Tvangsopløsning af selskab

Har du modtaget et brev om tvangsopløsning? Vi hjælper dig med genoptagelse
Hvis Erhvervsstyrelsen har anmodet Skifteretten om at tvangsopløse dit selskab, står vi klar til at hjælpe dig videre – trygt, nemt og hurtigt.

Vores erfarne selskabsadvokater har et indgående kendskab til Selskabsloven, og kan derfor hjælpe dig trygt og hurtigt videre med din sag og en evt. genoptagelse.

Læs her, hvad tvangsopløsning af selskaber betyder, de forskellige årsager til tvangsopløsninger, og betingelser for genoptagelse af selskab.

Få rådgivning til tvangsopløsning og genoptagelse
Fra DKK 3.000
få gratis vurdering

ekskl. moms og gebyrer

Hvad betyder tvangsopløsning af selskab?

Tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et kapitalselskab, som sker som følge af, at selskabet ikke har overholdt de vigtigste af lovgivningens krav.

Hvis du har modtaget et brev om, at dit selskab er under tvangsopløsning, vil det efter afviklingen ophøre med at eksistere.

Erhvervsstyrelsen kan anmode Skifteretten om at tvangsopløse et selskab. Det medfører, at selskabets ledelse og eventuelt revisor fratræder med det samme.

Samtidig pålægges bestyrelsen og direktionen en begrænsning, hvorved de kun må foretage nødvendige dispositioner, der ikke kan skade selskabet eller dets kreditorer.

 

Årsager til tvangsopløsning

Et selskab kan blive sendt til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis selskabet:

  • Ikke rettidigt har indsendt dets godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen
  • Ikke har den ledelse eller det hjemsted, som er foreskrevet i henhold til Selskabsloven eller selskabets vedtægter
  • Ikke har registeret sine legale ejere (og reelle ejere fra 1. juli 2018)
  • Ikke har anmeldt en revisor, hvis selskabet er underlagt revisionspligt
  • Ikke har reageret på tabt, udestående kapital

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist for selskabet til at afhjælpe manglen. Selskabet modtager en besked om, at selskabet er sendt tvangsopløsning ved skifteretten.

 

Konsekvenser af tvangsopløsning

Hvis selskabet er under tvangsopløsning, fratræder selskabets ledelse og eventuel revisor automatisk med det samme. Dermed begrænses bestyrelsens og direktionens ret til at råde over selskabets formue og stifte forpligtelser på virksomhedens vegne.

Hvis selskabet er solvent, kan det anmode skifteretten om genoptagelse, som du kan læse mere om længere nede, eller blive likvideret. Likvidation er kort sagt frivillig afvikling af et selskab. Hvis selskabet derimod er insolvent, kan selskabet blive erklæret konkurs.

Udgifter til likvidator, revisor og advokater skal dækkes af selskabet selv. Derudover kan selskabet og dets ledelse risikere et svækket omdømme. Hvis et selskab er sendt til tvangsopløsning, vil dette være offentligt tilgængeligt for evigt.

 

Når skifteretten har påbegyndt behandling af tvangsopløsning

Hvis skifteretten har påbegyndt sin behandling af Erhvervsstyrelsens begæring om tvangsopløsning, kan selskabet i de fleste tilfælde fortsat genoptages.

Typisk udnævnes en likvidator, som frasælger evt. aktiver, og betaler selskabets kreditorer. Likvidator skal godkende anmodningen om genoptagelse fra selskabets generalforsamling.

Likvidator er ikke forpligtet til at godkende en sådan anmodning, hvorfor man bør reagere hurtigt på meddelelsen om, at selskabet er sendt til tvangsopløsning.

 

Få rådgivning til tvangsopløsning og genoptagelse
Fra DKK 3.000
få gratis vurdering

ekskl. moms og gebyrer

 

Genoptagelse af selskab

Hvad er genoptagelse af selskab? Et selskab kan under visse betingelser genoptages, når det er under tvangsopløsning. Ved at genoptage et selskab vil det kunne fortsætte sin hidtidige drift.

Når et selskab sendes til tvangsopløsning, vil selskabets ledelse automatisk blive afmeldt og selskabets status vil i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) ændres til “under tvangsopløsning”. For at selskabets status igen kan angives som “normal”, skal selskabet formelt genoptages, jf. Selskabslovens § 232. Dette kan ske under visse betingelser (nedenfor).

En anmodning om genoptagelse skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Denne 3 måneders-frist er dog ikke til hinder for, at skifteretten påbegynder deres behandling af sagen inden udløbet af de 3 måneder.

Formelt er det selskabets generalforsamling, som skal beslutte at selskabet skal genoptages. Generalforsamlingen skal samtidig med beslutningen om genoptagelse som minimum indsætte ledelsen på ny.

 

Genoptagelse betingelser

Ønsker du at genoptage dit selskab? Så skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Anmeldelse om genoptagelse er modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet
  • Selskabet har ikke været under tvangsopløsning inden for de sidste 5 år
  • De forhold, hvorpå tvangsopløsningen beror, berigtiges
  • En godkendt revisor skal udstede en erklæring, som konkluderer, at selskabets kapitalgrundlag er til stede, og at der ikke er ulovlige kapitalejerlån
  • Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, skal denne samtykke i genoptagelsen

 

 

Genoptagelse frist

Fristen for anmodning om genoptagelse af et selskab er 3 måneder. Skifteretten kan dog behandle sagen tidligere end ved udløbet af de 3 måneder, hvorfor det mest hensigtsmæssige er at reagere med det samme, såfremt du modtager en meddelelse om, at dit selskab er sendt til skifteretten med henblik på tvangsopløsning.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Hos NEMADVOKAT sikrer vi, at alt går rigtig til i forbindelse med genoptagelsen af dit selskab, samtidig med vi skaber overblik for dig. Ring eller skriv til os hurtigst muligt, da særligt tiden er en faktor, man skal være opmærksom på. Du kan ringe på tlf. 70 20 41 61 eller skrive direkte til Advokat Mads lykke Hansen på mha@nemadvokat.dk. Husk! Det koster ikke noget at spørge. Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din sag.

 

Få rådgivning til tvangsopløsning og genoptagelse
Fra DKK 3.000
få gratis vurdering

ekskl. moms og gebyrer

 

Hvad skal du nu?

Bliv ringet op, hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere.
Tryk her for at blive ringet op

Start din sag nu, så din advokat kan komme i gang med det samme.
Tryk her for at starte din sag

Andre har også læst om:
Konkurskarantæne
Lukning af selskab