Opret ApS

Et anpartsselskab er en selskabsform, som oprettes ved at indskyde minimum 40.000 kr. i kontanter eller værdier som selskabskapital. Dertil er der krav om, at der skal laves et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter og en ejerbog. Herefter skal selskabskapitalen godkendes, og selskabet skal registreres ved Erhvervsstyrelsen.

Du får udarbejdet alle selskabsdokumenter, godkendt selskabskapitalen og registreret dit anpartsselskab, så det er klar til brug. Du får dermed en nem og hurtig oprettelse af ApS.

Vores rådgivere har erfaring fra +21.000 selskabsstiftelser og kender de bedste løsninger. Du er derfor i trygge hænder hos os, og du undgår problemer med din stiftelse af ApS.

Dit ApS og CVR-nr. er typisk klar inden for ét døgn. Den korte proces skyldes vores digitaliserede processer, og at vi bekræfter kapitalen via vores klientkonto i Nykredit.

 

Er du klar til oprette dit ApS?

Opret ApS i formularen her. Du kan tilvælge holdingselskab(er) m.m. i formularen.

oprettelse af aps selskab

Vil du undgå problemer og spare tid? Bestil dit ApS her
DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Stiftelse af ApS med NEMADVOKAT

Du får alt, hvad du skal bruge til at starte et ApS. Din rådgiver udformer alle dokumenter, bekræfter selskabskapitalen og registrerer anpartsselskabet, så det er 100% klar til brug 

 • Oprettelse af ApS og CVR-nr.
 • Kompetent juridisk rådgivning
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument
 • Udarbejdelse af vedtægter
 • Udarbejdelse af ejerbog
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen
 • Kapitalgodkendelse
 • Registrering af reelle ejere

Pris: 1.295 kr. ekskl. moms og gebyrer

 

Pris for oprettelse af ApS

Hvad koster et anpartsselskab? Prisen for oprettelse af ApS består af et obligatorisk gebyr til Erhvervsstyrelsen, et salær til din rådgiver og en kapitalgodkendelse:

 • Gebyr til Erhvervsstyrelsen: 670 kr.
 • Salær til rådgiver: 1.295 kr.
 • Kapitalgodkendelse: Gratis

Stiftelsesgebyret til Erhvervsstyrelsen er obligatorisk for alle selskabsstiftelser i Danmark og dækker deres omkostninger til registreringen, som udløser dit CVR-nummer.

Kapitalgodkendelsen er inkluderet i vores samlede pris på ApS. Det kan vi inkludere uden ekstra omkostninger, da vi er et advokatkontor med klientkonto hos Nykredit.

Normalt koster en kapitalgodkendelse op imod 4.000 kr., da det kun er advokater og revisorer, der kan godkende selskabskapital til anpartsselskaber og aktieselskaber.

 

Dit sagsforløb

oprettelse af aps praksis

Step 1: Du bestiller dit anpartsselskab

Start en sag ved at klikke på bestil-knappen. Herefter ledes du videre til en online bestillingsformular til oprettelse af ApS, hvor du skal udfylde dit navn, telefonnummer, e-mail og eventuelt et tidspunkt, som du ønsker at blive ringet op på af din rådgiver. Du kan skubbe din sag videre med det samme ved at udfylde ordreblanketten. Her kan du vælge mellem at oprette et holdingselskab eller driftsselskab (1 selskab), et holdingselskab og et driftsselskab (2 selskaber) eller to holdingselskaber og et driftsselskab (3 selskaber). Herefter indtaster du forskellige oplysninger om selskabet/selskaberne.

 

Step 2: Vi arbejder på stiftelsen og rådgiver

Din rådgiver vil efterfølgende kontakte dig og rådgive dig om selskabsstiftelsen og de nødvendige dokumenter afhængig af dine ønsker og behov. I den forbindelse kan I eksempelvis drøfte behovet for momsregistrering, arbejdsgiverregistrering, import/eksport registrering, potentielle omsætningsbegrænsninger og særlige rettigheder for de deltagende anpartshavere. Herefter udarbejder din rådgiver selskabsdokumenterne, i form af stiftelsesdokumentet og vedtægterne, og bekræfter selskabskapitalen.

