS her
Fra DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

 


 

Hvilke krav er der til ApS?

Det gælder følgende krav til anpartsselskaber:

 • Èn eller flere ejere har anparter/aktier i virksomheden
 • Begrænset hæftelse for ejerne
 • Selskabskapitalen består af minimum 40.000 kr.
 • Der føres løbende regnskab efter regnskabsloven
 • Der indsendes årligt en årsrapport til Erhvervsstyrelsen
 • Som udgangspunkt pålagt revisionspligt
 • Der føres ejerbog og ejerforholdet er registreret
 • Der er udpeget en direktion og evt. bestyrelse

Opret ApS med aktiver: Bemærk, selskabskapitalen kan bestå af kontanter, aktiver eller en kombination heraf. Anvendes aktiver som indskud, kaldes det for apportindskud eller værdistiftelse.

Kravene til ApS fremgår af Selskabsloven kapital 3. Ved oprettelse af ApS, bør du være særligt opmærksom på følgende regler for ApS:

 • Stiftere: Der er en række juridiske krav til stifterne, der gør sig gældende, før næste step af oprettelsen kan tilgås
 • Stiftelsesdokument: Indeholde oplysninger om bl.a. kapitalselskabets stiftere, tegningskursen for kapitalandelene, retsvirkning og stiftelsesomkostninger
 • Vedtægter: Indeholde oplysninger om bl.a. kapitalselskabets formål, kapitalandelenes pålydende værdi og rettigheder, ledelsesorganer og ledelsesstruktur
 • Tegning af selskabskapital:Skal ske på stiftelsesdokumentet med eventuelle bilag. Kapitalandele kan dog ikke tegnes under forbehold eller til underkurs
 • Indbetaling af selskabskapital: En advokat, revisor eller bank skal godkende selskabskapitalens tilstedeværelse ved stiftelsen
 • Valg af ledelse og evt. revisor: Sker som udgangspunkt ved den stiftende generalforsamling
 • Registrering: Registrering af Selskabet skal ske senest 2 uger fra stiftelsesdatoen

Vi anbefaler at sætte sig godt ind i de selskabsretlige regler, hvis man vil stifte sit eget selskab. Hvis dokumenterne ikke udarbejdes i overensstemmelse med selskabsloven, kan registreringen ikke finde sted.

 

Krav til selskabsnavn

Anpartsselskaber er forpligtet til at lade selskabsnavnet indeholde betegnelsen ”anpartsselskab” eller forkortelsen ”ApS”. Dertil skal navnet på dit ApS tydeligt adskille sig fra andre virksomhedsnavne.

Du må derfor ikke gøre brug af et slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, såfremt de ikke tilhører dit selskab.

Anpartsselskaber skal lade deres selskabsnavn fremgå af fysiske og digitale forretningspapirer. Dertil skal navn, hjemsted og CVR-nummer fremgå af anpartsselskabets hjemmeside.

 

Krav til indskud

Anpartsselskaber skal have en selskabskapital svarende til minimum 40.000 kr. Dermed er de 40.000 kr. dét indskud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til. Der skal altid være indbetalt 25% af selskabskapitalen – og der skal som minimum være indbetalt 40.000 kr., som er kapitalkravet til ApS. Anpartsselskabets centrale ledelsesorgan kan dog kræve, at udestående selskabskapital bliver indbetalt. Fristen for at få udestående selskabskapital indbetalt kan mindst udgøres af to uger – og maksimalt udgøres af fire uger.

Består indskuddet af andre værdier end kontanter, dvs. apportindskud, skal disse have en økonomisk værdi. Dertil kan disse ikke bestå af en pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse.

 

Registrering og frister

Senest to uger efter den retsstiftende beslutning er truffet, skal de registreringspligtige oplysninger være optaget i Erhvervsstyrelsens IT-system.

De registreringspligtige oplysninger består af at registrere medlemmerne af anpartsselskabets direktion, eventuelle bestyrelsesmedlemmer, eventuelle medlemmer af selskabets tilsynsråd og en eventuel revisor.

