Tvangsopløsning

Er dit firma sendt til tvangsopløsning

Såfremt et selskab ikke overholder en række formelle krav, kan det af Erhvervsstyrelsen sendes til tvangsopløsning ved skifteretten.

Et selskab bliver sendt til tvangsopløsning, hvis selskabet:

ikke rettidigt har indsendt dets godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen,

ikke har den ledelse eller det hjemsted, som er foreskrevet i henhold til Selskabsloven eller selskabets vedtægter,

ikke har registeret sine legale ejere (og reelle ejere fra 1. juli 2018),

ikke har anmeldt en revisor og selskabet er underlagt revisionspligt,

ikke har reageret på tabt, udestående kapital,

 

Dog kan Erhvervsstyrelsen i første omgang fastsætte en frist for selskabet til at afhjælpe manglen.
Selskabet vil på dets e-boks modtage besked direkte fra Erhvervsstyrelsen om, at de har sendt selskabet til skifteretten med henblik på tvangsopløsning.

 

Hvis skifteretten er påbegyndt behandling af tvangsopløsning

Hvis skifteretten har påbegyndt sin behandling af Erhvervsstyrelsens anmodning, kan selskabet i de fleste tilfælde fortsat genoptages.

Typisk vil skifteretten udnævne en likvidator, som får til opgave at frasælge eventuelle aktiver og betale selskabets kreditorer. Det er også likvidator, som skal godkende en anmodning om genoptagelse fra selskabets generalforsamling, ligesom likvidator vil tage sig betalt for sit arbejde.

En likvidator er ikke forpligtet til at godkende en sådan anmodning. Derfor er det vigtigt, at man som ejer reagerer hurtigt på en meddelelse fra Erhvervsstyrelsen om, at ens selskab sendes til tvangsopløsning ved skifteretten.

 

Genoptagelse af selskab

 

Hvad er genoptagelse af selskab?

Et selskab kan under visse betingelser genoptages, når det er under tvangsopløsning. Ved at genoptage et selskab vil det kunne fortsætte sin hidtidige drift.

Hvad sker der i praksis

Når et selskab sendes til tvangsopløsning, vil selskabets ledelse automatisk blive afmeldt og selskabets status vil i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) ændres til “under tvangsopløsning”.
For at selskabets status igen kan angives som “normal”, skal selskabet formelt genoptages, jf. Selskabslovens § 232. Dette kan ske under visse betingelser (nedenfor).

En anmodning om genoptagelse skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet.
Denne 3 måneders-frist er dog ikke til hinder for, at skifteretten påbegynder deres behandling af sagen inden udløbet af de 3 måneder.

Formelt er det selskabets generalforsamling, som skal beslutte at selskabet skal genoptages. Generalforsamlingen skal samtidig med beslutningen om genoptagelse som minimum indsætte ledelsen på ny.

Få gratis vurdering af din sag

 

Forudsætninger for genoptagelse

Betingelserne for en genoptagelse er:

  • Anmeldelse om genoptagelse er modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet.
  • Selskabet inden for de sidste 5 år ikke har været under tvangsopløsning.
  • De forhold, hvorpå tvangsopløsningen beror, berigtiges.
  • En godkendt revisor skal udstede en erklæring, som konkluderer, at selskabets kapitalgrundlag er til stede, og at der ikke er ulovlige kapitalejerlån.
  • Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, skal denne samtykke i genoptagelsen.

 

Frister

Fristen for anmodning om genoptagelse af et selskab er 3 måneder. Skifteretten kan dog behandle sagen tidligere end ved udløbet af de 3 måneder, hvorfor det mest hensigtsmæssige er at reagere med det samme, såfremt du modtager en meddelelse om, at dit selskab er sendt til skifteretten med henblik på tvangsopløsning.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Hos NEMADVOKAT sikrer vi, at alt går rigtig til i forbindelse med genoptagelsen af dit selskab samtidig med vi skaber overblik for dig. Ring eller skriv til os hurtigst muligt, da særligt tiden er en faktor, man skal være opmærksom på. Du kan ringe på 7020 4161 eller skrive direkte til Advokat Mads lykke Hansen på mha@nemadvokat.dk. Det koster ikke noget at spørge, Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din sag.

 

Få gratis vurdering af din sag