Opløsning ved betalingserklæring

At opløse sit selskab ved betalingserklæring betyder, at selskabets ejere får oprettet en betalingserklæring, hvor de tilkendegiver, at al gæld er betalt, og at de ønsker at opløse (lukke) selskabet.  Opløsning ved betalingserklæring er den billigste og nemmeste måde at lukke sit selskab på, og løsningen er især oplagt, hvis selskabet ikke har haft nogen aktivitet. Det eneste krav er, at selskabet skal være solvent. 

 

Få professionel hjælp til opløsning af dit selskab ved betalingserklæring

Vi sørger for, at dit selskab lukkes nemt og hurtigt ved opløsning ved betalingserklæring. Samtidig klarer vi alle de praktiske ting, der hører til lukningen af selskabet.

Vi sørger for: 

  • At indhente §216-erklæringen fra Skattestyrelsen (Skatteerklæringen)
  • Afmeldelse af pligter på VIRK (moms, A-skat m.v.)
  • Kontakt med myndigheder (Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen)
  • Udarbejdelse af betalingserklæring
  • Registrering af lukning på VIRK/CV

Vi tilbyder en uforpligtende og gratis samtale om din situation, inden en eventuel sag påbegyndes. Vi afmelder virksomhedens pligter på VIRK og står for al korrespondance med myndighederne.

Vi sørger desuden for at udarbejde betalingserklæringen og endeligt at registrere lukningen af virksomheden på VIRK/CVR.

advokater

Opløsning ved betalingserklæring Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 3.500
Start sag

ekskl. moms

 

Hvorfor skal du vælge NEMADVOKAT

Har du besluttet dig for, at dit selskab skal lukkes ved betalingserklæring, så gør du dig klogt i at få juridisk rådgivning og hjælp til nedlukningsprocessen af en erfaren advokat.

NEMADVOKATs selskabsadvokater hjælper og rådgiver dig gennem opløsningen af dit selskab, så du kan føle dig tryg og samtidig være sikker på, at nedlukningen foregår juridisk korrekt. Med vores hjælp undgår du at løbe ind i problemer og du er dermed sikret en nem, hurtigt og effektiv nedlukning af dit selskab.

Via vores digitale platform NEMBLIK kan du tilgå din sag 24/7 og se dertilhørende dokumenter. Du kan også se, hvor langt din rådgiver er kommet med de forskellige opgaver og samtidig hurtigt komme i kontakt med vedkommende, hvis du har spørgsmål til din sag.

Vi er med dig hele vejen og sørger for, at dine interesser altid er i fokus, så du kan få et trygt forløb.

 

Opløsning ved betalingserklæring

Vi er med dig gennem
hele processen

Opløsning ved betalingserklæring

Gennemsigtig sagsgang
og overblik 24/7

Opløsning ved betalingserklæring

Få en uforpligtende
indledende samtale

Værd at vide

Brug af advokat sikrer dokumentets gyldighed

Når du får juridisk rådgivning og oprettelse af juridiske dokumenter fra et advokatkontor, som er advokatforsikret, er du sikret dokumenternes gyldighed samt at de er udarbejdet efter dine specifikke ønsker.

Pas på ved brug af dokumentskabeloner

På nettet er der mange muligheder for at oprette billige juridiske dokumenter gennem dokumentgeneratorer, hvor du som kunde blot skal give en række oplysninger for derefter at modtage dit dokument. Ved brug af disse er der ofte ikke rådgivning eller anden menneskelig indblanding. Der er derfor en risiko for fejl, og at dokumentet ikke opfylder dine specifikke ønsker.

 

Hvorfor benytte sig af opløsning ved betalingserklæring?

Den største fordel ved at lukke sit selskab ved betalingserklæring er, at det er den nemmeste og billigste løsning. Grunden til, at denne løsning er nem og billig er, at du kun skal sørge for, at der ikke er mere gæld i selskabet samt udfylde og underskrive betalingserklæringen. Erklæringen skal efterfølgende sendes til Erhvervsstyrelsen.

