Ejeraftale

Undgå konflikter med dine medejere ved at indgå en ejeraftale
Ejeraftaler er vejen frem til et stærkt og velfungerende samarbejde mellem du og dine medejere. I bund og grund sætter I spillereglerne for driften i jeres fælles selskab.

Ejeraftalen regulerer rettigheder og forpligtelser i virksomheden. I kan bl.a. opstille regler for konflikthåndtering, salg af ejerandele, konkurrenceklausuler og kundeklausuler.

I får en grundig og fornuftig ejeraftale, der tager højde for lige netop jeres problemstillinger. I får derfor skabt de bedste vilkår for et trygt og sikkert samarbejde.

Ejeraftale

Få udarbejdet din ejeraftale i dag
Fra DKK 5.000
Bestil online nu

ekskl. moms

Vejen til en god ejeraftale

Vi har udarbejdet utallige ejeraftaler, hvorfor vi har et indgående kendskab til aftalens form og vilkår. Vi skræddersyr en unik og holdbar ejeraftale til jeres behov. I får:

 • Juridisk rådgivning til ejeraftalens indhold
 • Komplet udarbejdelse af ejeraftale
 • Afsluttende gennemgang af aftalens vilkår

Pris fra: 5.000 kr. ekskl. moms

 

Ejeraftale pris

Vi gennemgår forholdene, der er vigtige i jeres situation. Derefter udformes ejeraftalen, der afspejler jeres unikke behov. Vi sikrer, at alle parter er indforståede med indholdet.

Hvad koster en ejeraftale? Vores pris for ejeraftale ligger fra 5.000 kr. Hertil medfølger 2 timers rådgivning, som er med i prisen. Dette dækker de flestes behov.

Bestil jeres ejeraftale her, eller kontakt os på tlf. 70 20 41 61 for yderligere spørgsmål. Vi tilbyder altid en uforpligtende samtale om jeres behov, inden vi tager de næste skridt.

 

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale regulerer det interne forhold mellem kapitalejerne i et anpartsselskab eller aktieselskab. Aftalen erstatter ikke selskabets vedtægter, men skal ses som et tillæg, hvor kapitalejerne sammensætter et fælles sæt spilleregler.

Alene diskussionen en ejeraftale lægger op til, er sund for alle partnere. I får mulighed for at opdage de faldgruber, der altid vil være ved et samarbejde. Disse faldgruber overses oftest eller ignoreres helt, når der er fremgang og vækst i virksomheden.

Vi anbefaler altid, at der foretages en vurdering af behovet for en ejeraftale, når der er flere ejere i et selskab. Det kan ofte vise sig at blive dyrt sparede penge at lade være. Som altid tager vi gerne en uforpligtende snak, inden vi går i gang.

 

Hvorfor er en ejeraftale så vigtig at have?

Kort fortalt regulerer en ejeraftale, hvordan ejerskabet af jeres selskab skal fungere. Vigtigst af alt regulerer den, hvad der skal ske, hvis der opstår konflikt og uenighed blandt kapitalejerne. Dermed har I et sæt spilleregler, I hver især er indforståede med.

I bund og grund er en ejeraftale fundamentet til et trygt og godt samarbejde. Det er en slags ’forsikring’ mod kaos, hvis der eksempelvis skulle opstå konflikter, dødsfald, ophør af selskabet eller en medejer beslutter sig for at ende samarbejdet.

Sagt på en anden måde: Få aftalt skilsmissen – mens I er gode venner. Dermed sikrer I jer selv og hinanden de bedste forhold i tilfælde af uoverensstemmelser eller lignende. En sådan aftale er også kendt som en anpartshaveroverenskomst og aktionæroverenskomst.

 

Hvad indeholder en ejeraftale?

Ejeraftalen skal skræddersys til jeres unikke behov. I kan f.eks. indgå aftaler om arbejdsindsats, sygdom, hvem der er direktør, og hvordan løn og udbytte fastsættes.