 

Step 3: Dit anpartsselskab er klar til brug

Når du har underskrevet dokumenterne, bekræftet din identitet og indbetalt selskabskapitalen, foretager din rådgiver selve registreringen ved Erhvervsstyrelsen. Din rådgiver sender dig herefter en besked, hvori dit selskabs CVR-nummer fremgår samt selskabets dokumenter. Så snart du har oprettet en bankkonto til dit selskab, overfører din rådgiver selskabskapitalen hertil, fratrukket salæret og omkostninger til myndighederne.

 

Krav til ApS

Det gælder følgende krav til anpartsselskaber:

 • Èn eller flere ejere har anparter/aktier i virksomheden
 • Begrænset hæftelse for ejerne
 • Selskabskapitalen består af minimum 40.000 kr.
 • Der føres løbende regnskab efter regnskabsloven
 • Der indsendes årligt en årsrapport til Erhvervsstyrelsen
 • Som udgangspunkt pålagt revisionspligt
 • Der føres ejerbog og ejerforholdet er registreret
 • Der er udpeget en direktion og evt. bestyrelse

Bemærk, selskabskapitalen kan bestå af kontanter, aktiver eller en kombination heraf. Anvendes aktiver som indskud, kaldes det for apportindskud eller værdistiftelse.

 

Oprettelse af ApS og holdingselskab

Med et holdingselskab tilknyttet dit driftsselskab får du større økonomisk sikkerhed og skattemæssige fordele. Læs her, hvorfor mange får lavet en sådan selskabskonstruktion.

oprettelse af aps og holdingselskab

Hvordan fungerer det?

Du kan med fordel have en selskabskonstruktion bestående af et holdingselskab og et driftsselskab. Dette gøres ved at stifte to kapitalselskaber, eksempelvis to anpartsselskaber, hvoraf det ene ApS vil fungere som et driftsselskab, og det andet ApS vil fungere som et holdingselskab, der ejer aktier eller anparter i driftsselskabet.

 

Rul kapitalen og spar 40.000 kr.

Ved at stifte begge selskaber på samme tid, kan du rulle kapitalen. Det har den betydning, at du kan anvende de samme 40.000 kr. til indskud to gange. Normalvis kræver alle selskabsstiftelser sit eget indskud, men i og med du opretter dem samtidig, får du kun brug for 40.000 kr. til at stifte to anpartsselskaber i stedet for 80.000 kr.

 

Beskyt din selskabsformue

En af de store fordele ved at have en selskabskonstruktion bestående af et driftsselskab og et holdingselskab er, at du kan beskytte dit driftsselskabs formue i holdingselskabet. Dermed kan kreditorer ikke gøre krav gældende mod holdingselskabets formue, såfremt dit driftsselskab skulle gå konkurs eller blive holdt ansvarlig for erstatningskrav. Formuen i holdingselskabet kan man for eksempel lade stå, bruge til geninvesteringer eller udbetale som udbytte til sig selv.

 

Få hjælp

Når du opretter et anpartsselskab hos NEMADVOKAT, har du mulighed for at tilvælge et eller flere holdingselskaber i bestillingsformularen. Har du spørgsmål hertil er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 41 61. Så hjælper vi dig videre.

Læs mere om holdingselskaber

 

aps selskab

 

Oprettelse af ApS

Din rådgiver udarbejder alle selskabsdokumenter i overensstemmelse med selskabsloven og foretager registreringen ved Erhvervsstyrelsen. Typisk har vi dit anpartsselskab klar inden for 24 timer.

I enkelte tilfælde kan Erhvervsstyrelsen dog udtage en sag til manuel behandling, hvorved Erhvervsstyrelsens behandlingstid vil være to til tre uger. Dette gør sig kun gældende i ganske få tilfælde, da Erhvervsstyrelsen behandler langt de fleste sager automatisk.

Når din registrering er fuldendt, modtager du dit CVR-nummer, som er et identifikationsnummer for dit firma. Nummeret anvendes blandt andet til at identificere dit firma over for myndigheder, kunder og SKAT.

Ved at slå CPR-nummeret op i CVR-registret kan alle få adgang til firmaets offentlige stamoplysninger, som er firmaets navn, adresse, branchekode og antal medarbejdere.

Alle danske firmaer, der omsætter for mere end 50.000 kr. om året, skal være momsregistrerede og dermed også have et CVR-nummer. Vi kan momsregistrere dit anpartsselskab ved stiftelsen.

 

Kompetent juridisk rådgivning

oprettelse af aps uden advokat

Rådgivning fra et advokatkontor

Du er garanteret kompetent juridisk rådgivning, når du henvender dig til NEMADVOKAT, som følge af at vi er et advokatkontor. Dette forklarer samtidig den højere pris på stiftelse af ApS sammenlignet med de virksomheder, der tilbyder hjælp til stiftelse af ApS.

