IVS + iværksætterselskab

Hvad er et IVS og hvad er alternativet?

Ejer du et IVS eller har du overvejet at oprette et IVS inden for den nærmeste fremtid, er det vigtigt at du orienterer dig om, hvilke muligheder du har. Det skyldes, at IVS-selskabsformen er afskaffet, hvorfor alle IVS’er inden den 15. oktober 2021 skal være lukket ned eller være omregistreret. Derfor må ejerne af IVS’er finde ud af, hvilket alternativ der passer bedst til deres situation, såfremt de ønsker at fortsætte deres forretning.

I dette indlæg kan du læse mere om hvad et IVS er samt hvilke alternativer, du kan benytte dig af.

Hvad er et IVS?

Et IVS er en selskabsform, som typisk har været rettet mod iværksættere og som kan ses som et alternativ til selskabsformen anpartsselskabet (ApS). Grunden til at IVS’et har været den mest benyttede selskabsform af iværksættere er, at denne selskabsform ikke har lige så strenge krav til f.eks. kapital, som andre selskabsformer såsom ApS og aktieselskab (A/S) har.

 

Hvad står IVS for?

IVS står for iværksætterselskab. Det skyldes som sagt, at det typisk er iværksættere, der f.eks. ikke har nok til kapitalindskud i et ApS, som benytter sig af denne selskabsform. Hvis et iværksætterselskab bliver omtalt, skal navnet på selskabet have “IVS” efter navnet. Driver du eksempelvis et iværksætterselskab som hedder “Poulsens malerfirma”, skal “IVS” indgå efter navnet. Dit selskab vil derfor hedde “Poulsens malerfirma IVS”.

 

Hvordan hæfter man i et IVS?

En af fordelene ved et IVS er, at der er begrænset hæftelse i selskabet. Dette er også tilfældet med et ApS eller et A/S, dog er kapitalkravet til et IVS kun på 1 krone, hvor det hos de andre to selskabsformer ligger på henholdsvis 40.000 kr. for et ApS og 400.000 kr. for et A/S. Netop på grund af kapitalkravet til de to andre kapitalselskaber (ApS og A/S) har iværksætterselskabet været attraktivt for dem, der ønskede at stifte selskab, men som ikke havde de fornødne 40.000 kr. til stiftelsen af et ApS.

Læs mere om begrænset hæftelse her.

Såfremt selskabet opbygger gæld, vil ejerne i et IVS ikke hæfte personligt for denne gæld. Det betyder, at kreditorerne ikke kan kræve, at ejerne bruger deres personlige formue på at betale gælden.

I en personlig virksomhed er det omvendt – her hæfter ejerne personligt for al virksomhedens gæld. Dette gælder for følgende selskaber; personligt ejede mindre virksomheder (PMV), enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Den personlige hæftelse betyder, at ejerne af f.eks. et interessentskab kan risikere at miste deres bil eller andre ejendele, såfremt selskabet ikke kan betale sine forpligtelser. Kreditorerne kan her gå efter ejernes personlige formue.

Læs mere om de forskellige virksomhedsformer her.

 

Hvorfor afskaffes IVS?

På grund af det lave krav til selskabskapitalen har iværksætterselskabet været aldeles populært, især blandt iværksættere. Dog har det lave kapitalkrav også været grund til, at selskabsformen er blevet misbrugt adskillige gange.

På baggrund af dette vedtog regeringen og Dansk Folkeparti d. 9. april 2019, at iværksætterselskaber skal lukkes ned inden den 15. april 2021. Dog er fristen forlænget til den 15. oktober 2021 grundet Covid-19 pandemien.

Såfremt man ikke ønsker at fortsætte driften af sit selskab, skal selskabet lukkes. Ønsker man derimod at fortsætte driften af sit selskab, skal ens IVS omregistreres til et anpartsselskab før fristens udløb. Får man ikke omregistreret eller lukket sit IVS inden fristens udløb, vil selskabet blive tvangsopløst – dvs. en tvungen opløsning af et selskab.

Du kan læse mere om, hvordan du kan få hjælp til at lukke dit selskab her.

 

Hvordan lukker man et IVS?

Der findes tre måder, hvorpå et IVS kan lukkes; frivillig likvidation, betalingserklæring eller tvangsopløsning.

For at lukke et selskab ved frivillig likvidation kræver det, at selskabet er solvent – dvs. at værdien af selskabets aktiver overstiger gælden. Beslutningen om at lukke selskabet ved frivillig likvidation skal vedtages på en generalforsamling, hvor der samtidig vælges en likvidator. Denne form for lukning er oftest en længere proces, hvorfor man allerede nu bør gå i gang med processen, såfremt man ønsker at lukke sit IVS og benytte sig af frivillig likvidation.

Læs mere om, hvad en likvidator er her.

En anden måde, hvorpå man kan lukke sit IVS, er opløsning ved betalingserklæring. Også her gælder det, at selskabet skal være solvent, førend man kan benytte sig af denne mulighed. Denne form for lukning betragtes som en frivillig nedlukning af selskabet. Det skyldes, at ejerne i selskabet tilkendegiver, at al gæld i selskabet er betalt, og at de ønsker at opløse selskabet.

Læs mere om opløsning ved betalingserklæring her.

En tredje mulighed, hvorpå man kan lukke et selskabet, er ved en tvangsopløsning. Tvangsopløsning forekommer, hvis et selskab ikke har overholdt de vigtigste af lovgivningens krav – f.eks. hvis selskabet ikke har reageret på tabt, udestående gæld. Denne form for lukning er en tvungen afvikling af selskabet, hvorfor selskabet efter afviklingen vil ophøre med at eksistere.