Som sagt er det eneste krav, at selskabet skal være solvent, førend du kan benytte dig af denne form for lukning af dit selskab. At selskabet er solvent betyder, at der ikke er hverken forfalden eller uforfalden gæld i selskabet, og at selskabet overholder sine forpligtelser.

Ønsker du at lukke dit selskab med en betalingserklæring kræver det altså, at du og eventuelle medejere kan betale alle jeres kreditorer, både private og til det offentlige, i forbindelse med nedlukning af selskabet.

Opløsning ved betalingserklæring Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 3.500
Start sag

ekskl. moms

Har du brug for mere viden?

Nedenfor gennemgår vi følgende

Generelt om opløsning ved betalingserklæring 

Processen for opløsning ved betalingserklæring 

 

– God læselyst

 

Hvad betyder det at opløse sit selskab ved betalingserklæring? 

Når man opløser sit selskab ved betalingserklæring, betyder det, at ejerne af selskabet tilkendegiver, at al gæld i selskabet er betalt, og at de ønsker at lukke det.

For at kunne lukke sit selskab på denne, skal selskabet være solvent. At et selskab er solvent betyder, at selskabet overholder sin forpligtelser, og at der ikke er forfalden eller uforfalden gæld.

Viser det sig, at selskabet havde ubetalt gæld efter lukning af selskabet hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset. Derfor er det vigtigt, at man som ejer har et overblik over selskabets forpligtelser, inden man vælger denne løsning til lukning af sit selskab.

Derudover kan man kun benytte sig af opløsning ved betalingserklæring, hvis man ejer et anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S) eller iværksætterselskab (IVS).

 

Hvad er fordelen ved at opløse sit selskab ved betalingserklæring? 

Fordelen ved at lukke sit selskab ved at opløse det ved betalingserklæring er, at det er den hurtigste og nemmeste måde at lukke sit selskab på.

Det kræver nemlig blot, at ejerne får oprettet en betalingserklæring, hvori de tilkendegiver, at al gæld i selskabet er betalt.

Denne form for nedlukning af et selskab kan være en fornuftig løsning for dem, der ved, at der ikke vil komme nogen, eller måske kun mindre, krav fra kreditorer, når selskabet lukkes.

 

Større ansvar ved betalingserklæring 

Når du skal lukke et selskab, og gerne vil benytte dig af opløsning ved betalingserklæring, skal du dog være opmærksom på, at denne type nedlukning af et selskab kræver, at du som ejer hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuel gæld.

Det betyder, at hvis man f.eks. opdager gæld eller der konstateres et skattekrav efter nedlukningen af selskabet, så hæfter ejerne med deres personlige formue.

Derfor er du også personlig ansvarlig for eventuelle kreditorer, som måtte melde sig efter opløsningen af selskabet.

Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad der kan ske, hvis man efter lukningen af selskabet stadigvæk skylder til en eller flere af sine kreditorer.

Eksempel på personlig hæftelse
Janne, Maria og Martin har valgt at lukke deres selskab og har indbyrdes aftalt, at de alle hæfter ligeligt for eventuel gæld.

De finder efter lukningen af selskabet ud af, at de stadigvæk skylder 75.000 kr. til en af deres kreditorer og denne kreditor kræver dermed sit krav indfriet i Jannes, Marias og Martins personlige formuer.

Kreditoren kræver 25.000 kr. fra hver af de tre, men hvis hverken Maria eller Martin kan betale, kan kreditor kræve alle 75.000 kr. fra Janne, også selvom de tre ejere har aftalt at hæfte ligeligt for eventuel gæld.

Kreditoren behøver altså ikke at respektere de tre ejeres indbyrdes aftale, da kreditoren ikke er interesseret i, hvem der betaler hvad, så længe denne får sine penge.

Dog kan Janne, efter at have betalt de 75.000 kr. til kreditor, kræve de 25.000 kr. fra både Martin og Maria, hvis dette er aftalen mellem dem. Dette har intet med kreditoren at gøre.