Hos et advokatkontor modtager du rådgivning samtidig med, at du er sikret under advokatansvarsforsikringen. Det betyder, at du altid vil være sikret rent økonomisk i forhold til dine selskabsdokumenter ved brug af et advokatkontor.

Udarbejder du selv dine selskabsdokumenter eksempelvis via online ”dokumentgeneratorer”, opnår du ikke denne sikkerhed. Såfremt du ikke får udformet dokumenter korrekt og fyldestgørende, står du selv til ansvar for de økonomiske konsekvenser.

 

Pas på dokumentgeneratorer

På nettet finder du virksomheder, der tilbyder en ”dokumentgenerator”, hvor du selv indtaster en række oplysninger og får tilsendt et sæt standard selskabsdokumenter på mail. Fordelen ved en sådan løsning er, at det i nogle tilfælde kan være billigere end at få en advokat til at bistå med selskabsstiftelsen. Det medfører dog visse ulemper og store faldgruber.

Disse ønsker vi blot at gøre opmærksom på, så du kan få en gnidningsfri start med dit nye firma. Vi anbefaler, at du er yderst opmærksom på, at du får udfyldt sådanne dokumenter korrekt og fyldestgørende. Vær blandt andet opmærksom på, hvordan ejerstrukturen skal være, hvordan tegningsreglen skal sættes op, og om alle væsentlige tilvalg er mulige i dokumentgeneratoren.

 

Udarbejdelse af stiftelsesdokument

Din rådgiver udarbejder et stiftelsesdokument, som bekræfter dannelsen af dit selskab. Det indeholder grundlæggende information om selskabet og skal bruges ved registreringen, før stiftelsen er gyldig.

Obligatorisk indhold:

 • Stiftere: Fysiske personer skal oplyse deres navn og adresse. Juridiske personer, dvs. selskaber, skal oplyse selskabsnavn, adresse og CVR-nr.
 • Tegningskurs: Kursen, der betales for at tegne nye anparter/aktier i selskabet. Kursen anvendes fx ved kapitalforhøjelse og når en investor investerer
 • Frister: Angivelse af, hvornår anparterne i selskabet senest skal være tegnet (købt), og hvornår indbetalingen senest skal være fundet sted
 • Retsvirkningsdato: Datoen angiver, hvornår selskabet har retsmæssig virkning. Retsvirkningen indtræder ved underskrivelse, medmindre andet er angivet
 • Regnskabsmæssig virkningsdato: Datoen angiver, hvornår selskabets regnskabsår begynder, dvs. hvornår selskabet har regnskabsmæssig virkning
 • Stiftelsesomkostninger: Angivelse af, om selskabet afholder stiftelsesomkostningerne – og hvis ja, de anslåede omkostninger hertil

 

Valgfrit indhold:

 • Særlige rettigheder: Særlige rettigheder eller fordele for stiftere eller andre – eksempelvis i form af en direktørkontrakt mellem selskabet og en stifter
 • Væsentlige aftaler: Aftaler, der pålægger selskabet en væsentlig økonomisk forpligtelse – fx en patentlicensaftale, hvortil selskabet årligt skal betale hertil
 • Apportindskud: Et anpartsselskab kan stiftes med andet end kontanter. Kapitalkravet kan opfyldes ved aktiver såsom patenter og produktionsmaskiner
 • Fravalg af revision: Det er muligt at fravælge revision af årsregnskab, såfremt dit anpartsselskab er under en vis størrelse
 • Indbetalt selskabskapital: Indbetales flere kontanter end minimumskravet på 40.000 kr. til et ApS, skal der oplyses om andelen af indbetalt kapital

 

opret aps selskab

 

Udarbejdelse af vedtægter

Din rådgiver udarbejder et sæt vedtægter til dit selskab, som er virksomhedens regelsættet.

