Hvad er udbytte?

Udbytte

Når en virksomhed har overskud, kan de vælge at udbetale til en aktionær eller ejer. Dette kaldes udbytte. Når udbyttet er udbetalt kan virksomheden vælge, hvorvidt den ønsker at geninvestere pengene eller om den vil beholde alle, eller gøre begge.

 

 

Hvad er udbytte?

At udlodde udbytte betyder, at virksomheden vælger at betale udbetale et beløb til ejerne/aktionærerne. Disse beløb kan både udbetales og geninvesteres.

Udbyttet er en del af en virksomheds overskud. Dette overskud kan virksomheden vælge at udbetale til enten en aktionær eller en ejer. Man kan helt selv vælge, hvorvidt man ønsker at geninvestere pengene i virksomheden eller om man vil beholde dem. Eller begge. Udbyttet kan udbetales ordinært eller ekstraordinært. Ved den ordinære udbetaling har virksomheden besluttet sig for at udbetale udbyttet ved den ordinære generalforsamling i forbindelse med aflevering af årsregnskabet. Ved den ekstraordinære udbetaling har virksomhedens ledelse besluttet sig for at udbetale udbyttet i løbet af regnskabsåret. Det forudsager, at udbyttet nedskrives i virksomhedens vedtægter.

 

Stift selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere her

 

Hvordan foregår udlodning af udbytte?

Et selskabs anpartshaver har ret til at modtage udbytte forholdsmæssigt efter deres andel i selskabet. Der skal træffes beslutning om at udlodde udbytte på den ordinære generalforsamling.

Udbyttet beskattes med 27% op til en progressionsgrænse på 51.700 kr. om året (2017). Modtaget udbytte herudover beskattes med 42%.
Er du gift, og udnytter din ægtefælle ikke sin progressionsgrænse, har du mulighed for at udnytte den i stedet, og dermed øge progressionsgrænsen for udbyttebeskatningen.

 

Ordinært og ekstraordinært udbytte

Udbytte kan enten udloddes som det, der kaldes ordinært udbytte eller ekstraordinært udbytte.
Ordinært udbytte udloddes i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling på baggrund af selskabets årsregnskab. Ekstraordinært udbytte udloddes derimod i løbet af året.

 

Betingelser for udlodning af udbytte

For at et selskab kan udlodde enten ordinært eller ekstraordinært udbytte, skal selskabet have et fortsat forsvarligt kapitalberedskab. Det betyder, at selskabet skal være i stand til løbende at opfylde sine forpligtelser.
Selskabets ledelse, der består af en direktør og eventuel bestyrelse, har ansvar for at der ikke udloddes for meget. Dermed skal ledelsen sikre, at udlodning af udbytte ikke er til skade for selskabet og dets kreditorer.

 

Udbytteskat

Udbytteskat er betegnelsen for den skat, aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte, som udloddes af en virksomheds overskud.

Udbyttet må kun udloddes, såfremt der jævnfør regnskabet er tilstrækkelige reserver i virksomheden. Altså, at underskuddet fra tidligere år først skal dækkes af overskuddet. Først herefter må der betales udbytte af det resterende overskud.

Skattesatserne i den forbindelse kan variere år for år. Det er derfor vigtigt, at man holder sig opdateres og er opmærksom på netop dette.

 

Hvordan indberettes udbytteskat?

Når man indberetter udbytteskat, foretages der to indberetninger. Det kan gøres via SKAT.

  • Indberetning af udbytteangivelse
  • Indberetning af danske og/eller udenlandske udbyttemodtagere

Selskaber, der udlodder udbytte, skal indberette oplysninger om udbyttemodtagere i TastSelv Erhverv. Fristen for betaling af udbytteskat er d. 10. i måneden efter den måned, hvor udbytteudlodningen er vedtaget (dog d. 17. i januar).

 

Bogføring af udbytte

Når man udbyttet skal bogføres, skal transaktionen behandles som værende en bevægelse mellem virksomheden og dens ejer. Vælger virksomheden at udbetale udbyttet, skal dette bogføres i det samme årsregnskab som udbyttet vedrører.

Stift selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Læs mere her
Kilde:
Skat.dk
Læs også