 

Krav til stiftere

Anpartsselskaber kan stiftes af en eller flere stiftere. Det er dog et krav til stifterne, at de ikke må være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs. Dertil skal en stifter, der er en fysisk person, være myndig – og ikke under værgemål. Såfremt stifteren er en juridisk person, dvs. et selskab, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager. Oplysninger om stifternes navn, stilling og adresse på ledelsesmedlemmer skal altid fremgå af Erhvervsstyrelsens IT-system.

 

Valg af ledelse og eventuel revisor m.v.

Såfremt stifterne af anpartsselskabet ikke har udpeget en ledelse og eventuel revisor, er stifterne forpligtet til at afholde en generalforsamling senest to uger efter at have underskrevet stiftelsesdokumenterne. Her skal der træffes beslutning om, hvem selskabets ledelse og eventuel revisor skal bestå af. Dette valg skal enten registreres eller anmeldes.

 


 

 Vi udarbejder stiftelsesdokumentet

Din rådgiver udarbejder et stiftelsesdokument, som bekræfter dannelsen af dit selskab. Det indeholder grundlæggende information om selskabet og skal bruges ved registreringen, før stiftelsen er gyldig.

Obligatorisk indhold:

 • Stiftere: Fysiske personer skal oplyse deres navn og adresse. Juridiske personer, dvs. selskaber, skal oplyse selskabsnavn, adresse og CVR-nr.
 • Tegningskurs: Kursen, der betales for at tegne nye anparter/aktier i selskabet. Kursen anvendes fx ved kapitalforhøjelse og når en investor investerer
 • Frister: Angivelse af, hvornår anparterne i selskabet senest skal være tegnet (købt), og hvornår indbetalingen senest skal være fundet sted
 • Retsvirkningsdato: Datoen angiver, hvornår selskabet har retsmæssig virkning. Retsvirkningen indtræder ved underskrivelse, medmindre andet er angivet
 • Regnskabsmæssig virkningsdato: Datoen angiver, hvornår selskabets regnskabsår begynder, dvs. hvornår selskabet har regnskabsmæssig virkning
 • Stiftelsesomkostninger: Angivelse af, om selskabet afholder stiftelsesomkostningerne – og hvis ja, de anslåede omkostninger hertil

 

Valgfrit indhold:

 • Særlige rettigheder: Særlige rettigheder eller fordele for stiftere eller andre – eksempelvis i form af en direktørkontrakt mellem selskabet og en stifter
 • Væsentlige aftaler: Aftaler, der pålægger selskabet en væsentlig økonomisk forpligtelse – fx en patentlicensaftale, hvortil selskabet årligt skal betale hertil
 • Apportindskud: Et anpartsselskab kan stiftes med andet end kontanter. Kapitalkravet kan opfyldes ved aktiver såsom patenter og produktionsmaskiner
 • Fravalg af revision: Det er muligt at fravælge revision af årsregnskab, såfremt dit anpartsselskab er under en vis størrelse
 • Indbetalt selskabskapital: Indbetales flere kontanter end minimumskravet på 40.000 kr. til et ApS, skal der oplyses om andelen af indbetalt kapital

 


 

Vi udarbejder vedtægterne

Din rådgiver udarbejder et sæt vedtægter til dit selskab, som er virksomhedens regelsættet.

