Hvad er momsregistrering?

Momsregistrering

De fleste danske virksomheder er momsregistrerede.

Når du bliver momsregistreret, er du forpligtet til at pålægge moms på dine varer og ydelser. Til gengæld har du også mulighed for at fradrage momsen på de varer og ydelser, du køber i din virksomhed.

NEMADVOKAT kan bistå med momsregistrering af din virksomhed eller dit selskab – både hvis du allerede er i gang, eller hvis vi hjælper også med at stifte selskabet.

Vi kan i NEMADVOKAT også hjælpe med at momsregistrere dig bagud i tid, hvis du har opkrævet moms, men ikke har været momsregistreret.

En momsregistrering er en god ting. Den betyder, din virksomhed har omsætning, og den giver mulighed for at fradrage moms, du ellers blot ville have som udgift i din virksomhed.

Når du er momsregistreret, skal du i begyndelsen indberette og betale overskydende moms hvert kvartal. Du kan senere blive overflyttet til halvårlig indberetning – eller, hvis du er en større virksomhed, månedligt.

Momssatsen i Danmark er 25 % for alle typer af varer med undtagelse af de enkelte momsfritagede (mere herom i artiklen herunder).

 

Hvornår skal jeg momsregistreres?

Der er 2 krav, der begge skal være opfyldt for, hvornår du skal lade dig momsregistrere. Du har dog altid mulighed for frivilligt at lade dig momsregistrere.

Kvalitative krav:

Din virksomhed skal beskæftige sig med enten:

 • Fremstilling, bearbejdning, udlejning, opbevaring eller transport af varer
 • Bygning, reparation, vedligeholdelse og projekter relateret til fast ejendom
 • Salg af ydelser og services, herunder mad, rådgivning, IT mm.
 • Du finder de kvalitative krav i momslovens § 3 om ”afgiftspligtige transaktioner”.

Kvantitative krav:

Din virksomhed skal momsregistreres, når du over de kommende 12 måneder – der ikke nødvendigvis følger kalenderåret – forventer at omsætte over kr. 50.000. Det afhænger således ikke af din tidligere omsætning, men om du i løbet af de kommende 12 måneder forventer at omsætte mere end ca. kr. 4000 om måneden.

I praksis er de fleste danske virksomheder momsregistrerede. Især hvis du sælger til andre virksomheder vil det udelukkende være en fordel at lade dig momsregistrere, da dine kunder fradrager momsen i deres eget momsregnskab – og du ønsker den samme mulighed.

 

En række brancher er fritaget for moms, herunder:

 • Hospitalsbehandling og lægevirksomhed
 • Social forsorg og bistand
 • Undervisnings- og kursusvirksomhed
 • Kulturelle aktiviteter
 • Finansielle aktiviteter
 • Velgørende arrangementer
 • Se momslovens § 13 for en udtømmende liste over varer og ydelser, der er fritaget for momsafgiften.

 

Hobbyvirksomheder kan ikke momsregistreres

Hvis SKAT vurderer, at din virksomhed er en såkaldt ”hobbyvirksomhed”, har du ikke mulighed for at lade dig momsregistrere.

Læs mere om hvad en hobbyvirksomhed er, her.

 

En ’rigtig’ virksomhed er kendetegnet ved bl.a.:

 • At have til formål at tjene penge
 • At give overskud
 • At være drevet professionelt
 • Og at leve op til standarden i branchen

En hobbyvirksomhed er kendetegnet ved ingen eller begrænset aktivitet – og ofte et større fradrag for moms end hvad der kan retfærdiggøres ud fra resultatet af salgsaktiviteterne i virksomheden.

SKAT tager ikke stilling til den enkelte momsregistrering, men kan lave stikprøver.

 

Når man momsregistrerer

Driver selskabet virksomhed i en momspligtig branche, og forventes det at omsætte for mere end kr. 50.000,00 om året, skal selskabet momsregistreres. Branchen fastlægges på baggrund af en valgt branchekode, som tager udgangspunkt i selskabets formål. Det kan f.eks. være [47.71.10] som gælder for tøjforretninger.

NEMADVOKAT hjælper dig med at finde branchekoden til dit selskab, når vi registrerer det hos Erhvervsstyrelsen.

Udlejer du fast ejendom til erhvervsmæssige formål, skal du momsregistreres ved en særlig metode, hvor man skal oplyse en række informationer omkring den ejendom man udlejer.

Hvis SKAT har en fordring mod en stifter eller direktør i selskabet, eller af andre årsager måtte vurdere at der er risiko for at deres fremtidige krav i selskabet ikke vil blive betalt, kan man risikere at blive opkrævet en sikkerhedsstillelse fra SKAT, hvilket medfører at en momsregistrering ikke kan godkendes førend sikkerhedsstillelsen er afgivet. Kravets størrelse varierer meget og opkræves i forbindelse med momsregistreringen af selskabet.

Læs også