Læs mere om tvangsopløsning her.

 

Hvad er alternativet?

Selvom IVS-selskabsformen afskaffes, har du, som stadig ønsker at bevare din forretning, mulighed for at omregistrere dit selskab. På den måde vil du stadig kunne køre din forretning – bare med en anden selskabsform. Dertil er der også muligheder for dig, som går med iværksætterdrømme og ønsker at starte et selskab.

 

Hvis du allerede har et IVS

Ejer du allerede et iværksætterselskab, og ønsker du at bevare din forretning, så kan du omregistrere dit IVS til et anpartsselskab. Et ApS tilbyder samme sikkerhed i forbindelse med begrænset hæftelse, som IVS’et gør.

Derudover er der skattemæssige fordele, hvis du vælger at omregistrere dit IVS til et anpartsselskab. Når du ejer et ApS, vil du ikke blive personligt beskattet, såfremt dit selskab generer overskud. Det betyder, at du kun skal betale selskabsskat af overskuddet.

 

Hvis du ønskede at stifte et IVS

Såfremt du ønskede at stifte et IVS, bør du undersøge hvilke andre muligheder du har i stedet for. Som sagt kan et ApS være en fordelagtig selskabsform, blandt andet på grund af den begrænsede hæftelse og de skattemæssige fordele.

Dog kræver en stiftelse af et ApS et kapitalindskud på minimum 40.000 kr. Har du ikke de fornødne penge, har du heldigvis andre muligheder for at kunne starte din iværksætterdrøm.

 

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed kan være en fordelagtig virksomhed for dig, der har styr på din økonomi. Her findes ikke noget kapitalkrav, hvilket betyder, at det er forholdsvis nemt at starte denne virksomhedsform.

Dog skal du være opmærksom på, at du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personlig og ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser. Det skyldes, at der ikke er noget kapitalkrav, hvorfor kreditorer kan gøre udlæg i dine personlige ejendele, såfremt du skylder dem penge.

 

Hvornår skal IVS omdannes til ApS?

Da regeringen d. 9. april 2019 vedtog, at iværksætterselskaberne skulle lukkes, satte de fristen for nedlukning eller omregistrering af IVS’er til d. 15. april 2021. Siden da er fristen blevet forlænget til d. 15. oktober 2021.

Såfremt man ikke når at enten lukke eller omregistrere sit IVS inden d. 15. oktober 2021, vil selskabet blive tvangsopløst. Man bør, såfremt man ønsker at fortsætte sin virksomhed, allerede begynde omregistreringsprocessen nu, så man er sikker på, at der er styr på alt inden fristen for omregistrering udløber.

 

Hvordan ændrer jeg mit IVS til ApS?

Ønsker du at fortsætte din virksomhed og derfor gerne vil omregistrere dit IVS til et ApS, er der en række punkter, du skal igennem, før det kan lade sig gøre.

I forbindelse med en omregistrering er det fornuftigt, at du kontakter en advokat, som kan hjælpe dig med det juridiske arbejde.

De punkter, du skal igennem, er:

  • Du skal have minimum 40.000 kr. til selskabskapitalen.
  • Beslutningen om omregistreringen skal vedtages på en generalforsamling.
  • Der skal i den forbindelse udformes et generalforsamlingsprotokollat.
  • Du skal sørge for at ændre selskabets vedtægter og ejerbog.
  • Du skal få en godkendt revisors erklæring om selskabskapital.
  • Du skal melde din omregistrering til Erhvervsstyrelsen.

For at kunne omregistrere dit IVS til et ApS skal du som det første opfylde kapitalkravet på 40.000 kr. Dernæst skal du indkalde til generalforsamling, hvor beslutningen om omregistrering af selskabet tages. Førend beslutningen om omregistrering kan være gyldig, skal 2/3 stemme for beslutningen.

Derudover skal der udformes et generalforsamlingsprotokollat, som oftest kan være aldeles omfattende. Af den grund kan det være en god idé at få en advokat til at hjælpe med udformningen af dette.

Næste skridt er, at selskabets vedtægter og ejerbog skal ændres. Også her kan det være en god idé at få hjælp fra en advokat, så du er sikker på, at dette bliver gjort korrekt.

Dernæst skal du få en erklæring om, at minimumskapitalen for omregistreringen er til stede, fra en godkendt revisor. Til sidst skal omregistreringen meldes til Erhvervsstyrelsen. Det tager typisk 1-3 hverdage, før sagen er behandlet, og du får dit nye CVR-nummer.

 

Hvad koster det at omdanne IVS til ApS?

Det er forskelligt, hvad en omregistrering koster, da det kommer an på, om man får hjælp af f.eks. en advokat, eller om man nøjes med at udføre omregistreringen selv.

Dog er det et krav, at en godkendt revisor – dvs. en revisor, der både er registreret og statsautoriseret – giver en erklæring på, at selskabskapitalen er til stede, hvorfor dette er en obligatorisk udgift ved en omregistrering af et selskab.

Derudover vil eventuel advokathjælp være en anden udgift. Det anbefales, at man søger rådgivning om en omregistrering af et selskab, da der er mange juridiske ting, der skal tages hånd om. Dertil kan hele processen virke omfattende og uoverskuelig, hvorfor en advokat vil kunne klare de mest krævende juridiske opgaver for dig, så du får mere ro på.

 

Få hjælp fra NEMADVOKAT

Vores professionelle advokater står klar til at hjælpe dig med en omregistrering af dit IVS.

Vi har flere års erfaring med omregistrering af selskaber og kan derfor sikre dig et nemt og overskueligt forløb.

Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 og få en snak med en af vores rådgivere. Husk – det koster ikke noget at spørge!

Læs også