Obligatorisk indhold:

 • Selskabets navn og binavne: Et anpartsselskab er forpligtet til at lade ordet ”anpartsselskab” eller ”ApS” indgå i selve selskabsnavnet
 • Selskabets formål: Selskabet må kun drive forretning inden for selskabets formål – f.eks. drive fødevarevirksomhed i form af en restaurant eller café
 • Selskabskapitalens størrelse: Angivelse af, hvor meget kapital der er til stede ved opstart af ApS – eksempelvis 40.000 kr. som det minimum kræves til ApS
 • Pålydende værdi eller antal af anparter: Eksempelvis 100 kr. pr. anpart i pålydende værdi eller 10 anparter der hver især giver en lige stor ejerandel
 • Rettigheder for anparterne: Rettigheder kan eksempelvis bestå af et antal stemmer på generalforsamlingen for hver enkelt ejerandel
 • Ledelsesorganer: Et anpartsselskab skal som minimum have en direktion. Dette vil typisk være ejeren selv, såfremt selskabet stiftes med én ejer
 • Indkaldelse til generalforsamling: Det skal klart og tydeligt fremgå af vedtægterne, hvordan der varsles og indkaldes til generalforsamling
 • Selskabets regnskabsår: Som udgangspunkt begynder anpartsselskabets regnskabsår selv samme dag, som stiftelsesdokumentet bliver underskrevet
 • Beslutninger: Angivelse af, hvordan særlige beslutninger træffes på generalforsamlingen – redegør som minimum for, hvordan vedtægterne ændres
 • Ophørstidspunkt: Såfremt selskabet har en begrænset levetid – da det f.eks. er stiftet med henblik på at klare én enkelt opgave – skal der oplyses herom

 

Valgfrit indhold:

 • Tegningsret: Mulighed for at regulere tegningsretten, f.eks. således kun særlige medlemmer (f.eks. den administrerende direktør) kan tegne selskabet udadtil
 • Indskrænkning af salg: Mulighed for at opsætte begrænsninger for, hvordan kapitalanparter kan sælges ved at sætte krav til samtykke til salg
 • Medsalgspligt: Mulighed for krav om medsalgspligt. Hvis majoritetsejeren vil sælge sine andele, skal de øvrige ejere medsælge deres andele til samme vilkår
 • Elektronisk generalforsamling: Indsættelse af regler vedrørende afholdelse af generalforsamlinger elektronisk, samt hvordan dette skal foregå
 • Beslutningsdygtighed: Mulighed for at øge antallet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, førend der kan træffes beslutninger på selskabets vegne

   


   

  Vi udarbejder selskabets ejerbog

  Din rådgiver udarbejder dit selskabs ejerbog, som er en fortegnelse over, hvem der ejer, eller har ejet, anparter i selskabet. Ejerbogen indeholder information om, hvor mange anparter hver anpartshaver besidder og hvordan anparterne er blevet erhvervet.

  Ejerbogen skal løbende opdateres og føres korrekt. Dette kan selskabets ledelse gøre, eller opgaven kan uddelegeres til andre i selskabet eller en revisor, bogholder eller advokat.

  En ejerbog er ikke offentlig, men offentlige myndigheder og alle selskabets ejere har adgang til den. Du kan med fordel bruge Erhvervsstyrelsens ejerbogs-værktøj, som er til fri afbenyttelse.

  Obligatorisk indhold:

  • Ejere: Angivelse af ejernes eller panthavernes samlede ejerandele i selskabet
  • Navn og bopæl: Angivelse af ejernes/panthavernes navn og bopæl. Er ejerne juridiske personer, dvs. selskaber, skal CVR-nr. og ejernes adresse angives
  • Dato: Angivelse af, hvornår andele er blevet erhvervet, pantsat eller afhændet
  • Andele: Angivelse af en andels størrelse ved pantsætning/erhvervelse/afhændelse
  • Stemmerettigheder: Angivelse af de tilknyttede rettigheder til ejerandelene

   


   

  Vi registrerer selskabet ved Erhvervsstyrelsen

  Når du har underskrevet stiftelsesdokumentet og selskabets vedtægter, sørger din rådgiver for at registrere dit selskab ved Erhvervsstyrelsen, hvormed din selskabsstiftelse bliver gyldig. Dette udløser samtidig et CVR-nummer, som er blevet forklaret under punktet ”Oprettelse af ApS”. Ved stiftelse af ApS har Erhvervsstyrelsen pålagt et registreringsgebyr på 670 kr. Dette gebyr skal betales af stifteren og kan ikke afviges.

