Importregistrering og eksportregistrering

Import/Eksport registrering

Danske virksomheder, der vil udføre varer, skal registreres for import, eksport og/eller andre toldaktiviteter i Danmark hos Erhvervsstyrelsen. En importregistrering kræver næsten altid en eksportregistrering, da det betragtes som eksport at sende sine varer retur til udlandet/sælger af varerne.

 

 

Virksomheder i EU, som eksporterer fra DK

Virksomheder fra andre EU-lande, som udfører varer fra Danmark, kan:

  • Blive registreret hos SKAT som eksportør, hvis virksomheden er momsregistreret i Danmark
  • Lade sig registrere som eksportør ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark. Virksomheden skal være momsregistreret hos repræsentanten, og virksomheden og repræsentanten hæfter solidarisk for told og afgifter mv. af de pågældende varer
  • Udføre varer fra Danmark under særlige betingelser på den eksportørregistrering, som virksomheden har i sit hjemland. Dette kræver anvendelse af deres EORI-nummer

 

Virksomheder uden for EU, som eksporterer fra DK

Virksomheder fra lande uden for EU, der udfører varer fra Danmark, kan:

Lade sig registrere som eksportør ved en repræsentant, der er hjemmehørende i Danmark. Virksomheden skal være momsregistreret hos repræsentanten, og virksomheden og repræsentanten hæfter solidarisk for told og afgifter mv. af de pågældende varer

 

EORI-nummer

Virksomheder, der bliver eksportørregistreret, får automatisk konverteret deres CVR-/SE-nummer til et særligt EU-nummer kaldet et EORI-nummer. Et EORI-nummer er et unikt EU-nummer, der består af selskabets CVR-/SE-nummer med selskabets landefortegnelse som de første to tegn f.eks. DK12345678. Dette gør det muligt for toldmyndighederne i de øvrige EU-lande at genkende et selskab, som er registreret som eksportør.

Du kan læse mere om import/eksport registrering HER.

 

Registrering af DK rederier og speditører

Danske rederier og speditører, der har toldaktivitet, men ikke registreres for import eller eksport, skal registreres for andre toldaktiviteter og Erhvervsstyrelsen. Registreringen skal ske via indberet.virk.dk.

Der findes forskellige blanketter for registrering af toldaktiviteter. Dette skyldes, at registreringen af danske virksomheder skal indberettes anderledes end de udenlandske virksomheder.

 

Sikkerhedsstillelse

Sikkerheden for din virksomhed kan stilles på forskellige måder:

  • Den såkaldte “SKATs sikkerhedsstillelsesordning”
  • Kontant betaling af told
  • Anden sikkerhed

Når varer importeres til EU’s toldområde, bliver der i de fleste tilfælde stillet en sikkerhed for enten en eksisterende eller potentiel toldskyld.

 

SKATs sikkerhedsstillelsesordning

For at opnå kredit med betalingen af tolden, kan virksomheden betale told én gang om måneden, for at få stillet sikkerhed. Selvom tolden endnu ikke er blevet betalt, kan virksomheden tage deres varer i brug lige efter, de er blevet frigivet af Toldstyrelsen.

Jævnfør skat.dk vælger de fleste importvirksomheder SKATs sikkerhedsstillelsesordning for kredit mod betaling af told.

Kilde: skat.dk

 

Eksisterende toldskyld

Den eksisterende toldskyld er det man kalder et ‘skyldigt toldbeløb’. En virksomhed skal eksempelvis stille sikkerhed for at kunne opnå kredit for det toldbeløb, som skal betale når en varer overgår til fri omsætning.

 

Potentiel toldskyld

En potentiel toldskyld er begrebet for det beløb, som kan opstå for de varer, der ikke er i fri omsætning. Der er altså endnu ikke et krav, men at den potentielle toldskyld skal betales, hvis toldskylden opstår.

Din virksomhed står altså til ansvar for, altid at skulle stille sikkerhed for varer der angives til særlige producenter. Samme regel gælder, hvis virksomheden angiver varer til kun midlertidig opbevaring.

 

Hvad skal virksomheden stille sikkerhed for?

Din virksomhed skal stille sikkerhed for told- og afgiftsbeløb, der allerede er eller kan opstå, når virksomheden importerer til EU-lande, når flere EU-lande er involveret. Er kun Danmark involveret i handlen, skal sikkerheden som et minimum dække toldbeløbet. Sikkerheden stilles af den, som skal betale for toldbeløbet toldbeløbet.

Toldstyrelsen kan ikke kræve mere end én sikkerhedsstillelse for de angivne varer eller for en bestemt angivelse. Din virksomhed har mulighed for at stille en samlet sikkerhed for to eller flere angivelser, transaktioner eller toldsprocedurer.

Toldstyrelsen fører tilsyn med virksomhedernes sikkerhedsstillelse. Konstateres det, at sikkerhedsstillelsen ikk længere dækker den samlede toldskyld, kan de kræve, at virksomheden stiller en supplerende sikkerhed, eller an de oprindelige erstattes.
Er varene omfattet af ATA-carnet – der er en ordning, som er baseret på en international aftale om tilladelsen af en midlertidig import af varer til andre lande i op til 1 år – kræver Toldstyrelsen ikke sikkerhedsstillelse.

Kilde:
Skat.dk
Læs også