Hvad er startkapital?

Selskabets startkapital

Når man tegner anparter eller aktier i et kapitalselskab, skal man indskyde et beløb, som udgør selskabets startkapital. For det nu afskaffede iværksætterselskaber krævede det et indskud af minimum kr. 1,00, mens der for anpartsselskaber kræves indskud af minimum kr. 40.000,00 (Opret ApS, her). Aktieselskaber kræver et indskud af minimum kr. 400.000,00, hvor man dog kan vælge kun at foretage en delvis indbetaling på kr. 125.000,00 ved selskabsstiftelsen.

Kapitalen kan både indskydes kontant eller som apportindskud med værdier på baggrund af en vurderingsberetning foretaget af en revisor. Kapitalen er beskyttet af en række bestemmelser i selskabsloven, af hensyn til kreditorerne, og ledelsen har derfor pligt til blandt andet at sørge for, at selskabet altid har et forsvarligt kapitalberedskab.

Stifter man selskabet med mere end kr. 40.000,00, kan det være en fordel at stifte selskabet til overkurs. Når selskabet stiftes til overkurs, betyder det at der alene registreres en nominel kapital på kr. 40.000,00, mens resten af det indskudte beløb bliver allokeret til selskabets frie reserver. Fordelen ved dette er, at man har større råderet over de frie reserver.

Et alternativ til overkurs, kan være at yde et lån til selskabet personligt svarende til (en del af) ens ønskede kapitalindskud i selskabet. Fordelen ved dette er, at tilbagebetalingen er skattefri. Man skal dog huske at få lavet dokumentation på lånet i form af et gældsbrev. Såfremt lånet sker mellem nærtstående parter skal lånets vilkår ske på “markedsvilkår”.

Hvis selskabet taber en del af sin kapital, og dette forhold ikke afhjælpes inden for en kort periode, vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning. At et selskab har tabt en del af sin kapital vil typisk vise sig i forbindelse med indsendelsen af årsrapporten.

Læs også