   

  aps selskab

   


   

  Vi godkender selskabskapitalen

  Når du stifter et selskab, skal selskabskapitalen altid bekræftes af en advokat, bank eller revisor. Dette er naturligvis inkluderet i vores pris på stiftelse af ApS

   

  Deponering

  Når vi opretter dit selskab, skal selskabets kapital dokumenteres. Ved oprettelse af ApS skal en startkapital på minimum 40.000 kr. dokumenteres, hvilket sker ved, at du deponerer beløbet på NEMADVOKATs klientkonto. Så snart dit selskab er stiftet, og du har fået oprettet en bankkonto, vil selskabskapitalen blive udbetalt hertil, fratrukket advokatens honorar som er aftalt på forhånd.

   

  Klientkonto

  En klientkonto er en konto, som advokater er pålagt at oprette. Denne konto sikrer dig som klient, såfremt du står over for at skulle indbetale penge til eksempelvis en selskabsstiftelse. Din indbetaling til klientkontoen er sikret, indtil din sag er afklaret. Hos NEMADVOKAT har vi en klientkonto i Nykredit. Klientkontoen er en særskilt konto, og er ikke en del af advokatvirksomhedens driftskonto.

  Helt forsimplet betyder det, at hvis du for eksempel indbetaler selskabskapitalen for et ApS til os inden stiftelsen, så skal vi placere pengene på en særlig adskilt konto, indtil vi udbetaler dem til din NEM-konto. Pengene du har deponeret hos os, må vi på intet tidspunkt inddrage i vores almindelige drift. Du kan derfor altid være sikker på, at dine penge er til rådighed for dig – uanset hvad der sker med vores advokatanpartsselskab.

   

  Spar op imod 4.000 kroner på kapitalgodkendelse

  Opret ApS inkl. kapitalgodkendelse med os. Ved at oprette dit selskab igennem NEMADVOKAT får du bekræftelse af selskabskapital med i prisen som følge af, at du henvender dit til et advokatkontor med dertilhørende klientkonto. Opretter du selv dit anpartsselskab udenom et advokatkontor, kan det koste helt op til 4.000 kr. at få bekræftet kapitalen, hvorfor det er en stor fordel at gøre brug af et advokatkontor til selskabsstiftelser.

   

  bekræftelse af selskabskapital

   


   

  Vi registrerer reelle ejere

  Din rådgiver sørger for at registrere selskabets reelle ejere, som er fysiske personer, som i enten direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af selskabet. Som udgangspunkt er en reel ejer en person, som ejer eller kontrollerer mere end 25% af selskabet. Dette er dog udelukkende en indikation på reelt ejerskab.

  Grunden til at de reelle ejere skal registreres – og ikke kun de legale ejere – er som følge af lovændringen i 2017. Ændringen har til formål at øge gennemsigtigheden omkring den reelle ejerstruktur for at undgå skattesvig og anden økonomisk kriminalitet. Din rådgiver sørger for at indhente oplysninger om de personer, som enten ejer eller kontrollerer selskabet. Samtidig indhenter din rådgiver oplysninger om, hvilke rettigheder disse personer har.

  Herefter foretager din rådgiver en konkret vurdering af, hvem der er selskabets reelle ejere. Disse personer bliver registreret som selskabets reelle ejere, hvilket er en lovpligtig registrering, som ikke kan fraviges. Som udgangspunkt vil oplysningerne om selskabets reelle ejere efterfølgende være offentligt tilgængelige i CVR-registret – bortset fra de reelle ejeres personlige identifikationsnummer.

   

  opret aps selskab

   


   

  Tilvælg et holdingselskab

  Med et holdingselskab tilknyttet dit driftsselskab får du større økonomisk sikkerhed og skattemæssige fordele. Læs her, hvorfor mange får lavet en sådan selskabskonstruktion.

  oprettelse af aps og holdingselskab

  Hvordan fungerer det?