Obligatorisk indhold:

 • Selskabets navn og binavne: Et anpartsselskab er forpligtet til at lade ordet ”anpartsselskab” eller ”ApS” indgå i selve selskabsnavnet
 • Selskabets formål: Selskabet må kun drive forretning inden for selskabets formål – f.eks. drive fødevarevirksomhed i form af en restaurant eller café
 • Selskabskapitalens størrelse: Angivelse af, hvor meget kapital der er til stede ved opstart af ApS – eksempelvis 40.000 kr. som det minimum kræves til ApS
 • Pålydende værdi eller antal af anparter: Eksempelvis 100 kr. pr. anpart i pålydende værdi eller 10 anparter der hver især giver en lige stor ejerandel
 • Rettigheder for anparterne: Rettigheder kan eksempelvis bestå af et antal stemmer på generalforsamlingen for hver enkelt ejerandel
 • Ledelsesorganer: Et anpartsselskab skal som minimum have en direktion. Dette vil typisk være ejeren selv, såfremt selskabet stiftes med én ejer
 • Indkaldelse til generalforsamling: Det skal klart og tydeligt fremgå af vedtægterne, hvordan der varsles og indkaldes til generalforsamling
 • Selskabets regnskabsår: Som udgangspunkt begynder anpartsselskabets regnskabsår selv samme dag, som stiftelsesdokumentet bliver underskrevet
 • Beslutninger: Angivelse af, hvordan særlige beslutninger træffes på generalforsamlingen – redegør som minimum for, hvordan vedtægterne ændres
 • Ophørstidspunkt: Såfremt selskabet har en begrænset levetid – da det f.eks. er stiftet med henblik på at klare én enkelt opgave – skal der oplyses herom

 

Valgfrit indhold:

 • Tegningsret: Mulighed for at regulere tegningsretten, f.eks. således kun særlige medlemmer (f.eks. den administrerende direktør) kan tegne selskabet udadtil
 • Indskrænkning af salg: Mulighed for at opsætte begrænsninger for, hvordan kapitalanparter kan sælges ved at sætte krav til samtykke til salg
 • Medsalgspligt: Mulighed for krav om medsalgspligt. Hvis majoritetsejeren vil sælge sine andele, skal de øvrige ejere medsælge deres andele til samme vilkår
 • Elektronisk generalforsamling: Indsættelse af regler vedrørende afholdelse af generalforsamlinger elektronisk, samt hvordan dette skal foregå
 • Beslutningsdygtighed: Mulighed for at øge antallet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, førend der kan træffes beslutninger på selskabets vegne

 

Udarbejdelse af ejerbog

Din rådgiver udarbejder dit selskabs ejerbog, som er en fortegnelse over, hvem der ejer, eller har ejet, anparter i selskabet. Ejerbogen indeholder information om, hvor mange anparter hver anpartshaver besidder og hvordan anparterne er blevet erhvervet.

Ejerbogen skal løbende opdateres og føres korrekt. Dette kan selskabets ledelse gøre, eller opgaven kan uddelegeres til andre i selskabet eller en revisor, bogholder eller advokat.

En ejerbog er ikke offentlig, men offentlige myndigheder og alle selskabets ejere har adgang til den. Du kan med fordel bruge Erhvervsstyrelsens ejerbogs-værktøj, som er til fri afbenyttelse.

Obligatorisk indhold:

 • Ejere: Angivelse af ejernes eller panthavernes samlede ejerandele i selskabet
 • Navn og bopæl: Angivelse af ejernes/panthavernes navn og bopæl. Er ejerne fysiske personer, dvs. selskaber, skal CVR-nr. og ejernes adresse angives
 • Dato: Angivelse af, hvornår andele er blevet erhvervet, pantsat eller afhændet
 • Andele: Angivelse af en andels størrelse ved pantsætning/erhvervelse/afhændelse
 • Stemmerettigheder: Angivelse af de tilknyttede rettigheder til ejerandelene

 

Registrering ved Erhvervsstyrelsen

Når du har underskrevet stiftelsesdokumentet og selskabets vedtægter, sørger din rådgiver for at registrere dit selskab ved Erhvervsstyrelsen, hvormed din selskabsstiftelse bliver gyldig. Dette udløser samtidig et CVR-nummer, som er blevet forklaret under punktet ”Oprettelse af ApS”. Ved stiftelse af ApS har Erhvervsstyrelsen pålagt et registreringsgebyr på 670 kr. Dette gebyr skal betales af stifteren og kan ikke afviges.

 

Kapitalgodkendelse

bekræftelse af selskabskapital

Deponering

Når vi opretter dit selskab, skal selskabets kapital dokumenteres. Ved stiftelse af ApS skal en startkapital på 40.000 kr. dokumenteres, hvilket sker ved, at du deponerer beløbet på NEMADVOKATs klientkonto. Så snart dit selskab er stiftet, og du har fået oprettet en bankkonto, vil selskabskapitalen blive udbetalt hertil, fratrukket advokatens honorar som er aftalt på forhånd.

