handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser er en betegnelse for de vilkår og betingelser, en virksomhed opererer med, når de sælger en serviceydelse eller et produkt. I denne artikel kan du læse mere om, hvad handelsbetingelser er, samt hvilke regler, der gør sig gældende.

 

 

Når du driver virksomhed, er det vigtigt, at du har det juridiske grundlag på plads. Dette gælder eksempelvis, når du sælger en serviceydelse eller et produkt til en kunde – og det er her, handelsbetingelser kommer ind i billedet.

Handelsbetingelserne består af en række vilkår og betingelser, som gør sig gældende, når en kunde handler med din virksomhed. Dette er særligt relevant, hvis du driver en webshop, da handelsbetingelserne skal være synlige på din hjemmeside.

Du kan ikke bare uden videre bestemme, hvad dine handelsbetingelser skal indeholde, da der er en række krav, som skal være overholdt. Kravene beskytter både dig selv og dine kunder, og de skal tilpasses din virksomheds forretning.

Af samme årsag er det væsentligt, at du sætter dig ind i de gældende regler, før du udarbejder dine handelsbetingelser. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad begrebet “handelsbetingelser” dækker over samt de krav, der er hertil.

 

Hvad er handelsbetingelser?

Handelsbetingelser bliver også kaldt for handelsvilkår, og det er en betegnelse for de vilkår, der gør sig gældende, når du handler med en kunde eller virksomhed – eksempelvis i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse.

Driver du virksomhed, er det et krav, at virksomhedens handelsbetingelser kan tilgås via hjemmesiden. Handelsbetingelserne skal herudover være dækkende i forhold til de aktiviteter, din virksomhed opererer med.

Selvom der findes skabeloner til udarbejdelse af handelsbetingelser, som du kan tage udgangspunkt i, bør du være opmærksom på, at du ikke bare kan kopiere dem direkte. Det er nødvendigt, at de er tilpasset din specifikke virksomhed.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

 

Hvilke krav er der til handelsbetingelser?

Der findes mange måder, hvorpå handelsbetingelser kan udarbejdes. Der er således ingen lov, der dikterer, hvordan handelsbetingelser skal udformes. Det betyder imidlertid ikke, at du frit kan vælge, hvilke betingelser der skal gøre sig gældende for din virksomhed, omend du har en vis frihed til at definere disse.

Når du udarbejder dine handelsbetingelser, er der en række krav, der skal være opfyldt. Disse krav varierer afhængigt af de varer eller tjenesteydelser, virksomhedens sælger, samt hvilke kunder der er tale om.

Vær opmærksom på, at der ikke er én enkeltstående lov, som dikterer kravene til handelsbetingelser. Derimod er der en række forskellige love, som bestemmer, hvad handelsbetingelserne skal indeholde, og hvordan de skal være udformet.

Købeloven, forbrugeraftaleloven, markedsføringsloven, aftaleloven, købeloven og e-handelsloven har alle bestemmelser, som skal følges, såfremt din virksomhed matcher de kriterier, der er hertil. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de gældende love og regler, før du udarbejder dine handelsbetingelser.

 

Hvad skal handelsbetingelserne indeholde?

Som nævnt, findes der en række formelle krav til, hvordan dine handelsbetingelser skal udformes. Disse beskrives i førnævnte reglementer, og det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i de regler, der gør sig gældende for netop din forretning, før du udarbejder dine handelsbetingelser.

Driver du en webshop, er der en række specifikke krav i e-handelsloven og forbrugeraftaleloven, som du skal følge. Der stilles eksempelvis krav til, hvilke oplysninger kunden skal have, samt hvilke krav webshoppen skal følge gennem købsprocessen.

Eksempelvis er det et krav, at der oplyses om virksomheden, pris, levering, betaling, fortrydelsesret, returret og lignende. Herudover skal kunden under salget have oplysninger om, hvilken varer der er bestilt samt den samlede pris herfor.

Handelsbetingelserne skal udarbejdes, så de passer til den enkelte webshop, men der er en række gængse punkter, som du altid bør inkludere i dine handelsbetingelser. Herunder får du et indblik i de punkter, du altid bør sørge for at få med, når du skal udarbejde handelsbetingelser for en webshop.

 

#1: Virksomhedsoplysninger

Når du driver webshop, har du det, der kaldes for oplysningspligt. Det betyder, at information omkring din virksomhed skal være lettilgængelige for dem, der besøger din webshop. Det betyder blandt andet at virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer samt kontaktoplysninger skal fremgå af handelsbetingelserne.

 

#2: Betaling og pris

Du har pligt til at oplyse om den eksakte pris på dine varer. I dine handelsbetingelser skal det fremgå tydeligt, om afgifter, moms og leveringsomkostninger er inkluderet i prisen. Oplysningerne skal ligeledes være tilgængelige, når kunden køber varen.

Herudover er det en god idé at inkludere en beskrivelse af, hvordan betalingen foregår, i dine handelsbetingelser – eksempelvis tilgængelige betalingsformer, hvornår pengene trækkes og lignende informationer, der er relevante for kunden.

 

#3: Levering

Du skal beskrive, hvor dine varer kan leveres, samt hvordan leveringen vil finde sted. Herudover skal leveringstiden fremgå, så kunden ved, hvornår vedkommende kan forvente at modtage de varer, der er bestilt via din webshop.

 

#4: Fortrydelses- og returret

Under dette punkt skal du oplyse kunden om, hvilke vilkår der gør sig gældende, såfremt vedkommende ønsker at fortryde eller returnere købet. Du skal ligeledes beskrive, hvilken stand varen skal være i, hvis denne tilbageleveres.

Som udgangspunkt har kunden 14 dages fortrydelsesret med enkelte undtagelser – eksempelvis, hvis der er tale om levering af føde- og drikkevarer samt varer, der er specialfremstillet til kunden.

Fortrydelsesfristen gælder fra den dag, hvor varen er leveret. Meddeler kunden, at vedkommende ønsker at returnere varen, har han eller hun 14 dage til at gøre dette. Husk desuden at oplyse om, hvorvidt virksomheden betaler for returfragt eller ej.

 

#5: Reklamation

Kunden har ifølge købeloven to års reklamationsret, såfremt det viser sig, at der er en fejl på varen. Du skal derfor inkludere et afsnit i dine handelsbetingelser, der beskriver dette. Her bør du gøre opmærksom på, at reklamation gælder i forbindelse med fejl og mangler.

Det er samtidig en god idé at beskrive, hvilke krav der er til fejl og mangler. Hvis fejlen eller manglen skyldes uagtsomhed og dermed er selvforskyldt, bør du beskrive, at reklamationsretten ikke er gældende.

 

#6: Indsigelser

Såfremt din virksomhed sælger til private forbrugere, er det et krav, at du oplyser omkring klagemuligheder. Du skal informere om, at kunden har mulighed for at klage til Forbrugernævnet eller lignende klagenævn.

Herudover skal du oplyse kontaktinformation på de klagenævn, der er mulighed for at gøre indsigelser til. Du skal også sikre, at din egen e-mail adresse er synlig, såfremt kunden ønsker at klage direkte til dig.

 

#7: Persondata

Du bør desuden inkludere et afsnit i handelsbetingelserne, der beskriver, hvordan din webshop modtager og behandler kundedata, samt hvorvidt disse deles med tredjeparter eller ej. Dette skal du desuden også beskrive i persondatapolitikken.

Opret dit selskab i dag
Nemt, hurtigt og sikkert
Se priser

Læs også