  Du kan med fordel have en selskabskonstruktion bestående af et holdingselskab og et driftsselskab. Dette gøres ved at stifte to kapitalselskaber, eksempelvis to anpartsselskaber, hvoraf det ene ApS vil fungere som et driftsselskab, og det andet ApS vil fungere som et holdingselskab, der ejer aktier eller anparter i driftsselskabet.

   

  Rul kapitalen og spar 40.000 kr.

  Ved at stifte begge selskaber på samme tid, kan du rulle kapitalen. Det har den betydning, at du kan anvende de samme 40.000 kr. til indskud to gange. Normalvis kræver alle selskabsstiftelser sit eget indskud, men i og med du opretter dem samtidig, får du kun brug for 40.000 kr. til at oprette to anpartsselskaber i stedet for 80.000 kr.

   

  Beskyt din selskabsformue

  En af de store fordele ved at have en selskabskonstruktion bestående af et driftsselskab og et holdingselskab er, at du kan beskytte dit driftsselskabs formue i holdingselskabet. Dermed kan kreditorer ikke gøre krav gældende mod holdingselskabets formue, såfremt dit driftsselskab skulle gå konkurs eller blive holdt ansvarlig for erstatningskrav. Formuen i holdingselskabet kan man for eksempel lade stå, bruge til geninvesteringer eller udbetale som udbytte til sig selv.

   

  Hvordan gør du?

  Når du opretter et anpartsselskab hos NEMADVOKAT, har du mulighed for at tilvælge et eller flere holdingselskaber i bestillingsformularen. Har du spørgsmål hertil er du mere end velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig videre.

  Læs mere om holdingselskaber og de fordele det kan give dig, her.

  Læs her om hvordan vi kan oprette dit holdingselskab.

   


   

  Lad os klare hele oprettelsen for dig 

  Du sikrer dig en hurtig og sikker selskabsstiftelse ved at lade os gøre det hele for dig.

  Så nemt kan det gøres:

  • Udfyld vores online formular på 2 min.
  • Vi sætter os ind i dine behov
  • Vi opretter dit selskab samt alle dokumenter
  • Du underskriver med NemID
  • Vi fremsender alle dokumenter via Ownr.dk
  • Dit selskab er nu oprettet

  Hos NEMADVOKAT sikrer vi, at disse dokumenter bliver udarbejdet korrekt og registreret digitalt ved Erhvervsstyrelsen. På den måde undgår du juridiske uoverensstemmelser, og sikrer dig en gnidningsfri start med dit nye anpartsselskab. Af hensyn til datasikkerhed og den nye data-forordning modtager du alle dokumenter via Ownr.dk.

  I løbet af processen vil du sandsynligvis opleve at have spørgsmål til små og store forhold i forbindelse med stiftelsen – og her er vi med dig hele vejen. Du er altid velkommen til at bruge vores rådgivning på både telefon, e-mail og chatten her på siden. Dette gælder både før, under og efter stiftelsen af dit selskab.

  Er du i tvivl om du skal oprette et ApS eller en anden form for selskab? Så ring til os og få en gratis og uforpligtende snak med en af vores specialiserede rådgivere.

  Vil du undgå problemer og spare tid? Opret ApS her
  Fra DKK 1.295
  Bestil online nu

  ekskl. moms og gebyrer

  Typiske spørgsmål om ApS

  Vi har samlet de hyppigst forekommende spørgsmål til stiftelse af anpartsselskaber lige her.
  Såfremt du har uddybende spørgsmål eller står tilbage med nogle helt andre spørgsmål, så er du mere end velkommen til at ringe ind på tlf. 70 20 41 61 og få en snak med en af vores rådgivere – dette er gratis og uforpligtende.

   

  Kan jeg eje et ApS gennem et holdingselskab?

  Svar: Ja, du kan godt eje et ApS gennem et holdingselskab.