 

Klientkonto

En klientkonto er en konto, som advokater er pålagt at oprette. Denne konto sikrer dig som klient, såfremt du står over for at skulle indbetale penge til eksempelvis en selskabsstiftelse. Din indbetaling til klientkontoen er sikret, indtil din sag er afklaret. Hos NEMADVOKAT har vi en klientkonto i Nykredit. Klientkontoen er en særskilt konto, og er ikke en del af advokatvirksomhedens driftskonto.

Helt forsimplet betyder det, at hvis du for eksempel indbetaler selskabskapitalen for et ApS til os inden stiftelsen, så skal vi placere pengene på en særlig adskilt konto, indtil vi udbetaler dem til dit nye selskab. Pengene du har deponeret hos os, må vi på intet tidspunkt inddrage i vores almindelige drift. Du kan derfor altid være sikker på, at dine penge er til rådighed for dig – uanset hvad der sker med vores advokatanpartsselskab.

 

Kapitalgodkendelse

Ved at stifte dit selskab igennem NEMADVOKAT får du bekræftelse af selskabskapital med i prisen som følge af, at du henvender dit til et advokatkontor med dertilhørende klientkonto. Opretter du selv dit anpartsselskab udenom et advokatkontor, kan det koste helt op til 4.000 kr. at få bekræftet kapitalen, hvorfor det er en stor fordel at gøre brug af et advokatkontor til selskabsstiftelser.

 

Registrering af reelle ejere

Din rådgiver sørger for at registrere selskabets reelle ejere, som er fysiske personer, som i enten direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af selskabet. Som udgangspunkt er en reel ejer en person, som ejer eller kontrollerer mere end 25% af selskabet. Dette er dog udelukkende en indikation på reelt ejerskab.

Grunden til at de reelle ejere skal registreres – og ikke kun de legale ejere – er som følge af lovændringen i 2017. Ændringen har til formål at øge gennemsigtigheden omkring den reelle ejerstruktur for at undgå skattesvig og anden økonomisk kriminalitet.Din rådgiver sørger for at indhente oplysninger om de personer, som enten ejer eller kontrollerer selskabet. Samtidig indhenter din rådgiver oplysninger om, hvilke rettigheder disse personer har.

Herefter foretager din rådgiver en konkret vurdering af, hvem der er selskabets reelle ejere. Disse personer bliver registreret som selskabets reelle ejere, hvilket er en lovpligtig registrering, som ikke kan fraviges. Som udgangspunkt vil oplysningerne om selskabets reelle ejere efterfølgende være offentligt tilgængelige i CVR-registret – bortset fra de reelle ejeres personlige identifikationsnummer.

 

Forstå anpartsselskaber på 2 min.

I videoen herunder kan du se mere om forløbet, og hvad vi tager hånd om for dig.

OBS: Videoen er fra april 2018. Kapitalkrævet til ApS er i dag 40.000 kr.

 
Vil du undgå problemer og spare tid? Bestil dit ApS her
DKK 1.295
Bestil online nu

ekskl. moms og gebyrer

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig 

Du sikrer dig en hurtig og sikker selskabsstiftelse ved at lade NEMADVOKAT gøre det hele for dig. Så nemt kan det gøres:

 • Udfyld vores online formular på 2 min.
 • Vi sætter os ind i dine behov
 • Vi opretter dit selskab samt alle dokumenter
 • Du underskriver med NemID
 • Vi fremsender alle dokumenter via Ownr.dk
 • Dit selskab er nu oprettet

Hos NEMADVOKAT sikrer vi, at disse dokumenter bliver udarbejdet korrekt og registreret digitalt ved Erhvervsstyrelsen. På den måde undgår du juridiske uoverensstemmelser, og sikrer dig en gnidningsfri start med dit nye anpartsselskab. Af hensyn til datasikkerhed og den nye data-forordning modtager du alle dokumenter via Ownr.dk.

I løbet af processen vil du sandsynligvis opleve at have spørgsmål til små og store forhold i forbindelse med stiftelsen – og her er vi med dig hele vejen. Du er altid velkommen til at bruge vores rådgivning på både telefon, e-mail og chatten her på siden. Dette gælder både før, under og efter stiftelsen af dit selskab.

Er du i tvivl om du skal oprette et ApS eller en anden form for selskab? Så ring til os og få en gratis og uforpligtende snak med en af vores kompetente rådgivere.