En ejeraftale dækker jer ind og hjælper jer videre i situationen – enten sammen eller hver for sig. Derudover kan I inddrage forskellige vilkår og klausuler, såsom:

 • Vilkår om fortrolighed: Sørg for at fortrolige oplysninger bliver behandlet som ønsket
 • Immaterielle rettigheder:Undgå at en partner udnytter selskabets rettigheder til egen vinding, såsom koncepter, softwarekode, varemærker, copyrights, patenterrettigheder og opfindelser
 • konkurrenceklausuler: Undgå at en partner starter en konkurrerende virksomhed, eller skifter job til en konkurrent
 • Kundeklausuler: Forhindrer en ejer i at få arbejde hos selskabets forbindelser, eller udnytte selskabets forbindelser til at udføre sit arbejde

 

Få udarbejdet din ejeraftale i dag
Fra DKK 5.000
Bestil online nu

ekskl. moms

Det vigtigste dokument

En ejeraftale, også kaldet anpartshaveroverenskomst, er en aftale mellem to eller flere ejere af et anpartsselskab (ApS). Ejeraftaler benyttes også til aktieselskaber og interessentselskaber, hvor de i denne sammenhæng kaldes for en aktionæroverenskomst (A/S) og for en interessentskabskontrakt (I/S).

Med ejeraftalen / anpartsoverenskomsten er det muligt for ejerne af et selskab at aftale forkøbsret, konkurrenceklausuler og afstemme indbyrdes indsats – for blot at nævnte nogle få emner.

Ejeraftalen / anpartshaveroverenskomsten er ikke et påkrævet redskab, og et selskab kan stiftes og drives uden – men vi anbefaler som udgangspunkt alle selskaber med to eller flere ejere at indgå en anpartshaveroverenskomst.

Årsagen til dette er den danske selskabslov, der i vidt omfang lægger op til, at parterne selv aftaler de mest væsentlige vilkår i selskabet. Mange tror, at der efter dansk ret automatisk er forkøbsret, medsalgspligt og hemmeligholdelsesklausuler osv. – men det er alle eksempler på elementer, du og dine partnere sammen kan aftale i ejeraftalen, hvis I ønsker det, men som ellers ikke gælder.

NEMADVOKAT kan, udover at stifte de nødvendige selskaber, bistå med udarbejdelsen af ejeraftalen.

 

Selskabets vigtigste dokument

Ejeraftalen / anpartshaveroverenskomsten omtales ofte som selskabets vigtigste dokument.
En overenskomst kan sammenlignes med en ægtepagt i et ægteskab: Den kan regulere vigtige emner, men er meget svær at indgå, hvis parterne først er blevet uvenner. Derfor er det vitalt, at I udfærdiger og underskriver overenskomsten, inden drifter kommer for godt i gang, og mens I stadig er gode venner.

Der er talrige eksempler på virksomheder, hvor der mod anpartshavernes ønske er kommet en ny person ind eller anparter er blevet pantsat, fordi der ikke fra starten blev indgået en aftale om de fælles spilleregler.

Hyppige ønsker til anpartshaveroverenskomster:

 • Forkøbsret til øvrige anpartshavere: Dette sikrer, at en sælgende part ikke blot kan lade nye personer komme ind i selskabet, da de øvrige anpartshavere har ret til at købe de pågældende anparter til samme pris som den nye køber tilbyder
 • Medsalgsret og medsalgspligt: Minoriteten i et selskab kan enten gives ret til eller pligt til at sælge til samme pris som majoriteten; dette kaldes også ”drag along” og ”tag along”
 • Konkurrencebegrænsninger: Både i forhold virksomhedens nuværende og tidligere kunder
 • Hemmeligholdelsesklausuler til såvel nuværende som tidligere medlemmer af selskabet
 • At selskabsejerne, trods forskellige ejerandele, har samme stemmer og således i fællesskab skal styre retningen af selskabet

Meget, men ikke alt, kan og bør reguleres i anpartshaveroverenskomsten. Nogle vilkår relateret til den enkelte person bestemmes i dennes ansættelseskontrakt med selskabet.

Medarbejdere, der ejer mere end 5%, er som udgangspunkt ikke omfattet af den almindelige ansættelsesretlige lovgivning (herunder funktionærloven og ferieloven). Det er derfor nødvendigt at udarbejde en udvidet kontrakt, hvor mange tager højde herfor. En sådan kontrakt vil typisk minde mere om en direktørkontrakt end en almindelige ansættelseskontrakt.