  Forklaring: Formålet med et holdingselskab er typisk, at det ejer aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber, også kaldet driftsselskaber. Dermed opnås en række fordele, som forklaret længere oppe på siden. Ved at oprette to anpartsselskaber, kan du benytte det ene anpartsselskab som et holdingselskab og det andet anpartsselskab som et driftsselskab. Meningen er, at holdingselskabet, som du ejer, skal eje aktier eller anparter i driftsselskabet. Såfremt du konstruerer en sådan selskabskonstruktion, er det ganske fordelagtigt at etablere begge anpartsselskaber samtidigt. Dermed kan gøre brug af rullende kapital. At rulle kapitalen betyder, at du kan anvende den samme startkapital til at stifte to selskaber. Ønsker du derfor at stifte to anpartsselskaber (ét ApS til drift og ét ApS til holding), så skal du kun bruge 40.000 kr. – selvom du stifter to selskaber, hvilket normalt ville kræve 80.000 kr. i startkapital. Denne fordel kan du kun drage fordel af, såfremt du stifter de to selskaber samtidig.

   

  Hvordan er min private formue sikret, når jeg stifter et ApS?

  Svar: Din private formue er fuldstændig sikret, når du ejer et ApS. Kreditorer kan dermed ikke gøre krav på din private formue – selv hvis dit anpartsselskab skulle gå konkurs.

  Forklaring: Når du stifter et anpartsselskab, opnår du en begrænset hæftelse i selskabet. Dette betyder, at selskabets anpartshavere ikke kan forfølges for krav, som selskabets egne kreditorer har. Det eneste kreditorerne kan gå efter, er de midler, der står i selskabet. Dette er en af de helt store fordele ved kapitalselskaber (anpartsselskaber og aktieselskaber) i modsætning til virksomheder (f.eks. interessentskab – I/S og enkeltmandsvirksomhed – EVS). Med andre ord hæfter du kun for de penge, som du har skudt ind i selskabet. Du kan yderligere sikre dig selv og dit selskabs formue ved at oprette et holdingselskab. Derved kan du beskytte din selskabsformue mod kreditorer, og samtidig nyde godt af en række skattemæssige fordele. Læs mere om holdingselskab længere oppe på siden.

   

  Kan mine private kreditorer tage udlæg i mine anparter i selskabet? 

  Svar: Ja, det kan de godt, hvis betingelserne herfor er opfyldt som følge af, at anparterne i sig selv er et privat aktiv, der ejes af dig eller dit holdingselskab.

  Forklaring: Såfremt du skylder penge, som du ikke betaler tilbage, kan din kreditor, dvs. den du har lånt penge af, anmode fogedretten om hjælp til at indkræve de manglende penge. Når du er erhvervsdrivende, og eksempelvis ejer et anpartsselskab, vil der typisk være en række forskellige aktiver i selskabet, som har værdi. Det kan eksempelvis være et varelager, maskiner eller inventar. Sådanne aktiver er i mange tilfælde værdifulde for dit selskabs fremadrettede drift, hvorfor kreditor i nogle tilfælde vil finde det relevant at gøre udlæg i disse, da det kan være et stærkt incitament for skyldneren til at betale kreditors tilgodehavende. Derudover kan sådanne aktiver tit og ofte blive solgt til et pænt beløb ved tvangssalg, hvorved kreditor får økonomisk sikkerhed. Dermed er dit anpartsselskab, som udgangspunkt, ikke beskyttet mod private kreditorer.

   

  Kan jeg indskyde andet end kontanter i mit ApS?

  Svar: Ja, det kan du godt.