På grund af den personlige hæftelse er det vigtigt at tage kontakt til en advokat, der kan bistå dig gennem opløsningsprocessen, da du dermed sikrer dig, at selskabet lukkes korrekt. Dertil undgår du også eventuelle konsekvenser, der kan opstå, hvis selskabet ikke lukkes juridisk korrekt.

Opløsning ved betalingserklæring Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 3.500
Start sag

ekskl. moms

 

Hvad er processen for opløsning ved betalingserklæring? 

Nedenfor kan du se processen i forbindelse med opløsning ved betalingserklæring.

 

1. Beslutning om opløsning ved betalingserklæring

Ejerne bliver enige om, at de ønsker en nedlukning af deres selskab, og at dette skal gøres ved betalingserklæring.

 

2. Betaling til kreditorer

Når ejerne er nået til enighed, skal deres kreditorer betales. Her er det vigtigt, at der ikke er nogle uopklarede krav fra selskabets kreditorer, såsom uoverensstemmelser med leverandører m.m.

 

3. Opgørelse af skattepligtig indkomst

Når kreditorerne er betalt, skal selskabets skattepligtige indkomst for perioden fra starten af regnskabsåret og frem til datoen, hvor selskabets ønskes opløst, opgøres.

 

4. Angivelser til Skattestyrelsen

Moms, A-skat mv. for ophørsperioden skal indberettes til Skattestyrelsen. Dette gøres via Virk.dk. Dertil skal en opgørelse af selskabets indkomst (selvangivelse) for det afsluttende indkomstår også indsendes. Denne skal indsendes til Skattestyrelsen senest en måned efter, at erhvervsaktiviteten i selskabet er ophørt.

 

5. Indhentning af skattekvittance

Hernæst skal der indsendes en anmodning om skattekvittance til Skattestyrelsen. Denne anmodning skal vedhæftes oplysningsskemaet for ophørsperioden. En skattekvittance er en erklæring/bekræftelse fra Skattestyrelsen om, at selskabets udestående skat, moms og afgifter er betalt, dvs. at Skattestyrelsen ikke har skatte- og afgiftskrav til selskabet.

 

6. Udarbejdelse af betalingserklæring

Når SKAT vurderer, at der kan blive udstedt en skattekvittance, modtager du denne samt en betalingserklæring. Betalingserklæringen skal udfyldes og underskrives af ejerne i selskabet. Dermed skriver ejerne under på, at al gæld er betalt, og at selskabet ønskes opløst.

 

7. Registrering af opløst selskab

Til sidst skal skattekvittancen og betalingserklæringen indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter, at ejerne har skrevet under på betalingserklæringen. Derefter vil Erhvervsstyrelsen registrere selskabet som lukket i deres IT-system. Opløsningen af selskabet er først endelig, når Erhvervsstyrelsen har godkendt erklæringen og registreret selskabet som opløst.

Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen i visse tilfælde kan tillade, at skattekvittancen sendes efterfølgende, da der kan være lang sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen.

I dette tilfælde kan Erhvervsstyrelsen tillade, at selskabet i første omgang sender kvitteringen på anmodning om skattekvittance. Dit selskab bliver dermed stadig lukket ned, dog skal man straks efter, at man har modtaget skattekvittancen, indsende denne til Erhvervsstyrelsen.

 

Hvilke andre opløsningsmuligheder har jeg? 

Har du ikke et komplet overblik over din virksomhed og dens gæld, kan det være en fordel at benytte sig af en anden form for opløsning end betalingserklæring, da du dermed ikke hæfter personligt for eventuel gæld.

Er dit selskab solvent, kan du benytte dig af frivillig likvidation. Denne proces kan være mere krævende end opløsning ved betalingserklæring, dog hæfter ejerne ikke personligt for eventuel gæld.

Er selskabet derimod insolvent, dvs. at selskabet ikke kan betale sine kreditorer, skal lukningen af selskabet enten ske ved en tvangsopløsning eller en konkurs.

Opløsning ved betalingserklæring Nemt, hurtigt og sikkert
DKK 3.500
Start sag

ekskl. moms