Gebyrer til erhvervsstyrelsen

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen

 

Hvad er et gebyr?

Et gebyr er et pengebeløb, der kræves af enten privatpersoner, firmaer eller offentlige virksomheder for en tjeneste eller ydelse.

 

Takster for registrering og ændringer

Visse registreringer hos Erhvervsstyrelsen udløser et gebyr:
 • Selskabsstiftelser: 670 kr.
 • Selskabsændringer: 180 kr.
 • Ændringer der ikke er understøttet af digital selvbetjening: 340 kr.
 • Momsregistrering: gratis
 • Adresseændring: gratis
 • Reklamebeskyttelse: gratis
 • Offentliggørelse af fusion eller spaltning: gratis
 • Ændring af hjemsted: gratis
 • Ændring af revisor (ikke fravalg af revision): gratis
 • Fejlrettelse af indberetningsfejl: gratis
 • Registrering og ændring af ejerforhold: gratis
 • Genoptag virksomhed: 350 kr.
 • Rykkergebyr: 100 kr.

 

Virksomheder, som ikke har gebyrbelagte registreringer

 • Personlige virksomheder (personligt ejet mindre virksomhed og enkeltmandsvirksomhed)
 • Frivillige foreninger (dvs. foreninger uden afgifts- og registreringspligter overfor det offentlige)
 • Almindelige foreninger
 • Særlige foreninger (fx. indkøbsforeninger, andelsforeninger, arbejdsmarkedsforeninger, brugsforeninger, legater og stiftelser)
 • Fonde (erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde)
 • Folkekirkelige foreninger
 • Selvejende institutioner
 • Interessentskaber og kommanditselskaber
 • Partrederier
 • Dødsboer
 • Konkursboer
Læs også