  Forklaring: Du kan sagtens stifte et anpartsselskab ved eksempelvis at indskyde din bil, computer eller værktøj som værdiindskud i stedet for kontanter. Dette kaldes for apportindskud og værdistiftelse. Såfremt du ønsker at stifte dit ApS uden kapital i form af kontanter, kræves en vurderingsberetning fra en registreret revisor. Vurderingsberetningen dokumenterer aktivernes økonomiske værdi, således de udgør den rette mængde kapital. Du har også mulighed for at kombinere brugen af apportindskud med kontantindskud. Hvis du eksempelvis har 20.000 kr. i kontanter og en bil til en værdi af 20.000 kr., så har du en samlet værdi på 40.000 kr., som er nok til at starte et ApS. Fordelen ved apportindskud er, at du kan gøre brug af aktiver, som du i forvejen har. Efterfølgende kan du stadig gøre brug af aktiverne – forskellen er blot, at det ikke er dig personligt, der ejer aktiverne, men derimod dit selskab. Apportindskud anvendes blandt andet af fotografer og håndværkere. Disse erhvervsdrivende har tit og ofte meget udstyr, der er mange penge værd, hvorfor de blot kan anvende værdien af deres udstyr til at starte et ApS – og efterfølgende fortsætte med at bruge deres udstyr i selskabet.

   

  Skal et ApS have en bestyrelse?

  Svar: Nej, der er kun krav om mindst én direktør i ledelsen.

  Forklaring: Det er ikke et krav at et anpartsselskab skal have en bestyrelse. Et anpartsselskab kan dog frivilligt vælge at indsætte en bestyrelse. Indsættes der ikke en bestyrelse, skal anpartsselskabets direktion varetage opgaverne, som en bestyrelse normalt ville håndtere. Som oftest varetager bestyrelsen virksomhedens strategier og sørge for fremadrettet vækst, hvorimod direktionen håndterer den daglige drift og ledelse. Bestyrelsen udpeges på selskabets generalforsamling, og bestyrelsesmedlemmer skal være fysiske personer (dvs. ikke være selskaber), som er myndige og ikke er underlagt værgemål.

   

  Kan mit ApS have adresse i udlandet?

  Svar: Nej, for at være et dansk anpartsselskab, skal dit selskab have dansk adresse.

  Forklaring: Dette forhindrer dig dog ikke i at bosætte dig i udlandet, selvom dit selskab ligger i Danmark.

   

  Må jeg bruge mit ApS til flere forskellige formål?

  Svar: Ja, det må du gerne – hvis det fremgår af selskabets vedtægter.

  Forklaring: Ved udarbejdelsen af selskabets vedtægter angives selskabets formål og branchekode. Som tidligere nævnt må selskabet kun drive forretning inden for selskabets formål, hvorfor du skal være særlig opmærksom på, hvad der står i selskabets vedtægter. Såfremt du ønsker at bruge dit ApS til et formål, der ikke står angivet i vedtægterne, kan det være relevant at foretage en vedtægtsændring. Det kan dog af sikkerhedsmæssige årsager være en fordel for dig at fordele forskellige aktiviteter ud på flere selskaber, således svigtende drift ved en aktivitet ikke skader dine andre aktiviteter.

   

  Skal mit ApS være underlagt revisionspligt?

  Svar: Nej, ikke som udgangspunkt.

  Forklaring: De fleste opstartsvirksomheder lever op til kravene for at fravælge revision, hvorfor du kan lave dit årsregnskab selv. Mindre anpartsselskaber kan fravælge revision, såfremt de i to regnskabsår i træk ikke har overskredet to af følgende tre størrelser på balancedagen: En balancesum på 4 millioner kr., en nettoomsætning på 8 millioner kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret. Bemærk, erhvervsdrivende fonde har ikke mulighed for at fravælge revision, og ved holdingselskaber gælder der særlige regler. Et ønske om at fravælge revision kan udelukkende besluttes på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Såfremt der er et ønske om at fravælge revision ved stiftelsen af selskabet, skal dette fremgå af selskabets stiftelsesdokument og vedtægter. Selskabet vil dog blive underlagt revisionspligt, såfremt det overtræder to ud af de tre førnævnte grænsestørrelser ved udløbet af det første regnskabsår.

  Vil du undgå problemer og spare tid? Opret ApS her
  Fra DKK 1.295
  Bestil online nu

  ekskl. moms og gebyrer