Køb af virksomhed

Hvis du ønsker at købe virksomhed, er det essentielt at sikre dig selv på bedst mulig vis – og derfor får du brug for en dygtig erhvervsadvokat.

Der er ved køb af virksomhed mange forhold, som skal være under kontrol inden indgåelse af handlen. Dette er ikke altid let at få overblik over, især hvis du ikke tidligere har prøvet at omsætte virksomhed.

Hvis virksomheden ikke er gennemgået fyldestgørende, kan du risikere at miste dele af eller hele din investering. Derfor er det i den forbindelse en rigtig god idé med kompetent advokatbistand.

Køb af virksomhed

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
af din sag
Indhent tilbud

Fordele ved køb af virksomhed

Ved at købe en eksisterende virksomhed kan du med det samme have adgang til eksempelvis kunder, værdifulde medarbejdere og leverandører – alt sammen mens du har indtjening fra start af. Herefter kan du have mulighed for at ændre på forskellige procedure og fremgangsmåder i virksomheden, som kan være med til at øge indtjeningen og positionere virksomheden bedre i markedet.

 

Inden du køber

Det kan være en rigtig god idé at søge professionel rådgivning i forbindelse med køb af virksomhed. En selskabsadvokat kan eksempelvis gennemgå due diligence, som er en række undersøgelser af forskellige aspekter af virksomheden, såsom virksomhedens regnskaber og samarbejdsaftaler. Derudfra kan det vurderes, hvor godt virksomheden er skruet sammen.   

 

Hensigtserklæring

Køber og sælger underskriver normalt en hensigtserklæring, som ikke er juridisk bindende, men den fungerer som en midlertidig købsaftale. Her har du som køber mulighed for at undersøge virksomheden i en due diligence. Dermed kan du som køber få et overblik over virksomhedens forhold, og hvordan den er skruet sammen.

 

Overdragelsesformer

Ved køb af virksomhed, bør du overveje, hvilken overdragelsesform der skal anvendes. Man kan enten få overdraget en virksomhed via aktivoverdragelse eller aktieoverdragelse.

Hvis aktivoverdragelse benyttes, køber du virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, varelager, fast ejendom og goodwill. Hvis du derimod benytter aktieoverdragelse, så køber du virksomhedens kapitalandele, som oftest er anparter eller aktier.

Det kan være en god idé at søge advokathjælp til køb af virksomhed, da begge metoder er omfattet af forskellige juridiske såvel som skattemæssige forhold.

 

Overdragelsesaftale

Når I har forhandlet aftalen på plads, er næste trin at få udfærdiget en overdragelsesaftale. Afhængig af overdragelsesformen, kan en kontrakt eksempelvis indeholde:

  • De aktiver og passiver, som indgår i handlen
  • Købesummens størrelse, betalingsfrister og betalingsplan
  • Sikring af betaling til sælger
  • Garantier, forbehold og fraskrivelser
  • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for virksomhedens ansatte
  • Plan for informering af samarbejdspartnere

Bemærk at det ikke er usædvanligt, at der står angivet flere eller andre punkter i kontrakten.

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Vi hos NEMADVOKAT gennemgår handlen og virksomheden forud for en endelig aftale. Herunder gennemgår vi due diligence, som er en undersøgelse af bl.a. virksomhedens regnskaber, samarbejdsaftaler og meget andet. Den giver et indblik i, hvor godt virksomheden er skruet sammen.

Vi har også gode kompetencer og bred erfaring indenfor arbejds- og ansættelsesret, hvilket kommer dig til gode, når du skal forholde dig til de medarbejdere, der måtte følge med i din nyindkøbte virksomhed.

På baggrund af de indhentede oplysninger kan vi bedre forholde os til, hvad virksomheden er værd, og vi vil på et oplyst grundlag kunne forhandle pris og vilkår. Vi sørger for at få dig sikkert gennem virksomhedsoverdragelsen.

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
af din sag
Indhent tilbud